(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này
từ 22/03/2008 - 28/03/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 503453) - Ngày 27/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1962/VPCP-ĐMDN về việc giải quyết vướng mắc khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

* (SMS: 503456) - Ngày 26/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 328/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn.

* (SMS: 503415) - Ngày 26/03/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 1931/VPCP-ĐMDN về việc đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

* (SMS: 503500) - Ngày 28/03/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 500/UBCK-TTr về việc thực hiện quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng.

* (SMS: 503499) - Ngày 27/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3532/BTC-HCSN về việc hướng dẫn dự toán chi Bảo hiểm xã hội, chi Bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng năm 2008.

* (SMS: 503493) - Ngày 27/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1963/VPCP-ĐMDN về việc điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các công ty thành viên.

* (SMS: 503413) - Ngày 25/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg về nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

* (SMS: 503421) - Ngày 25/03/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 82/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch bảo đảm cung ứng xăng dầu năm 2008.

* (SMS: 503378) - Ngày 25/03/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 1909/VPCP-KTTH về việc các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán.

* (SMS: 503427) - Ngày 25/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3363/BTC-HCSN về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thủ tướng Chính phủ.

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

* (SMS: 503428) - Ngày 26/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 440/TTg-NN về việc chi phí hoạt động của các Tiểu Ban chuyên trách và Tổ Tổng hợp thuộc Dự án Thủy điện Sơn La.

* (SMS: 503404) - Ngày 21/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 482/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.

* (SMS: 503322) - Ngày 20/03/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 503466) - Ngày 27/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 85/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật đầu tư công.

* (SMS: 503497) - Ngày 27/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 84/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005.

* (SMS: 503426) - Ngày 26/03/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 2038/BKH-KTĐN báo cáo về việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA.

* (SMS: 503338) - Ngày 21/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 74/TB-VPCP về kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội.

Y TẾ

* (SMS: 503431) - Ngày 25/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 79/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành về tổ chức Bảo hiểm y tế.

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

* (SMS: 503399) - Ngày 25/03/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

* (SMS: 503462) - Ngày 19/03/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

* (SMS: 503414) - Ngày 10/03/2008, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-KTNN ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 503419) - Ngày 25/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 78/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo, thủy sản.

* (SMS: 503381) - Ngày 06/03/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 2107/NHNN-QLNH về việc loại vàng nhập khẩu.

* (SMS: 503380) - Ngày 05/03/2008, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1746/BCT-XNK về việc điều hành xuất khẩu gạo năm 2008.

* (SMS: 503498) - Ngày 03/03/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 40/2008/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2007/TT-BNN ngày 10/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn "hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài".

GIAO THÔNG

* (SMS: 503460) - Ngày 24/03/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Công văn 1762/BGTVT-VT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới ba bánh.

* (SMS: 503418) - Ngày 20/03/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 05/2008/QĐ-BGTVT về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật.

VĂN HÓA - THÔNG TIN

* (SMS: 503405) - Ngày 24/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 43/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008.

* (SMS: 503383) - Ngày 10/03/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2008/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2003/TT-NHNN ngày 05/8/2003 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet.

* (SMS: 503492) - Ngày 04/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BTT&TT-BQP về hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới.

* (SMS: 503384) - Ngày 29/02/2008, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

GIÁO DỤC

* (SMS: 503435) - Ngày 26/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 83/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về cuộc họp về quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng.

* (SMS: 503452) - Ngày 26/03/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 2103/BKH-KHGDTN&MT về việc thực hiện báo cáo thực hiện đổi mới giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo.

* (SMS: 503425) - Ngày 26/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1924/VPCP-XDPL về kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục và Nghị định 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 về quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng của Chính phủ.

* (SMS: 503382) - Ngày 24/03/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

* (SMS: 503496) - Ngày 18/02/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 503362) - Ngày 03/03/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 39/2008/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 76/2007/TT-BNN ngày 21/8/2007 và Thông tư số 07/2008/TT-BNN ngày 25/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên.

* (SMS: 503494) - Ngày 20/02/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 36/2008/CT-BNN về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 503416) - Ngày 27/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1943/VPCP-TCCB về việc thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 503457) - Ngày 27/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 329/QĐ-TTg về việc thành lập ban tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

* (SMS: 503433) - Ngày 25/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 80/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

* (SMS: 503465) - Ngày 25/03/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1920/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

* (SMS: 503424) - Ngày 25/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 320/QĐ-TTg về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội.

* (SMS: 503423) - Ngày 24/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

* (SMS: 503364) - Ngày 21/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 426/TTg-ĐMDN về việc tách các Báo điện tử.

* (SMS: 503464) - Ngày 20/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 08/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính.

* (SMS: 503348) - Ngày 18/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 288/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

* (SMS: 503417) - Ngày 17/03/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-BGTVT về việc bãi bỏ Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý các dự án ODA thuộc Bộ Giao thông vận tải.

* (SMS: 503337) - Ngày 14/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 40/2008/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo nhà nước về Du lịch.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 503454) - Ngày 19/03/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hòa và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 503455) - Ngày 19/03/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 503495) - Ngày 25/03/2008, Bộ Công thương ban hành Công văn 2310/BCT-TĐKT về việc đăng ký các danh hiệu thi đua.

* (SMS: 503458) - Ngày 25/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 02/CT-BTTTT về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008.

* (SMS: 503420) - Ngày 25/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 81/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

* (SMS: 503401) - Ngày 25/03/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

* (SMS: 503379) - Ngày 24/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/2008/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đặc xá.

* (SMS: 503345) - Ngày 21/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1802/VPCP-QHQT về việc chuẩn bị triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN.

* (SMS: 503346) - Ngày 19/03/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp".

* (SMS: 503422) - Ngày 18/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 06/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 503363) - Ngày 26/02/2008, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định trình tự lập, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

  

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.