(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này
từ 24/05/2008 – 30/05/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

 

* (SMS: 504435) - Ngày 29/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 830/TTg-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước.

 

* (SMS: 504327) - Ngày 22/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn điều chỉnh tăng tiền ăn cho học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam.

 

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

 

* (SMS: 504403) - Ngày 29/05/2008, Chính phủ ban hành Báo cáo 82/BC-CP về tiếp thu, giải trình việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.

 

ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở

 

* (SMS: 504405) - Ngày 29/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 827/TTg-KTN về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở.

 

* (SMS: 504371) - Ngày 26/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 803/TTg-KTN về việc khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

 

GIÁO DỤC – DẠY NGHỀ

 

* (SMS: 504391) - Ngày 28/05/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện 168/CĐ-BGDĐT về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

* (SMS: 504341) - Ngày 26/05/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 57/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

 

* (SMS: 504396) - Ngày 23/05/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 56/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế biến rau quả”.

 

* (SMS: 504395) - Ngày 23/05/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 55/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Lập trình máy tính”.

 

* (SMS: 504335) - Ngày 26/05/2008, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2008/TT-BYT về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược.

 

* (SMS: 504386) - Ngày 26/05/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 982/BXD-PC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

 

ĐÀU TƯ

 

* (SMS: 504439) - Ngày 28/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 69/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II.

 

* (SMS: 504437) - Ngày 28/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 68/2008/QĐ-TTg về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008.

 

BẢO HIỂM

* (SMS: 504400) - Ngày 28/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 128/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về quản lý quỹ Bảo hiểm y tế.

CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 504398) - Ngày 27/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3518/VPCP-KTTH về việc bình ổn thị trường phân bón.

 

* (SMS: 504323) - Ngày 22/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3366/VPCP-KTTH về việc bình ổn thị trường trong nước.

* (SMS: 504311) - Ngày 22/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 602/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19/02/2008 về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008 và Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

VĂN HÓA THÔNG TIN

* (SMS: 504331) - Ngày 26/05/2008, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP

 

* (SMS: 504397) - Ngày 26/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3479/VPCP-KTN về việc trình Chính phủ Nghị định về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, chính sách quản lý diện tích đất trồng lúa.

 

* (SMS: 504388) - Ngày 26/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 65/2008/TTLT-BNN-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng.

 

* (SMS: 504334) - Ngày 23/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 64/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

 

* (SMS: 504333) - Ngày 22/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 1415/CT-BNN-NTTS về việc tăng cường quản lý chất lượng tôm sú, tôm he giống và điều kiện vùng nuôi tôm.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (SMS: 504324) - Ngày 23/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3394/VPCP-KTN về việc lập lại trật tự trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản.

 

DOANH NGHIEP

 

* (SMS: 504330) - Ngày 22/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn một số Điều của Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 504329) - Ngày 21/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 30/2008/QĐ-BTC về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo.

* (SMS: 504322) - Ngày 21/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 504399) - Ngày 28/05/2008, Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BCT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

 

* (SMS: 504339) - Ngày 23/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 615/QĐ-TTg về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ca-ta về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật.

 

* (SMS: 504337) - Ngày 23/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 66/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục Thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

* (SMS: 504415) - Ngày 15/05/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 41/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả.

 

* (SMS: 504414) - Ngày 24/04/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 39/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 

* (SMS: 504413) - Ngày 24/04/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở.

 

* (SMS: 504412) - Ngày 24/04/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 36/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh.

 

* (SMS: 504411) - Ngày 21/04/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 35/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

* (SMS: 504410) - Ngày 31/03/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 28/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc.

 

* (SMS: 504409) - Ngày 31/03/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 27/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa.

 

* (SMS: 504408) - Ngày 31/03/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 26/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện.

 

* (SMS: 504407) - Ngày 31/03/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 25/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình.

 

* (SMS: 504406) - Ngày 18/03/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 20/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

* (SMS: 504417) - Ngày 11/03/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 45/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

 

* (SMS: 504416) - Ngày 11/03/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 43/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư quốc gia.

 

THUÊ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

 

* (SMS: 504326) - Ngày 22/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 31/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

 

VĂN HÓA THÔNG TIN

 

* (SMS: 504325) - Ngày 22/05/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1594/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009 – 2010.

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 504432) - Ngày 31/05/2008, Chính phủ ban hành Báo cáo 85/BC-CP về giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (SMS: 504433) - Ngày 30/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3639/VPCP-KGVX về tình trạng bạo lực trong hoạt động thi đấu và hưởng thụ thể thao.

 

* (SMS: 504332) - Ngày 26/05/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 06/2008/QĐ-BTP về việc ban hành Biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở.

 

* (SMS: 504338) - Ngày 26/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 67/2008/QĐ-TTg về chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

 

* (SMS: 504349) - Ngày 23/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3410/VPCP-KTN về việc sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La.

 

* (SMS: 504313) - Ngày 22/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

* (SMS: 504336) - Ngày 20/05/2008, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức.

* (SMS: 504340) - Ngày 19/05/2008, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 06/2008/TT-BCT về hướng dẫn việc quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp.

 

* (SMS: 504455) - Ngày 05/03/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 41/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.