Quyết định 1775/QĐ-TTg 2021 ký Thỏa thuận tài trợ dự án Lộ trình công nghệ thông tin cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1775/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN TÀI TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHIÊN BẢN 2.0 - GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030) CHO TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA.

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 6308/TTr-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý ký Thỏa thuận tài trợ không hoàn lại với Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ để thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Lộ trình công nghệ thông tin (Phiên bản 2.0 - Giai đoạn đến năm 2030) cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Thỏa thuận tài trợ nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ.

Điều 3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục và tiến hành ký Thỏa thuận tài trợ với Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ.

- Chịu trách nhiệm triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật theo đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

Điều 4. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục ủy quyền theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, NG, TP;
- Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, CN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Thỏa thuận tài trợ không hoàn lại để thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Lộ trình công nghệ thông tin (Phiên bản 2.0 - Giai đoạn đến năm 2030) cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1775/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 22/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Điện lực , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!