Quyết định 934/QĐ-BTTTT 2024 Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 934/QĐ-BTTTT

Quyết định 934/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:934/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Đức Long
Ngày ban hành:07/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2024 sẽ được Cục Chuyển đổi số chủ trì thực hiện

Ngày 07/6/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 934/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Quyết định có một số nội dung chính sau đây:

1. Để thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số, Cục Chuyển đổi số quốc gia chịu trách nhiệm chủ trì các công việc sau:

- Xây dựng Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt trước ngày 15/9/2024;

- Xây dựng các chiến dịch truyền thông trải rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức;

- Phối hợp với các hội, hiệp hội công nghệ thông tin phát động các tổ chức, cá nhân sáng tạo, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số năm 2024; tổ chức tôn vinh các ứng dụng số để phát triển kinh tế số xuất sắc, hoàn thành trước ngày 10/10/2024;

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Tọa đàm của Thủ tướng Chính phủ với cá nhân, doanh nghiệp và Tổ viên Tổ công nghệ số cộng đồng tiêu biểu trên toàn quốc trong ngày 10/10/2024;...

2. Các Bộ, ngành có nhiệm vụ phát động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 cụ thể như sau:

- Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại trụ sở các cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức và chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số Bộ, ngành, quốc gia trên các kênh thông tin tuyên truyền của bộ, ngành, doanh nghiệp;

- Phát động các phong trào, cuộc thi về sáng tạo, đổi mới góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoà;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 934/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
__________

Số: 934/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022
của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để có giải pháp tháo gỡ, xử lý.
2. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các hội, hiệp hội nghề nghiệp; các doanh nghiệp công nghệ số tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên cơ sở tham khảo Kế hoạch đã nêu tại Điều 1.
3. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số của Bộ, ngành, địa phương, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và điều kiện thực tế của từng Bộ, ngành, địa phương. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
4. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; đưa các thông tin, tin tức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đến người dân trong và ngoài nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (để b/c);

- Các Ủy viên UBQG về CĐS và Lãnh đạo Tổ công tác;

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);

- Bộ TTTT: Các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cổng TTĐT Bộ;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Các hội, hiệp hội nghề nghiệp;

- Các doanh nghiệp công nghệ số;

- Lưu: VT, CĐSQG (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Đức Long

PHỤ LỤC
Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022
của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 934/QĐ-BTTTT ngày 07/06/2024
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
I. CHỦ ĐỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Tiếp tục phát huy tinh thần hưởng ứng Ngày Chuyển đối số quốc gia hằng năm, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động’”.
II. YÊU CẦU
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, chung chung. Tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Các hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 như sau:
1. Cục Chuyển đổi số quốc gia chủ trì:
1.1. Xây dựng Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt trước ngày 15/9/2024.
1.2. Xây dựng các chiến dịch truyền thông trải rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức như: Đưa tin, đặt bài, viết bài, sản xuất các chương trình, phim tài liệu, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề, chuyên sâu, ... trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng nội bộ, ... trong thời gian từ ngày 15/9 - 31/10/2024; phối hợp với Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở hướng dẫn thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; cập nhật, đưa các thông tin, tin tức, sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia lên Cổng thông tin điện tử về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia để tuyên truyền, phản ánh tới độc giả trong, ngoài nước về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.
1.3. Phối hợp với các hội, hiệp hội công nghệ thông tin phát động các tổ chức, cá nhân sáng tạo, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số năm 2024; tổ chức tôn vinh các ứng dụng số để phát triển kinh tế số xuất sắc, hoàn thành trước ngày 10/10/2024.
1.4. Phối hợp với Bộ, ngành, địa phương phát động và triển khai chiến dịch ra quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng để phát triển kinh tế số” của Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc trong 10 ngày (01/10/2024 - 10/10/2024).
1.5. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Tọa đàm của Thủ tướng Chính phủ với cá nhân, doanh nghiệp và Tổ viên Tổ công nghệ số cộng đồng tiêu biểu trên toàn quốc trong ngày 10/10/2024.
1.6. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hội, hiệp hội và các doanh nghiệp để tìm kiếm, đề xuất tôn vinh các dịch vụ công tiêu biểu, hoàn thành trước ngày 10/10/2024.
1.7. Phối hợp với các Bộ, ngành, hội, hiệp hội nghề nghiệp liên quan, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan báo chí và các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong toàn bộ tháng 10/2024.
1.8. Tổng hợp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia thông tin chi tiết về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, dữ liệu số do các cơ quan, đơn vị gửi về.
2. Vụ Kinh tế số và Xã hội số chủ trì, phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, các hội, hiệp hội liên quan và các doanh nghiệp tổ chức hội thảo đánh giá tác động của công nghệ số, nền tảng số đến xã hội trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024.
3. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, tham mưu, đề xuất chủ trương phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua các kênh hợp tác song phương và đa phương, hoàn thành trước ngày 10/10/2024.
4. Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin tổ chức giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” hoặc tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, hội thảo thúc đẩy sản phẩm công nghệ 5G trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024.
5. Cục Viễn thông chủ trì, thúc đẩy các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông triển khai mạnh việc quản lý thông tin thuê bao, xử lý SIM có thông tin không đúng quy định; đồng thời có các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chủ động triển khai.
6. Cục An toàn thông tin chủ trì, chỉ đạo các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp an toàn thông tin tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai.
7. Cục Báo chí phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phát triển kinh tế số tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.
8. Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, nhà xuất bản, các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách tổ chức ra mắt, giới thiệu các ấn phẩm về công nghiệp công nghệ thông tin, sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam”, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, ..trong thời gian từ ngày 01/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024.
9. Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp liên quan để khuyến khích các nền tảng mạng xã hội đã được cấp phép, các kênh truyền thông, các mạng lưới đa kênh, những người có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng (KOLs) trên mạng xã hội đẩy mạnh sản xuất nội dung hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
10. Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia chủ trì, thúc đẩy các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số có chính sách thúc đẩy, hỗ trợ người dân sử dụng và thực hiện ký số; tổ chức các hoạt động hưởng ứng khác trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai.
11. Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC chủ động, tiên phong, tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có phương án lan truyền Thông điệp, chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại các điểm phục vụ của Tổng Công ty dưới các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, màn hình quảng bá; trên hệ thống Cổng thông tin điện tử, các kênh truyền thông xã hội đã được cấp phép của Tổng Công ty và Bưu điện tỉnh, thành phố. Xây dựng chương trình khuyến mại cho khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt có chính sách ưu đãi đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến, thanh toán không sử dụng tiền mặt qua ví Postpay, mua sắm trên sàn thương mại điện tử Buudien.vn trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024.
12. Trung tâm Internet Việt Nam phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, hiệp hội nghề nghiệp, hệ thống Nhà đăng ký tên miền quốc gia triển khai chương trình phổ cập tên miền quốc gia “.vn”, đặc biệt cho sinh viên, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai.
13. Báo điện tử VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông và các đơn vị báo chí, xuất bản liên tục đưa và cập nhật tin tức về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia của các bộ, ngành, địa phương; chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
14. Cục Thông tin cơ sở chủ trì, hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các loại hình thông tin cơ sở khác tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024.
15. Trung tâm Thông tin chủ trì:
15.1. Phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, đưa các thông tin, tin tức, sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia lên các kênh truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm: Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, trang Facebook của Bộ Thông tin và Truyền thông, kênh thông tin trên Zalo OA của Bộ Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền, phản ánh tới độc giả trong, ngoài nước về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
15.2. Lồng ghép một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 được dư luận quan tâm để cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi Họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông tháng 10/2024.
16. Báo điện tử VietNamNet và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mỗi đơn vị chủ trì tổ chức tối thiểu một hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân, sinh viên, học viên về chuyển đổi số, bảo đảm phù hợp với tinh thần Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024.
17. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ phương án bố trí kinh phí cho các hoạt động thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.
18. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động căn cứ vào Kế hoạch này để triển khai các hoạt động, sự kiện khác hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024.
19. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Cục Chuyển đổi số quốc gia thông tin chi tiết về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, dữ liệu số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2024 để tổng hợp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ ĐỀ NGHỊ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI
1. Các hoạt động đề nghị các Bộ, ngành chủ trì triển khai
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành tham khảo Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Mục III, chủ trì:
1.1. Phát động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024, đảm bảo phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tại Mục I, II.
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số hoạt động mang tính tham khảo như sau:
a) Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia với chủ đề nêu tại Mục I tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.
b) Tổ chức và chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số Bộ, ngành, quốc gia trên các kênh thông tin tuyên truyền của bộ, ngành, doanh nghiệp.
c) Phát động các phong trào, cuộc thi về sáng tạo, đổi mới góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
d) Tổ chức giới thiệu các nền tảng số chuyên ngành “Make in Viet Nam” để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham khảo, học hỏi.
đ) Phát triển, lan tỏa, nhân rộng các mô hình quản trị số trong các ngành, nghề kinh tế.
e) Tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động với trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, công nghệ chuỗi khối, ...
1.2. Xây dựng Kế hoạch cụ thể hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 của Bộ, ngành, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/8/2024.
2. Các hoạt động đề nghị các địa phương chủ trì triển khai
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
2.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm tại địa phương trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Mục III và điều kiện thực tế của từng địa phương.
2.2. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chiến dịch ra quân của Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc trong 10 ngày (01/10/2024 - 10/10/2024).
Các Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc lên phương án ra quân tại các điểm xã, phường, thị trấn ..., lựa chọn, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ, ứng dụng thiết thực để phát triển kinh tế số. Một số nội dung nghiên cứu, lựa chọn:
- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến;
- Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt;
- Hướng dẫn mua bán trên sàn thương mại điện tử Việt Nam;
- Bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường mạng;
- Tìm kiếm thông tin hiệu quả trên Internet;
- Nội dung khác theo định hướng, chỉ đạo của chính quyền địa phương và sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa phương lựa chọn.
2.3. Xây dựng Kế hoạch cụ thể hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 của địa phương, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/8/2024.
3. Các hoạt động đề nghị các hội, hiệp hội, doanh nghiệp chủ trì triển khai
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị mỗi hội, hiệp hội, doanh nghiệp:
3.1. Tham khảo Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Mục III, chủ động phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tại Mục I, II.
3.2. Xây dựng Kế hoạch cụ thể hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/8/2024.
4. Các hoạt động truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp chủ trì phát động các hoạt động truyền thông trong thời gian từ ngày 15/9 - 10/10/2024 để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tại Mục I, II.
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số hoạt động mang tính tham khảo như sau:
4.1. Các Bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp tổ chức lan truyền Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang, cổng thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.
4.2. Các Bộ, ngành (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các doanh nghiệp thực hiện lan tỏa Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên nền tảng số quốc gia do cơ quan, đơn vị mình làm chủ quản hoặc trên trên các nền tảng số khác có số lượng người dùng lớn.
4.3. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các Đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như: Chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI
Kinh phí tổ chức các hoạt động của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hoặc các nguồn phù hợp khác theo quy định của pháp luật./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi