Quyết định 1638/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai hoạt động tuyên truyền trên báo chí về gia đình, công tác gia đình năm 2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
---------------
Số: 1638/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2012
  
QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai hoạt động tuyên truyền trên báo chí
về gia đình, công tác gia đình năm 2012
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình năm 2012 trên Báo Văn hóa, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Gia đình&Xã hội, Báo Phụ nữ Việt Nam.
Điều 2. Nội dung tuyên truyền gồm: Chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về gia đình, công tác gia đình; tình hình công tác gia đình hiện nay; kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả; phê phán các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về gia đình, biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong cuộc sống gia đình.
Điều 3. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Huỳnh Vĩnh Ái
 
 

thuộc tính Quyết định 1638/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1638/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai hoạt động tuyên truyền trên báo chí về gia đình, công tác gia đình năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1638/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:04/05/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 04/05, triển khai tuyên truyền về công tác gia đình trên báo chí
Ngày 04/05/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 1638/QĐ-BVHTTDL triển khai hoạt động tuyên truyền trên báo chí về gia đình, công tác gia đình năm 2012.
Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình năm 2012 trên Báo Văn hóa, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Gia đình & Xã hội, Báo Phụ nữ Việt Nam từ ngày 04/05/2012.
Nội dung tuyên truyền bao gồm: Chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về gia đình, công tác gia đình; tình hình công tác gia đình hiện nay; kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả; phê phán các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về gia đình, biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong cuộc sống gia đình.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/05/2012.

Xem chi tiết Quyết định 1638/QĐ-BVHTTDL tại đây

tải Quyết định 1638/QĐ-BVHTTDL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi