Quyết định 75/QĐ-BTNMT mã định danh điện tử các cơ quan BTNMT phục vụ kết nối dữ liệu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 75/QĐ-BTNMT

Quyết định 75/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:75/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quý Kiên
Ngày ban hành:14/01/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN-MT

Ngày 14/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 75/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, Danh sách các cơ quan, tổ chức cấp 1 gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường có mã định danh G13.00.00.000; Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu có mã định danh G37.00.00.000; Ủy ban sông Mê Công Việt Nam có mã định danh G38.00.00.000; Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có mã định danh G39.00.00.000.

Bên cạnh đó, Danh sách đơn vị cấp 2 gồm: Vụ Hợp tác quốc tế có mã định danh G13.01.00.000; Vụ Kế hoạch - Tài chính có mã định danh G13.02.00.000; Vụ Khoa học và Công nghệ có mã định danh G13.03.00.000; Vụ Pháp chế có mã định danh G13.04.00.000; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền có mã định danh G13.05.00.000; Văn phòng Đảng - Đoàn thể có mã định danh G13.09.00.000;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 75/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
____________

Số: 75/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu; số 321/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi Điều 3 Quyết định số 43/QĐ- TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1673/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; số 437/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 về việc sửa đổi bổ, sung một số điều tại Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ văn bản số 4360/BTTTT-THH ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung Mã cấp 1;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Mã định danh điện tử theo Điều 1 Quyết định này phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong trường hợp tách, nhập, thêm, bớt, đổi tên các cơ quan, đơn vị báo cáo về Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng xem xét cấp mã định danh điện tử theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2180/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quý Kiên

DANH MỤC

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; VĂN PHÒNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẶT TẠI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN NỘI BỘ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP 1

TT

Tên cơ quan, tổ chức cấp 1

Mã định danh

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

G13.00.00.000

2

Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

G37.00.00.000

3

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

G38.00.00.000

4

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

G39.00.00.000

B. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

TT

Đơn vị cấp 2

Đơn vị cấp 3

Đơn vị cấp 4

Mã định danh

KHỐI ĐƠN VỊ THAM MƯU

1

Vụ Hợp tác quốc tế

 

 

G13.01.00.000

2

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

 

G13.02.00.000

3

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

 

G13.03.00.000

4

Vụ Pháp chế

 

 

G13.04.00.000

5

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

 

 

G13.05.00.000

6

Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

G13.06.00.000

7

Thanh tra Bộ

 

 

G13.07.00.000

8

Văn phòng Bộ

 

 

G13.08.00.000

9

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 

 

G13.09.00.000

KHỐI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

10

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

 

G13.20.00.000

10.1

 

Vụ Chính sách và Pháp chế

 

G13.20.01.000

10.2

 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

G13.20.02.000

10.3

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

G13.20.03.000

10.4

 

Vụ Tổ chức cán bộ

 

G13.20.04.000

10.5

 

Văn phòng Tổng cục

 

G13.20.05.000

10.6

 

Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo

 

G13.20.06.000

10.7

 

Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo

 

G13.20.07.000

10.8

 

Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo

 

G13.20.08.000

10.9

 

Viện nghiên cứu biển và hải đảo

 

G13.20.09.000

10.10

 

Trung tâm Hải văn

 

G13.20.10.000

10.11

 

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển

 

G13.20.11.000

10.11.1

 

 

Đoàn đo đạc biển miền Bắc

G13.20.11.001

10.11.2

 

 

Đoàn đo đạc biển miền Nam

G13.20.11.002

10.11.3

 

 

Trung tâm xử lý số liệu và biên tập Bản đồ

G13.20.11.003

10.11.4

 

 

Đoàn Dịch vụ Trắc địa Bản đồ

G13.20.11.004

10.12

 

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc

 

G13.20.12.000

10.12.1

 

 

Đoàn Tư vấn, Dịch vụ

G13.20.12.001

10.13

 

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam

 

G13.20.13.000

10.14

 

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia

 

G13.20.14.000

11

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

 

G13.21.00.000

11.1

 

Vụ Địa chất

 

G13.21.01.000

11.2

 

Vụ Khoáng sản

 

G13.21.02.000

11.3

 

Vụ Chính sách và Pháp chế

 

G13.21.03.000

11.4

 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

G13.21.04.000

11.5

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

G13.21.05.000

11.6

 

Vụ Tổ chức cán bộ

 

G13.21.06.000

11.7

 

Văn phòng Tổng cục

 

G13.21.07.000

11.7.1

 

 

Phòng Tổng hợp

G13.21.07.001

11.7.2

 

 

Phòng Công nghệ thông tin

G13.21.07.002

11.7.3

 

 

Phòng Quản trị

G13.21.07.003

11.7.4

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

G13.21.07.004

11.8

 

Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản

 

G13.21.08.000

11.8.1

 

 

Văn phòng

G13.21.08.001

11.8.2

 

 

Phòng Kinh tế địa chất

G13.21.08.002

11.8.3

 

 

Phòng Kinh tế khoáng sản

G13.21.08.003

11.9

 

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc

 

G13.21.09.000

11.9.1

 

 

Văn phòng

G13.21.09.001

11.9.2

 

 

Phòng Kiểm soát hoạt động khoáng sản

G13.21.09.002

11.10

 

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung

 

G13.21.10.000

11.10.1

 

 

Văn phòng

G13.21.09.001

11.10.2

 

 

Phòng Kiểm soát hoạt động khoáng sản

G13.21.09.002

11.11

 

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam

 

G13.21.11.000

11.11.1

 

 

Văn phòng

G13.21.09.001

11.11.2

 

 

Phòng Kiểm soát hoạt động khoáng sản

G13.21.09.002

11.12

 

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

 

G13.21.12.000

11.12.1

 

 

Đoàn Địa chất viễn thám

G13.21.12.001

11.12.2

 

 

Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất

G13.21.12.002

11.12.3

 

 

Đoàn Địa vật lý 209

G13.21.12.003

11.12.4

 

 

Trung tâm Phân tích thí nghiệm

G13.21.12.004

11.13

 

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

 

G13.21.13.000

11.13.1

 

 

Đoàn Địa chất I

G13.21.13.001

11.13.2

 

 

Đoàn Địa chất III

G13.21.13.002

11.13.3

 

 

Đoàn Địa vật lý

G13.21.13.003

11.13.4

 

 

Trung tâm Phân tích thí nghiệm

G13.21.13.004

11.14

 

Liên đoàn Địa chất Đông Bắc

 

G13.21.14.000

11.14.1

 

 

Đoàn Địa chất 115

G13.21.14.001

11.14.2

 

 

Đoàn Địa chất 116

G13.21.14.002

11.14.3

 

 

Đoàn Địa chất 117

G13.21.14.003

11.15

 

Liên đoàn Địa chất Tây Bắc

 

G13.21.15.000

11.15.1

 

 

Đoàn Địa chất 301

G13.21.15.001

11.15.2

 

 

Đoàn Địa chất 302

G13.21.15.002

11.15.3

 

 

Đoàn Địa chất 306

G13.21.15.003

11.16

 

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ

 

G13.21.16.000

11.16.1

 

 

Đoàn Địa chất 401

G13.21.16.001

11.16.2

 

 

Đoàn Địa chất 406

G13.21.16.002

11.16.3

 

 

Đoàn Địa chất 6

G13.21.16.003

11.17

 

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ

 

G13.21.17.000

11.17.1

 

 

Đoàn Địa chất 501

G13.21.17.001

11.17.2

 

 

Đoàn Địa chất 502

G13.21.17.002

11.17.3

 

 

Đoàn Địa chất 505

G13.21.17.003

11.17.4

 

 

Đoàn Địa chất 506

G13.21.17.004

11.18

 

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

 

G13.21.18.000

11.18.1

 

 

Đoàn Địa chất 154

G13.21.18.001

11.18.2

 

 

Đoàn Địa chất 155

G13.21.18.002

11.18.3

 

 

Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ

G13.21.18.003

11.18.4

 

 

Trung tâm Phân tích thí nghiệm Xạ - Hiếm

G13.21.18.004

11.19

 

Liên đoàn Vật lý Địa chất

 

G13.21.19.000

11.19.1

 

 

Đoàn Địa vật lý Hàng không

G13.21.19.001

11.19.2

 

 

Đoàn Địa vật lý Mặt đất

G13.21.19.002

11.19.3

 

 

Đoàn Địa vật lý Biển

G13.21.19.003

11.19.4

 

 

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý

G13.21.19.004

11.20

 

Liên đoàn INTERGEO

 

G13.21.20.000

11.20.1

 

 

Đoàn INTERGEO 2

G13.21.20.001

11.20.2

 

 

Đoàn INTERGEO 4

G13.21.20.002

11.20.3

 

 

Đoàn INTERGEO 6

G13.21.20.003

11.20.4

 

 

Đoàn INTERGEO 88

G13.21.20.004

11.20.5

 

 

Trung tâm Công nghệ - Thi công khoan

G13.21.20.005

11.21

 

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

 

G13.21.21.000

11.21.1

 

 

Đoàn Địa chất công trình biển

G13.21.21.001

11.21.2

 

 

Đoàn Địa chất khoáng sản biển

G13.21.21.002

11.21.3

 

 

Trung tâm Công nghệ địa chất khoáng sản biển

G13.21.21.003

11.22

 

Trung tâm Kiểm định địa chất

 

G13.21.22.000

11.23

 

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất

 

G13.21.23.000

11.24

 

Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất

 

G13.21.24.000

11.25

 

Bảo tàng địa chất

 

G13.21.25.000

11.25.1

 

 

Chi nhánh Bảo tàng Địa chất tại thành phố Hồ Chí Minh

G13.21.25.001

12

Tổng cục Quản lý đất đai

 

 

G13.22.00.000

12.1

 

Vụ Chính sách và Pháp chế

 

G13.22.01.000

12.2

 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

G13.22.02.000

12.3

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

G13.22.03.000

12.4

 

Vụ Tổ chức cán bộ

 

G13.22.04.000

12.5

 

Văn phòng Tổng cục

 

G13.22.05.000

12.5.1

 

 

Phòng Tổng hợp

G13.22.05.001

12.5.2

 

 

Phòng Hành chính - Văn thư

G13.22.05.002

12.5.3

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

G13.22.05.003

12.6

 

Cục Đăng ký đất đai

 

G13.22.06.000

12.6.1

 

 

Văn phòng

G13.22.06.001

12.6.2

 

 

Phòng Đăng ký đất đai

G13.22.06.002

12.6.3

 

 

Phòng Đo đạc bản đồ và Cơ sở dữ liệu

G13.22.06.003

12.6.4

 

 

Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ địa chính

G13.22.06.004

12.7

 

Cục Quy hoạch đất đai

 

G13.22.07.000

12.7.1

 

 

Văn phòng

G13.22.07.001

12.7.2

 

 

Phòng Quy hoạch, Giao đất 1

G13.22.07.002

12.7.3

 

 

Phòng Quy hoạch, Giao đất 2

G13.22.07.003

12.8

 

Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất

 

G13.22.08.000

12.8.1

 

 

Văn phòng

G13.22.08.001

12.8.2

 

 

Phòng Kinh tế và Giá đất

G13.22.08.002

12.8.3

 

 

Phòng Bồi thường và Phát triển quỹ đất

G13.22.08.003

12.9

 

Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai

 

G13.22.09.000

12.9.1

 

 

Văn phòng

G13.22.09.001

12.9.2

 

 

Phòng Thống kê, Kiểm kê đất đai

G13.22.09.002

12.9.3

 

 

Phòng Thanh tra, Kiểm tra đất đai số 1

G13.22.09.003

12.9.4

 

 

Phòng Thanh tra, Kiểm tra đất đai số 2

G13.22.09.004

12.10

 

Viện nghiên cứu quản lý đất đai

 

G13.22.10.000

12.10.1

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

G13.22.10.001

12.10.2

 

 

Phòng Thông tin, Khoa học và Hợp tác quốc tế

G13.22.10.002

12.10.3

 

 

Phòng Nghiên cứu chính sách và Pháp luật đất đai

G13.22.10.003

12.10.4

 

 

Phòng Nghiên cứu kinh tế và tài chính đất đai

G13.22.10.004

12.10.5

 

 

Phòng Nghiên cứu chiến lược và Quy hoạch sử dụng đất

G13.22.10.005

12.10.6

 

 

Trung tâm triển khai và Ứng dụng Khoa học, công nghệ về đất đai

G13.22.10.006

12.11

 

Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai

 

G13.22.11.000

12.11.1

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

G13.22.11.001

12.11.2

 

 

Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin đất đai

G13.22.11.002

12.11.3

 

 

Phòng Cơ sở dữ liệu đất đai

G13.22.11.003

12.11.4

 

 

Phòng Lưu trữ và Thông tin đất đai

G13.22.11.004

12.11.5

 

 

Trung tâm Phát triển và Chuyển giao công nghệ

G13.22.11.005

12.11.6

 

 

Chi nhánh Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai phía Nam

G13.22.11.006

12.12

 

Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai

 

G13.22.12.000

12.12.1

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

G13.22.12.001

12.12.2

 

 

Phòng Kế hoạch - Kinh tế

G13.22.12.002

12.12.3

 

 

Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất

G13.22.12.003

12.12.4

 

 

Trung tâm Phát triển và Chuyển giao công nghệ

G13.22.12.004

12.12.5

 

 

Trung tâm đo đạc, quan trắc và phân tích đất

G13.22.12.005

12.12.6

 

 

Trung tâm đánh giá đất

G13.22.12.006

12.12.7

 

 

Chi nhánh Trung tâm điều tra và Quy hoạch đất đai phía Nam

G13.22.12.007

12.13

 

Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính

 

G13.22.13.000

12.13.1

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

G13.22.13.001

12.13.2

 

 

Phòng Kiểm định dữ liệu và thông tin đất đai

G13.22.13.002

12.13.3

 

 

Phòng Kiểm định đề án, dự án đất đai

G13.22.13.003

12.13.4

 

 

Trung tâm Định giá đất

G13.22.13.004

12.14

 

Ban quản lý Dự án VILG

 

G13.22.14.000

13

Tổng cục Môi trường

 

 

G13.23.00.000

13.1

 

Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường

 

G13.23.01.000

13.2

 

Vụ Quản lý chất thải

 

G13.23.02.000

13.3

 

Vụ Quản lý chất lượng môi trường

 

G13.23.03.000

13.4

 

Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra

 

G13.23.04.000

13.5

 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

G13.23.05.000

13.6

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

G13.23.06.000

13.7

 

Vụ Tổ chức cán bộ

 

G13.23.07.000

13.8

 

Văn phòng Tổng cục

 

G13.23.08.000

13.8.1

 

 

Phòng Hành chính - Văn thư

G13.23.08.001

13.8.2

 

 

Phòng Tổng hợp

G13.23.08.002

13.8.3

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

G13.23.08.003

13.8.4

 

 

Phòng Thông tin - Tuyên truyền

G13.23.08.004

13.9

 

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

 

G13.23.09.000

13.9.1

 

 

Văn phòng

G13.23.09.001

13.9.2

 

 

Phòng Sinh thái và Cảnh quan thiên nhiên

G13.23.09.002

13.9.3

 

 

Phòng Quản lý các Khu bảo tồn và Hàng lang đa dạng sinh học

G13.23.09.003

13.9.4

 

 

Phòng Bảo tồn loài

G13.23.09.004

13.10

 

Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc

 

G13.23.10.000

13.10.1

 

 

Văn phòng

G13.23.10.001

13.10.2

 

 

Phòng Thanh tra và xử lý vi phạm

G13.23.10.002

13.10.3

 

 

Phòng Ứng phó sự cố và giám sát về môi trường

G13.23.10.003

13.11

 

Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên

 

G13.23.11.000

13.11.1

 

 

Văn phòng

G13.23.11.001

13.11.2

 

 

Phòng Thanh tra, Xử lý vi phạm

G13.23.11.002

13.11.3

 

 

Phòng Ứng phó sự cố và Giám sát môi trường

G13.23.11.003

13.12

 

Cục Bảo vệ môi trường miền Nam

 

G13.23.12.000

13.12.1

 

 

Văn phòng

G13.23.12.001

13.12.2

 

 

Phòng Thanh tra, Xử lý vi phạm

G13.23.12.002

13.12.3

 

 

Phòng Ứng phó sự cố và Giám sát môi trường

G13.23.12.003

13.13

 

Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường

 

G13.23.13.000

13.13.1

 

 

Chi nhánh Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường khu vực phía Nam

G13.23.13.001

13.13.2

 

 

Văn phòng Trung tâm

G13.23.13.002

13.13.3

 

 

Phòng Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường

G13.23.13.003

13.13.4

 

 

Phòng Tư vấn môi trường

G13.23.13.004

13.13.5

 

 

Phòng Công nghệ môi trường

G13.23.13.005

13.14

 

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

 

G13.23.14.000

13.14.1

 

 

Văn phòng Trung tâm

G13.23.14.001

13.14.2

 

 

Phòng Phát triển và Ứng dụng công nghệ

G13.23.14.002

13.14.3

 

 

Phòng Dữ liệu môi trường

G13.23.14.003

13.14.4

 

 

Tạp chí Môi trường

G13.23.14.004

13.15

 

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc

 

G13.23.15.000

13.15.1

 

 

Văn phòng

G13.23.15.001

13.15.2

 

 

Phòng Quan trắc và cảnh báo môi trường

G13.23.15.002

13.15.3

 

 

Phòng Hệ thống tự động và kiểm chuẩn thiết bị

G13.23.15.003

13.15.4

 

 

Phòng Thí nghiệm môi trường, Dioxin và Độc cấm

G13.23.15.004

13.16

 

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên

 

G13.23.16.000

13.16.1

 

 

Văn phòng

G13.23.16.001

13.16.2

 

 

Phòng Quan trắc và cảnh báo môi trường

G13.23.16.002

13.16.3

 

 

Phòng Phân tích môi trường

G13.23.16.003

13.17

 

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam

 

G13.23.17.000

13.17.1

 

 

Văn phòng

G13.23.17.001

13.17.2

 

 

Phòng Quan trắc và cảnh báo môi trường

G13.23.17.002

13.17.3

 

 

Phòng Phân tích môi trường

G13.23.17.003

13.18

 

Viện Khoa học môi trường

 

G13.23.18.000

13.18.1

 

 

Văn phòng

G13.23.18.001

13.18.2

 

 

Phòng Quản lý môi trường và Phát triển bền vững

G13.23.18.002

13.18.3

 

 

Phòng Khoa học và Công nghệ môi trường

G13.23.18.003

13.18.4

 

 

Phòng Kinh tế môi trường

G13.23.18.004

13.18.5

 

 

Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

G13.23.18.005

14

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

 

 

G13.24.00.000

14.1

 

Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn

 

G13.24.01.000

14.2

 

Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn

 

G13.24.02.000

14.3

 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

G13.24.03.000

14.4

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

G13.24.04.000

14.5

 

Vụ Tổ chức cán bộ

 

G13.24.05.000

14.6

 

Văn phòng Tổng cục

 

G13.24.06.000

14.7

 

Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn

 

G13.24.07.000

14.8

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

 

G13.24.08.000

14.9

 

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn

 

G13.24.09.000

14.10

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

 

G13.24.10.000

14.11

 

Tạp chí Khí tượng thủy văn

 

G13.24.11.000

14.12

 

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn

 

G13.24.12.000

14.12.1

 

 

Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn I

G13.24.12.001

14.12.2

 

 

Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn II

G13.24.12.002

14.12.3

 

 

Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn III

G13.24.12.003

14.12.4

 

 

Trung tâm Đo đạc thủy văn và môi trường

G13.24.12.004

14.12.5

 

 

Trung tâm Đo đạc địa hình và bản đồ

G13.24.12.005

14.13

 

Đài Khí tượng cao không

 

G13.24.13.000

14.14

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

 

G13.24.14.000

14.14.1

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu

G13.24.14.001

14.14.2

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên

G13.24.14.002

14.14.3

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình

G13.24.14.003

14.15

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc

 

G13.24.15.000

14.15.1

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

G13.24.15.001

14.15.2

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang

G13.24.15.002

14.15.3

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai

G13.24.15.003

14.15.4

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái

G13.24.15.004

14.15.5

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên

G13.24.15.005

14.15.6

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

G13.24.15.006

14.15.7

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc

G13.24.15.007

14.16

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

 

G13.24.16.000

14.16.1

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng

G13.24.16.001

14.16.2

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn

G13.24.16.002

14.16.3

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Giang

G13.24.16.003

14.16.4

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh

G13.24.16.004

14.16.5

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh

G13.24.16.005

14.17

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

 

G13.24.17.000

14.17.1

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Nam

G13.24.17.001

14.17.2

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình

G13.24.17.002

14.17.3

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam Định

G13.24.17.003

14.17.4

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Bình

G13.24.17.004

14.17.5

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hải Dương

G13.24.17.005

14.17.6

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hưng Yên

G13.24.17.006

14.18

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

 

G13.24.18.000

14.18.1

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa

G13.24.18.001

14.18.2

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh

G13.24.18.002

14.19

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

 

G13.24.19.000

14.19.1

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Bình

G13.24.19.001

14.19.2

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị

G13.24.19.002

14.19.3

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế

G13.24.19.003

14.19.4

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam

G13.24.19.004

14.19.5

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi

G13.24.19.005

14.20

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

 

G13.24.20.000

14.20.1

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định

G13.24.20.001

14.20.2

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Yên

G13.24.20.002

14.20.3

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận

G13.24.20.003

14.20.4

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Thuận

G13.24.20.004

14.21

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

 

G13.24.21.000

14.21.1

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum

G13.24.21.001

14.21.2

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh ĐắkLắk

G13.24.21.002

14.21.3

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông

G13.24.21.003

14.21.4

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng

G13.24.21.004

14.22

 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

 

G13.24.22.000

14.22.1

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai

G13.24.22.001

14.22.2

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Phước

G13.24.22.002

14.22.3

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương

G13.24.22.003

14.22.4

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

G13.24.22.004

14.22.5

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh

G13.24.22.005

14.22.6

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An

G13.24.22.006

14.22.7

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang

G13.24.22.007

14.22.8

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre

G13.24.22.008

14.22.9

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp

G13.24.22.009

14.22.10

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long

G13.24.22.010

14.22.11

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh

G13.24.22.011

14.22.12

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang

G13.24.22.012

14.22.13

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang

G13.24.22.013

14.22.14

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang

G13.24.22.014

14.22.15

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng

G13.24.22.015

14.22.16

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu

G13.24.22.016

14.22.17

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau

G13.24.22.017

14.22.18

 

 

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ

G13.24.22.018

14.23

 

Ban quản lý các dự án khí tượng thủy văn

 

G13.24.23.000

15

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

 

 

G13.25.00.000

15.1

 

Văn phòng

 

G13.25.01.000

15.2

 

Chi cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam

 

G13.25.02.000

15.3

 

Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

 

G13.25.03.000

15.4

 

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS

 

G13.25.04.000

15.4.1

 

 

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và GIS

G13.25.04.001

15.5

 

Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin

 

G13.25.05.000

15.6

 

Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia

 

G13.25.06.000

15.7

 

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam

 

G13.25.07.000

15.8

 

Phòng Hệ thống thông tin

 

G13.25.08.000

15.9

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

G13.25.09.000

15.10

 

Phòng Khoa học, Công nghệ và An toàn thông tin

 

G13.25.10.000

15.11

 

Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động công nghệ thông tin

 

G13.25.11.000

16

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

 

G13.26.00.000

16.1

 

Văn phòng

 

G13.26.01.000

16.2

 

Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam

 

G13.26.02.000

16.3

 

Trung tâm Biên giới và Địa giới

 

G13.26.03.000

16.4

 

Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

 

G13.26.04.000

16.4.1

 

 

Trung tâm Kiểm định thiết bị và Tư vấn đo đạc bản đồ

G13.26.04.001

16.5

 

Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc và bản đồ

 

G13.26.05.000

16.6

 

Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ

 

G13.26.06.000

16.6.1

 

 

Đoàn điều tra dữ liệu đo đạc bản đồ

G13.26.06.001

16.6.2

 

 

Trung tâm Xử lý dữ liệu đo đạc bản đồ

G13.26.06.002

16.6.3

 

 

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đo đạc bản đồ

G13.26.06.003

16.7

 

Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ

 

G13.26.07.000

16.7.1

 

 

Trung tâm Khảo sát - Thiết kế và Tư vấn đo đạc bản đồ

G13.26.07.001

16.8

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

G13.26.08.000

16.9

 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

G13.26.09.000

16.10

 

Phòng Tổ chức cán bộ

 

G13.26.10.000

16.11

 

Phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

 

G13.26.11.000

16.12

 

Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý

 

G13.26.12.000

17

Cục Biến đổi khí hậu

 

 

G13.27.00.000

17.1

 

Văn phòng

 

G13.27.01.000

17.2

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

G13.27.02.000

17.3

 

Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

G13.27.03.000

17.4

 

Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn

 

G13.27.04.000

17.5

 

Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu

 

G13.27.05.000

17.6

 

Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu

 

G13.27.06.000

17.7

 

Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các- bon thấp

 

G13.27.07.000

17.8

 

Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu

 

G13.27.08.000

18

Cục Quản lý tài nguyên nước

 

 

G13.28.00.000

18.1

 

Văn phòng

 

G13.28.01.000

18.2

 

Phòng Chính sách và Pháp chế

 

G13.28.02.000

18.3

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

G13.28.03.000

18.4

 

Phòng Quản lý lưu vực sông và Bảo vệ tài nguyên nước

 

G13.28.04.000

18.5

 

Phòng Quản lý quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước

 

G13.28.05.000

18.6

 

Phòng Quản lý khai thác nước mặt

 

G13.28.06.000

18.7

 

Phòng Quản lý khai thác nước dưới đất

 

G13.28.07.000

18.8

 

Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực miền Nam

 

G13.28.08.000

18.9

 

Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực miền Trung và Tây Nguyên

 

G13.28.09.000

18.10

 

Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực Bắc Trung Bộ

 

G13.28.10.000

18.11

 

Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông

 

G13.28.11.000

18.12

 

Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước

 

G13.28.12.000

18.13

 

Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước

 

G13.28.13.000

19

Cục Viễn thám quốc gia

 

 

G13.29.00.000

19.1

 

Văn phòng

 

G13.29.01.000

19.2

 

Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám

 

G13.29.02.000

19.3

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

G13.29.03.000

19.4

 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

G13.29.04.000

19.5

 

Phòng Quản lý hoạt động viễn thám

 

G13.29.05.000

19.6

 

Phòng Ứng dụng công nghệ viễn thám

 

G13.29.06.000

19.7

 

Đài Viễn thám Trung ương

 

G13.29.07.000

19.7.1

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

G13.29.07.001

19.7.2

 

 

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

G13.29.07.002

19.7.3

 

 

Trạm thu ảnh viễn thám

G13.29.07.003

19.7.4

 

 

Phòng Xử lý và Phân tích dữ liệu viễn thám

G13.29.07.004

19.8

 

Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu

 

G13.29.08.000

19.8.1

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

G13.29.08.001

19.8.2

 

 

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

G13.29.08.002

19.8.3

 

 

Phòng Công nghệ giám sát

G13.29.08.003

19.8.4

 

 

Phòng Phân tích dữ liệu và Thành lập bản đồ chuyên đề

G13.29.08.004

19.9

 

Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám

 

G13.29.09.000

19.9.1

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

G13.29.09.001

19.9.2

 

 

Phòng Kiểm định sản phẩm viễn thám

G13.29.09.002

19.9.3

 

 

Phòng Phát triển ứng dụng viễn thám

G13.29.09.003

19.10

 

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám

 

G13.29.10.000

19.10.1

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

G13.29.10.001

19.10.2

 

 

Phòng Khoa học và Hạ tầng công nghệ thông tin

G13.29.10.002

19.10.3

 

 

Phòng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

G13.29.10.003

19.10.4

 

 

Phòng Xử lý và Tích hợp thông tin dữ liệu viễn thám quốc gia

G13.29.10.004

19.11

 

Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám

 

G13.29.11.000

19.11.1

 

 

Văn phòng

G13.29.11.001

19.11.2

 

 

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

G13.29.11.002

19.11.3

 

 

Phòng Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám

G13.29.11.003

19.11.4

 

 

Trung tâm Ứng dụng viễn thám và địa tin học

G13.29.11.004

19.11.5

 

 

Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ viễn thám

G13.29.11.005

19.12

 

Trung tâm Viễn thám miền Nam

 

G13.29.12.000

KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

21

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

 

G13.40.00.000

21.1

 

Văn phòng

 

G13.40.01.000

21.2

 

Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường

 

G13.40.02.000

21.3

 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

G13.40.03.000

21.4

 

Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

 

G13.40.04.000

21.5

 

Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

 

G13.40.05.000

21.6

 

Ban Đất đai

 

G13.40.06.000

21.7

 

Ban Môi trường và phát triển bền vững

 

G13.40.07.000

21.8

 

Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước

 

G13.40.08.000

21.9

 

Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề an toàn cầu

 

G13.40.09.000

22

Báo Tài nguyên và Môi trường

 

 

G13.41.00.000

22.1

 

Văn phòng

 

G13.41.01.000

22.2

 

Phòng Thư ký - Biên tập

 

G13.41.02.000

22.3

 

Phòng Phóng viên

 

G13.41.03.000

22.4

 

Phòng Báo điện tử

 

G13.41.04.000

22.5

 

Phòng Kinh tế và Truyền thông

 

G13.41.05.000

22.6

 

Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tài nguyên môi trường

 

G13.41.06.000

22.7

 

Văn phòng đại diện miền Nam

 

G13.41.07.000

22.8

 

Văn phòng đại diện miền Trung

 

G13.41.08.000

22.9

 

Văn phòng đại diện miền núi phía Bắc

 

G13.41.09.000

23

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

 

 

G13.42.00.000

23.1

 

Phòng Thư ký Tòa soạn

 

G13.42.01.000

23.2

 

Phòng Trị sự - Phát thanh và Quảng cáo

 

G13.42.02.000

23.3

 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Điện tử

 

G13.42.03.000

23.4

 

Văn phòng Thường trú Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phía Nam

 

G13.42.04.000

24

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

 

 

G13.43.00.000

24.1

 

Văn phòng

 

G13.43.01.000

24.2

 

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

 

G13.43.02.000

24.2.1

 

 

Đoàn Quan trắc tài nguyên miền Bắc

G13.43.02.001

24.2.2

 

 

Đoàn tài nguyên nước Bắc Bộ

G13.43.02.002

24.2.3

 

 

Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ

G13.43.02.003

24.3

 

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

 

G13.43.03.000

24.3.1

 

 

Trung tâm Công nghệ và Phân tích - Thí nghiệm tài nguyên nước miền Trung

G13.43.03.001

24.3.2

 

 

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Trung

G13.43.03.002

24.3.3

 

 

Đoàn tài nguyên nước duyên hải miền Trung

G13.43.03.003

24.3.4

 

 

Đoàn tài nguyên nước Bắc Tây Nguyên

G13.43.03.004

24.3.5

 

 

Đoàn tài nguyên nước Trung Tây Nguyên

G13.43.03.005

24.4

 

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam

 

G13.43.04.000

24.4.1

 

 

Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước miền Nam

G13.43.04.001

24.4.2

 

 

Trung tâm Phân tích thí nghiệm miền Nam

G13.43.04.002

24.4.3

 

 

Đoàn tài nguyên nước Đông Nam Bộ

G13.43.04.003

24.4.4

 

 

Đoàn tài nguyên nước Tây Nam Bộ

G13.43.04.004

24.4.5

 

 

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Nam

G13.43.04.005

24.5

 

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

 

G13.43.05.000

24.6

 

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

 

G13.43.06.000

24.6.1

 

 

Trung tâm Sản xuất nước tinh khiết

G13.43.06.001

24.7

 

Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước

 

G13.43.07.000

24.8

 

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước

 

G13.43.08.000

24.9

 

Ban Kế hoạch - Tài chính

 

G13.43.09.000

24.10

 

Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

G13.43.10.000

24.11

 

Ban Quy hoạch tài nguyên nước

 

G13.43.11.000

24.12

 

Ban Điều tra tài nguyên nước

 

G13.43.12.000

24.13

 

Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước

 

G13.43.13.000

25

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

 

 

G13.44.00.000

25.1

 

Văn phòng

 

G13.44.01.000

25.2

 

Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

 

G13.44.02.000

25.3

 

Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

G13.44.03.000

25.4

 

Khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

 

G13.44.04.000

25.5

 

Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

G13.44.05.000

25.6

 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực

 

G13.44.06.000

26

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

 

 

G13.45.00.000

26.1

 

Văn phòng

 

G13.45.01.000

26.2

 

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

G13.45.02.000

26.3

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

G13.45.03.000

26.4

 

Phòng Cổ sinh và Địa tầng

 

G13.45.04.000

26.5

 

Phòng Địa chất biển

 

G13.45.05.000

26.6

 

Phòng Địa chất thủy văn và Địa chất công trình

 

G13.45.06.000

26.7

 

Phòng Địa hóa và Môi trường

 

G13.45.07.000

26.8

 

Phòng Khoáng sản

 

G13.45.08.000

26.9

 

Phòng Kiến tạo và Địa mạo

 

G13.45.09.000

26.10

 

Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học

 

G13.45.10.000

26.11

 

Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị

 

G13.45.11.000

26.12

 

Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh)

 

G13.45.12.000

26.13

 

Trung tâm Công nghệ Địa chất và Khoáng sản

 

G13.45.13.000

26.14

 

Trung tâm Công nghệ Địa vật lý và Địa kỹ thuật

 

G13.45.14.000

26.15

 

Trung tâm Karst và Di sản địa chất

 

G13.45.15.000

26.16

 

Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất

 

G13.45.16.000

27

Viện Khoa học Đo đạc Bản đồ

 

 

G13.46.00.000

27.1

 

Văn phòng

 

G13.46.01.000

27.2

 

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

G13.46.02.000

27.3

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

G13.46.03.000

27.4

 

Phòng Nghiên cứu Trắc địa - Địa động lực

 

G13.46.04.000

27.5

 

Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS

 

G13.46.05.000

27.6

 

Phòng Nghiên cứu Đo vẽ ảnh và Viễn thám

 

G13.46.06.000

27.7

 

Phòng Thí nghiệm Trọng lực

 

G13.46.07.000

27.8

 

Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ

 

G13.46.08.000

27.9

 

Trung tâm Trắc địa công trình và Địa chính

 

G13.46.09.000

27.10

 

Trung tâm Triển khai Công nghệ Đo đạc và Bản đồ

 

G13.46.10.000

27.11

 

Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh)

 

G13.46.11.000

28

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

 

G13.47.00.000

28.1

 

Văn phòng

 

G13.47.01.000

28.2

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

G13.47.02.000

28.3

 

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

G13.47.03.000

28.4

 

Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

G13.47.04.000

28.5

 

Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (tại thành phố Hồ Chí Minh)

 

G13.47.05.000

28.6

 

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu

 

G13.47.06.000

28.7

 

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp

 

G13.47.07.000

28.8

 

Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải Văn

 

G13.47.08.000

28.9

 

Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

 

G13.47.09.000

28.10

 

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường

 

G13.47.10.000

28.11

 

Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

G13.47.11.000

28.12

 

Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

 

G13.47.12.000

29

Viện Khoa học tài nguyên nước

 

 

G13.48.00.000

29.1

 

Văn phòng

 

G13.48.01.000

29.2

 

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

G13.48.02.000

29.3

 

Phòng Quy hoạch và Dự báo tài nguyên nước

 

G13.48.03.000

29.4

 

Phòng Kinh tế và Quản lý tài nguyên nước

 

G13.48.04.000

29.5

 

Phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước

 

G13.48.05.000

29.6

 

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên nước

 

G13.48.06.000

30

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

 

G13.49.00.000

30.1

 

Phòng Công tác sinh viên

 

G13.49.01.000

30.2

 

Phòng Đào tạo

 

G13.49.02.000

30.3

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

G13.49.03.000

30.4

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

G13.49.04.000

30.5

 

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

G13.49.05.000

30.6

 

Phòng Quản trị thiết bị

 

G13.49.06.000

30.7

 

Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế

 

G13.49.07.000

30.8

 

Phòng Tổ chức hành chính

 

G13.49.08.000

30.9

 

Khoa Công nghệ thông tin

 

G13.49.09.000

30.10

 

Khoa Địa chất

 

G13.49.10.000

30.11

 

Khoa Kinh tế

 

G13.49.11.000

30.12

 

Khoa Khí tượng - Thủy văn

 

G13.49.12.000

30.13

 

Khoa Khoa học biển và hải đảo

 

G13.49.13.000

30.14

 

Khoa Khoa học đại cương

 

G13.49.14.000

30.15

 

Khoa Lý luận chính trị

 

G13.49.15.000

30.16

 

Khoa Môi trường

 

G13.49.16.000

30.17

 

Khoa Quản lý đất đai

 

G13.49.17.000

30.18

 

Khoa Tài nguyên nước

 

G13.49.18.000

30.19

 

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý

 

G13.49.19.000

30.20

 

Bộ môn Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

 

G13.49.20.000

30.21

 

Bộ môn Ngoại ngữ

 

G13.49.21.000

30.22

 

Viện nghiên cứu tài nguyên và biến đổi khí hậu

 

G13.49.22.000

30.23

 

Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên

 

G13.49.23.000

30.24

 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

 

G13.49.24.000

30.25

 

Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin

 

G13.49.25.000

30.26

 

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên - môi trường

 

G13.49.26.000

30.27

 

Trạm Y tế

 

G13.49.27.000

30.28

 

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (tại tỉnh Thanh Hóa)

 

G13.49.28.000

30.29

 

Trung tâm Dịch vụ trường học

 

G13.49.29.000

31

Trường Đại học Tài nguyên v&agra