Quyết định 957/QĐ-BTTTT 2020 về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 957/QĐ-BTTTT

Quyết định 957/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:957/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
Ngày ban hành:05/06/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ TTTT: Chỉ định tổ chức thử nghiệm thiết bị viễn thông

Ngày 05/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 957/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm.

Theo đó, Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm các thiết bị viễn thông. Phạm vi thử nghiệm được chỉ định cụ thể: Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM; Thiết bị truyền dẫn viba số; Ăng ten trạm gốc thông tin di động; Ắc quy; Thiết bị lặp thông tin di động WCDMA FDD; Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD.

Ngoài ra, Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 957/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

________

Số: 957/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện việc thử nghiệm với phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Tâm;

- Trung tâm Thông tin (để ph/h);

- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);

- Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);

- Lưu: VT, KHCN (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phan Tâm

 

 

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BTTTT ngày 5 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Thông tin về tổ chức thử nghiệm:

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone
(Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone được quy định tại Quyết định số 415/QĐ-MOBIFONE-TCHC ngày 16/3/2015 của Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

1

Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

QCVN 41:2016/BTTT(1)

2

Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 16:2018/BTTTT(2)

3

Thiết bị truyền dẫn viba số

QCVN 53:2017/BTTTT(3)

4

Thiết bị lặp thông tin di động WCDMA FDD

QCVN 66:2018/BTTTT(4)

5

Nguồn -48VDC dùng cho thiết bị viễn thông

TCVN 8687:2011

6

Ăng ten trạm gốc thông tin di động

IEEE Std 149™-1979 (R2008)(5)

ITU-R M.2244

IEC 62037-6:2013

7

Ắc quy (battery)

IEC 60896-21:2004(6)

IEC 60896-22:2004(6)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 và 2.2.5 của QCVN 41:2016/BTTTT;

(2) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục 2.3, 2.4, 2.5 và 2.6 của QCVN 16:2018/BTTTT;

(3) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục 2.1.1, 2.1.3 và 2.1.7 của QCVN 53:2017/BTTTT;

(4) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục 2.2.2, 2.2.3 và 2.2.4 của QCVN 66:2018/BTTTT;

(5) Chỉ áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật trở kháng đầu vào tại mục 16.1 của IEEE Std 149™-1979 (R2008);

(6) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu nội trở và dung lượng của ắc quy trong IEC 60896-21:2004 và IEC 60896-22:2004.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi