Thông tư 17/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 17/2020/TT-BTTTT

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2"
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:17/2020/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:20/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành QCVN về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Ngày 20/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã raThông tư 17/2020/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2".

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã (Free To Air - FTA) theo chuẩn DVB-T2, hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV tại Việt Nam. Theo đó, thiết bị thu phải có khả năng thu và giải điều chế tín hiệu DVB-T2 phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 755 trong mạng đơn tần hoặc mạng đa tần. Bên cạnh đó, thiết bị thu phải có hỗ trợ khả năng hiển thị về chất lượng tín hiệu (SQI) và về cường độ tín hiệu (SSI) trên màn hình máy thu hình.

Đồng thời, thiết bị có khả năng giám sát, cập nhật đúng và đủ trạng thái kênh hoặc dịch vụ mà không cần có sự tác động của người sử dụng trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, trường hợp không có sự thay đổi trạng thái kênh hoặc dịch vụ, thiết bị thu phải giữ nguyên trạng thái kênh hoặc dịch vụ.

Thứ hai, trường hợp có sự thay đổi tên kênh, trong khoảng thời gian 40s kể từ khi thay đổi tên kênh, thiết bị thu phải tự cập nhật đúng tên mới của kênh.

Thứ ba, trường hợp xóa 1 kênh chương trình, trong khoảng thời gian 40s kể từ khi xóa 1 kênh, thiết bị thu phải xóa kênh đó khỏi danh sách kênh….

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Xem chi tiết Thông tư 17/2020/TT-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
________

Số: 17/2020/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2”

__________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 7872018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127720077NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (QCVN 63:2020/BTTTT).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, Ký hiệu QCVN 63:2012/BTTTT quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông và Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 15/2013/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, KHCN (250).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

QCVN 63:2020/BTTTT

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2

National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting

 

 

 

 

 

HÀ NỘI -2020

 

 

 

Mục lục

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4, Giải thích từ ngữ

1.5. Chữ viết tắt

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu chung

2.1.1. Yêu cầu thu và giải mã tín hiệu

2.1.2.  Yêu cầu về nguồn điện đối với STB

2.1.3. Nâng cấp phần mềm

2.2. Yêu cầu tính năng

2.2.1. Hiển thị chỉ thị chất lượng tín hiệu và chỉ thị cường độ tín hiệu

2.2.2. Thông tin dịch vụ

2.2.3. Bộ quản lý chương trình

2.2.4. Phụ đề

2.2.5. Đánh số kênh logic

2.3. Yêu cầu giao diện

2.3.1. Cổng kết nối đầu vào RF

2.3.2. HDMI

2.3.4. Đầu ra video tổng hợp

2.3.5. Giao diện âm thanh RCA

2.3.6. Giao diện hỗ trợ truy nhập có điều kiện

2.4. Yêu cầu kỹ thuật

2 4.1. Tần số và băng thông kênh

2.4.2. Băng thông tín hiệu

2.4.3. Các chế độ RF

2.4.4. Hỗ trợ Multi PLP

2.4.5. Hỗ trợ Multi PLP và Common PLP

2.4.6. Hỗ trợ Normal Mode

2.4.7. Khả năng thích ứng khi thay đổi các tham số điều chế

2.4.8. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss

2.4.9. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB

2.4.10. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh Gauss

2.4.11. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh vọng 0dB

2.4.12. Hệ số tạp âm (NF) trên kênh Gauss

2.4.13. Mức tín hiệu đầu vào tối đa

2.4.14. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu tương tự trong các kênh khác

2.4.15. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu số trên các kênh khác

2.4.16. Khả năng chống nhiễu đồng kênh từ các tín hiệu TV tương tự

2.4.17. Khả năng chống nhiễu đối với tín hiệu LTE 700 MHz trên các kênh khác

2.4.18. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu trong khoảng bảo vệ trong mạng SFN

2.4.19. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu ngoài khoảng bảo vệ trong mạng SFN

2.4.20. Bộ giải ghép MPEG

2.4.21. Bộ giải mã video

2.4.22. Bộ giải mã audio

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO

3.1. Yêu cầu tính năng

3.1.1. Hiển thị chỉ thị chất lượng tín hiệu và chỉ thị cường độ tín hiệu

3.1.2. Thông tin dịch vụ

3.1.3. Bộ quản lý chương trình

3.1.4. Phụ đề

3.1.5. Đánh số kênh logic

3.2. Yêu cầu kỹ thuật

3.2.1. Tần số

3.2.2. Băng thông tín hiệu

3.2.3. Các chế độ RF

3.2.4. Hỗ trợ Multi PLP

3.2.5. Hỗ trợ Multi PLP và Common PLP

3.2.6. Hỗ trợ Normal Mode

3.2.7. Khả năng thích ứng với sự thay đổi trong các tham số điều chế

3.2.8. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss

3.2.9. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB

3.2.10. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh Gauss

3.2.11. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh vọng 0 dB

3.2.12. Hệ số tạp âm trên kênh Gauss

3.2.13. Mức tín hiệu đầu vào tối đa

3.2.14. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu tương tự trong các kênh khác.

3.2.15. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu số trên các kênh khác

3.2.16. Khả năng chống nhiễu đồng kênh từ các tín hiệu TV tương tự

3.2.17. Khả năng chống nhiễu đối với tín hiệu LTE 700 MHz trên các kênh khác

3.2.18. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu trong khoảng bảo vệ trong mạng SFN

3.2.19. Yêu cầu C/(N+I) ngoài khoảng bảo vệ trong các SFN

3.2.20. Yêu cầu đối với bộ giải ghép MPEG

3.2.21. Giải mã video

3.2.22. Giải mã Audio

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục A (Quy định) Yêu cầu đối với các phép đo

Phụ lục B (Quy định) Mã số HS cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Thư mục tài liệu tham khảo

 

 

Lời nói đầu

QCVN 63:2020/BTTTT thay thế QCVN 63:2012/BTTTT.

QCVN 63:2020/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 17/2020/TT-BTTTT ngày 20 tháng 8 năm 2020.

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2

National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã (Free To Air - FTA) theo chuẩn DVB-T2, hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV tại Việt Nam.

Quy chuẩn này áp dụng cho cả thiết bị thu hoạt động độc lập (STB) và thiết bị thu được tích hợp trong máy thu hình (iDTV), hỗ trợ SDTV và /hoặc HDTV.

Quy chuẩn này áp dụng cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 có mã số HS quy định tại Phụ lục B.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Việt Nam

1.3. Tài liệu viện dẫn

TCVN 5712:1999, Công nghệ thông tin, Bộ mã ký tự tiếng Việt 8 bit.

Cl Plus Specification V1.3.

ETSI EN 300 468 V1.15.1 (2016-03), Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems.

ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-07), Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems.

ETSI EN 300 744 V1.6.2 (2015-10), Digital Video Broadcasting (DVB): Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television.

ETSI EN 302 755 V1.4.1 (2015-07), Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2).

ETSI EN 50221, Common Interface Specification for Conditional Access and other Digital Video Broadcasting Decoder APPlications, Feb. 1997.

ETSI TR 101 154 V2.4.1 (2018-02), Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting APPlications.

ETSI TR 101 211 V1.12.1 (2013-12), Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI).

ETSI TS 102 114, DTS Coherent Acoustics; Core and Extensions with Additional Profiles.

IEC48Bsec316 RCA.

IEC 60603-14, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards.

IEC 6169-2, Radio-frequency connectors - Part 2: Sectional specif ication - Radio frequency coaxial connectors of type 9,52.

ISO/IEC 11172-3, Information technology- Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1.5 Mb/s.

ISO/IEC 13818-1, Information technology- Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems.

ISO/IEC 13818-2, Information technology- Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video.

ISO/IEC 14496-3, Information technology- Coding of audio-visual objects- Part 3: Audio.

ISO/IEC 14496-10, Information technology- Coding of audio-visual objects- Part 10: Advanced Video Coding.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Chế độ A (mode A)

Chế độ tín hiệu DVB-T2 sử dụng Single PLP.

1.4.2. Chế độ B (mode B)

Chế độ tín hiệu DVB-T2 có sử dụng Multi PLP. Chế độ B có thể có Multi PLP nhưng không sử dụng Common PLP hoặc có thể có Multi PLP và Common PLP.

1.4.3. iDTV (integrated Digital Television)

Là thiết bị đầu cuối người dùng có màn hình hiển thị, cổng kết nối đầu vào RF có giao diện kiểu giắc cái trở kháng 75 Ohm, đầu ra dịch vụ được giải mã đưa đến màn hình hiển thị của thiết bị.

1.4.4. STB (Set-Top-Box)

Thiết bị đầu cuối người dùng không có màn hình hiển thị, đầu ra của dịch vụ được giải mã đưa đến màn hình bên ngoài thông qua giao diện âm thanh và hình ảnh (ví dụ: HDMI).

1.4.5. Thiết bị thu (receiver)

Thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất phát theo chuẩn DVB-T2. Thiết bị thu phải có bộ dò kênh RF, bộ giải điều chế, giải ghép kênh và giải mã. Thiết bị thu có thể là thiết bị độc lập (STB) hoặc thiết bị tích hợp trong máy thu hình (iDTV). Thiết bị thu cũng có thể là loại chỉ hỗ trợ SDTV (thiết bị thu SDTV) hoặc hỗ trợ đồng thời SDTV và HDTV (thiết bị thu HDTV).

1.4.6. Thiết bị thu HDTV (HDTV level receiver)

Thiết bị thu hỗ trợ thu tín hiệu có độ phân giải cao (HDTV) và độ phân giải tiêu chuẩn (SDTV) để hiển thị trên màn hình với độ phân giải nguyên gốc.

1.4.7. Thiết bị thu SDTV (SDTV level receiver)

Thiết bị thu chi hỗ trợ thu tín hiệu có độ phân giải tiêu chuẩn (SDTV) để hiển thị trên màn hình với độ phân giải nguyên gốc, không hỗ trợ độ phân giải cao (HDTV).

1.4.8. Up Converter

Bộ chuyển đổi nâng tần.

1.4.9. Đánh giá QEF (Quasi Error Free)

Đánh giá chất lượng đạt yêu cầu khi có không quá một sự kiện lỗi không mong muốn trong 1 h, tương ứng với BER=10-11 trong dữ liệu truyền tải TS tại đầu vào của bộ giải mã MPEG-2.

1.5. Chữ viết tắt

AAC

Mã hóa âm thanh AAC

Advanced Audio Coding

ACE

Mở rộng chòm sao tín hiệu

Active Constellation Extension

ATT

Suy hao

Attenuator

AV

Hình ảnh âm thanh

Audio Visual

AVC

Mã hóa video AVC

Advanced Video Coding

BCH

Mã sửa sai BCH

Bose & Chaudhuri & Hocquenghem

BER

Tỉ lệ lỗi bit

Bit error rate

BW

Băng thông

Bandwidth

CA

Phần truy nhập có điều kiện

Conditional Access

CAT

Bảng truy nhập có điều kiện

Conditional Access Table

CBR

Tốc độ bit không đổi

Constant Bit Rate

CH

Kênh

Channel

Cl

Giao diện Cl

Common Interface

COFDM

Điều chế OFDM có mã hóa

Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing

CVBS

Tín hiệu video băng cơ sở tổng hợp

Composite Video Baseband Signal

DTT

Hệ thống truyền hình số mặt đất

Digital terrestrial television

EIT

Bảng thông tin sự kiện

Event Information Table

EN

Tiêu chuẩn châu Âu

European Norm

EPG

Bảng chương trình điện tử

Electronic Programming Guide

ETSI

Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu

European Telecommunication Standards Institute

FEC

Mã hóa sửa sai FEC

Forward error correction

FEF

Khung DVB-T2 dự trữ

Future Extension Frame

FFT

Biến đổi Fourier nhanh

Fast Fourier Transform

FM

Điều chế tần số

Frequency modulation

GI

Khoảng bảo vệ

Guard Interval

HDMI

Giao diện HDMI

High-Definition Multimedia Interface

HDTV

Truyền hình độ phân giải cao

High Definition Television

HE-AAC

Mã hóa âm thanh HE-AAC

High Efficiency AAC

HEM

Chế độ phát hiệu suất cao HEM

High Efficiency Mode

iDTV

Thiết bị thu tích hợp trong máy thu hình

Integrated Digital TV set

IEC

Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế

International Electrotechnical Commission

IF

Trung tần

Intermediate Frequency

LDPC

Mã sửa sai LDPC

Low-density parity-check

MFN

Mạng đa tần

Multi Frequency Network

MISO

Kỹ thuật xử lý MISO

Multiple-Input Single-Output

MPEG

Mã hóa MPEG

Moving Pictures Expert Group

NF

Hệ số tạp âm

Noise Figure

NIT

Bảng thông tin mạng lưới

Network Information Table

NM

Chế độ bình thường

Normal Mode

PAL

Chuẩn phát hình PAL

Phase Alternating Line

PAPR

Tỉ số công suất đỉnh và công suất trung bình

Peak-to-Average Power Ratio

PAT

Bảng chương trình liên quan

Program Association Table

PCM

Điều chế PCM

Pulse Coded Modulation

PLP

Chế độ ghép lớp PLP

Physical Layer Pipes

PMT

Bảng ánh xạ chương trình

Program Map Table

PP

Mẫu pilot

Pilot pattern

PSI

Thông tin đặc trưng chương trình

Program Specific Information

QAM

Điều chế QAM

Quadrature Amplitude Modulation

QEF

Yêu cầu độ chính xác thông tin gần tuyệt đối

Quasi Error Free

QMP

Phương pháp đánh giá chất lượng

Quality Measurement Method

QPSK

Điều chế QPSK

Quaternary Phase Shift Keying

RA

Vô tuyến

Radio

RCA

Chuẩn kết nối RCA

Radio Corporation of America

RF

Tần số vô tuyến

Radio Frequency

RGB

Kiểu hiện màu RGB

Red Green Blue

RS

Mã sửa sai RS

Reed-Solomon

S/PDIF

Giao diện S/PDIF

Sony/Philips Digitalinterface Format

SDT

Bảng mô tả dịch vụ

Service Description Table

SDTV

Truyền hình độ nét tiêu chuẩn

Standard Definition Television

SFN

Mạng đơn tần

Single Frequency Network

SI

Thông tin dịch vụ

Service Information

SISO

Kỹ thuật xử lý SISO

Single-Input Single-Output

SQI

Chỉ thị chất lượng tín hiệu

Signal Quality Indicator

SSI

Chỉ thị cưỡng độ tín hiệu

Signal strength Indicator

SSU

Cập nhật phần mềm hệ thống

Systems Software Update

STB

Bộ STB

Set-Top-Box

SW

Phần mềm

Software

T2GW

Gateway kết nối DVB-T2

DVB-T2 Gateway

T2MI

Giao diện bộ điều chế

Modulator Interface

TDT

Bảng dữ liệu ngày và thời gian

Time and Date Table

TOT

Bảng độ lệch thời gian

Time Offset Table

TR

Kiểu xử lý giữ tone (TR-PAPR)

Tone Reservation

TS

Luồng dữ liệu truyền tải

Transport stream

TTX

Teletext

Teletext

UHF

Tần số UHF

Ultra-high frequency

VHF

Tần số VHF

Very high frequency

 

 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

 

2.1. Yêu cầu chung

2.1.1. Yêu cầu thu và giải mã tín hiệu

Thiết bị thu phải có khả năng thu và giải điều chế tín hiệu DVB-T2 phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 755 trong mạng đơn tần hoặc mạng đa tần.

2.1.2. Yêu cầu về nguồn điện đối với STB

STB phải có khả năng hoạt động trong các điều kiện về nguồn điện như sau:

- Điện áp: từ 100 VAC tới 240 VAC;

- Tần số điện áp: 47,5 Hz đến 52 Hz.

2.1.3. Nâng cấp phần mềm

Thiết bị thu phải có ít nhất một cơ chế để nâng cấp phần mềm hệ thống.

Thiết bị thu phải có cơ chế phát hiện phần mềm hệ thống được tải về bị lỗi trước khi phần mềm này được sử dụng để thay thế phần mềm làm việc hiện tại. Nếu phần mềm hệ thống nhận được bị lỗi, thiết bị thu phải giữ nguyên phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại để hoạt động bình thường. Trong trường hợp tải về mất quá nhiều thời gian do đường truyền kém, thiết bị thu phải hỗ trợ người sử dụng hủy bỏ việc tải xuống và tiếp tục sử dụng phiên bản phần mềm hiện tại.

Đối với mỗi phiên bản mới của phần mềm hệ thống, các nhà sản xuất phải cung cấp phần hướng dẫn cách tải về phần mềm mới. Nhà sản xuất chịu trách nhiệm cung cấp và phân phối các phiên bản mới của phần mềm hệ thống.

2.2. Yêu cầu tính năng

2.2.1. Hiển thị chỉ thị chất lượng tín hiệu và chỉ thị cường độ tín hiệu

Thiết bị thu phải có hỗ trợ khả năng hiển thị về chất lượng tín hiệu (SQI) và về cường độ tín hiệu (SSI) trên màn hình máy thu hình. Phương thức hiển thị thông tin SQI, SSI do nhà sản xuất tự thực hiện.

2.2.2. Thông tin dịch vụ

2.2.2.1. Xử lý các bảng báo hiệu PSI/SI

Thiết bị thu phải có phần mềm hệ thống để phân tích và xử lý các thông tin dịch vụ đang hoạt động đồng thời kiểm soát các phần cứng/ phần mềm theo các chuẩn EN 300 468 và ETSITR 104211.

Thiết bị thu phải có khả năng xử lý các bảng sau: NIT, PAT, PMT, SDT, EIT, TDT. Các bảng thông tin trên được mô tả trong quy chuẩn đối với phần tín hiệu phát của DVB-T2.

Thiết bị có khả năng giám sát, cập nhật đúng và đủ trạng thái kênh hoặc dịch vụ mà không cần có sự tác động của người sử dụng trong các trường hợp sau:

- Trường hợp không có sự thay đổi trạng thái kênh hoặc dịch vụ: Thiết bị thu phải giữ nguyên trạng thái kênh hoặc dịch vụ.

- Trường hợp có sự thay đổi tên kênh: Trong khoảng thời gian 40 s kể từ khi thay đổi tên kênh thiết bị thu phải tự cập nhật đúng tên mới của kênh.

- Trường hợp xóa 1 kênh chương trình: Trong khoảng thời gian 40 s kể từ khi xóa 1 kênh, thiết bị thu phải xóa kênh đó khỏi danh sách kênh.

- Trường hợp xóa 1 kênh chương trình đồng thời thay đổi vị trí 1 kênh: Trong khoảng thời gian 40 s kể từ khi xóa 1 kênh và thay đổi vị trí 1 kênh, thiết bị thu phải xóa được kênh bị xóa đồng thời cập nhật đúng vị trí mới của kênh đã được thay đổi vị trí trong danh sách kênh.

- Trường hợp kênh chỉ có 1 kênh âm thanh: Thiết bị thu phải thu được đúng 1 kênh âm thanh và giải mã đúng tên nhãn của kênh âm thanh đó.

- Trường hợp chèn thêm 1 kênh âm thanh mới vào 1 kênh chương trình: Trong khoảng thời gian 40 s kể từ khi chèn thêm 1 kênh âm thanh vào 1 kênh chương trình, thiết bị thu phải thu được thêm 1 kênh âm thanh mới và giải mã đúng tên nhãn của kênh âm thanh đó.

2.2.2.2. Đồng hồ thời gian thực

Thiết bị thu phải có một đồng hồ thời gian thực và đồng hồ này phải được cập nhật bởi các dữ liệu từ các bảng TDT.

2.2.2.3. Các tính năng của EPG cho bảng EIT thực và các bảng EIT khác

Thiết bị thu phải cung cấp các chức năng cơ bản của EPG như sau:

- EIT thực (hiện tại/tiếp theo/lịch trình);

- EIT khác (hiện tại/tiép theo/lịch trình).

Tính năng EPG của thiết bị thu phải có khả năng cung cấp thông tin về các chương trình dự kiến được phát trong ít nhất 7 ngày tiếp theo. Thông tin về chương trình gồm: tên chương trình, thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình/sự kiện, các bản tin ngắn (nếu có).

2.2.3. Bộ quản lý chương trình

Thiết bị thu phải có bộ quản lý chương trình cho phép người sử dụng khả năng truy cập vào thông tin hệ thống và kiểm soát các hoạt động của thiết bị thu. Bộ quản lý chương trình phải bao gồm chức năng quản lý danh sách dịch vụ và chức năng quản lý sự kiện EPG cơ bản.

Bộ quản lý chương trình phải hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Kí tự tiếng Việt phải tuân theo bảng mã UTF-8 trong TCVN 5712:1999.

Yêu cầu:

- Chức năng quản lý danh sách dịch vụ: Thiết bị có khả năng dò kênh, xóa kênh, di chuyển vị trí kênh.

- Chức năng quản lý sự kiện: Thiết bị có khả năng hiển thị được thời gian hiện tại, thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, thứ tự kênh, tên chương trình/sự kiện, các bản tin ngắn (nếu có).

2.2.4. Phụ đề

Thiết bị thu phải có khả năng giải mã và hiển thị dịch vụ phụ đề DVB được phát theo chuẩn ETSI EN 300 743. Thiết bị thu phải hỗ trợ phụ đề tiếng Việt.

Yêu cầu:

- Thiết bị thu có khả năng hỗ trợ ngôn ngữ phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt trong các chương trình.

- Thiết bị có khả năng hiển thị đúng ngôn ngữ phụ đề dựa trên việc cài đặt tùy chọn ngôn ngữ.

- Trong trường hợp không có ngôn ngữ phụ đề ưu tiên thì thiết bị thu phải hiển thị ngôn ngữ phụ đề thứ nhất có sẵn trong danh sách.

2.2.5. Đánh số kênh logic

Thiết bị thu phải có khả năng xử lý thông tin dịch vụ từ bảng đánh số kênh logic (LCN Logical Channel Number) để hỗ trợ đánh số, sắp xếp, tìm kiếm kênh.

Thiết bị thu hỗ trợ LCN bằng cách sử dụng bộ mô tả kênh logic với trường đặc tả descriptor_tag bằng 0x83 với cấu trúc và cú pháp như sau:

Cú pháp

Kích thước (bit)

Bộ nhận dạng

logical_channel_descriptor(){

descriptor_tag

8

Uimsbf

descriptor-length

8

Uimsbf

for (i=0;i<N;i++){

 

 

service-id

16

Uimsbf

visible_service3_flag

1

bslbf

Reserved

5

bslbf

logical_channel_number

}}

10

Uimsbf

 

 

Trong đó:

descriptor_tag: đặt bằng 0x83;

serviceid: trường 16 bit sử dụng để nhận dạng dịch vụ trong luồng dữ liệu truyền tải (TS);

visible_service_flag: cờ báo hiển thị dịch vụ, có giá trị bằng '1’ nếu dịch vụ có thể được hiển thị và lựa chọn trong danh mục dịch vụ trên máy thu; có giá trị bằng '0' nếu dịch vụ không được hiển thị và lựa chọn trong danh mục dịch vụ trên máy thu;

reserved: trường dự trữ để sử dụng trong tương lai, gồm 5 bit được đặt bằng '1’;

logical_channel_number: trường 10 bit biểu thị mức độ ưu tiên khi sắp xếp thứ tự dịch vụ.

LCN sẽ được đánh số từ 1 đến 999. Trong đó, các kênh được đánh số từ 1 đến 799 bởi nhà cung cấp dịch vụ; kênh LCN dự phòng được đánh số từ 800 đến 999.

Yêu cầu thiết bị thu phải có khả năng đánh số thứ tự kênh, sắp xếp, dò kênh trong các trường hợp: các kênh có đủ thông tin về LCN, một số kênh không mang thông tin về LCN, 2 kênh trùng số kênh LCN.

2.3. Yêu cầu giao diện

2.3.1. Cổng kết nối đầu vào RF

Thiết bị thu phải có cổng kết nối đầu vào RF theo tiêu chuẩn IEC 61169-2 kiểu giắc cái, trở kháng 75 ohm.

2.3.2. HDMI

STB hỗ trợ HDTV phải có giao diện đầu ra HDMI để xuất tín hiệu video và audio.

2.3.3. Đầu ra video tổng hợp

STB phải có đầu ra video nén tương thích với yêu cầu đối với giao diện PAL trong chuẩn IEC 48B-316 (RCA phono).

2.3.4. Giao diện âm thanh RCA

STB phải có đầu ra âm thanh tương tự RCA, kiểu giắc cái theo chuẩn IEC 60603-14.

2.3.5. Giao diện hỗ trợ truy nhập có điều kiện

Trường hợp nếu có giao diện hỗ trợ truy nhập có điều kiện, thiết bị thu phải có ít nhất một giao diện Cl tuân thủ tiêu chuẩn ETSI EN 50221 hoặc giao diện Cl Plus phiên bản 1.3.

2.4. Yêu cầu kỹ thuật

2.4.1. Tần số và băng thông kênh

Thiết bị thu phải có khả năng thu được tất cả các kênh cấp cho truyền hình số mặt đất (DTT) nằm trong quy hoạch tần số VHF/UHF của Việt Nam như trong Bảng 1.

Bảng 1 - Bảng phân kênh tần số băng tần VHF/UHF của Việt Nam

Băng

Kênh

Dải tần số (MHz)

Tần số trung tâm (MHz)

Băng

Kênh

Đài tần số

(MHz)

Tần số trung tâm (MHz)

III

6

174-182

178

V

36

590 - 598

594

7

182-190

186

37

598 - 606

602

8

190-198

194

38

606-614

610

9

198-206

202

39

614-622

618

10

206-214

210

40

622 - 630

626

11

214-222

218

41

630 - 638

634

12

222 - 230

226

42

638 - 646

642

IV

21

470 - 478

474

43

646 - 654

650

22

478 - 486

482

44

654 - 662

658

23

486 - 494

490

45

662 - 670

666

24

494 - 502

498

46

670 - 678

674

 

25

502-510

506

 

47

678 - 686

682

26

510-518

514

48

686 - 694

690

27

518-526

522

 

 

 

 

28

526 - 534

530

 

 

 

 

29

534 - 542

538

 

 

 

 

30

542 - 550

546

 

 

 

 

31

550 - 558

554

 

 

 

 

32

558 - 566

562

 

 

 

 

33

566 - 574

570

 

 

 

 

34

574 - 582

578

 

 

 

 

35

582 - 590

586

 

 

 

 

 

 

Thiết bị thu phải có khả năng dò kênh trong dải tần số từ [-50 kHz; 50 kHz] so với tần số trung tâm của tín hiệu DVB-T2

2.4.2. Băng thông tín hiệu

Thiết bị thu đối với DVB-T2 phải hỗ trợ cả các chế độ băng thông sóng mang tiêu chuẩn và chế độ băng thông sóng mang mở rộng. Thiết bị thu đối với DVB-T2 phải bám theo sự thay đổi tham số mạng từ chế độ băng thông sóng mang tiêu chuẩn đến chế độ băng thông sóng mang mở rộng một cách tự động, không cần bất cứ tác động nào của người dùng.

2.4.3. Các chế độ RF

Thiết bị thu phải có khả năng thu tín hiệu DVB-T2 với các tham số là một tổ hợp cho phép bất kỳ của bộ tham số trong Bảng 2.

Bảng 2 - Các chế độ RF của DVB-T2 được hỗ trợ

Tham số

Giá trị

 

Kích cỡ bộ FFT

1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

 

Điều chế

QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM

 

Mã FEC

LDPC (mã ngoài) và BCH (mã trong), tỉ lệ mã 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

 

Khoảng bảo vệ

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

 

Băng thông tín hiệu

7,61 MHz (chế độ băng thông sóng mang tiêu chuẩn);

7,71 MHz (chế độ băng thông sóng mang mở rộng khi kích cỡ bộ FFT bằng 1k, 2k, 4k, 8k); 7,77 MHz (chế độ băng thông sóng mang mở rộng khi kích cỡ bộ FFT bằng 16k, 32k)

 

Mẫu pilot

PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7

 

PAPR

Có hoặc không sử dụng PAPR

Xoay chòm sao điều chế tín hiệu

Có sử dụng hoặc không sử dụng

 

 

2.4.4. Hỗ trợ Multi PLP

Thiết bị thu phải có khả năng thu tín hiệu đầu vào Chế độ B sử dụng Multiple PLP và không sử dụng Common PLP.

2.4.5. Hỗ trợ Multi PLP và Common PLP

Thiết bị thu phải có khả năng thu tín hiệu đầu vào Chế độ B sử dụng Multiple PLP và Common PLP.

2.4.6. Hỗ trợ Normal Mode

Thiết bị thu phải hỗ trợ Normal Mode.

2.4.7. Khả năng thích ứng khi thay đổi các tham số điều chế

Thiết bị thu phải có khả năng tự động thích ứng với thay đổi của tham số điều chế của dữ liệu P1, dữ liệu L1 trước và sau báo hiệu. Thời gian để luồng tín hiệu truyền tải đầu ra đạt trạng thái không bị lỗi không lớn hơn 5 s kể từ thời điểm có sự thay đổi trong tham số của dữ liệu P1 và /hoặc dữ liệu L1 trước báo hiệu. Thời gian để luồng tín hiệu truyền tải đầu ra đạt trạng thái không bị lỗi không lớn hơn 2 s kể từ thời điểm có sự thay đổi trong tham số của dữ liệu L1 sau báo hiệu.

2.4.8. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss

C/N tối thiểu để thiết bị thu đáp ứng QEF không lớn hơn giá trị tương ứng xác định bằng biểu thức (Eq. 1).

2.4.9. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB

C/N tối thiểu để thiết bị thu đáp ứng QEF khi có nhiễu từ kênh vọng 0 dB không được lớn hơn giá trị tương ứng xác định bằng biểu thức (Eq. 1).

2.4.10. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh Gauss

Thiết bị thu phải có khả năng thu và giải mã đáp ứng yêu cầu QEF đối với tín hiệu đầu vào có mức không nhỏ hơn mức xác định bằng biểu thức (Eq. 2) (với băng thông tín hiệu thường) và (Eq. 3) (với băng thông tín hiệu mở rộng) trên toàn bộ dải tần số hoạt động.

2.4.11. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh vọng 0 dB

Thiết bị thu phải có khả năng thu và giải mã đáp ứng yêu cầu QEF đối với tín hiệu đầu vào có mức không nhỏ hơn mức xác định bằng biểu thức (Eq. 2) (với băng thông tín hiệu thường) và (Eq. 3) (với băng thông tín hiệu mở rộng) trên toàn bộ dải tần số hoạt động.

2.4.12. Hệ số tạp âm (NF) trên kênh Gauss

Thiết bị thu phải có hệ số tạp âm (NF) không lớn hơn giá trị trong Bảng A.7.

2.4.13. Mức tín hiệu đầu vào tối đa

Thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF khi tín hiệu đầu vào DVB-T2 lên đến -25 dBm.

2.4.14. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu tương tự trong các kênh khác

Thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF khi có sóng mang VSB/PAL lân cận với công suất cao hơn tối đa 33 dB hoặc khi có tín hiệu tương tự trên các kênh khác ngoài kênh lân cận với công suất cao hơn tối đa 44 dB.

Các yêu cầu trong mục này áp dụng khi thiết bị thu thu tín hiệu DVB-T2 với chế độ 32k, 256 QAM, R=4/5, Δ/Tu=1/8.

2.4.15. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu số trên các kênh khác

Trên các dài tần được hỗ trợ, thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF khi có tín hiệu nhiễu DVB-T2 gây ra tỉ số nhiễu trên tín hiệu (I/C) tối thiểu như trong Bảng 3.

Bảng 3 - I/C yêu cầu tối thiểu đối với việc thu QEF với tín hiệu DVB-T2 nhiễu nằm trên các kênh lân cận, kênh ảnh và các kênh khác

Băng

Băng thông tín hiẹu, [MHz]

Băng thông kênh, [MHz]

I/C (dB)

 

 

 

Kênh lân cận

Kênh khác

Kênh ảnh

VHF III

8

8

28

38

-

UHF IV

8

8

28

38

28

UHF V

8

8

28

38

28

 

 

Yêu cầu trên áp dụng đối với tín hiệu DVB-T2 ở tất cả các chế độ RF có thể có như trong 2.4.3.

2.4.16. Khả năng chống nhiễu đồng kênh từ các tín hiệu TV tương tự

Thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF với mức C/I tối đa quy định trong Bảng 4 khi tín hiệu 8 MHz DVB-T2 bị gây nhiễu bởi tín hiệu PAL D/K đồng kênh bao gồm video, âm thanh FM.

Bảng 4 - Tín hiệu trên nhiễu C/I để thu đáp ứng QEF khi tín hiệu DVB-T2 bị nhiễu bởi sóng mang TV tương tự

Giản đồ tín hiệu

256 QAM

Tỉ lệ mã

3/5

2/3

3/4

C/I

3 dB

5 dB

7 dB

 

 

2.4.17. Khả năng chống nhiễu đối với tín hiệu LTE 700 MHz trên các kênh khác

Trên các dài tần được hỗ trợ, thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF khi có tín hiệu nhiễu 4G LTE 700 MHz gây ra tỉ số nhiễu trên tín hiệu (I/C) tối thiểu như trong Bảng 5 trong khi duy trì thu QEF.

Công suất tín hiệu nhiễu LTE, cả BS và UE thay đổi theo tải lưu lượng và loại lưu lượng. Công suất của tín hiệu LTE được định nghĩa là là công suất trong phần hoạt động của tín hiệu LTE thay đổi theo thời gian, được gọi là mức công suất được cấp phép (I).

Các giá trị I/C phải đáp ứng cho tín hiệu LTE với tải lưu lượng từ 0% đến 100% (BS) và cho tải lưu lượng từ tốc độ bit thấp đến tốc độ bit cao (UE). Tải lưu lượng thấp có thể là yêu cầu khắt khe nhất. Yêu cầu I/C tối thiểu phải được đáp ứng để gây nhiễu mức tín hiệu mức công suất được cấp phép trong khoảng -25 dBm trong trường hợp tín hiệu UE và -15 dBm trong trường hợp tín hiệu BS được xác định là công suất được cấp phép của tín hiệu nhiễu, ở đầu vào của máy thu.

Các yêu cầu của mục này áp dụng với các chế độ {32KE, 256 QAM R, PP4, R=2/3, Δ/Tu =1/16, 8 MHz} và {32KE, 256 QAM R, PP4, R=3/5, Δ/Tu =19/256, 8 MHz}.

Bảng 5 - Bảng I/C yêu cầu tối thiểu đối với việc thu QEF với tín hiệu LTE 700 MHz nhiễu trên kênh lân cận và kênh khác. Giá trị I/C được định nghĩa cho tín hiệu LTE có băng thông là 9,015 Mhz trên hệ thống LTE 10 MHz

Băng

Kênh

Băng thông tín hiệu và băng thông kênh [MHz]

I/C tối thiểu [dB] cho máy thu (Triển khai sau 1/1/2019)

10 MHz Uplink, (FDD1&2)

10 MHz Uplink (FDD3&4, FDD5&6)

10 MHz Downlink (FDD1&2, FDD3&4, FDD5&6, SDL1&2, SDL3&4)

UHF IV

21-37

8

48

48

48

UHF V

3847

8

44

45

48

UHF V

48

8

42

45

47

 

 

2.4.18. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu trong khoảng bảo vệ trong mạng SFN

Đối với các chế độ DVB-T2 như trong Bảng 2, khi có nhiễu vọng với độ trễ nằm trong khoảng từ 1,95 µs đến 0,95 lần độ dài khoảng bảo vệ (Guard Interval - GI), thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng yêu cầu QEF với mức C/N tối thiểu không lớn hơn mức quy định đối với profile 2 xác định bằng biểu thức (Eq. 1).

Với cường độ vọng xác định, khi độ trễ của nhiễu vọng thay đổi trong khoảng từ 1,95 µs đến 0,95 lần độ dài khoảng bảo vệ (Guard Interval - GI), giá trị C/N tối thiểu để thiết bị thu đáp ứng QEF chỉ được thay đổi không vượt quá 1 dB so với giá trị median.

2.4.19. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu ngoài khoảng bảo vệ trong mạng SFN

Khi có tín hiệu vọng ngoài khoảng bảo vệ GI và có các mức suy hao so với tín hiệu DVB-T2 quy định trong Bảng 6, thiết bị thu phải có khả năng thu tín hiệu DVB-T2 8 MHz đáp ứng QEF.

Bảng 6 - Tín hiệu vọng ngoài khoảng bảo vệ của tín hiệu DVB-T2 8 MHz

 

Suy hao tín hiệu vọng so với mức chuẩn, dB

Độ trễ (µs)

-260

-230

-200

-150

-120

120

150

200

230

260

32K, 256 QAM, PP4, R=3/5, Δ/Tu=1/16,

4

2

-

-

-

-

-

-

2

4

32K, 256 QAM, PP4, R=2/3, Δ/Tu=1/16,

6

3

-

-

-

-

-

-

3

6

32K, 256 QAM, PP4, R=3/4, Δ/Tu =1/16

8

4

-

-

-

-

-

-

4

8

32K, 256 QAM, PP4,

R=3/5, Δ/Tu=1/32

10

9

7

4

2

2

4

7

9

10

32K, 256 QAM, PP4,

R=2/3, Δ/Tu=1/32

12

11

10

6

3

3

6

10

11

12

32K, 256 QAM, PP4,

R=3/4, Δ/Tu=1/32

14

13

12

8

4

4

8

12

13

14

 

 

2.4.20. Bộ giải ghép MPEG

2.4.20.1. Tốc độ luồng dữ liệu tối đa

Bộ giải ghép MPEG của thiết bị thu phải đáp ứng yêu cầu lớp truyền tải MPEG-2 quy định tại ISO/IEC13818-1, phù hợp với chuẩn ETSI TS 101 154 và phải có khả năng giải mã dữ liệu chuẩn ISO/IEC 13818-1 với tốc độ dữ liệu 50,34 Mbit/s đối với DVB- T2.

2.4.20.2. Hỗ trợ tốc độ bit thay đổi (ghép kênh thống kê)

Bộ giải ghép MPEG của thiết bị thu phải hỗ trợ tốc độ bit thay đổi trong dòng truyền tải tốc độ bit không đổi.

2.4.21. Bộ giải mã video

2.4.21.1. Đồng bộ video - audio

Thiết bị thu phải đảm bảo giải mã được tín hiệu DVB-T2 sao cho audio không được đi trước 20 ms và không đi sau 20 ms so với video.

2.4.21.2. Giải mã video MPEG - tốc độ bit tối thiểu

Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video có độ phân giải 720x576 pixel và tốc độ bit 600 kbps.

2.4.21.3. Giải mã MPEG-2 SD

a) Yêu cầu chung

- Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video 25 Hz MPEG-2 SDTV “MPEG-2 Main Profile at Main Level” theo chuẩn ISO/IEC 13818-2 và phù hợp với yêu cầu trong ETSI TS 101 154:

- Thiết bị thu phải có khả năng giải mã video có độ phân giải 720x576, 544x576, 480x576 và 352x576;

b) Khuôn dạng hình ảnh

Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video 25 Hz MPEG-2 SDTV có tỉ lệ khuôn dạng 4:3 vâ 16:9;

Thiết bị thu phải hỗ trợ người dùng lựa chọn chế độ chuyển đổi khuôn dạng hiển thị trên màn hình như sau:

- Hiển thị đầy đủ khuôn hình tín hiệu video 16:9 trên màn hình 4:3 ở chế độ letterbox (hiển thị co hẹp độ cao, giữ nguyên độ rộng màn hình);

- Hiển thị nguyên dạng chiều cao và khuôn hình tín hiệu video 16:9 trên màn hình 4:3 (cắt bớt phần chiều rộng của hình ảnh);

- Hiển thị đầy đủ khuôn hình tín hiệu video 4:3 trên màn hình 16:9 ở chế độ pillarbox (hiển thị co hẹp độ rộng, giữ nguyên độ cao màn hình).

2.4.21.4. Giải mã MPEG 4 SD

a) Yêu cầu chung

Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video 25 Hz MPEG-4 SDTV “H.264/AVC Main Profile at Level 3” theo chuẩn ISO IEC 14496-10 và phù hợp với yêu cầu trong ETSI TS 101 154 (điều 5.5 và 5.6, quy định đối với SDTV 25 Hz);

Thiết bị thu phải có khả năng giải mã video có độ phân giải 720x576, 544x576, 480x576 và 352x576;

b) Khuôn dạng hình ảnh

Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video 25 Hz MPEG-4 SDTV “H.264/AVC Main Profile at Level 3” có tỉ lệ khuôn dạng 4:3 và 16:9

Thiết bị thu phải hỗ trợ người dùng lựa chọn chế độ chuyển đổi khuôn dạng hiển thị trên màn hình như sau:

- Hiển thị đầy đủ khuôn hình tín hiệu video 16:9 trên màn hình 4:3 ở chế độ letterbox (hiển thị co hẹp độ cao, giữ nguyên độ rộng màn hình);

- Hiển thị nguyên dạng chiều cao và khuôn hình tín hiệu video 16:9 trên màn hình 4:3 (cắt bớt phần chiều rộng của hình ảnh);

- Hiển thị đầy đủ khuôn hình tín hiệu video 4:3 trên màn hình 16:9 ở chế độ pillarbox (hiển thị co hẹp độ rộng, giữ nguyên độ cao màn hình).

2.4.21.5. Giải mã MPEG-4 HD

Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu “H.264/AVC High Profile at Level 4” theo chuẩn ISO/IEC 14496-10 và phù hợp với yêu cầu trong tiêu chuẩn ETSI TS 101 154 (điều 5.7 - H.264/AVC HDTV).

Thiết bị thu phải hỗ trợ độ phân giải 1920x1080i và 1280x720p.

2.4.21.6. Chuyển đổi tín hiệu HD sang đầu ra SD

STB hỗ trợ HDTV phải có khả năng chuyển đổi để xuất tín hiệu HD thu được thành tín hiệu SD có độ phân giải 720x576 qua giao diện ngoài (YPbPr hoặc giao diện khác). Tín hiệu SD được chuyển đổi phải có khả năng hiện thị dạng “letterbox" 16:9 (hiển thị co hẹp độ cao, giữ nguyên độ rộng màn hình) trên màn hình 4:3.

2.4.22. Bộ giải mã audio

2.4.22.1. Giải mã MPEG-1 Layer II

Thiết bị thu phải có bộ giải mã âm thanh stereo có khả năng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về giải mã dựa trên chuẩn MPEG 1 Layer II (“Musicam”, tiêu chuẩn ISO/IEC 11172-3) và tuân thủ hướng dẫn triển khai DVB sử dụng trong hệ thống MPEG- 2, hình ảnh và âm thanh trong các ứng dụng quảng bá vệ tinh, cáp và mặt đất theo tiêu chuẩn ETSITS 101 154.

2.4.22.2. Giải mã MPEG-4 HE-AAC

Thiết bị thu phải có bộ giải mã HE-AAC đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có khả năng giải mã HE-AAC Level 2 (mono, stereo) ở tần số lấy mẫu 48 kHz tuân theo chuẩn ETSI TS 101 154, Phụ lục H.

- Có khả năng giải mã HE-AAC Level 4 (đa kênh, lên tới 5.1) ở tần số lấy mẫu 48 kHz tuân theo chuẩn ETSI TS 101 154, Phụ lục H.

2.4.22.3. Hỗ trợ HE-AAC trên giao diện đầu ra HDMI

Nếu có cổng HDMI, thiết bị thu phải có khả năng cung cấp các định dạng âm thanh sau qua cổng HDMI:

- Âm thanh HE-AAC nguyên gốc;

- PCM stereo từ luồng bit âm thanh được giải mã hoặc downmix;

- PCM đa kênh từ luồng bit âm thanh được giải mã.

2.4.22.4. Hỗ trợ HE-AAC trên giao diện đầu ra audio tương tự

Nếu có cổng audio tương tự (RCA), thiết bị thu phải có khả năng giải mã và downmix âm thanh được mã hóa HE-AAC để đưa ra cổng audio tương tự (RCA).

 

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO

3.1. Yêu cầu tính năng

3.1.1. Hiển thị chỉ thị chất lượng tín hiệu và chỉ thị cường độ tín hiệu

3.1.1.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

TS được sử dụng: TS B

3.1.1.2. Thủ tục đo

1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7.

3. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào máy thu là -50 dBm.

4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

5. Phát luồng truyền tải.

6. Thực hiên dò kênh.

7. Sau khi dò sẽ được 1 kênh.

8. Kiểm tra trên thiết bị thu có hiển thị về cường độ tín hiệu (Signal strength) và chất lượng tín hiệu (Signal Quality).

9. Thay đổi mức tín hiệu trong khoảng từ -60 dBm đến -99 dBm. Quan sát mức cường độ tín hiệu và chất lượng tín hiệu.

3.1.1.3. Đánh giá kết quả đo

Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

1. Thiết bị thu hiển thị thông tin về cường độ tín hiệu và chất lượng tín hiệu.

2. Mức cường độ tín hiệu và chất lượng tín hiệu thay đổi tương ứng theo mức tín hiệu đầu vào thực tế.

3.1.2. Thông tin dịch vụ

3.1.2.1. Xử lý các bảng báo hiệu PSI/SI

3.1.2.1.1. Cấu hình đo kiểm

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

 

3.1.2.1.2. Thủ tục đo

1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot patterm PP7

3. Thiết lập mức tín hiệu đầu vào máy thu là -60 dBm.

4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

5. Phát luồng truyền tải để kiểm tra.

6. Thực hiện dò kênh.

7. Kiểm tra kết quả sau khi dò kênh.

8. Thực hiện đối vơi các luồng truyền tải còn lại.

3.1.2.1.3. Đánh giá kết quả đo

Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các yêu cầu của 2.2.2.1.

3.1.2.2. Đồng hồ thời gian thực

3.1.2.2.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

TS được sử dụng: TS B

3.1.2.2.2. Thủ tục đo

Các bước thực hiện:

1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot patterm PP7.

3. Thiết lập mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu là -60 dBm.

4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

5. Xác định thời gian và ngày được hiển thị bên trong giao diện người sử dụng.

6. Bật chế độ thông tin của TDT được hiển thị trong luồng truyền tải.

7. Phát luồng truyền tải.

8. Thực hiện dò kênh.

9. Kiểm tra thông tin về thời gian được hiển thị trên các kênh.

10. Bật chế độ thông tin của TDT không được hiển thị trong luồng truyền tải.

11. Phát luồng truyền tải.

12. Thực hiện dò kênh.

13. Kiểm tra thông tin về thời gian được hiển thị trên các kênh.

3.1.2.2.3. Đánh giá kết quả đo

Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

1. Đối với chế độ thông tin của TDT được hiển thị trong luồng truyền tải: Thiết bị thu hiển thị thời gian là thời gian thực tế.

2. Đối với chế độ thông tin của TDT không được hiển thị trong luồng truyền tải: Thiết bị thu hiển thị thời gian của luồng truyền tải.

3.1.2.3. Các tính năng của EPG cho bảng EIT thực và các bảng EIT khác

3.1.2.3.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

TS được sử dụng: TS I

3.1.2.3.2. Thủ tục đo

Các bước thực hiện:

1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7

3. Thiết lập mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu là -60 dBm.

4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

5. Thiết lập thông số đo kiểm.

6. Bật chế độ thông tin của TDT không được hiển thị trong luồng truyền tải.

7. Phát luồng truyền tải.

8. Thực hiện dò kênh.

9. Kiểm tra thông tin chương trình.

3.1.2.3.3. Đánh giá kết quả đo

Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

1. Thiết bị thu thu được đúng số kênh, đúng tên kênh.

2. Với mỗi kênh, thiết bị thu hiển thị được thông tin về chương trình hiện tại, chương trình kế tiếp và bảng thông tin chương trình cho 7 ngày tiếp theo. Thông tin về chương trình bao gồm tên chương trình, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc chương trình, bản tin ngắn (nếu có).

3.1.3. Bộ quản lý chương trình

3.1.3.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

3.1.3.2. Thủ tục đo

Các bước thực hiện:

1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7.

3. Thiết lập mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu là -60 dBm.

4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

5. Phát luồng truyền tải.

6. Thực hiện dò kênh.

7. Kiểm tra chức năng quản lý sự kiện EPG

8. Kiểm tra thông tin kênh chương trình.

3.1.3.3. Đánh giá kết quả đo

Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

1. Thiết bị thu và hiển thị được kênh trong bảng danh sách kênh, thực hiện được chức năng quản lý danh sách kênh như dò kênh, xóa kênh, di chuyển kênh.

2. Thiết bị thu hiển thị được thời gian hiện tại, thời gian bắt đầu/kết thúc chương trình, thứ tự kênh, tên sự kiện/tên chương trình, các bản tin ngắn (nếu có).

3. Thiết bị thu hiển thị được thông tin về sự kiện EPG trong các kênh thu được. Sự kiện phải hiển thị được bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Kí tự tiếng Việt tuân theo bảng mã UTF-8 trong TCVN 5712:1999.

3.1.4. Phụ đề

3.1.4.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

3.1.4.2. Thủ tục đo

1. Chuẩn bị môi trường đo và cài đặt máy đo.

2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7.

3. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào máy thu là -50 dBm.

4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

5. Phát luồng truyền tải.

6. Thực hiện dò kênh.

7. Lựa chọn kênh âm thanh ngôn ngữ tiếng Việt, chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ phụ đề là tiếng Việt. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề tiếng Việt.

8. Chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ phụ đề sang chế độ chế độ tự động nhận phụ đề. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề tiếng Việt.

9. Lựa chọn kênh âm thanh ngôn ngữ tiếng Anh, chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ phụ đề là tiếng Anh. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề tiếng Anh.

10. Chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ phụ đề sang chế độ chế độ tự động nhận phụ đề. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề tiếng Anh.

11. Lựa chọn kênh âm thanh ngôn ngữ gốc, chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ sang chế độ ngôn ngữ phụ đề ưu tiên 1 là tiếng Anh, ưu tiên 2 là tiếng Việt (hoặc ngược lại). Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề.

12. Tắt cài đặt tùy chọn ngôn ngữ ưu tiên. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề theo ngôn ngữ gốc.

3.1.4.3. Đánh giá kết quả đo

Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

1. Thiết bị thu thu được 1 kênh chương trình, bao gồm có kênh âm thanh ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt và kênh âm thanh ngôn ngữ gốc.

2. Kết quả bước 7: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị đúng theo ngôn ngữ tiếng Việt.

3. Kết quả bước 8: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị đúng ngôn ngữ tiếng Việt.

4. Kết quả bước 9: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị đúng ngôn ngữ tiếng Anh.

5. Kết quả bước 10: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị đúng ngôn ngữ tiếng Anh.

6. Kết quả bước 11: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị theo ngôn ngữ ưu tiên.

7. Kết quả bước 12: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị theo ngôn ngữ thứ nhất có sẵn trong danh sách.

3.1.5. Đánh số kênh logic

3.1.5.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

TS được sử dụng: TS Q

3.1.5.2. Thủ tục đo

1. Chuẩn bị môi trường đo và cài đặt máy đo.

2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7

3. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào máy thu là -50 dBm.

4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

5. Phát luồng truyền tải.

6. Thực hiện dò kênh.

7. Kiểm tra nội dung đánh số, sắp xếp, tìm kiếm kênh được cập nhật trong bảng danh sách kênh.

3.1.5.3. Đánh giá kết quả đo:

Kết quả đo được đánh giả là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

1. Đối với kênh đầy đủ thông tin về LCN: Thiết bị đánh số, sắp xếp kênh đúng thứ tự kênh trong bảng danh sách kênh.

2. Trường hợp có một số kênh không mang thông tin về LCN: Kênh không mang thông tin về LCN sẽ được chuyển về nằm trong dải kênh dự phòng từ 800 đến 999, các kênh còn lại vẫn giữ nguyên số thứ tự kênh trong bảng danh sách kênh.

3. Trường hợp có 2 kênh trùng số kênh LCN: 1 kênh chuyển về nằm trong dải kênh dự phòng từ 800 đến 999, kênh còn lại vẫn giữ nguyên số thứ tự kênh trong bảng danh sách kênh.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật

3.2.1. Tần số

3.2.1.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

TS được sử dụng: TS P.

3.2.1.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Sử dụng chế độ DVB-T2 tương ứng với: 32k mở rộng, 256 QAM xoay, GI 1/16, PP4, R2/3, TR-PAPR.

3. Sử dụng mức đầu vào là -50 dBm.

4. Bắt đầu với tần số 178 MHz (Kênh 6).

5. Sử dụng QMP1 đề đánh giá tại tần số trung tâm và các tần số với độ lệch tần -50 kHz, 50 kHz từ tần số trung tâm kênh. Trước khi thay đổi tần số và độ lệch tần số, cần ngắt kết nối tín hiệu khỏi đầu vào thiết bị thu

6. Lặp lại bài đo từ bước 4 đến 5 đối với khoảng tần số kênh nhỏ nhất và lớn nhất của DTT.

3.2.2. Băng thông tín hiệu

3.2.2.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

TS được sử dụng: TS P.

3.2.2.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Dùng tần số phát UHF IV/V 586 MHz và mức đầu vào thiết bị thu là -50 dBm. Chọn chế độ DVB-T2 tương ứng:

- Chế độ Single PLP;

- UHF: 32k tiêu chuẩn/mở rộng, 256 QAM xoay, GI1/16, PP4, R2/3, TR-PAPR; 32k, 256 QAM, GI1/128, PP7, R5/6.

3. Kết nối thiết bị thu và thực hiện tìm kiếm kênh tự động hoặc nhân công. Việc tìm kiếm được thực hiện với băng thông tín hiệu khởi tạo có giá trị ngẫu nhiên, không được xác định trước.

4. Sử dụng QMP1.

3.2.3. Các chế độ RF

3.2.3.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

3.2.3.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Sử dụng tần số kênh 586 MHz và mức đầu vào -50 dBm.

3. Đo tất cả các tổ hợp tham số DVB-T2 liệt kê trong các bảng dưới đây, sử dụng QMP1.

Bảng 7 - Đo các chế độ DVB-T2 - Các kích cỡ FFT

Điều chế, GI, PP, tỉ lệ mã (R), PAPR, kích cỡ khung (Lf)

Kích cỡ bộ FFT

64 QAM xoay, GI1/8, PP2. R2/3, TR-PAPR, Lf=90

1k

64 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

2k

64 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

4k

64 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

8k

64 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

8k ext

256 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

16k

256 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

16k ext

256 QAM xoay, GI1/8, PP2, R3/4, TR-PAPR, Lf= 60

32k

256 QAM xoay, GI1/8, PP2, R3/4, TR-PAPR, Lf= 60

32k, ext

 

 

Bảng 8 - Đo các chế độ DVB-T2 - giản đồ tín hiệu (xoay/không xoay)

Điều chế, GI, PP, tỉ lệ mã (R), PAPR, kích cỡ khung (Lf)

Gián đồ tín hiệu (xoay hoặc không xoay)

32k, 256 QAM, GI1/16, PP4, R2/3, TR-PAPR, Lf=62

Xoay

Không xoay

 

 

Bảng 9 - Đo các chế độ DVB-T2 - Mẫu pilot

Điều chế, GI, tỉ lệ mã (R), PAPR, kích cỡ khung (Lf)

Mẫu pilot

16k, 256 QAM xoay, GI1/4,R2/3,TR-PAPR, Lf= 90

PP1

32k, 256 QAM xoay, GI1/8,R3/4,TR-PAPR, Lf= 60

PP2

16k, 256 QAM xoay, GI1/8, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

PP3

32k, 256 QAM xoay, GI1/16, R2/3, TR-PAPR, Lf= 62

PP4

16k, 256 QAM xoay, G1/16, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

PP5

32k, 256 QAM xoay, GI1/32, R3/5, TR-PAPR, Lf= 62

PP6

32k, 256 QAM xoay, GI1/128, R2/3, TR-PAPR, Lf= 60

PP7

32k, 256 QAM xoay. GI1/16, R3/4, TR-PAPR, Lf= 62

PP8

 

 

Bảng 10 - Đo các chế độ DVB-T2 - Khoảng bảo vệ

PAPR, xoay giản

TR-PAPR, giản đồ tín hiệu xoay

Kích cỡ bộ FFT

32K,

32K,

32K,

32K,

32K,

32K,

8K,

Mẫu pilot

PP7,

PP4,

PP2,

PP2,

PP2,

PP2,

PP1

PAPR, xoay giản

TR-PAPR, giản đồ tín hiệu xoay

Kích cỡ khung

Lf= 60

Lf= 60

Lf= 60

Lf= 60

Lf= 60

Lf= 60

Lf= 60

Điều chế

FEC

1/128

1/32

1/16

19/256

1/8

19/128

1/4

QPSK

1/2

 

 

 

 

 

 

 

QPSK

3/5

 

 

 

 

 

 

 

QPSK

2/3

 

 

 

 

 

 

 

QPSK

3/4

 

 

 

 

 

 

 

QPSK

4/5

 

 

 

 

 

 

 

QPSK

5/6

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM

1/2

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM

3/5

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM

2/3

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM

3/4

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM

4/5

 

 

 

 

 

 

 

16QAM

5/6

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM

1/2

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM

3/5

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM

2/3

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM

3/4

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM

4/5

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM

5/6

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM

1/2

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM

3/5

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM

2/3

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM

3/4

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM

4/5

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM

5/6

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

Bảng 11 - Đo các chế độ DVB-T2 - Giảm PAPR

Kích cỡ FFT, điều chế, khoảng bảo vệ, mẫu pilot, tỉ lệ mã FEC

Phương thức giảm PAPR

32k (băng thông tiêu chuẩn), 256 QAM không xoay, GI1/8, PP2, R3/4

TR-PAPR

Không sử dụng

 

 

3.2.4. Hỗ trợ Multi PLP

3.2.4.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

Bài đo sử dụng các thiết lập tham số Chế độ B (Multiple PLP) được định nghĩa trong Bảng A.4.

3.2.4.2. Thủ tục đo

1. Cấu hình hệ thống.

2. Thực hiện tìm kiếm kênh tự động trong thiết bị thu.

3. Kiểm tra khả năng giải mã dịch vụ trong các TS của thiết bị thu.

3.2.5. Hỗ trợ Multi PLP và Common PLP

3.2.5.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

Bài đo dùng các thiết lập tham số Chế độ B (Multiple PLP) định nghĩa trong Bảng A.4.

PLP0 tương ứng với Common PLP và mang thông tin thiết bị có khả năng hỗ trợ. Trong bài đo này, thông tin được sử dụng là EIT và bài đo được thực hiện để xác nhận thiết bị thu có khả năng giải mã nội dung thông tin được sử dụng

PLP0 mang thông tin PSI/SI, TS1 được phát ở chế độ PLP1, TS2 được phát ở chế độ PLP2.

Thiết bị thu cần có khả năng giải mã được dịch vụ và thông tin EIT của hai TS được sử dụng.

3.2.5.2. Thủ tục đo

1. Cấu hình hệ thống.

2. Thực hiện tìm kênh tự động trong thiết bị thu.

3. Kiểm tra khả năng giải mã dịch vụ trong các TS của thiết bị thu.

3.2.6. Hỗ trợ Normal Mode

3.2.6.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

Bài đo sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) định nghĩa trong Bảng 12.

Bảng 12 - Các tham số đối với đầu vào Chế độ A (Single PLP)

Tham số

Giá trị

Kích cỡ FFT

32k

Chế độ băng thông sóng mang tín hiệu

Mở rộng

Điều chế

256 QAM

Khoảng bảo vệ

1/16

Mẫu pilot

PP4

PAPR

TR-PAPR

Lf

62

Tỉ lệ mã FEC

2/3

 

 

3.2.6.2. Thủ tục đo

1. Cấu hình hệ thống.

2. Thực hiện tìm kiếm kênh tự động trong thiết bị thu.

3. Kiểm tra khả năng giải mã dịch vụ trong các TS của thiết bị thu theo QMP1.

3.2.7. Khả năng thích ứng với sự thay đổi trong các tham số điều chế

3.2.7.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

TS được sử dụng: TS P.

3.2.7.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Sử dụng kênh tần số 586 MHz.

3. Sử dụng chế độ DVB-T2: FFT size mở rộng 32k, 256 QAM xoay, GI 1/16, R 2/3 và băng thông tín hiệu 8 MHz.

4. Thay đổi các tham số phát trong các trường P1 signaling theo: FFT size: 32K, 16K, 8K, 4K, 2Kvà 1K.

5. Thay đổi các tham số phát trong các trường L1 pre-signaling như sau:

- Chế độ băng thông sóng mang mở rộng: có/không;

- PAPR: không sử dụng, TR;

- Khoảng bảo vệ: G1/32, G1/16, G1/8, G1/4, G1/128, G19/128.G19/256;

- Mẫu pilot: PP2, PP4, PP6, PP7;

- Số kí hiệu dữ liệu trong khung: 60. 62;

6. Thay đổi các tham số phát trong các trường L1 post-signaling như sau:

- Tỉ lệ mã: R 3/5, R 2/3. R 3/4:

- Điều chế: 256 QAM;

7. Kiểm tra khả năng thích ứng với các thiết lập tham số mới trong khoảng thời gian quy định của thiết bị thu.

3.2.8. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss

3.2.8.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

 

Sử dụng Chế độ A (Single PLP) và thiết lập tham số với yêu cầu sau:

Mẫu pilot

PP7 ( 8 MHz BW)

Giản đồ tín hiệu sau L1

Giản đồ tín hiệu sau L1 phải có tính bền vững (khả năng chống nhiễu) tốt hơn giản đồ tín hiệu điều chế PLP

 

 

3.2.8.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Dùng chế độ DVB-T2 theo: 32k mở rộng, 256 QAM xoay, R2/3, GI1/128.

3. Đặt Up Converter về kênh 21 (tần số 474 MHz).

4. Đo mức đầu vào đưa đến bộ suy hao.

5. Xác định sự suy giảm của suy hao và các dây cáp.

6. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu bằng -50 dBm.

7. Sử dụng giá trị C/N đối với chế độ DVB-T2 xác định bằng biểu thức (Eq. 1).

8. Thực hiện tìm kiếm kênh.

9. Tăng C/N từ giá trị thấp lên giá trị cao cho đến khi hoàn thành QMP2.

10. Điền giá trị dB đo được vào báo cáo đo.

11. Lặp lại bài đo đối với các tần số, các băng thông tín hiệu và các chế độ DVB- T2 còn lại ở báo cáo đo.

Bảng 13 - Các tần số và các băng thông tín hiệu DVB-T2 sử dụng để đo

 

FFT

Băng thông tín hiệu

32k tiêu chuẩn 8 MHz

32k mở rộng 8 MHz

Tần số trung tâm [MHz]

178,0

226,0

474,0

522,0

570,0

618,0

666,0

QPSK R1/2 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R3/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R2/3 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R3/4 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R4/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R5/6 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R1/2 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R3/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R2/3 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R3/4 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R4/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R5/6 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R1/2 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R3/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R2/3 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R3/4 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R4/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R5/6 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R1/2 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R3/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R2/3 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R3/4 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R4/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R5/6 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH: Phần bôi đen là các chế độ không cần đo.

3.2.9. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB

3.2.9.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

Trung tâm kênh 0 độ phải được dùng trong bộ mô phỏng (tín hiệu vọng 0 dB). Sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) định nghĩa ở Bảng 14.

Bảng 14 - Các tham số chế độ DVB-T2 dùng trong các bài đo

 

Tham số

 

 

 

 

 

FFT

32k

32k

32k

32k

32k

Băng thông

8 MHz

8 MHz

8 MHz

8 MHz

8 MHz

Chế độ băng thông sóng mang

Mở rộng

Mở rộng

Mở rộng

Mở rộng

Mở rộng

Khoảng bảo vệ

1/8

19/256

1/16

1/32

1/128

Mẫu pilot

PP2

PP4

PP4

PP4

PP7

Single PLP (chế độ A)

Lf

20,42,62

42,62

20,42,62

20,42,60

20,42,60 (QPSK) 20,42,60 (16 QAM)

20,40,60 (64 QAM)

20,40,60 (256 QAM)

Điều chế L1

64 QAM

64 QAM

64 QAM

64 QAM

64 QAM

Khối FEC/khung ghép xen

67,135,185

63,135,200

135,200

64,135,200

16,34,50 (QPSK)

33,69,100 (16 QAM)

49,99,150 (64 QAM)

66, 133, 200 (256 QAM)

Tỉ lệ mã

3/5

3/5,273,3/4

3/5,2/3,3/4

All

 

Điều chế

256 QAM

256 QAM

256 QAM

256 QAM

 

Multiple

PLP (chế độ B)

Lf

 

 

27

 

 

Subslices

 

 

135

 

 

Điều chế L1

 

 

64 QAM

 

 

 

Chế độ PLP

 

 

Common

DT2

DT2

Khối FEC/khung ghép xen

 

 

35

57

57

Tỉ lệ mã

 

 

2/3

2/3

2/3

Điều chế

 

 

64 QAM

256 QAM

256 QAM

BUFS

 

 

483328

1613824

1613824

 

 

3.2.9.2. Thủ tục đo

Kiểm tra trạng thái đồng bộ với SFN.

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo: 32K mở rộng, 256 QAM, PP7, R2/3, G1/128 và băng thông tín hiệu 8 MHz.

3. Đặt Up Converter tới tần số 586 MHz (K35).

4. Đặt bộ mô phỏng fading về tín hiệu vọng 0 dB. (đường truyền thứ hai: trễ 1,95 µs, sai pha bằng 0 tại trung tâm kênh và suy giảm 0 dB)

5. Đo mức đầu vào cấp tới bộ suy hao.

6. Xác định sự suy giảm của bộ suy hao và các dây cáp.

7. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu bằng -50 dBm.

8. Tăng C/N từ giá trị thấp đến giá trị cao cho đến khi hoàn thành QMP2.

9. Điền giá trị C/N đo được vào báo cáo đo

10. Kiểm tra sự tìm kiếm kênh đã tìm được các dịch vụ tại C/N đo được ở trên

11. Lặp lại bài đo đối với các tổ hợp chế độ DVB-T2 còn lại với băng thông tín hiệu là 8 MHz như trong báo cáo đo.

Bảng 15 - Bài đo bắt buộc đối với C/N quy định cho tín hiệu vọng 0 dB, trễ 1,95 µs

 

C/N [dB]

Chế độ DVB-T2

PP2

PP4

PP6

PP7

32KE 256 QAMR R3/4 G1/8 8 MHz

 

-

-

-

32KE 256 QAMR R3/4 G1/16 8 MHz

 

 

-

-

32KE 256 QAMR R3/4 G1/128 8 MHz

-

-

-

 

 

 

3.2.10. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh Gauss

3.2.10.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

 

Sử dụng Chế độ A (Single PLP) và các khác biệt đối với các thiết lập tham số theo định nghĩa trong Bảng 14

Pilot pattern

PP7 (8 MHz BW)

Giản đồ tín hiệu sau L1

Giản đồ tín hiệu sau L1 phải có tính bền vững (khả năng chống nhiễu) tốt hơn giản đồ tín hiệu điều chế PLP

 

 

3.2.10.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo: 32k mở rộng, 256 QAM xoay, R2/3, GI1/128.

3. Đặt bộ Up Converter tới kênh 21.

4. Đo mức đầu vào cấp đền bộ suy hao.

5. Xác định sự suy giảm của bộ suy hao và các dây cáp.

6. Tính toán mức tính hiệu đầu vào thiết bị thu.

7. Thực hiện tìm kiếm kênh.

8. Tăng mức đầu vào thiết bị thu từ giá trị thấp đến giá trị cao cho đến khi hoàn thành QMP2.

9. Điền giá trị đo được vào báo cáo đo.

10. Lặp lại bài đo đối với các tần số, các băng tần tín hiệu và các chế độ DVB-T2 còn lại trong báo cáo đo.

Bảng 16 - Báo cáo đo mức đầu vào thiết bị thu thỏa mãn QMP2 - DVB-T2

Kích thước bộ FFT

Băng thông tín hiệu

32k, tiêu chuẩn 8 MHz

32k, mở rộng 8 MHz

Tần số trung tâm [MHz]

178,0

226,0

474,0

522,0

570,0

618,0

666,0

QPSK R1/2 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R3/5G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R2/3G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R3/4G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R4/5G1/128

 

 

 

 

 

 

 

QPSK R5/6G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R1/2G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R3/5G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R2/3 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R3/4 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R4/5G1/128

 

 

 

 

 

 

 

16 QAM R5/6G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R1/2G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R3/5G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R2/3G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R3/4 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R4/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

64 QAM R5/6 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R1/2 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R3/5G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R2/3G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R3/4 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R4/5 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R5/6 G1/128

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH: Phần bôi đen là các chế độ không cần đo.

3.2.11. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh vọng 0 dB

3.2.11.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

Sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) định nghĩa ở Bảng 14. TS được sử dụng: TS P.

3.2.11.2. Thủ tục đo

Kiểm tra trạng thái đồng bộ SFN.

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo 32K mở rộng, 256 QAM, PP7, R2/3, GI1/128 và băng thông tín hiệu 8 MHz.

3. Đặt bộ Up Converter tới tần số 586 MHz (Kênh 35).

4. Đặt bộ mô phỏng fading về tín hiệu vọng 0 dB (trễ 1,95 µs, pha bằng 0 tại trung tâm kênh và suy hao 0 dB đối với đường truyền thứ hai)

5. Xác định sự suy giảm của bộ suy hao và các dây cáp.

6. Đo mức đầu vào cấp đến bộ suy hao.

7. Tính toán mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu

8. Tăng mức đầu vào thiết bị thu từ giá trị thấp đến giá trị cao cho đến khi hoàn thành QMP2.

9. Điền giá trị đo được vào báo cáo đo.

10. Kiểm tra việc tìm kiếm kênh đã tìm đươc các dịch vụ trên mức tín hiệu đầu vào tối thiểu.

11. Lặp lại bài đo đối với phần còn lại của các chế độ DVB-T2 với băng thông tín hiệu là 8 MHz trên báo cáo đo.

Bảng 17 - Các tần số và các băng thông tín hiệu cần đo

 

P [dBm]

Độ trễ của kênh vọng 0 dB [µs]

10

26

112,1

133

152

212

224

253

256

289

426

486

32KE 256 QAM PP7

R2/3 G1/128 8 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32KE 256 QAM PP4

R2/3 G1/16 8 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32KE 256 QAM PP4 R3/5 G19/256 8 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32KE 256 QAM PP2 R3/4G1/8 8 MHZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH: Phần bôi đen là các chế độ không cần đo.

3.2.12. Hệ số tạp âm trên kênh Gauss

Xác định các mức sóng mang tối thiểu Cmin đối với kênh Gauss đã được đo theo 2.4.10.

Xác định C/Nmin yêu cầu đối với kênh Gauss đã được đo theo 2.4.8.

Tính hệ số tạp âm NF[dB] đối với các tần số được hỗ trợ theo công thức đối với tín hiệu DVB-T2 8 MHz mở rộng:

NF[dB] = N + 105,1dBm = Cmin- C/hU+ 105,1dBm

Đối với tín hiệu DVB-T2 8 MHz thông thường:

NF[dB] = N + 105,2dBm = Cmin- C/Nmin+ 105,2dBm.

Bảng 18 - Các tần số và các băng thông tín hiệu bắt buộc hỗ trợ

Frequency

178,0

226,0

474,0

522,0

570,0

618,0

666,0

FFT

32k tiêu chuẩn

32k mở rộng

Băng thông tín hiệu

8 MHz

Chế độ đo

NF

256 QAM R2/3

 

 

 

 

 

 

 

256 QAM R3/5

--

--

 

 

 

 

 

 

 

3.2.13. Mức tín hiệu đầu vào tối đa

3.2.13.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

TS được sử dụng: TS P (DVB-T2)

3.2.13.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập thiết bị đo.

2. Kiểm tra bộ suy hao (ATT).

3. Sử dụng chế độ 32K ext, 256 QAM, PP2, R=4/5, Δ/Tu=1/8 đối với DVB-T2.

4. Đặt bộ UP converter về kênh 35.

5. Kiểm tra bộ suy hao và cáp nối.

6. Bật thiết bị thu.

7. Kiểm tra khả năng giải mã video.

8. Xác định quan hệ giữa mức đầu vào thiết bị thu và giá trị bộ suy hao.

9. Sử dụng bộ suy hao để thiết lập mức đầu vào thiết bị thu bằng -25 dBm.

10. Kiểm tra khả năng đáp ứng QEF bằng thủ tục QMP1.

11. Điền kết quả đo vào Bảng 19.

12. Lặp lại phép đo với các chế độ khác trong Bảng 19.

Bảng 19 - Các chế độ đo kiểm tra mức tín hiệu đầu vào tối đa

Chế độ

Mức tín hiệu đầu vào (dBm)

Đánh giá kết quả

32K ext, 256 QAM, PP2 hoặc PP8, R=4/5, Δ/Tu=1/8

-25

 

32K ext, 256 QAM rotated, PP7, R=3/4, Δ/Tu=1/128

-25

 

 

 

3.2.14. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu tương tự trong các kênh khác

3.2.14.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

Luồng truyền tải: TS P (DVB-T2).

3.2.14.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo

2. Sử dụng tín hiệu PAL có: Colour bar 75%

3. Điều chế sóng mang âm thanh FM với âm tần 1 kHz và độ lệch tần số điều chế là 50 kHz.

4. Kiểm tra các mức tín hiệu của tín hiệu DVB-T2 và tín hiệu tương tự có đúng không bằng máy phân tích phổ spectrum analyser.

5. Điều chính mức của sóng mang FM đến mức -13 dB so với sóng mang hình

6. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo:{32k, 256 QAM, R=4/5, Δ/Tu=1/8} và băng thông tín hiệu 8 MHz.

7. Đặt bộ Up Converter (mong muốn) đối với sóng mang DVB-T2 tới tần số 586,0 MHz (Kênh 35)

8. Đặt bộ Up Converter (nhiễu) đối với sóng mang TV tương tự tới kênh 36 (594 MHz)

9. Đặt mức đầu vào thiết bị thu đối với tín hiệu TV tương tự về mức -25 dBm nhờ sử dụng "ATT I”

10. Giảm mức tín hiệu DVB-T2 nhờ dùng “ATT C" tới một mức tín hiệu để QMP2 hoàn thành.

11. Điền mức tín hiệu đo được khác biệt giữa các tín hiệu DVB-T2 và tín hiệu TV tương tự theo dB vào báo cáo đo.

12. Lặp lại bài đo đối với TV tương tự trên tần số 578 MHz (Kênh 34).

13. Lặp lại bài đo đối với TV tương tự trên các tần số 570 MHz (Kênh 33), 602 MHz (Kênh 37) và kênh 658 MHz (Kênh 44).

Bảng 20 - Kết quả đo

Tần số [MHz]

570

578

594

602

658

32k, 256 QAM, R=4/5, Δ/Tu=1/8

 

 

 

 

 

 

 

3.2.15. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu số trên các kênh khác

3.2.15.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

Kiểm tra để đảm bảo tín hiệu TV số trên các kênh lân cận hoặc các kênh khác không gây ra phát xạ ngoài băng khi thu tín hiệu TV số mong muốn.

Sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) đã định nghĩa trong Bảng 14.

3.2.15.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo: {32K mở rộng, 256 QAM xoay, PP4, R=2/3, Δ/TU=1/16} và băng thông tín hiệu 8 MHz.

3. Đặt bộ Up Converter kênh A đến tần số 586 MHz (Kênh 35).

4. Đặt Up Converter kênh B đến tần số 594 MHz (Kênh 36).

5. Đặt mức đầu vào thiết bị thu đối với tín hiệu DVB-T2 trên kênh B là -20 dBm.

6. Giảm mức tín hiệu DVB-T2 trong kênh A đến mức QMP 2 được hoàn thành.

7. Điền mức tín hiệu đo được khác biệt giữa các tín hiệu kênh A và kênh B theo dB vào báo cáo đo.

8. Lặp lại bài đo khi bộ Up Converter kênh B được đặt đến các tần số 578 MHz (kênh 34), 570 MHz (Kênh 33), 602 MHz (Kênh 37).

9. Lặp lại bài đo theo thủ tục trên đối với kênh ảnh. Đặt mức đầu vào thiết bị thu đối với tín hiệu DVB-T2 trong kênh B là -20 dBm.

10. Đặt bộ Up Converter kênh A tới 666 MHz (Kênh 45).

11. Đặt bộ Up Converter kênh B tới 674 MHz (Kênh 46).

12. Đặt mức đầu vào đối với tín hiệu DVB-T2 trong kênh B là -20 dBm.

13. Giảm mức tín hiệu DVB-T2 trong kênh A về mức tính hiệu khi QMP 2 được hoàn thành.

14. Điền mức tín hiệu đo được khác biệt giữa các tín hiệu kênh A và kênh B theo dB vào báo cáo đo.

15. Lặp lại bài đo khi bộ Up Converter kênh B được đặt tới các tần số 650 MHz (kênh 43), 658 MHz (Kênh 44), 682 MHz (Kênh 47).

16. Lặp lại bài đo theo thủ tục trên đối với kênh ảnh. Đặt mức đầu vào thiết bị thu đối với tín hiệu DVB-T2 ở kênh B là -20 dBm.

Bảng 21 - Các tần số thuộc UHF băng IV/V và băng thông tín hiệu bắt buộc hỗ trợ

 

Băng thông tín hiệu 8 MHz

Tần số trung tâm nhiễu [MHz]

570

578

594

602

658

32K mở rộng, 256 QAM xoay, PP4,

R=2/3, Δ/TU =1/16

 

 

 

 

 

 

Bảng 22 - Các tần số thuộc UHF băng IV/V và băng thông tín hiệu bắt buộc hỗ trợ

 

Băng thông tín hiệu 8 MHz

Tần số trung tâm nhiễu [MHz]

650

658

674

682

690

32K mở rộng, 256 QAM xoay, PP4,

R=2/3, Δ/TU =1/16

 

 

 

 

 

 

 

3.2.16. Khả năng chống nhiễu đồng kênh từ các tín hiệu TV tương tự

3.2.16.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

Độ lệch tần số giữa sóng mang DVB-T2 và sóng mang TV tương tự là 0 Hz.

Nguồn DVB-T2 và nguồn TV tương tự phải được kết nối với cùng tín hiệu tham chiếu (10 MHz).

Sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) định nghĩa trong Bảng 14.

3.2.16.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Đặt bộ Up Converter đối với DVB-T2 tới tần số 586 MHz (Kênh 35).

3. Đặt bộ Up Converter đối với sóng mang video tương ứng của TV tương tự tới tần số 583,25 MHz (Kênh 35).

4. Sử dụng tín hiệu PAL: Colour bar 75%.

5. Điều chế sóng mang âm thanh FM có âm tần 1 kHz với độ lệch tần số điều chế là 50 kHz.

6. Điều chỉnh mức của sóng mang FM đến mức -13 dB so với sóng mang hình.

7. Sử dụng chế độ của bộ điều chế DVB-T2 theo: {32K mở rộng, PP2, 256 QAM xoay, R=3/4, Δ/TU =1/8} và băng thông tín hiệu of 8 MHz.

8. Xác định mức C/I dùng trong các bộ suy hao "ATT C" và ”ATT I".

9. Đo các mức của tín hiệu DVB-T2 và tín hiệu tương tự (Ví dụ: bằng máy phân tích phổ hoặc máy đo phù hợp).

10. Đặt mức đầu vào thiết bị thu tới -50 dBm đối với tín hiệu DVB-T2.

11. Tăng C/I từ giá trị thấp đến giá trị cao cho đến khi QMP2 được hoàn thành theo “30 s error free video ”.

12. Điền C/I vào báo cáo đo.

13. Lặp lại bài đo đối với chế độ DVB-T2: {32K mở rộng, PP4, 256 QAM xoay, R-2/3,

14. Δ/TU =1/16} với băng thông tín hiệu of 8 MHz.

15. Lặp lại bài đo đối với chế độ DVB-T2: {32K mở rộng, PP4, 256 QAM xoay, R-3/5,

16. Δ/TU =19/256} với băng thông tín hiệu of 8 MHz

Bảng 23 - Kết quả đo

Chế độ DVB-T2

C/I [dB]

32K mở rộng, PP2, 256 QAM xoay, R=3/4, A/TU =1/8

 

32K mở rộng, PP4, 256 QAM xoay, R=2/3, Δ/TU =1/16

 

32K mở rộng, PP4, 256 QAM xoay, R=3/5, Δ/TU =19/256

 

 

 

3.2.17. Khả năng chống nhiễu đối với tín hiệu LTE 700 MHz trên các kênh khác

3.2.17.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

Sử dụng chế độ A (Single PLP) và các thiết lập tham số Lf được định nghĩa trong Bảng 14.

3.2.17.2. Thủ tục đo

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Sử dụng chế độ DVB-T2 {32KE, 256 QAM R, PP4, R=2/3, G =1/16. 8MHz}.

3. Đặt bộ Up Converter thuộc kênh A tới tần số 690 MHz (kênh 48).

4. Đặt bộ Up Converter thuộc kênh B tới tần số 708 MHz.

5. Đặt bộ tạo nhiễu LTE tới chế độ lưu lượng hình ảnh UE

6. Đặt mức đầu vào máy thu cho tín hiệu LTE trên kênh B là công suất được cấp phép -25 dBm (Chú ý công suất rms được đo bằng đồng hồ đo công suất trung bình đủ để loại bỏ sự giảm mạnh công suất của tín hiệu xuống -42,7 dBm).

7. Giảm mức tín hiệu mong muốn trong kênh A xuống mức tín hiệu khi thủ tục đo kiểm chất lượng ở thủ tục 2 vẫn được thực hiện.

8. Điền sự chênh lệch mức tín hiệu đo được giữa tín hiệu kênh A và kênh B (Công suất được cấp phép) bằng dB vào báo cáo đo.

9. Lặp lại bài đo khi Up Converter thuộc kênh B được đặt thành tần số 718,0 MHz, 728,0 MHz

10. Đặt bộ Up Converter thuộc kênh B tới tần số 763 MHz.

11. Đặt bộ tạo nhiễu LTE tới chế độ tài lưu lượng BS 0%.

12. Đặt mức tín hiệu đầu vào máy thu cho tín hiệu LTE trong kênh B tới công suất được cấp phép -15 dBm (Chú ý công suất rms được đo bằng đồng hồ đo công suất trung bình đủ để loại bỏ sự giảm mạnh công suất của tín hiệu xuống -23,3 dBm).

13. Giảm mức tín hiệu mong muốn trong kênh A xuống mức tín hiệu khi thủ tục đo kiểm chất lượng ở thủ tục 2 vẫn được thực hiện.

14. Điền sự chênh lệch mức tín hiệu đo được giữa tín hiệu kênh A và kênh B (Công suất được cấp phép) bằng dB vào báo cáo đo.

15. Lặp lại bài đo khi Up Converter thuộc kênh B được đặt thành tần số 773,0 MHz, 783,0 MHz.

16. Lặp lại bài đo cho chế độ DVB-T2 {32KE, 256 QAM R, PP4, R=3/5, G= 19/256, 8MHz}.

Bảng 24 - Kết quả đo nhiễu lưu lượng luồng hình ảnh UE

Tần số trung tâm nhiễu (MHz)

I/C [dB]

708,0

718,0

728,0

32KE, 256 QAM R, PP4, R=2/3, Δ/Tu =1/16, 8MHz

 

 

 

32KE, 256 QAM R, PP4, R=3/5, Δ/Tu =19/256, 8MHz

 

 

 

 

 

Bảng 25 - Kết quả đo nhiễu tài lưu lượng BS 0%

Tần số trung tâm nhiễu (MHz)

I/C [dB]

763,0

773,0

783,0

32KE, 256 QAM R, PP4, R=2/3, Δ/Tu =1/16, 8MHz

 

 

 

32KE, 256 QAM R, PP4, R=3/5, Δ/Tu =19/256, 8MHz

 

 

 

 

 

3.2.18. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu trong khoảng bảo vệ trong mạng SFN

3.2.18.1. Cấu hình đo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành

 

Các thông số DVB-T2 thông thường trong bài đo này:

Xoay giản đồ tín hiệu

PAPR

TR-PAPR

SISO/MISO

SISO

Kích thước khung FEC

64800

Chế độ đầu vào

Chế độ A

TFS

Không

Chế độ hoạt động

HEM (high efficiency mode)

FEF

Không sử dụng

Dữ liệu phụ trợ

Không sử dụng

 

 

3.2.18.2. Thủ tục đo

Kiểm tra trạng thái đồng bộ SFN.

1. Thiết lập các thiết bị đo.

2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo: {32K mở rộng, 256 QAM, PP4, R=2/3, Δ/TU=1/16} và băng thông tín hiệu 8 MHz.

3. Đặt bộ Up Converter đến tần số trung tâm 586 MHz (Kênh 35).

4. Mở công tắc switch.

5. Đặt mức đầu vào thiết bị thu là -50 dBm đối với tín hiệu mong muốn.

6. Đặt trễ khác biệt liên quan đến channel simulator về 1,95 µs đối với tín hiệu vọng.

7. Đặt mức suy giảm liên quan đến channel simulator về 0 dB đối với tín hiệu vọng.

8. Đặt C/N tới tỉ lệ mã thiết bị thu bị khóa và sự thu nhận không thể thực hiện được.

9. Đóng công tắc switch.

10. Tăng giá trị C/N cho đến khi hoàn thành QMP2

11. Điền giá trị C/N yêu cầu theo dB vào báo cáo đo.

12. Đo phần còn lại của các giá trị C/N yêu cầu đối với các tín hiệu vọng 0 dB âm và dương. Điền các kết quả vào báo cáo đo. Trong khi thay đổi trễ, tín hiệu RF đầu vào phải bị ngắt kết nối.

13. Đo phần còn lại của các tổ hợp (không đánh dấu xám) của các trễ liên quan và các mức suy giảm liên quan. Trễ của tín hiệu vọng được bảo toàn không đổi khi sự thay đổi của suy giảm từ 21 dB về 1 dB được thực hiện. Tìm giá trị C/N yêu cầu khi việc thu nhận hoàn thành QMP2. Trong khi thay đổi trễ và mức suy giảm, tín hiệu RF đầu vào phải được ngắt kết nối.

14. Tiếp tục đo từ bước 4 bằng cách lặp lại bài đo đối với phần còn lại của các chế độ DVB-T2 và băng thông tín hiệu 8 MHz trong báo cáo đo.

Bảng 26 - Kết quả đo

32k mở rộng 256 QAM PP4 R=2/3 Δ/TU=1/16, 8 MHz

dB/µs

1,95

10

28

56

90

112,1

130

150

170

190

212

220

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dB/µs

-1,95

-10

-28

-56

-90

-112,1

-130

-150

-170

-190

-212

-220

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32k mở rộng 256 QAM PP4 R=3/5 Δ/TU=19/256, 8 MHz

dB/µs

1,95

10

25

33

50

66

133

150

170

190

253

266

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dB/µs

-1,95

-10

-25

-33

-50

-66

-133

-150

-170

-190

-253

-266

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32k mở rộng 256 QAM PP2 R=3/4 Δ/TU=1/8, 8 MHz

dB/µs

1,95

10

28

56

70

112

224

320

384

400

426

448

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dB/µs

-1,95

-10

-28

-56

-70

-112

-224

-320

-384

-400

-426

-448

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19