(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này
từ 17/05/2008 – 23/05/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 504314) - Ngày 22/05/2008, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 05/CT-BYT về việc ngành y tế thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế lạm phát.

 

* (SMS: 504233) - Ngày 19/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 123/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

 

* (SMS: 504275) - Ngày 19/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

 

* (SMS: 504274) - Ngày 19/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3218/VPCP-KTTH về việc chống đầu cơ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu.

 

ĐÀU TƯ

 

* (SMS: 504316) - Ngày 21/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 594/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn hỗ trợ thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước.

 

* (SMS: 504284) - Ngày 20/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3237/VPCP-QHQT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài.

 

ĐẤT ĐAI

 

* (SMS: 504294) - Ngày 21/05/2008, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 13/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

 

THỦY HẢI SẢN

 

* (SMS: 504317) - Ngày 20/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 62/2008/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

 

GIÁO DỤC - DẠY NGHỀ

 

* (SMS: 504278) - Ngày 20/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 124/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về một số nội dung liên quan đến sách giáo khoa năm học 2008 – 2009.

 

* (SMS: 504232) - Ngày 19/05/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 54/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề.

 

* (SMS: 504298) - Ngày 16/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 43/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Sửa chữa máy tàu thủy”.

 

* (SMS: 504299) - Ngày 16/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 44/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điều khiển tàu biển”.

 

* (SMS: 504304) - Ngày 10/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 32/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật xây dựng mỏ”.

 

* (SMS: 504305) - Ngày 10/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 33/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện công nghiệp”.

 

* (SMS: 504306) - Ngày 10/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 34/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế”.

 

* (SMS: 504307) - Ngày 10/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 36/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế”.

 

* (SMS: 504254) - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 16/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp”.

 

* (SMS: 504255) - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 18/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí”.

 

* (SMS: 504256) - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 24/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Vận hành điện trong nhà máy điện”.

 

* (SMS: 504271) - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 20/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Dịch vụ nhà hàng”.

 

* (SMS: 504272) - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 21/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “May và thiết kế thời trang”.

 

* (SMS: 504273) - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 23/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ ôtô”.

 

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

 

* (SMS: 504276) - Ngày 19/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 29/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 504300) - Ngày 19/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

 

* (SMS: 504231) - Ngày 19/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 28/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 504220) - Ngày 16/05/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 10/2008/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu. 

 

Y TẾ

 

* (SMS: 504315) - Ngày 19/05/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1742/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng”.

 

DOANH NGHIỆP

 

* (SMS: 504230) - Ngày 15/05/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương.

 

NÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 504280) - Ngày 15/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 60/2008/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/BNN ngày 19/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm.

 

* (SMS: 504279) - Ngày 09/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 59/2008/QĐ-BNN về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

 

Y TẾ

 

* (SMS: 504308) - Ngày 12/05/2008, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2008/TT-BYT về việc hướng dẫn ghi nhãn thuốc.

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (SMS: 504283) - Ngày 08/05/2008, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

* (SMS: 504282) - Ngày 20/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 757/TTg-KTTH về việc điều hành tiền tệ, tín dụng.

 

* (SMS: 504303) - Ngày 19/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2008/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

 

* (SMS: 504214) - Ngày 16/05/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 16/2008/QĐ-NHNN về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

 

* (SMS: 504285) - Ngày 06/05/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 14/2008/QĐ-NHNN về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

* (SMS: 504286) - Ngày 06/05/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 15/2008/QĐ-NHNN về việc bổ sung Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

HÀNH CHÍNH 

 

* (SMS: 504309) - Ngày 22/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3335/VPCP-TCCV về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 504319) - Ngày 23/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 612/QĐ-TTg về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ô-man về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật.

 

* (SMS: 504312) - Ngày 22/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 64/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

* (SMS: 504318) - Ngày 21/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 591/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật "Duy trì tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo thông qua việc thực hiện cam kết gia nhập WTO.

 

* (SMS: 504277) - Ngày 19/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

* (SMS: 504281) - Ngày 15/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 61/2008/TTLT-BNN-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 504302) - Ngày 14/05/2008, Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2008/TT-BYT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hoá gia đình ở địa phương.

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 504293) - Ngày 15/05/2008, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành Quyết định 32/QĐ-QLCT về việc ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.