Quyết định 21/QĐ-BTP 2023 Đổi mới, phát triển Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
____________

Số: 21/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT”

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vn đề chung về xây dựng pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật” (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật lưu trữ được đa dạng, lâu dài với dung lượng lớn các loại thông tin, tài liệu về xây dựng pháp luật, có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu, hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), dự án, dự thảo VBQPPL, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp.

- Tăng khả năng tương tác với người dùng thông qua giao diện sinh động, thân thiện, dễ khai thác, sử dụng; bảo đảm tốc độ truy cập nhanh và tương thích với các thiết bị di động.

- Chuẩn hóa quy trình quản trị, vận hành Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật; thu hút các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia viết bài, đưa tin về hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL; tạo diễn đàn để bộ, ngành, địa phương trao đi về kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng, ban hành VBQPPL.

- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ Tư pháp); Quyết định số 1793/QĐ-BTP ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022 - 2025.

- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, báo chí, bảo đảm lưu trữ đầy đủ, an toàn thông tin, tài liệu, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước; đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trên cơ sở kế thừa các kết quả đạt được của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng pháp luật hiện nay.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế (sau đây gọi chung là các đơn vị xây dựng pháp luật), Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng, thực hiện Đề án.

II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng của Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật

1.1. Nội dung nhiệm vụ: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, vận hành, sử dụng Trang Thông tin điện tử; đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin (các công nghệ, tính năng, tiện ích hiện có); đề xuất giải pháp nâng cấp công nghệ, bổ sung các chức năng, tiện ích, các thông tin, tài liệu cần phổ biến, chia sẻ và các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

1.2. Phân công đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

1.3. Sản phẩm: Báo cáo đánh giá thực trạng về hạ tầng công nghệ thông tin và công tác quản lý, vận hành, sử dụng Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

1.4. Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2023.

2. Đi mới giao diện, nâng cấp các tính năng của Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật

2.1. Nội dung nhiệm vụ:

a) Nâng cấp giao diện của Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật thân thiện với người sử dụng (chỉnh sửa giao diện, phông nền; sắp xếp, cấu trúc, thiết kế lại cách thức hiển thị các chuyên mục, các mục trên Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật bảo đảm rõ ràng, sinh động, dễ sử dụng).

b) Tạo thanh tìm kiếm, thanh tiêu đề các chuyên mục để người sử dụng có thể truy cập, tìm kiếm, tra cứu nhanh các thông tin, bài viết tại từng chuyên mục.

c) Mở rộng một số tính năng, tiện ích của chuyên mục hiện có và bổ sung một số chuyên mục mới trên Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật:

- Nâng cấp Chuyên mục “Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh” để đăng tải: hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đề xuất đưa vào Chương trình; thông tin, tài liệu trong quá trình lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm; quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; kết quả ban hành các luật, pháp lệnh theo từng kỳ họp của Quốc hội;

- Nâng cấp Chuyên mục “Lấy ý kiến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” trên Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL về lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL, theo đó, nội dung lấy ý kiến phải thể hiện đầy đủ các thông tin về sự cần thiết ban hành văn bản, nội dung chính của đề nghị xây dựng VBQPPL, quy định của dự án, dự thảo VBQPPL cần xin ý kiến, thời hạn lấy ý kiến, cách thức gửi ý kiến và địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý; đăng tải được “Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý” và xây dựng hộp thư trả lời tự động trong Chuyên mục này;

- Nâng cấp Chuyên mục “Thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” để đăng tải các tin, bài về, hoạt động thẩm định của Bộ Tư pháp; lưu trữ hồ sơ gửi thẩm định, quyết định thành lập hội đồng thẩm định, báo cáo thẩm định, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, ý kiến của Bộ Tư pháp về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; đồng thời, bổ sung tính năng tìm kiếm, thống kê các báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Nâng cấp Chuyên mục “Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật” để đăng tải tài liệu, giới thiệu, tập huấn, công văn, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng, ban hành VBQPPL;

- Nâng cấp Chuyên mục “Giới thiệu về các đơn vị xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp” để bổ sung nội dung giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp;

- Bổ sung Chuyên mục “Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh” để đăng tải các quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; kết quả theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; văn bản thông báo các nội dung luật, pháp lệnh giao địa phương quy định chi tiết;

- Bổ sung Chuyên mục “Lịch sử hình thành, phát triển của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật”;

- Bổ sung Chuyên mục “Hỏi - đáp” về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Bổ sung Chuyên mục “Thăm dò ý kiến” để thu thập ý kiến của công chúng đối với những chính sách, quy định mới có phạm vi tác động lớn đến xã hội do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2.2. Phân công đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

2.3. Sản phẩm:

- Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật với giao diện mới, thu hút người sử dụng.

- Các chuyên mục được nâng cấp tính năng, tiện ích, bổ sung mới đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng.

2.4. Thời gian thực hiện:

- Nhiệm vụ nâng cấp, hoàn thiện Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật: Quý II và Quý III năm 2023;

- Vận hành chính thức Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật: Quý III - IV năm 2023.

3. Tăng số lượng, bảo đảm chất lượng tin, bài về công tác xây dựng pháp luật trên Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật

3.1. Nội dung nhiệm vụ:

- Truyền thông, giới thiệu về Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

- Hình thành, duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

3.2. Phân công đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.3. Sản phẩm: Các tin, bài giới thiệu về Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật và các hoạt động khác có liên quan; văn bản mời cộng tác, tham gia viết, cung cấp tin, bài.

3.4. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023 (ngay sau khi hoàn thành việc nâng cấp Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật).

4. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật và thành lập Tổ biên tập Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật

4.1. Nội dung nhiệm vụ: Nghiên cứu, ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật và thành lập Tổ biên tập của Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

4.2. Phân công đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

4.3. Sản phẩm:

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Tổ biên tập Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật với sự tham gia của đại diện Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

4.4. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp; trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị xây dựng pháp luật đối với hoạt động quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

2. Huy động các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tham gia cung cấp tin bài, thông tin, tài liệu để đăng tải, cập nhật trên Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

3. Tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông trong và ngoài Bộ để tăng số lượng độc giả truy cập, quan tâm, theo dõi công tác xây dựng pháp luật của Bộ, ngành Tư pháp.

4. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị xây dựng pháp luật và Cục Công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

5. Bố trí công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản trị, cập nhật, đăng tải tin, bài trên Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật tại Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; bố trí kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ này thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đồng thời thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản trị, biên tập của Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện Đề án

1.1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Đề án; xác định đầy đủ, cụ thể nội dung, yêu cầu của từng nhiệm vụ cần đổi mới, nâng cấp trên Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

1.2. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật thực hiện nhiệm vụ nâng cấp, hoàn thiện Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật và chịu trách nhiệm duy trì sự vận hành ổn định, thông suốt của Trang thông tin này.

1.3. Các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thực hiện việc đăng tải các tin bài về công tác xây dựng pháp luật, hồ sơ, tài liệu về hoạt động thẩm định của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực đơn vị được giao phụ trách; phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật.

1.4. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác xây dựng pháp luật của đơn vị mình để Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đăng tải, cập nhật trên Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật; kịp thời phản ánh vướng mắc trong quá trình sử dụng Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để có giải pháp khắc phục.

1.5. Cục Kế hoạch - Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Đề án này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Cục Kế hoạch - Tài chính hoặc Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế , Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khác thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Cục CNTT (để đăng Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi