Quyết định 3132/QĐ-BCT 2019 Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3132/QĐ-BCT

Quyết định 3132/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3132/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:15/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

Ngày 15/10/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3132/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Theo đó, thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Công Thương; 07 Ủy viên Hội đồng: Đại diện các Bộ Công thương, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Ủy viên khác theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thể và do Chủ tịch Hội đồng mời.

Đồng thời, Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá gồm 11 công chức của các cơ quan thành viên trong Hội đồng.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đấu giá làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công của Chủ tịch Hội đồng đấu giá, kinh phí hoạt động được trích từ số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3132/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------------

Số: 3132/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng đấu giá và Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá
1. Thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 (sau đây gọi là Hội đồng đấu giá) gồm các ông (bà) sau đây:
- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Ủy viên Hội đồng: Đại diện các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Các Ủy viên khác theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thể và do Chủ tịch Hội đồng mời.
Danh sách thành viên Hội đồng đấu giá được nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.
2. Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá gồm công chức của các cơ quan thành viên trong Hội đồng.
Danh sách thành viên Tổ giúp việc được nêu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá
1. Ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019;
2. Tổ chức định giá và bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định của pháp luật;
3. Giám sát, quản lý và thực hiện việc phát hành “Hồ sơ tham dự đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019”;
4. Kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá;
5. Lập biên bản và công bố kết quả bán đấu giá;
6. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hiện bán đấu giá;
7. Nộp ngân sách nhà nước số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan.
Điều 3. Cơ chế và kinh phí hoạt động
1. Các thành viên Hội đồng đấu giá làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.
2. Hội đồng đấu giá sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Công Thương để hoạt động.
3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chủ tịch Hội đồng đấu giá, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trong danh sách tại Phụ lục 1, 2 kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 5;

Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

Văn phòng Chính phủ;

Các Bộ: TC, TP, NN&PTNT;

- Website Bộ Công Thương;

Lưu: VT, XNK (2).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

Phụ lục 1

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2019

(ban hành kèm theo Quyết định số 3132/QĐ-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Cơ quan

Nhiệm vụ

1

Ông Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông Trần Thanh Hải

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Ủy viên

3

Ông Ngô Chung Khanh

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Ủy viên

4

Ông Ngô Khải Hoàn

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Ủy viên

5

Ông Ngô Đức Minh

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Đức Kiên

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Ủy viên

7

Ông Trần Văn Công

Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy viên

8

Ông Lê Vũ Quân

Phó Cục trưởng Cục Giám sát và quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Ủy viên

 

Phụ lục 2

DANH SÁCH TỔ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH
THUẾ
QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2019

(ban hành kèm theo Quyết định số 3132/QĐ-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Cơ quan

Nhiệm vụ

1

Ông Trần Thanh Hải

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Tổ trưởng

2

Bà Trần Thanh Bình

Trưởng phòng, Phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

3

 Ông Hoàng Xuân Vũ

Chánh Văn phòng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

4

Ông Nguyễn Hoàng Hà

Chuyên viên chính Phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

5

Bà Đặng Hồng Nhung

Chuyên viên phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

6

Bà Hồ Ngọc Linh

Chuyên viên Phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Thành viên

 

7

Bà Nguyễn Phương Hà

Chuyên viên chính Phòng Công nghiệp thực phẩm, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Thành viên

8

Bà Bùi Thị Bích Hiền

Phó trưởng phòng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thành viên

9

 

Ông Tạ Quang Kiên

Quyền Trưởng phòng Chính sách thương mại nông sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

10

Bà Trần Thùy Anh

 Chuyên viên Phòng Xuất nhập khẩu thương mại, Cục Giám sát và quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Thành viên

11

Ông Trương Đắc Dũng

Chuyên viên Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Thành viên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 71/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 71/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô

Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi