Quyết định 0088/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

thuộc tính Quyết định 0088/2000/QĐ-BTM

Quyết định 0088/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 0088/2000/QĐ-BTM Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 18/01/2000 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 0088/2000/QĐ-BTM

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 0088/2000/QD-BTM

Hanoi, May 18, 2000

 

DECISION

PROMULGATING THE DETAILED LIST OF GOODS BANNED FROM CIRCULATION, COMMERCIAL SERVICES BANNED FROM PROVISION; GOODS AND SERVICES SUBJECT TO RESTRICTED BUSINESS OR CONDITIONAL BUSINESS

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Governments Decree No.95/CP of December 4, 1993 stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Governments Decree No.11/1999/ND-CP of March 3, 1999 on goods banned from circulation, commercial services banned from provision; goods and services subject to restricted business or conditional business;
Pursuant to the Government Offices Official Dispatch No.5126/VPCP-KTTH of November 8, 1999 announcing the Prime Ministers opinions on authorizing the Minister of Trade to promulgate the detailed list of goods banned from circulation, commercial services banned from provision; goods and services subject to restricted business or conditional business,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the "detailed list of goods banned from circulation, commercial services banned from provision; goods and services subject to restricted business or conditional business" according to provisions of the Governments Decree No.11/1999/ND-CP of March 3, 1999.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

 

 

MINISTER OF TRADE
Truong Dinh Tuyen

 

DETAILED LIST

OF GOODS BANNED FROM CIRCULATION, COMMERCIAL SERVICES BANNED FROM PROVISION; GOODS AND SERVICES SUBJECT TO RESTRICTED BUSINESS OR CONDITIONAL BUSINESS
(Promulgated together with the Minister of Trades Decision No.88/2000/TM-QD of January 18, 2000)

THE FIRST PART

LIST OF GOODS BANNED FROM CIRCULATION, COMMERCIAL SERVICES BANNED FROM PROVISION

I. WEAPONS, AMMUNITIONS, MILITARY EQUIPMENT AND GEARS, SPECIAL-USE TECHNICAL MEANS OF THE ARMED FORCES

(the Ministry of Defenses Official Dispatch No.1243/BQP of May 11, 1999)

1. Weapons and ammunitions:

- Guns and cannons of all kinds.

- Weapons of special categories of such forces as Commando, Special Task Force, Reconnaissance, Intelligence, Military Chemical Engineering, Sapper, Electronic Operations, Special Propaganda.

- Military aircraft and aviation equipment of all kinds.

- Military missiles and projectile fuels of all kinds.

- Tanks, armored vehicles, motorized infantry vehicles, amphibious vehicles, self-propelled cannons, project vehicles and machines of the sapper.

- Warships and operational ships of all kinds.

- Bullets, bombs, mines, grenades, hand-grenades, water mines, torpedoes of all kinds and spare parts thereof.

2. Special-use military technical equipment:

- Radar of all kinds (radar for observation, warning, guiding, take-off and landing of aircraft, meteorology...), control apparatus of all kinds for military use.

- Specialized vehicles and machines of all kinds, command vehicles for special military use.

- Electrical engineering vehicles and machines and project vehicles of all kinds for special military use.

- Vehicles for hauling artilleries, tanks, missiles (caterpillars or rubber-tire wheels).

- Military equipment for reconnaissance, range-finding, jamming, camouflaging and anti-chemical warfare.

- River-going, mine-sweeping and radio activity-measuring military equipment.

- Military communication machines of all kinds.

- Spare parts for special-use technical means.

- Technical documents for manufacture, repair and modification of weapons and military technical equipment.

- Documents related to military secrets.

- Machinery and equipment in complete sets, to be used exclusively for the manufacture and repair of weapons and military technical equipment.

- Laboratories, and pilot research and experiment of weapons and military technical equipment.

3. Military attire and gears and other military equipment:

- Military uniforms of all kinds, service insignia, service emblem and rank badge for officers, career military personnel, non-commissioned officers and soldiers.

- Assorted military gears and equipment manufactured according to the uniformly designed models of the army.

II. NARCOTICS

LIST OF NARCOTICS, PRE-SUBSTANCES AND CHEMICALS TO BE USED IN THE PREPARATION OF NARCOTICS

(Including the lists set by the 1961, 1971 and 1988 International Conventions)

List 1 - VERY TOXIC NARCOTICS, ABSOLUTELY PROHIBITED FROM USE

(Included in list IV - the 1961 International Convention and list I - the 1977 Convention)

Ordinal

Number Names of substances Scientific names

1 Acetorphin 3-0-acetylletrahydro-7--(1-hydroxyl-1-metylbuty)-6, 14-endoetheno-orifavine

2 Acetylalphamethylfenanyl N - [1-(-ethylphenethyl)-4-piperidyl] acetanilide

3 Alphacetylmethadol -3-acetoxy-6-dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

4 Alphamethylfentanyl N-[1-(-methylphenethyl)-4-peperidyl] propionanilide

5 Beta-hydroxyfentanyl N-[1-(-hydroxyphenethyl)-4-peperidyl] propionanilide

6 Beta-hydroxymethyl-3-fentalnyl N-[1-(-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-peperidyl] propionanilide

7 Cannabis and cannabis resin Cannabis and cannabis resin

8 Desomorphine Dyhydrodeoxymorphine

9 Etorphine Tetrahydro-7-(1-hydroxy-l-methylbuty)-6, 14-endoetheno-oripavine

10 Heroine Diacetylmorphine

11 Ketobemidone 4-meta-hydroxyphenyl-l-methyl-4-propionylpiperidine

12 Methyl-3-fentanyl N-(3-methyl-l-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

13 Methyl-3-thiofentanyl N-[3-methyl-l-[2-(2-thienyl)ethyl]-4- piperidyl]propionanilide

14 MPPP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

15 Para-fluorofentanyl 4'-fluoro-N-(l-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

16 PEPAP 1-phenethyl-4'-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

17 Thiofentanyl N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]-4-propionanilide

18 Brolamphetamine (DOB) 2,5dimethoxy-4-bromoamphetamine

19 Cathinone (-)--aminopropiophenone

20 DET N,N-diethyltryptamine

21 DMA ()-2,5-dimethoxy-a-methylpenylethylamine

22 DMHP 3-(1,2-dimethyletyl)-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6 l l-dibezo[b,d]

23 DMT N,N-dimethyltryptamine

24 DOET ()-4-ethyl-2,5-dimethoxy--phenethylamine

25 Eticyclidine N-ethyl-l-phenylcyclohexylamine

26 Etrytamine* 3-(2-aminobutyl)indole

27 (+)-Lysergide (LSD) 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8bectacar boxamide

28 MDMA ()-N--dimethyl-3,4-(methylene-dioxy)phenethylamine

29 Mescalin 3,4,5-trimthoxyphenethylamine

30 Methcathinone* 2(methylamino)-l-phenylpropan-l-one

31 4-Methylaminorex ()-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

32 MMDA ()-5-methoxy-3,4-methlenedioxy--methylphenylethylamine

33 N-ethyl MDA ()-N-ethyl--methyl-3,4-(methylennedioxy)phenethylamine

34 N-hydroxy MDA ()-N-[-methyl-3,4-(methylenedyoxy)phenethyl] hydroxylamine

35 Parahexyl 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-l-ol

36 PMA P-methoxy-a-methylphenylethylamine

37 Psilocine, Psilotsin 3-[2-(dimetylamino)ethyl] indol-4-ol

38 Psilocybine 3-[2-(dimetylamino)ethyl] indol-4-yl dihydrogenphosphate

39 Rolicyclidine l-(l-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

40 STP, DOM 2,5-dimethoxy- - 4 - dimethylphenethylamine

41 Tenamfetamine (MDA) -methyl -3,4- (methylendioxy) phenethylamine

42 Tenocyclidine (TCP) l-[l-(2-thienyl)cyclohexy]piperidine

43 Tetrahydrocannabinol l-hydro-3-pentyl-6a,7,10,10,-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6ll-dibenzo(b,d) pyran -l - ol

44 TMA ()-3,4,5-trimethoxy - - methylphenylethylamine

List II. TOXIC AND HAZARDOUS NARCOTICS PERMITTED FOR RESTRICTED USE IN MEDICAL AND SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES

(Included in lists I and II - the 1961 International Convention and list II of the 1971 International Convention)

45 Acetymethadol 3-acetoxy 6-dimethylamino -4,4 - diphienylheptance

46 Alfentanil N-[1-[2-(4-ethy4,5-dihydro5-oxo-lH-tetrazol-l-y)ethyl] -4-(methoxymethy)-4-piperidyl]-N-phenylpropanamide

47 Allyprodine 3-allyl-l-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

48 Alphameprodine -3-ethyl-l-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

49 Alphamethadol -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

50 Alphamethylthiofentanyl N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

51 Alphaprodine -1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

52 Anileridine l-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-cacboxylic acid ethyl ester

53 Benzenthidine l-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpipedine-4-cacboxylic acid ethyl ester

54 Benzylmorphine 3-benzylmorphine

55 Betacetylmethadol -3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

56 Betameprodine -3-ethyl-l-methyl-propionoxypiperidine

57 Betaniethadol -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

58 Betaprodine -1,3-dimethy-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

59 Bezitramide l-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-l-benzimidazoliny)-piperidine

60 Clonitrazole (2-para-chlobenzyl)-l-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

61 Coca leaf

62 Cocaine Benzoyl-l-ecgoninmethylester

63 Codoxim Dihydrocodeinone-6-cacboxymethyloxime

64 Concentrate of poppy straw

65 Dextromoramide (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-lpynolidinyl)butyl] morpholine

66 Diampromide N-[2-(methylphenethylamino)-propyl] propionalinide

67 Diethylthiambutene 3-diethylamino-l,l-di-(2-thiennyl)-l-butene

68 Difenoxin l-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

69 Dihydromorphine 7,8-dihydromorphine

70 Dimenoxadol 2-dimethlaminoethyl-l-ethoxy-l,l-diphenylacetate

71 Dimepheptanol 6-dimethylamino-4,4diphenyl-3-heptanol

72 Dimethylthiambutene 3-dimethylamino-l,l-di-(2-thienyl)-l-butene

73 Dioxaphetyl butyrate Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

74 Diphenoxylate l-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

75 Dipipanone 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

76 Drotebanol 3,4-dimethoxy-17methylmorphinan-6b, 14-diol

77 Ecgonine and its derivatives (-)-3-hydroxytropane-2-carboxylate

78 Ethylmethylthiambutene 3-ethylmethylamino-l,l-di-(2-thienyl)-1-butene

79 Etonitazene l-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

80 Etoxeridine l-[2-(2-hydroxymethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-cacboxylic acid ethyl ester

81 Fetanyl l-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

82 Fmethidine 1-(2-tetrahydrofuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-cacboxylic acid ethyl ester

83 Hydrocodeine Dihydrocodeinone

84 Hydromorphine 14-hydroxydihydromorphine

85 Hydromorphone Dihydromorphinone

86 Hydroxypethidine 4-meta-hydroxyphenyl-l-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

87 Isomethadone 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

88 Levomethorphan -3-methoxy-N-methylmorphinan

89 Levomoramide (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) byty] morpholine

90 Levophenacylmorphan (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

91 Levorphanol (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

92 Metazocine 2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7,-benzomorphan

93 Methadone 6-dimethylamino-4,4-diplienyl-3-heptanone

94 Methadone-intermediate 4-cyano-2dimethylamino-4,4-diphenylbutane

95 Methyldesophine 6-methyl-delta-6-deoxymorphine

96 Methyldihydromorphine 6-methyldihydromorphine

97 Metopon 5-methyldihydromorphinone

98 Moramide 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

99 Morpheridine 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

100 Morphine 7,8-dehydro-4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-N-methylmorphinan

101 Morphine-N-oxide 3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7N-oxide

102 Morophine Myristylbenzylmorphine

103 Nicomorphine 3,6-dinicotinylmorphine

104 Noracymethadol ()--3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptane

105 Norlevorphanol (-)-3-hydroxymorphinan

106 Norimethadone 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

107 Normorphin N-demethylmorphine

108 Norpipanone 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanoe

109 Opium

110 Oxycodone 14-hydroxydihydrocodeinone

111 Oxymorphone 14-hydroxydihydromorphinone

112 Pethidine 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

113 Pethidine intermediate A 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

114 Pethidine intermediate B 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

115 Pethidine intermediate C 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

116 Phenadoxone 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

117 Phenampromide N-(l-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide

118 Phenazocine 2-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

119 Phenomorphan 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

120 Phenoperidine 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

121 Piminodine 4-phenyl-l-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

122 Piritramide l-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(l-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide

123 Proheptazine 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

124 Properidine l-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropylester

125 Racemethorphan ()-3-methoxy-N-methylmorphinan

126 Racemoramide ()-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(l-pyrrolidinyl) butyl] morpholine

127 Racemorphan ()-3-hydroxy-N-methylmorphinan

128 Sulfentanil N-[4-(methoxymethyl)-l-[2-(thienyl)]-4-piperidyl] propionanilide]

129 Thebacon Acethyldihydrocodeinone

130 Thebaine 3,6-dimethoxy-N-methyl-4,5-epoxymorphinadien-6,8

131 Tilidine ()ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene -l-carboxylate

132 Trimeperidine 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

133 Acetyldihydrocodeine 6-acetoxy-3-methoxy-N-4,5-epoxy-morphinan

134 Codeine (3-methylmorphine) 6-hydroxy-3-methoxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7

135 Dextroproxyphen -(+)-4-dimethlamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

136 Dihydrocodeine 6-hydroxy-3-methoxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinan

137 Ethylmorphine 3-Ethylmorphine

138 Nicocodine 6-nicotinylcodeine

139 Nicodicodine 6-nicotinyldihydrocodeine

140 Norcodeine N-demethylcodeine

141 Pholcodine 3-morpholinylethylmorphine

142 Propiram N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N2-pyridylpropionamide

143 Amphetamine ()-2-amino-l-phenylpropane

144 Dexamphetamine ()-2-amino-l-phenylpropane

145 Fenetylline 7-[2[(-methylphenyethyl)amino]ethyl]thiophenylline

146 Levamphetamine (-)-(R)--methylphenylethylamine

147 Levomethamphetamine (-)-N--methylphenylethylamine

148 Mectoqualone 3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H)-quinazolinone

149 Metamfetamine ()-(s)-N--dimethylphenethylamine

150 Metamfetamine racemate ()-N,a-dimethylphenethylamine

151 Methaqualone 2-methyl-3-o-tolyl-4-(3H)-quinazolinone

152 Methylphenidate Methyl--phenyl-2-piperidineacetate

153 Phencyclidine 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

154 Phenmetrazine 3-methyl-2-phenylmorpholine

155 Secobarbital 5-ally-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

156 Delta-9-tetrahydrocanabinol (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-and its stereochemical pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol

157 Zipeprol* -(-methoxybenzyl)-4-(-methoxyphenethyl)-1-piperezineethano

List III. TOXIC MEDICINAL NARCOTICS PERMITTED FOR MEDICAL USE

(Those included in lists III and IV-the 1971 International Convention)

158 Amobarbital 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

159 Buprenorphine 21-cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl] 6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

160 Butalbital 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

161 Cathine (+)-(R)--[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

162 Cyclobarbital 5-(1-cyclohexen-l-yl)-5-ethylbarbituric acid

163 Flunitrazepam ** 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-l-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

164 Glutethimide 2-ethyl-2-phenylglutarimide

165 Pentazocine (2R*, 6R*, 11*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

166 Pentobarbital 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

167 Allobarbital 5,5-diallylbarbituric acid

168 Alprazolam 8-chrolo-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]-benzodiazepine

169 Amphepramone 2-(diethylamino)propiophenone

170 Aminorex 2-amino-5-phenyl-2-oxazonline

171 Barbital 5,5-diethylbarbituric acid

172 Benzfetamine N-benzyl-N-a-dimethylphenethylamine

173 Bromazepam 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzaliazepin-2-one

174 Butobarbital 5-butyl-5-ethylbarbituric acid

175 Camazepam 7-chrolo-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4 benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

176 Chlordiazepoxide 7-chrolo-2(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxide

177 Clobazam 7-chrolo-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4-(3H,5H)-dione

178 Clonazepam 5-(o-chlorophenyl)-1,3-nitro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one

179 Clorazepate 7-chrolo-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin -3-carboxylic acid

180 Clotiazepam 5-(2-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3,e]-1-4-diazepin-2-one

181 Cloxazolam 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro oxazolon-[3,2-d]-[1,4]benzodiazenpin-6(5H)-one

182 Delorazepam 7-chrolo-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazep in-2-one

183 Diazepam 7-chrolo-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

184 Estazolam 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo-[4,3-a][1,4-benzodiazepin]

185 Ethchlorxynol 1-chloro-3-ethyl-1-penta-4yn-3-ol

186 Ethinamate 1-ethynylcyclohexanolcarbamate

187 Ethyloflazepate Ethyl-7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2-3-dihydro-2-oxo-1H-1,4 -benzodiazepin-3-carboxylate

188 Etilamfetamine N-ethyl-a-methylphenylethylamine

189 Fencamfamin N-ethyl-3-phenyl-2-nocobornanamine

190 Fenproporex ()-3-[(a-methylphenylethyl) amino]propionitrile

191 Fludiazepam 7-chloro-5-(o-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazenpin-2-one

192 Flurazepam 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-fluorophenyl)-1,2-dihydro-2H-1,4-benzodiazenpin-2-one

193 Halazepam 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl) -2H-1,4-benzodiazenpin-2-one

194 Haloxazolam 10-bromo-11b-(o-fluophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro oxazolo[3,2-d][1,4]benzoidazepin-6-(5H)-one

195 Ketasolam 11-chloro-8-12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

196 Lefetamine -)-N,N-dimethyl-1,3-diphenylethylamine

197 Loprazolam 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[4-methyl-1-piperaziniyl) methylene]-8-nitro-1-H-imidazo-[1,2-a][1,4] benzodiazep in-1-one

198 Loprazepam 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazenpin-2-one

199 Lometazepam 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazenpin-2-one

200 Mazindol 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a) isoindol-5-ol

201 Medazepam 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepam

202 Mefenorex N-(3-chloropropyl)- a -methylphenethylamine

203 Meprobamate 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate

204 Mesocarb* 3-(-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnoneimine

205 Methylphenobarbital 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

206 Methylprylon 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

207 Midasolam 8-chloro-6-(o-fluorophennyl)-1-methyl-4H-imidazo-[1,5a][1,4]-benzodiazepin

208 Nimetazepam 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazep in-2-one

209 Nitrazepam 1,3-dihydro-7-nitro-5phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

210 Nordazepam 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

211 Oxazepam 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy- 5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

212 Oxazolam 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b phenyl oxazolo[3,2d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

213 Phedimetrazine 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

214 Phenobarbital (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorphline

215 Phentermine 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

216 Pinazepam --dimethylphenethylamine

217 Pemoline 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodizepin-2-one

218 Pipradrol 1-1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol

219 Prazepam 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4benzodizepin-2-one

220 Pyrovalerone 4-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone

221 Pyrovalerone 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

222 Temazepam 7-chloro-1,3-dihydro-3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

223 Tetrazepam 7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiapin-2-one

224 Triazolam 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepine

225 Vinylbutal 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

List IV - PRE-SUBSTANCES AND CHEMICALS USED IN THE PREPARATION OF NARCOTICS

(Those included in lists I and II - the 1988 International Convention)

226 Ephendrine 1-phenyl-2-methylamino-1-propanol

227 Ergometrine N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-D(+)-lysergamide

228 Ergotamine 12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-ergotaman-3',6',18-ione

229 Lysergic acid (8b)-9,10-Didehydro-6-methylergolin-8-carboxylic acid

230 1-phenyl-2-propanone 1-phenyl-2-propanone

231 Pseudoephedrine [S-(R*,R*)]-a-[1(methylamino)ethyl ] benzenemethanol

232 N-Acetyl-Anthranilic acid 1-Acetylamino-2-carboxybenzene

233 Isosafrole 1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)

234 3,4-methylenedioxyphenyl- 3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone 2-propanone

235 Piperonal 1,3-benzodioxole,5-(carboxaldehyde)

236 Safrole 1,3-benzodioxole,5-(2-propyenyl)

237 Anthranilic acid 2-Aminobenzoic acid

238 Phenylacetic acid Benzeneacetic acid

239 Piperidine Cyclopentimine

240 Potassium permanganate

III. A NUMBER OF CHEMICALS OF HIGH TOXICITY

(Official Dispatch No.1054/BKHCNMT-TDC of April 27, 1999 of the Ministry of Science, Technology and Environment)

Ordinal number Names of chemicals Formulas Content Notes

1 Aldrin C12H8Cl6

2 BHC (lindane) C6H6O6

3 Chordane

4 DDT

5 Dieldrin

6 Eldrin

7 Heptachlor C10H5Cl5

8 Isobenzen

9 Isodrin

10 Methamidophos C2H8NO2PS

11 Monocrotophos C7H14NO5P

12 Methyl Parathion C8H10NO5PS

13 Ethyl Parathion

14 Phosphamidon

15 Polychlorocamphere

16 Strobane

17 Captan

18 Captofol

19 Hexachlorobenzen C6CL6 0.0003

20 24,5 T (Brochtoc, Decamine) HCN 0.0001

21 Cyanhydric acid and its salts C6H6Cl6 0.0001

22 Hexachloro cyclohexan

23 Methyl paration (demetil paranitro phosphor, volfatoc...)

(Official Dispatch No.4817/CV-KHDT of November 19, 1999 of the Ministry of Industry)

Ordinal Names of chemicals number

1 O-Alkyl ( C10, including cycloalkyl); Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonofluoridates

2 O-Alkyl ( C10, including cycloclkyl); N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates

3 O-Alkyl (H or C10, including cyclolkyl); S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) - amincethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylate or protonate salts

4 Sulfur mustards:

2- Chloroethylchloromethylsulfide, (2625-76-5)

Mustard gas: Bis (2-chloroethyl) sulfide, (505-60-2), Bis (Chloroethylthio) methane, (63869-13-6)

Sesquimustard: 1,2-Bis (2-chloroethylthio) ethane, (3563-36-8)

1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane, (63905-10-2)

1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane, (142868-93-7)

1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane, (142868-94-8)

Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether, (63918-90-1)

O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether, (63918-89-8)

5 Lewisites:

Lewisite 1: 2-chlorovinyldichloroarsine, (541-25-3)

Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine, (40334-69-8)

Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl) arsine, (40330-70-1)

6 Nitrogen mustards:

HN1: Bis(2-chloroethyl) ethylamine, (538-07-8)

HN2: Bis(2-chloroethyl) methylamine, (51-75-2)

HN3: Tris(2-chloroethyl) amine, (555-77-1)

7 Saxitoxin, (35523-89-8)

8 Ricin, (9009-86-3)

9 Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides

10 O-Alkyl (H or C10, including cycloalkyl) 0-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylate or protonate salts

11 Chlorasme: O-Isopropyl methylphosphonochloridate, (1445-76-7)

12 Chlorosoman: O-Pinacolyl ethylphosphonochloridate, (7040-57-5)

13 Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino) ethyl] phosphorothiolate, (78-53-5) and corresponding
alkyl or protonate salts

14 PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene, (382-21-8)

15 BZ: 3-Quinuclidinyl beilate, (6581-06-2)

16 Methylphosphonyl dichloride, (676-97-1), Dimethyl methylphosphonate, (756-79-6)

17 N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides

18 Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidates

19 2,2-Diphenyl-2-hydroxyaxetic acid, (76-93-7)

20 Quinuclidine-3-ol, (1619-34-7)

21 N,N-Dialyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-ols and corresponding protonat salts

22 N,N-Dialyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding protonat salts

23 Thiodiglycol: Bis (2-hydroxyethyl) sulfide, (111-48-8)

24 Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutane-2-ol, (464-07-3)

25 Phosgene: Carbonyl dichloride, (75-44-5)

26 Chloropicrin: Trichloronitromethane, (76-06-2)

IV. EXHIBITS OF HISTORICAL AND CULTURAL RELICS OR MUSEUMS

(Official Dispatch No.1723/VHTT-PC of May 7, 1999 of the Ministry of Culture and Information)

1. Documents and exhibits of historical and/or cultural value which are kept and preserved at relics, museums, celebrities memorial houses.

2. Documents on paleontology or anthropology, archeological finds of all materials and all forms.

3. Gravestones, genealogy, antique coins.

V. REACTIONARY, DEPRAVED OR SUPERSTITIOUS CULTURAL PRODUCTS OR THOSE HARMFUL TO THE ETHICAL EDUCATION

Books, newspapers, magazines, paintings, pictures, calendars, posters, catalogues, leaflets, folding sheets, slogans, parallels, ... letters, tapes and discs for audio and visual recording, films (including motion-picture and videos), photographs, applied fine-art works and other cultural documents and products with reactionary, depraved and superstitious contents or harmful to the ethical education.

VI. FOREIGN-MADE CIGARETTES

1. Filter cigarettes.

2. Non-filter cigarettes (including cigars).

3. Cigarette products not made from tobacco leaves.

VII. FIRECRACKERS AND FIREWORKS OF ALL KINDS

1. Firecrackers of all kinds.

2. Fireworks of various kinds:

- Aerial fireworks.

- Land fireworks and fireworks poles.

3. Pyrotechnic toys in all forms, e.g. squibs...

4. Other pyrotechnic articles made with flammable substances and fire-conductors.

VIII. PROPHYLACTIC AND CURATIVE DRUGS FOR HUMAN BEINGS AND DOMESTIC ANIMALS, PLANT PROTECTION DRUGS AND MEDICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTS NOT YET PERMITTED FOR USE IN VIETNAM

A. Prophylactic and curative drugs for human beings:

A1. List of raw materials for manufacture of prophylactic and curative drugs and medicinal products for human beings which are banned from import:

1. Amphetamine 16. Mecloqualone

2. Ampletamine 17. Metamphetamine

3. Anileridine 18. Methaqualone

4. Chlormezanone 19. Methylphenidate

5. Cyclobarbital 20. Pemoline

6. Dexamfetamine 21. Phenacetin

7. Dexfenfluramine 22. Phenmetrazine

8. Diacetylmorphine 23. Phenolphtalein

9. Erythromycin as estolate salt 24. Pininodin

10. Fenetylline 25. Pipradol

11. Fenfluramine 26. Pratolol

12. Glafenin 27. Pyramidon

13. Levamphetamine 28. Santonin

14. Levamisol 29. Secobarbital

15. Levomethamphetamine 30. Zomepirac

A2. Drugs for human beings:

Prophylactic and curative drugs for human beings not yet permitted by the Ministry of Health for circulation in Vietnam.

B. Medical instruments not yet permitted to be used:

1. Sexual stimulating instruments and equipment.

2. Medical instruments and equipment of kinds not yet permitted by the Ministry of Health for circulation.

C. Veterinary drugs:

Veterinary drugs not yet permitted for use in Vietnam, including those not yet specified in the list promulgated together with the Minister of Agriculture and Rural Developments Decision No.57/1999/QD-BNN-TY of March 30, 1999:

1. The list of veterinary drugs permitted to be manufactured.

2. The list of veterinary drugs and raw materials for veterinary drug manufacture permitted to be imported.

3. The list of veterinary drugs permitted to be exported.

D. LIST OF PLANT PROTECTION DRUGS BANNED FROM USE IN AGRICULTURE IN VIETNAM

(Decision No.29/1999/QD-BNN-BVTV of February 4, 1999 of the Minister of Agriculture and Rural Development)

Ordinal Common names - trade names number

I INSECTICIDES:

1 Aldrin (Aldrex, Aldrite...)

2 BHC, Lindane (Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC, Lindafox, Carbadan 4/4 G, Sevidol 4/4 G...)

3 Cadmium compound (Cd)

4 Chordane (Chlorotox, octachlor, pentichlor...)

5 DDT (Neocid, Pentachlorin, Chlorophenothane...)

6 Dieldrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox...)

7 Eldrin (Hexadrin...)

8 Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox...)

9 Isobezen

10 Isodrin

11 Lead compound (Pb)

12 Methamidophos: (Dynamite 50SC, Filitox 70 SC, Master 50EC, 70 SC, Monitor 50 EC, 60 SC, Isometha 50DD, 60DD, Isosuper 70 DD, Tamaron 50 EC)

13 Methy Parathion (Danacap M 25, M 40; Folidol - M50EC; Isomethy 50 ND) Metaphos 40 EC, 50 EC; (Methyl parathion) 20EC, 40EC, 50EC; Milion

14 50EC; Proteon 50EC; Romethyl 50 ND, Wofatox 50 EC Monocrotophos: (Apadrin 50 SL, Magic 50SL, Nuvacron 40 SCW/DD, 50SCW/DD, thunder 515DD)

15 Parathion Ethyl (Alkexon, Orthophos...)

16 Phosphamidon (Dimecron 50 SCW/DD)

17 Polychlorocamphene (Toxaphene, Camphechlor...)

18 Strobane (Polychlorinate of camphene)

II FUNGICIDES:

1 Arsenic compound (As) except Neo-Asozin, Dinasin

2 Captan (Captane 75 WP, Merpan 75 WP...)

3 Catapol (Difolatal 80 WP, Folicid 80 WP...)

4 Hexachlorobenzene (Anticaric, HCB...)

5 Mercury compound (Hg)

6 Selenium compound (Se)

III RODENTICIDE:

1 Thallium compound (T1)

IV HERBICIDE:

1 2.4.5 T (Brochtox, Decamine, Veon....)

IV. WILD PLANTS AND ANIMALS ON THE LIST SET BY THE INTERNATIONAL CONVENTIONS, TO WHICH VIETNAM IS A SIGNATORY, AND OTHER ANIMALS AND PLANTS OF PRECIOUS AND RARE SPECIES WHICH NEED TO BE PROTECTED

1. LIST OF FOREST PLANTS AND ANIMALS OF PRECIOUS AND RARE SPECIES

(Promulgated together with Decree No.18/HDBT of January 17, 1992 of the Council of Ministers - now the Government)

GROUP I

IA. Forest plants:

Ordinal Vietnamese names Scientific names Notes

number

1 Bach xanh Calocedrus macrolepis

2 Thong do Taxus chinensis

3 Phi ba mui Cephalotaxus fortunei

4 Thong tre Podacarpus neirrifolius

5 Thong Pa co Pinus kwangtugenis

6 Thong Da lat Pinus dalatensis

7 Thong nuoc Glyptostrobus pensilis

8 Hinh da voi Keteleria calcarea

9 Sam bong Amentotaxus argotenia

10 Sam lanh Abies nukiangensis

11 Tram (gio bau) Aquilaria crassna

12 Hoang dan Cupressus torulosa

13 Thong 2 la det Ducampopinus kempfii

IB. Forest animals:

1 Te giac 1 sung Rhinoceros sondaicus

2 Bo tot Bos gaurus

3 Bo xam Bos sauveli

4 Bo rung Bos banteng

5 Trau rung Bubalus bubalis

6 Voi Elephas maximus

7 Ca tong Cervus eldi

8 Huou vang Cervus porcinus

9 Huou sa Moschus moschiferus

10 Ho Panthera tigris

11 Bao hoa mai Panthera pardus

12 Bao gam Neofelis nebulosa

13 Gau cho Helarctos malayanus

14 Vooc xam Trachipithecus phayrei

15 Vooc mui hech Rhinipithecus avunculus

16 Vooc ngu sac

- Vooc ngu sac Trung Bo Pygathrix nemaeus

- Vooc ngu sac Nam Bo Pygathrix nigripes

17 Vooc den:

- Vooc den ma trang Presbytis francoisi francoisi

- Vooc dau trang Presbytis francoisi poliocephalus

- Vooc mong trang Presbytis francoisi delacouri

- Vooc Ha Tinh Presbytis francoisi hatinhensis

- Vooc den Tay Bac Presbytis francoisi sp.

18 Vuon den:

- Vuon den Hylobates concolor concolor

- Vuon den ma trang Hylobates concolor leucogenis

- Vuon tay trang Hylobates lar

- Vuon den ma trang Nam Bo Hylobates concolor gabrienlae

19 Chon muc Arcticsis bingturong

20 Cay van Chrotogale owstoni

21 Cay gam Prionodon pardicolor

22 Chon doi Galeopithecus temminckii

23 Cay vang Martes flavigula

24 Culi lun Nycticebus pigmaeus

25 Soc bay:

- Soc bay sao Petaurista elegans

- Soc bay trau Petaurista lylei

26 Soc bay:

- Soc bay nho Belomys

- Soc bay long tai Belomys pearsoni

27 Soi Tay nguyen Canis aureus

28 Cong Pavo muticus imperator

29 Ga loi:

- Ga loi Lophura diardi

- Ga loi lam mao den Lophura imperialis Delacouri

- Ga loi lam mao trang Lophura diardi Bonaparte

30 Ga tien:

- Ga tien Polyplectron bicalcaratum

- Ga tien mat do Polyplectron germaini

31 Tri sao Rheinarctia ocellata

32 Seu co rut Grus antigol

33 Ca sau nuoc lo Crocodylus porosus

34 Ca sau nuoc ngot Crocodylus siamensis

35 Ho mang chua Ophiogus hannah

36 Ca coc Tam dao Paramesotriton deloustali

GROUP II

IIA. Forest plants:

1 Cam lai

Cam lai Ba Ria Dalbergia bariaensis

Cam lai Dalbergia oliverrii Camble

Cam lai Dong nai Dalbergia dongnaiensis

2 Ca te (Go do) Afzelia xylocarpa

3 Gu

Gu mat Sindora cochinchinesis

Gu lau Sindora tonkinensis A/Chev

4 Giang huong

Giang huong Pterocarpus pedatus Pierre

Giang huong Cambot Pterocarpus cambodianus Pierre

Giang huong mat chim Pterocarpus indicus Willd

5 Lat

Lat hoa Chukrasia tabularis A.Juss

Lat da dong Chukrasia sp.

Lat chun Chukrasia sp.

6 Trac

Trac Dalbergia cochinchinesis Pierre

Trac day Dalbergia annamensis

Trac Cambot Dalbergia cambodiana Pierre

7 Po mu Fokienia hodginssi A.Henry et Thomas

8 Mun Diospyros mun H.Lee

Mun Diospyros sp.

Mun soc Markhamia pierrei

9 Dinh Madhuca pasquieri

10 Sen mat Burretiodendron hsienmu

11 Nghien Erythrophloeum fordii

12 Lim xanh Podocarpus fleuryi

13 Kim giao Rauwolfia verticillata

14 Ba gac Morinda officinalis

15 Ba kich Lilium brownii

16 Bach hop Panax vietnamensis

17 Sam ngoc linh Amomum longiligulare

18 Sa nhan Amomum tsaoko

19 Thao qua

IIB. Forest animals:

1 Khi

- Khi coc Macaca arctoides

- Khi vang Macaca mulatta

- Khi moc Macaca assamensis

- Khi duoi lon Macaca nemestrina

2 Son duong Capricornis sumatraensis

3 Meo rung Felis bengalensis

Felis marmorata

Felis temminckii

4 Rai ca Lutra lutra

5 Gau ngua Selenarctos thibetanus

6 Soi do Coun alpinus

7 Soc den Ratufa bicolor

8 Phuong hoang dat Buceros bicornis

9 Rua nui vang Indotestudo elongata

10 Giai Pelochelys bibroni

2. LIST OF WILD ANIMALS AND PLANTS LIVING IN VIETNAM AND NAMED IN APPENDIX I - CITES, BANNED FROM EXPORT

(Together with guiding Circular No.04/LN-KL of February 5, 1996)

2.1. Animals:

2.1a. Mammals:

1 Vooc ngu sac Pygathrix nemaeus

2 Vuon den Hylobates concolor

3 Vuon tay trang Hylobates lar

4 Gau cho Helarctos malayanus

5 Gau ngua Selenarctor thibetanus

6 Rai ca thuong Lutra lutra

7 Cay gam Prionodon pardicolor

8 Meo rung Felis bengalensis

9 Meo gam Felis marmorata

10 Beo Felis temminckii

11 Bao gam Neofelis nebulosa

12 Ho Panthera tigris

13 Bao Panthera pardus

14 Voi Elephas maximus

15 Ca toong Cervus eldi

16 Huou vang Cervus porcinus

17 Huou xam Moschus berezovski

18 Bo xam Bos sauveli

19 Bo tot Bos gaurus

20 Sao la Pseudoryx nghetinhensis

21 Mang lon Megamuntiacus vuquangensis

22 Son duong Capricornis sumatraensis

23 Ca heo Lipotes vexillifer

24 Ca voi xanh Balaenoptera musculus

25 Ca ong su Neophocaena phocaenoides

26 Ca nang tien Dugong dugon

2.1b. Birds:

Ordinal Vietnamese names Scientific names Notes

number

1 Coc bien bung trang Fregata andrewsi

2 Co lao xam Mycteria cinerea

3 Ngan canh trang Cairina scutulata

4 Dai bang dau nau Aquila heliaca

5 Cat lon Flco peregrinus

6 Ga loi lam mao trang Lophura edwardsi

7 Ga loi lam mao den Lophura imperialis

8 Tri sao Rheinartia ocellata

9 Seu xam Grus nigricollis

10 O tac Lupodotis bengalensis

11 Choat mo vang Tringa guttifer

12 Niec co hung Aceros nipalensis

13 Hong hoang Buceros bicornis

14 Bo cau nicoba Caloenas nicobarica

2.1c. Reptiles:

1 Rua da Dermochelys coriacea

2 Doi moi Eretmochelys imbricata

3 Ca sau hoa ca Crocodylus porosus Brackish water

4 Ca sau xiem Crocodylus siamensis Fresh water

5 Tran dat Python molurus

6 Doi moi dua Chelonia mydas

2.1d. Fishes:

1 Ca formo Seleropages formosus

2 Ca soc Probarbus jullieni

3 Ca tra dau Pangasianodon gigas

2.1e. Mollusks:

1 Oc sen Achetinella

2.2. Plants:

1 Bach tan Araucaria araucana

2 Lan hai Paphiopedilum spp

3 Lan Pharagmi Phragmipedium spp

3. A NUMBER OF WILD ANIMAL SPECIES WHICH ARE NATURAL ENEMIES OF RATS

(Excluding those raised at breeding and propagation farms)

3.1. Snakes:

Ordinal number

Popular names

Scientific names

Distribution

Ratting value

Breeding potential

1 Ran doc dua Elaphe radiata Distributed throughout Vietnam, on plain, +++ No (Rat snakes) midland and mountainous areas

2 Ran rao thuong Ptyas korros Widely distributed throughout VN, (*) No abundant on plain and midland

3 Ran rao trau Ptyas mucosus Widely distributed throughout VN, +++ No abundant on plain and midland

4 Ran ho mang Naja naja Widely distributed throughout VN, (*) Yes thuong (Naja) (Venomous) from mountainous areas to plains

5 Ran cap nong Bungarus Widely distributed throughout VN, (*) Yes (With black fasciatus and wet plains and yellow (Venomous) stripes)

6 Ran luc Trimeruxurus Widely distributed throughout (*) No (Some (Venomous) VN, from arid midland to moist species) bushy plains

7 Tran dat Python molurus Widely distributed throughout (*) Very high (Indian bivittatus VN but mainly in Central and python) South Vietnam

8 Tran hoa Python reticulatus Distributed in the Central Vietnam (*) Very high (Nua) southward, highly congruent with the South Vietnam

3.2. Birds:

Ordinal Number

Popular names

Scientific names

Distribution

Ratting value

Breeding potential

9 Cu lon trang Tyto alba Widely distributed in towns +++ No (Barn owl) and townships throughout (of Strigiformes) the country

10 Cu lon van Tyto capensis Widely distributed in midlands +++ No throughout the country

11 Cu meo Otus Widely distributed throughout +++ No (of Strigiformes) bakkamoena the country

12 Thu thi Ketupa Mountainous and midland (*) No (Du di) (of throughout the country Strigiformes)

13 Cu vo lung nau Ninox Mainly in plains and midland +++ No (of Strigiformes) scutulata areas

14 Cat, dieu hau Falconidae Frequently seen in plains and (*) No of various species family midland areas. Larger numbers (of Falconnidae) in winter

15 Diec xam Ardea cinerea Migrating to VN, widely seen in (*) No (of Ardeidae) plains, midland and mountainous areas throughout the country

16 Meo rung 1. Felis +++ No (3 species) bengalensis (of Carnivora) 2. Felis chaus 3. Felis marmorata

17 Triet bung trang Mustela Widely seen in Vietnam, in all (*) No (of Carnivora) kathiah regions

18 Triet chi lung Mustela Widely distributed throughout (*) No (of Carnivora) strigidosa the country, larger numbers in the Central and South Vietnam

19 Cay huong (of Viverricula Widely distributed throughout the (*) Possible Carnivora) indica country, larger numbers in midland areas

Notes: - Eating rats as main food: +++

- Eating many rats: (*)

X. SOME TYPES OF CHILDRENS TOYS HARMFUL TO THE ETHICAL EDUCATION AND/OR HEALTH OF CHILDREN OR DETRIMENTAL TO SOCIAL SECURITY, ORDER AND SAFETY

1. Various kinds of gun-like toys:

- Compressed air or spring guns shooting plastic bullets or other kinds of bullets.

- Water or steam spraying guns; guns emitting light or making explosion.

2. Toys with shape resembling other kinds of weapons:

- Those resembling grenades, bombs, mines, explosive charges.

- Those resembling swords, spears, bayonets, knifes, bows or crossbows (made of various kinds of materials including wood, bamboo, pressed paper...).

3. Pyrotechnic articles of all kinds: firecrackers, fireworks, self-igniting firecrackers and self-igniting projectile made with gun powder or other materials that can cause fire and burning.

4. Illusory toys of various kinds.

5. Toys in form of cultural products (printed matters, tapes, disks), electronic toys featured with images, sounds or actions describing human fighting and killings in a barbarous manner or acts offending human dignity, destroying environment, which are harmful to the aesthetic and ethical education of children.

6. Computer game software with pro-violence or prostitution contents.

7. Electrically-operated toys with remote controls that can cause interference to other appliances or equipment, or unsafe to children.

8. Toys bearing the national flag or map of Vietnam, or images of leaders in contravention of the regulations or intended for malicious purposes.

THE SECOND PART

GOODS AND SERVICES SUBJECT TO BUSINESS RESTRICTION

SECTION I. GOODS AND SERVICES SUBJECT TO PARTICULAR BUSINESS RESTRICTION

I. GOODS CONTAINING RADIOACTIVE SUBSTANCES AND DEVICES EMITTING IONIZED RADIATION

(Official Dispatch No. 2426/BKHCNMT-PC of September 11, 1999 of the Ministry of Science, Technology and Environment)

1. Various radioactive sources used for such purposes as power generation, radiation for food, foodstuff and goods preservation, pasteurization for plant protection and medical examination and treatment, sterilization of medical instruments, material denaturation, biological mutation, use in industrial photographic equipment, non-destructive testing equipment (NDT), use in gauges of drilled wells in service of geological prospection and surveys (mineral and oil prospection), use in automatic gauges of production chains, research institutions, use in scientific research, educational and training equipment, use in the health service for medical examination and treatment, childrens toys containing radioactive substances or gems already treated with radiation

2. Radioactive wastes.

3. Monazite from mineral sand.

4. Radioactive ores

5. Nuclear materials

6. Equipment using radioactive sources for all purposes such as nuclear reactors; radiating equipment; equipment used in non-destructive testing (NDT); gauges of drilled wells in service of geological prospection and surveys (mineral and oil prospection); gauges of the quantity, density and thickness of materialsin the production chains, research institutions; scientific research, education and training equipment; equipment used for medical treatment in the health service such as radiotherapeutic equipment, close radiotherapeutic equipment; fire-alarming and thunderbolt-resistant devices using radioactive sources

7. Ionized radiation-emitting devices used for such purposes as accelerators in service of scientific research, production of radioactive isotopes and medical treatment in the health service; X-ray machines, X-ray tomograph apparatus, X-ray machines used for diagnosis in the health service, X-ray machines for medical treatment, industrial X-ray machines used in non-destructive testing (NDT), X-ray machines for goods inspection at airports, seaports; equipment for analysis by the fluorescent-X-ray method to determine gold purity.

II. EXPLOSIVE

1. Industrial explosives.

2. Explosives used for defense and security purposes.

III. PESTICIDES ON THE LIST OF PESTICIDES SUBJECT TO RESTRICTED USE IN VIETNAM

(Decision No. 29/1999/QD-BNN-BVTV of February 4, 1999 of the Minister of Agriculture and Rural Development)

Ordinal Common name Trade name Applicant
number

I PESTICIDES USED IN AGRICULTURE

A Insecticides:

1 Carbofuran Furadan 3 G FMC

2 Deltamethrin 2% + Sat Trung Linh 15 EC Insecticide Company -

Dichlorvos 13% the Ministry of Defense

3 Dichlorvos Demon 50 EC Connel Bros

4 Dicofol Kelthane 18.5 EC Rohm and Haas PTE Ltd.

5 Dicrotophos Bidrin 50 EC Can Tho Agritech Supplies Company

6 Endosulfan Endosol 35 EC Sai Gon Insecticides Company

Thiodan 35 EC AgrEvo AG

Thiodol 35 ND Can Tho Agritech Supplies Company

B Fungicides:

1 Mafa Dinasin 6.5 SC Vietnam Pesticide Company

C Herbicides:

1 Paraquat Gramoxone 20 SL Zeneca Agrochemical

D Rodenticides:

1 Zinc phosphide Fokeba 1%, 5%, 20% Vietnam Pesticide Company

QT - 92 18% Vietnam Husbandry Society

Zinphos 20% Sai Gon Insecticide Company

II TERMITICIDES:

1 Na2SiF6 50% + HBO3 10% + CuSO4 30% PMC 90 powder Vietnam Forestry Institute Chem- Tu Liem- Hanoi

2 Na2SiF6 80% + ZnCl2 20% PMs 100 powder Vietnam Forestry Institute, Chem- Tu Liem- Hanoi

3 Na2SiF6 75% + C6Cl5ONa 15% PMD4 90 powder Vietnam Forestry Institute, Chem- Tu Liem- Hanoi

III WOOD TREATMENTS:

1 Methylene bis Thiocyanate 5% + Celbrite MT 30 EC Celcure (M) Sdn Bhd
Quaternary ammonium compounds 25%

2 Sodium pentachlorophenate monohydrate Copas NAP 90 G Celcure (M) Sdn Bhd

3 Sodium tetraboratedecahydrate 54% + Celbor 90 SP Celcure (M) Sdn Bhd boric acid 36%

4 Tribromophenol Injecta AB 30 L Moldrup System PTE Ltd.

5 Tributyl tin naphthenate Timber life 16 L Jardine Davies ins (Philippines)

6 CuSO4 50% + K2CrO7 50% XM5, 100 powder Vietnam Forestry Institute, Chem- Tu Liem- Hanoi

7 ZnSO4. 7H2O 60% + NaF 30% + Additive 10% LN5 90 powder Vietnam Forestry Institute, Chem- Tu Liem- Hanoi

8 C6Cl5ONa 60% + NaF 30% + Additive 10% P-NaF 90 powder Vietnam Forestry Institute, Chem- Tu Liem- Hanoi

9 C6Cl5ONa 50% + Na2B4O7 25% + H3BO4 25% PBB 100 powder Vietnam Forestry Institute, Chem- Tu Liem- Hanoi

10 SO4 (NH4)2 92% + NaF 8% PCC Vietnam Forestry Institute, Chem- Tu Liem- Hanoi

11 C6Cl5OH 5% + C6H4O5N2 2% CMM 7 oil, liquid Vietnam Forestry Institute, Chem- Tu Liem- Hanoi

IV FUMIGANTS

1 Aluminium phosphide Celphos 56% Excel Industries Ltd. India

Gastoxin 56.8 GE Helm AG

Fumitoxin 55% tablets Vietnam Fumigation Co.,

Phostoxin 56% pills, Vietnam Fumigation Co., tablets

Quickphos 56 tablets United Phosphorus Ltd.

2 Magnesium phosphide Magtoxin 66 tablets, Detia Degesch GmbH pellets

3 Methyl bromide Brom O-Gas 98% Vietnam Fumigation Co.,

Dowfome 98% Than Nong Co., Ltd.

Meth- O-Gas 98% Can Tho Agritech Supplies Company

SECTION 2. GOODS AND SERVICES SUBJECT TO BUSINESS RESTRICTION

1. Home-made cigarettes

1. Cigarettes with filter-tips.

2. Cigarettes without filter-tips (including cigars).

3. Cigarette products not made from tobacco leaf

II. LIQUORS OF VARIOUS KINDS WITH AN ALCOHOLIC STRENGTH OF OVER 30o

1. White spirit of all kinds with an alcoholic strength of over 30o

2. Liquors otherwise prepared, with an alcoholic strength of over 30o.

The above-mentioned kinds of liquor include imported and home-made liquor, excluding medicinal liquor used for medical treatment or health improvement, made by pharmaceutical enterprises licensed by the Health Ministry.

THE THIRD PART

GOODS AND COMMERCIAL SERVICES SUBJECT TO CONDITIONAL BUSINESS

SECTION I. GOODS AND COMMERCIAL SERVICES THAT REQUIRE CERTIFICATES OF BUSINESS ELIGIBILITY

I. PETROL AND OIL OF ALL KINDS

1. Petrol of all kinds (including petrol used as solvent)

2. Diesel (DO)

3. Fuel oil (FO)

4. Kerosene.

5. Jet A1 (flight fuel).

6. TC1.

II. GAS OF ALL KINDS

Liquefied petroleum gas (LPG) of all kinds

1. Bulk LPG

2. Cylinder LPG.

III. TOXIC CHEMICALS AND PRODUCTS CONTAINING TOXIC CHEMICALS

(Official Dispatch No. 1054/BKHCNMT-TDC of April 27, 1999)

Ordinal Names of chemicals Formula Concentration Notes number

1 Acetonitril CH5-CN

2* Aniline C6H7-N

3* Benzene C6H6

4 Chloroform CHCl3

5* Furfurol C5H4O2

6 n-Hexane CH3(CH2)4CH3

7 Pyridine C5H5N

8 Carbon Tetrachloride CCl4

9* Toluene C7H8

10* Ethylene Glycol CH2OH-CH2OH

11* n-Butanol CH3(CH2)CH2OH

12* Aldehyde acetic CH3CHO

13* Isopropanol CH3CHOHCH3

14* Raw material asbestos

15* Selenium and compounds Se

16* Cadmium and compounds Cd

17 Thallium Tl

18* Xylene C6H4(CH3)2

19* Pechloric acid HClO4

20 Acrolein CH=CH-CHO + 0.002

21* Ammoniac NH3NH4OH + 0.002

22 Anhydride arsenious and As2O3 + 0.0003 anhydride arsenic (arsenic As2O5 pentoxide)

23 Arsenide hydro AsH3 + 0.0003

24* Anhydrite carbonic CO2 0.1% mg/l

25* Anhydrite chromic CrO3 0.001 mg/l

26* Aniline C6H5-NH2 0.005

27* Antimony Sb 0.0005

28* Chlohydric acid and HCl 0.010 Hydrochloride (calculated in hydrochloride)

29* Nitric acid (calculated in N2O5 HNO3 0.005

30* Acetic acid CH3COOH 0.005

31 Cyanhydric (calculated in HCN)

32* Sulfuric acid and sulfuric anhydrite H2SO4 0.002

33* Phosphoric acid H3PO4

34* Picric acid C6H3K8O7

35* Barium oxide containing 10% BaO 0.005 free SiO2

36* Barium + dissolvable compounds (Ba) 0.0005

37* Benzidine C12H22N2 0.001

38* Bromine Br2 1 ml/m3

39* Methyl bromide Br-CH3 10ml/m3

40* Bromofoc CHBr3

41* Sodium Bicromat Cr2O7-(Na, K) 0.0001

42* Lead and inorganic lead compounds Pb 0.00001

43* Chlorine Cl2 0.0001

44* Chlobenzene C6H5Cl 0.050

45 Chlodiphenyl 0.001

46 Chlooxidiphonyl 0.0005

47 Chlonaphthalene C10H7Cl 0.001 (trichlonaphthalene)

48 Compound of tetra and high- 0.005 grade pentanaphthalene

49 Chloroprene CH2=CH-CCl=OH2 0.002

50 Chlopycrin CCl3NO2 20 mg/m3

60 mg/m3

51* Sublime Chloride (calculated in Cl) CaCl2 0.001

52* Methanol CH3OH 0.050

53* Amino dimethyl (CH3)2NH 0.001

CH3

54 Formanite Dimethyl HCO-N < 0.001

CH3

55 Dichlobenzene C6H4Cl2

(NO2)2

56 Dinitrochlobenzene C6H3 < 0.001

Cl

57 Dinitrotoluene (NO2)2C6H3-CH3 0.001

58 Dinitrobenzene and its similarities

59 Chlorine dioxide ClO2 0.0001

60* Copper (salt) 0.00005

61 Ethyl mercury phosphate 0.00005

62* Formaldehyde HCHO 0.005

63 Chloride ethyl mercury

64* Fluoride hydro FH 0.0005

65 Salt of fluorohydric acid FH 0.0005 calculated in HF

66 Salt of fluorohydric acid 0.001 calculated in HF

67 Florosillicat metal, dissolvable and non-dissolvable

68 Hexachloro cychlohexane 0.00005

69* Gamma

70 Hydrazine and derivatives 0.0001

71 Isopropylnitrate C3H7NO2 0.005

72* Sodium gas (NaOH2 KOH gas)

73* Magnesium and compounds MnO2 0.0003 (calculated in MnO2)

74* Metaldehyde

75 Nitrobenzene and compounds C6H5NO2 0.005

Cl

76 Nitrochlobenzene C6H4 < 0.001

NO2

77 Nicotine 0.0005

78 Nitric mental NO2

79 Ozone O3 0.0001

80* Carbon oxide CO 0.030

81* Ethylene oxide 0.001

82* Zinc oxide ZnO 0.005

83* Nitride oxide, calculated in N2O5 N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5 0.005

84* Nikken oxide NiO 0.005

85 Iron oxide mixed with fluo and 0.004 manganese compound

86 Sesquisulfur phosphore P4 0.0003

87 Phosphotrichloride compound 0.00005

88 Phosphide hydro PH3 0.0003

89 Phosphide metal 0.15-0.30 g

90* Phosphoric (ore with less than 0.0005 10% free SiO2)

91 Photgen COCl2 0.0005

92* Phenol C6H5OH 0.005

93 Phosphate diethyl C10H14NO5PS 0.00005

94 Paranitropheny 5 mg/kg

95 (Pration thiophot) (insecticide)

96 Lead sulfur PbS 0.0005

97 Carbon sulfide SC2 0.010

98 Hydro sulfide H2S 0.010

99* Carbon tetrachloride CCl4 0.050

100 Tetrachloheptan 0.001

101 Lead tetra ethyl Pb(C2H5)4 0.000005

102 Tetra nitrometal CH3(NO2)4 0.00003

103 Metal mercury and inorganic Hg 0.00001 compounds, excluding HgC12 (sublime)

104 Mercury (II)

105 Chloride (sublime) HgCl2 0.0001

106 Trinitro chlobenzene 0.001

107 Trichloethylene 0.001

108 Trichloethylene C2H3Cl3 0.050

109 Trinitrobenzene and compounds C6H3(NO2)3 0.001

110 Toluene dihydroxyanate 0.0005

111 Nitride toluene CH3-C5H4-NO2 0.003

112 Tetraethyl C10H20N2S4

(Official Dispatch No. 4817/CV-KHDT of November 19, 1999 of the Industry Ministry)

Ordinal Names of chemicals
number

1 Phosphorus oxochloride (10025-87-3)

2 Phosphorus trichloride (7719-12-2)

3 Phosphorus pentachloride (10026-13-8)

4 Trimethyl phosphide (121-45-9)

5 Triethyl phosphide (122-52-1)

6 Dimethyl phosphide (868-85-9)

7 Diethyl phosphide (762-04-9)

8 Sulfur monochloride (10025-67-9)

9 Sulfur dichloride (10545-99-7-0)

10 Thionyl chloride (7719-09-7)

11 Ethyldiethanolamine (139-87-7)

12 Methyldiethanolamine (105-59-9)

13 Triethanolamine (102-71-6)

14 Arsenic and its compounds

15 Cyanide compounds

16 PCB (polychlorinated biphenyls) and compounds containing PCB

17 Mercury and compounds containing mercury

IV. PREVENTIVE AND CURATIVE MEDICINES FOR HUMAN BEINGS, VARIOUS KINDS OF VACCINES, BIO-PRODUCTS, MEDICAL FACILITIES, EQUIPMENT AND INSTRUMENTS

A. Preventive and curative medicines for human beings and vaccines, bio-products

1. Habit-forming substances

1. Acetorphine

2. Acetyl-alpha-mathyl-fentanyl

3. Acetyldihydrocodeine

4. Acetylmethadol

5. Alfetanil

6. Alpha-methylfentanyl

7. Alphacetylmethadol

8. Alphameprodine

9. Alphamethadol

10. Alphamethylthiofetanyl

11. Alphaprodine

12. Alyllprodine

13. Anileridine

14. Bezenthidine

15. Benzylmorphine

16. Beta-hydroxy-metyl-3-fentanyl

17. Beta-hydroxyfentanyl

18. Betacetylmethadol

19. Betameprodine

20. Betamethadol

21. Betaprodine

22. Bexittramide

23. Cannabis and cannabis resin

24. Clonitazene

25. Coca

26. Cocaine

27. Codeine

28. Codoxime

29. Concentrates of poppy straw

30. Desomomorphine

31. Dextromoramide

32. Dextropropoxyphene

33. Diampromide

34. Diethylthiabutene

35. Difenoxin

36. Dihydrocodeine

37. Dihydromorphine

38. Dimenoxadol

39. Dimepheptadol

40. Dimethylthiambutene

41. Dioxaphetylbutyrate

42. Diphenoxylate

43. Diploanone

44. Drotebanol

45. ecgonine, este and their derivatives

46. Ethylmethylthiambutene

47. Ethylmorphine

48. Etonitazene

49. Etorphine

50. Etoxeridine

51. Fentanyl

52. Furethidine

53. Heroine

54. Ketobemidone

55. Hydromorphinol

56. Hydrocodone

57. Hydromorphone

58. Methyl-3-thiofentnyl

59. Methyl-3-fentanyl

60. Izomethadone

61. Levomethorphan

62. Levomoramide

63. Levophenacylmorphan

64. Hydroxypethidine

65. Levorphanol

66. Metazocine

67. Methadone

68. MPPP

69. Methadone intermediate (4 cyano-

-dimettyl-amino-4, 4-diphenylbutane)

70. Methyldesprphine

71. Methyldihydromorphine

72 Metopon

73. PEPAP

74. Moramide

75. Morpheridine

76. Morphine

77. Morphine methobromide and other Morphine derivatives containing nitrogen with a valence of 5

78. Morphine-N-Oxide

79. Myrophine

80. Thiofentanyl

81. Nicomorphine

82. Norcodeine

83. Nicodicodine

84. Nicodine

85. Noracy methadol

86. Normethadone

87. Nomevorphanol

88. Normorphine

89. Norpipanone

90. Opium

91. Oxymorphone

92. Para-fluorofentanyl

93. Pholvpdine

94. Piminodine

95. Piritrammide

96. Proheptazine

97. Properidine

98. Propiram

99. Pethidine

100. Pethidine intermediate A (4-cyano- 1 methyl4-phenyl - piperidine)

101. Pethidine intermediate B (4-phenyl piperidine-4 - carbonxylic ethyl este)

102. Phenampromide

103. Pethidine intermediate C (4-metyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid)

104. Phenazocine

105. Phenomorphan

106. Phenoperidine

107. Racemoramide

108. Racemorphan

109. Racemethophan

110. Sufentanil

111. Thebaine Trimeperidine

112. Tilidine

113. Trimeperidine

114. Thebacon

2. Psychotropics

1. (+) -Lyegide

2. Allobarbital

3. Alprazolam

4. Amobarbital

5. Amphepramone

6. Amphetamine

7. Barbitale

8. Benzphetamine

9. Brolamphetamine

10. Bromazepam

11. Bupronorphine

12. Butalbital

13. Butobarbital

14. Camazepam

15. Cathine

16. Cathinone

17. Chlodiazepoxide

18. Clobazam

19. Clonazepam

20. Clonazepate

21. Clotiazopam

22. Cloxazolam

23. Cyclobarbital

24. Dexaphetamine

25. Delorazepam

26. DET

27. Diazepam

28. DMA

29. DMHP

30. DMT

31. DOET

32. Estrazolam

33. Ethehlorvynol

34. Ethinamate

35. Rthyl loaepate

36. Eticyclidine

37. Etilamphentamine

38. Fenetylline

39. Fencamfamine

40. Fenproporex

41. Fludiazepam

42. Flunitrazepam

43. Flurazepam

44. Glutethimide

45. Halazepam

46. Haloxazolam

47. Ketazolam

48. Lefetamine

49. Levamphetamine

50. Loprazolam

51. Lormetazepam

52. Lorazepam

53 Mazindol

54. MDA

55. Mecloqualone

56. Medazepam

57. Mefenorex

58. Meprobamate

59. Mescaline

60. Methamphetamine

61. Methamphetamine-racemate

62. Methaqualone

63. Methylphenidate

64. Methyl-4-aminorex

65. Methylphenobarbital

66. Methylprylon

67. Midazolam

68. MMDA

69. N-ethyl MDA

70. Nimetazepam

71. Nitrazepam

72. Nordazepam

73. N-Hydroxy MDA

74. Oxazepam

75. Oxazolam

76. Parahexyl

77. Pemoline

78. Pentazocine

79. Pentobarbital

80. Phencyclidine

81. Phendimetrazine

82. Phenmetrazine

83. Phenobarbital

84. Phentermine

85. Pinazepam

86. Pipradrol

87. PMA

88. Prazepam

89. Psilocine, Psilotsine

90. Psilosybine

91. Pyrovalerone

92. Rolicyclidine

93. Secbutabarbital

94. Secobarbital

95. STP, DOM

96. Temazepam

97. Tenamphetamine

98. Tenocycline

99. Tetrahydro-canabinol

100. Tetrazepam

101. TMA

102. Triazolam

103. Vinylbital

3. Pre-substances:

1. Ephedrine

2. Ergometrino

3. Ergotamin

4. Lysergic acid

5. 1-phenyl-2-propanone

6. Pseudoephedrine

7. N-acetylanthranilic acid

8. Isosafrole

9. 3,4methylenedioxyphenyl-2-propanone

10. Piperonal

11. Saifrol

4. Other medicines

- Medicines for human use and various kinds of vaccines and immune bio-products which have been granted by the Health Ministry registration numbers for nationwide circulation.

- Foreign-made medicines not yet granted registration numbers by the Health Ministry but imported under specialized permits

B. Medical equipment and instruments

1. Medical image diagnosis equipment:

- MRI machine

- CT-Scanner

- Grammar camera

- Angiography

- Mammography

- X-ray machines of all kinds

- DOPPLER color ultrasonic apparatus

- DOPPLER black and white ultrasonic apparatus

- Endoscopes of:

+ Stomach

+ Respiratory tract

+ Large intestine

+ Abdomen

2. Function examination equipment

- Basic specialization meters

- Electroencephalograph (EEG)

- Electrocardiograph

- Electromyograph (MG)

- Electroretinograph

3. First-aid and intensive-care equipment and operating room equipment

- Cardiac fibrillation breakers

- Respirators

- Anesthetic apparatus

- Absorbers

- Orthopedic equipment

- Operating tables

- Operating lamps

- Laser scalpels, electric scalpels

- Specialized operating equipment (cardiac, encephalic)

4. Laboratory equipment:

- Bio-chemical testing apparatus

- Surgical microscopes of all kinds and ophthalmologic microscopes of all kinds

- Electrophoretic apparatuses of all kinds

- Hematological testing apparatus

- Equipment exclusively used for the production of vaccines, vaccine and blood preservation

5. Radio-therapeutic, physiotherapeutic and functional rehabilitation equipment

- Linear accelerators

- Cobalt apparatus

- X-ray therapy apparatus

- Ultrasonic therapy apparatus

- Lithotriptic apparatus

- Physiotherapeutic equipment:

+ Magnetotherapy

+ Electrotherapy

+ Thermotherapy

+ Short-wave therapy

+ Hydrotherapy

6. Specialized equipment:

- Obstetrics

- Pediatrics

- Ophthalmology

- Otorhinolaryngology

- Stomatology

7. Other equipment

- The medical ventilation system

- The sterilization system

V. ANIMAL-SLAUGHTERING SERVICE

1. Animal-slaughtering enterprises and abattoirs.

2. The animal-reserve service for animal-slaughtering enterprises and abattoirs.

SECTION 2. GOODS AND SERVICES SUBJECT TO CONDITIONAL BUSINESS FOR WHICH TRADERS MUST SATISFY THE PRESCRIBED CONDITIONS AND DO NOT NEED CERTIFICATES OF BUSINESS ELIGIBILITY

I. GOLD

All types of gold other than international standard gold stipulated in the Governments Decree No. 63/1998/ND-CP of August 17, 1998:

1. Raw material gold, gold nuggets, gold leaf.

2. Ornamental gold (rings, bracelets, necklaces, earrings, hairpins, pins

3. Fine art gold (statutes, picture frames, cups, medals, badges and other fine art products made of gold or gold-plated).

II. GEMS

Including the following kinds of gems existing in the forms of crude material, being wrought, fashioned or used as ornamental or fine art goods:

1. Group 1: Diamond, ruby, sapphire, emerald.

2. Group 2: Other kinds of gems.

III. FRESH AND PROCESSED FOODSTUFF

1. Cattle and poultry in the forms of: live animals; fresh meat, preliminarily processed, semi-finished or finished products for instant use.

2. Aquatic products in the forms of: live animals; fresh meat, preliminarily processed, semi-finished or finished products for instant use.

3. Vegetables and fruit in the fresh, preliminarily processed or refined forms for instant use.

IV. CONSTRUCTION MATERIALS

1. Cement of all kinds.

2. Construction lime of all kinds

3. Bricks, walling and roofing tiles, asbestos-cement or metal roofing sheets, steel and iron, steel pipes and tubes of all kinds, sand, gravel, ready-made concrete, construction glass.

4. Construction timber of all kinds, cajeput, bamboo, leaves, plastic roofing sheets, plastic tubes and pipes, fiberboard, oil paper.

5. Construction additives of all kinds, paint of all kinds.

V. MINE COAL

Including the following kinds of mine coal in the crude or commercial forms:

1. Anthracite, semi-anthracite coal.

2. Fat coal

3. Brown coal

VI. PAWN SERVICE

Pawnshops

VII. CATERING SERVICE

1. Restaurants:

- Specialized food restaurants

- Specialized drink restaurants

- Food and drink restaurants

- Specialty food and drink restaurants.

2. Popular food and drink stalls:

- Popular food and drink stalls

- Drink pubs

- Popular food and drink catering shops.-

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 0088/2000/QD-BTM DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi