Quyết định 957/QĐ-BTTTT 2020 về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

________

Số: 957/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện việc thử nghiệm với phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Tâm;

- Trung tâm Thông tin (để ph/h);

- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);

- Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);

- Lưu: VT, KHCN (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phan Tâm

 

 

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BTTTT ngày 5 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Thông tin về tổ chức thử nghiệm:

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone
(Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone được quy định tại Quyết định số 415/QĐ-MOBIFONE-TCHC ngày 16/3/2015 của Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

1

Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

QCVN 41:2016/BTTT(1)

2

Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 16:2018/BTTTT(2)

3

Thiết bị truyền dẫn viba số

QCVN 53:2017/BTTTT(3)

4

Thiết bị lặp thông tin di động WCDMA FDD

QCVN 66:2018/BTTTT(4)

5

Nguồn -48VDC dùng cho thiết bị viễn thông

TCVN 8687:2011

6

Ăng ten trạm gốc thông tin di động

IEEE Std 149™-1979 (R2008)(5)

ITU-R M.2244

IEC 62037-6:2013

7

Ắc quy (battery)

IEC 60896-21:2004(6)

IEC 60896-22:2004(6)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 và 2.2.5 của QCVN 41:2016/BTTTT;

(2) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục 2.3, 2.4, 2.5 và 2.6 của QCVN 16:2018/BTTTT;

(3) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục 2.1.1, 2.1.3 và 2.1.7 của QCVN 53:2017/BTTTT;

(4) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục 2.2.2, 2.2.3 và 2.2.4 của QCVN 66:2018/BTTTT;

(5) Chỉ áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật trở kháng đầu vào tại mục 16.1 của IEEE Std 149™-1979 (R2008);

(6) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu nội trở và dung lượng của ắc quy trong IEC 60896-21:2004 và IEC 60896-22:2004.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 957/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 957/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!