Quyết định 1491/QÐ-BVHTTDL 2024 tổ chức giám sát việc thực hiện Phòng, chống tác hại thuốc lá

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1491/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1491/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1491/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:06/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ VHTTDL tổ chức giám sát thực hiện hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 06/6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Nội dung giám sát:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá;

- Giám sát công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá;

- Giám sát thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá; quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá; quy định hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.

2. Phương pháp tiến hành:

Tổ chức làm việc trực tiếp, trao đổi thu thập thông tin, phát Phiếu và đánh giá vào Phiếu giám sát theo mẫu của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá về tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Thời gian, địa điểm:

- Tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam): Quý II-III.

- Tại thành phố Đà Nẵng: Quý II-III.

- Tại tỉnh Quảng Ninh: Quý II-III.

- Tại tỉnh Bình Phước: Quý II-III.

- Tại Phú Quốc (Kiên Giang): Quý II-III.

- Tại tỉnh Quảng Bình: Quý II-III.

4. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch từ kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tài trợ năm 2024 chuyển qua Văn phòng Bộ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1491/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

Số: 1491/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động

Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024;

Căn cứ Hợp đồng số 85/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2024 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024 tại các tỉnh: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Phước, Kiên Giang và Quảng Bình theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Công tác giám sát thực hiện đối với các nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; việc thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá; quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá; quy định hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu; báo cáo, trao đổi, đánh giá và ghi vào Phiếu giám sát. Kết quả công tác giám sát báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch từ kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tài trợ năm 2024 chuyển qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Quỹ PCTHTL-Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, NVH.20.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động Phòng, chống

tác hại của thuốc lá năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 1491/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 06 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

Thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024 và triển khai Hợp đồng số 85/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2024 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Đánh giá vào Phiếu giám sát theo mẫu của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá về tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị được giám sát.

3. Theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch và một số khách sạn kinh doanh trên địa bàn; đánh giá việc thực hiện các quy định này để có cái nhìn khách quan và kiến nghị phương án xử lý phù hợp đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đồng thời phù hợp với thực tiễn.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung giám sát

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Giám sát công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá;

- Giám sát thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá; quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá; quy định hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.

2. Phương pháp tiến hành

Tổ chức làm việc trực tiếp, trao đổi thu thập thông tin, phát Phiếu và đánh giá vào Phiếu giám sát theo mẫu của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá về tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Thời gian, địa điểm

- Tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam): Quý II-III.

- Tại thành phố Đà Nng: Quý II-III.

- Tại tỉnh Quảng Ninh: Quý II-III.

- Tại tỉnh Bình Phước: Quý II-III.

- Tại Phú Quốc (Kiên Giang): Quý II-III.

- Tại tỉnh Quảng Bình: Quý II-III.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

2.Văn phòng Bộ có trách nhiệm: Phối hợp bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức hoạt động giám sát theo quy định.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh: Quảng Nam, Bình Phước; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh, thành phố: Đà Nng, Quảng Ninh, Kiên Giang, Quảng Bình phối hợp với Vụ Pháp để tổ chức hoạt động giám sát theo đúng nội dung, chương trình theo quy định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi