(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này
từ 08/03/2008 - 14/03/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

 
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

* (SMS: 503088)
- Ngày 12/03/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.

* (SMS: 503088) - Ngày 11/03/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 63/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008.

* (SMS: 503088) - Ngày 07/03/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 504/QĐ-NHNN về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chưc tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

* (SMS: 503177) - Ngày 04/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

* (SMS: 503238) - Ngày 14/02/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1732/BTC-TCT về việc hoá đơn, chứng từ mua vào của hàng hoá (nguyên liệu) thế chấp tại ngân hàng.

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ

* (SMS: 503088)
- Ngày 11/03/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 14/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

* (SMS: 503088) - Ngày 11/03/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 13/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Y TẾ


* (SMS: 503200)
- Ngày 13/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 279/CT-TTg về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

* (SMS: 503198)
- Ngày 22/02/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 10/2008/QĐ-BYT về việc bổ sung Danh mục thuốc chế phẩm y học cổ truyền ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 503197)
- Ngày 20/02/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.

* (SMS: 503194) - Ngày 14/02/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 06/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống.

* (SMS: 503195)
- Ngày 14/02/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 07/2008/QĐ-BYT về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác.

* (SMS: 503196)
- Ngày 14/02/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 08/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động.

* (SMS: 503193)
- Ngày 01/02/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 05/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 503113)
- Ngày 24/01/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 02/2008/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế".

* (SMS: 503162) - Ngày 31/12/2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định 48/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”.

GIAO THÔNG


* (SMS: 503122)
- Ngày 04/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 259/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quốc gia đến năm 2010.

* (SMS: 503088)
- Ngày 04/03/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 02/2008/TT-BGTVT về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải.

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

* (SMS: 503221)
- Ngày 11/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.

* (SMS: 503123)
- Ngày 15/01/2008, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức Công an nhân dân.

XÂY DỰNG


* (SMS: 503240)
- Ngày 13/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 67/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội.

* (SMS: 503190)
- Ngày 12/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 64/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuyển Cục Bưu điện Trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội tại lô H7 Khu Trung tâm chính trị Ba Đình để xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

* (SMS: 503201)
- Ngày 12/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 65/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong buổi kiểm tra tiến độ thực hiện 3 Dự án: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, Dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài và Dự án nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

* (SMS: 503124) - Ngày 04/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1372/VPCP-CN về việc diện tích xây dựng đặc thù trụ sở Bộ Ngoại giao.

BẢO HIỂM


* (SMS: 503152)
- Ngày 21/02/2008, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1333/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc.

CƠ CẤU TỔ CHỨC


* (SMS: 503203)
- Ngày 06/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 503157)
- Ngày 05/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 01/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.

* (SMS: 503088)
- Ngày 05/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 02/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.

NÔNG NGHIỆP


* (SMS: 503160)
- Ngày 15/02/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 35/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ.

* (SMS: 503161)
- Ngày 14/02/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 34/2008/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

CÔNG NGHIỆP


* (SMS: 503188)
- Ngày 10/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

GIÁO DỤC


* (SMS: 503199)
- Ngày 12/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.

* (SMS: 503088)
- Ngày 06/03/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 08/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 503088)
- Ngày 28/02/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

LĨNH VỰC KHÁC


* (SMS: 503239)
- Ngày 13/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nghị định thư số 3 của Hiệp định GMS. 

* (SMS: 503237) - Ngày 13/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1586/VPCP-KTTH về việc điều hành thị trường trong nước tháng 02 năm 2008.

* (SMS: 503202) - Ngày 12/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 66/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La.

* (SMS: 503156) - Ngày 11/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1540/VPCP-KTTH về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 503171) - Ngày 10/03/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1439/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động ngành công thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

* (SMS: 503220)
- Ngày 10/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 60/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp về Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.

* (SMS: 503218)
- Ngày 10/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 503126)
- Ngày 07/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

* (SMS: 503125)
- Ngày 06/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 57/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 21/02/2008.
 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.