Quyết định 1246/QĐ-BTTTT 2020 tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm Họp trực tuyến

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1246/QĐ-BTTTT

Quyết định 1246/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm Họp trực tuyến (Phiên bản 1.0)
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1246/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:24/07/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ tiêu chí về chức năng hệ thống phần mềm họp trực tuyến

Ngày 24/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 1246/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm Họp trực tuyến (Phiên bản 1.0).

Theo đó, hệ thống phần mềm họp trực tuyến phải có những chức năng đáp ứng các tiêu chí sau: Hệ thống âm thanh có chức năng gọi audio, có thể sử dụng các thiết bị ngoại vi phục vụ thu, phát âm thanh như microphone, tai nghe; Hệ thống trao đổi tin nhắn có chức năng chat trong phòng họp, chat công khai, chat riêng tư;…

Bên cạnh đó, chủ tọa có thể điều khiển cuộc họp bao gồm các chức năng: Tắt mic từng điểm cầu; Tắt mic tất cả; Có thể đẩy người tham dự ra khỏi cuộc họp; Đặt mật khẩu phòng họp; Chuyển quyền chủ tọa.

Ngoài ra, hệ thống phần mềm họp trực tuyến còn có các chức năng nâng cao sau: Khóa phòng họp; Thu lại quyền chia sẻ màn hình; Thiết lập chế độ mặc định của các điểm cầu khi tham dự họp;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1246/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

________

Số: 1246/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến

(Phiên bản 1.0)

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (Phiên bản 1.0) để hướng dẫn việc xây dựng, đánh giá, lựa chọn Hệ thống phần mềm họp trực tuyến thực hiện chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (qua thư điện tử);

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua thư điện tử);

- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;

- Lưu: VT, Cục THH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng

 

 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀM HỌP TRỰC TUYẾN

(Phiên bản 1.0)

(Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

 

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NG

 

Microphone/mic

Thiết bị thu âm

Chat

Cuộc trò chuyện

Codec

Thiết bị hoặc chương trình mã hóa và giải mã dữ liệu

Điểm cầu

Là những điểm tham gia họp trực tuyến

UBND

Ủy ban nhân dân

 

 

Trong tài liệu này, khái niệm họp trực tuyến được hiểu như quy định tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước,

Hệ thống phần mềm Họp trực tuyến là hệ thống thông tin cho phép thực hiện hình thức họp trực tuyến bằng phần mềm hoặc website thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng nội bộ (mạng WAN) hoặc mạng internet để những người ở vị trí địa lý khác nhau có thể cùng tham gia cuộc họp từ xa, mà ở đó họ có thể nghe, nói, nhìn thấy nhau như đang ở chung một phòng họp.

 

 

I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH

Tài liệu này ban hành Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật để hướng dẫn việc xây dựng, đánh giá, lựa chọn Hệ thống phần mềm họp trực tuyến thực hiện chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động xem xét, áp dụng phù hợp.

II. BỘ TIÊU CHÍ VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀM HỌP TRỰC TUYẾN

Bộ tiêu chí này được chia thành các nhóm: Tiêu chí chung; Tiêu chí về chức năng; Tiêu chí về hiệu năng; Tiêu chí về an toàn, bảo mật và Tiêu chí phi chức năng khác.

Các tiêu chí này được xây dựng theo hướng đưa ra các yêu cầu cơ bản, tối thiểu đối với các hệ thống phần mềm họp trực tuyến, có thể xem xét, bổ sung thêm các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế và các nhu cầu đặc thù.

Căn cứ Bộ tiêu chí này, các bên liên quan có the sử dụng phép đánh giá đạt/không đạt khi thực hiện đánh giá hệ thống phần mềm họp trực tuyến.

Kết quả đánh giá có thể được thực hiện thông qua việc đo kiểm, đánh giá sự phù hợp bởi các phòng thử nghiệm hoặc thông qua việc khảo sát thực tế, kiểm tra thực tế sự đáp ứng đối với từng tiêu chí.

1. Tiêu chí chung

Các tiêu chí chung đối với hệ thống phần mềm họp trực tuyến bao gồm:

- Bảo đảm thực hiện các cuộc họp trực tuyến trên công nghệ mạng Internet, hỗ trợ nhiều giao thức (như SIP, H.323, WebRTC...) và các codec (như Opus, VP8, VP9, H.264, H.265...) đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh theo chuẩn SD, HD;

- Bảo đảm không truyền, lưu trữ các dữ liệu phát sinh trong quá trình đăng ký sử dụng và họp trực tuyến cho các đối tượng không được cấp quyền truy cập;

- Đảm bảo hệ thống phần mềm cung cấp cho người sử dụng theo nhiều hình thức như dịch vụ sẵn có hoặc tự quản trị và khai thác.

- Có phương án thống kê các thông số như: số lượng phòng họp, số điểm cầu tham gia, vị trí sử dụng, thiết bị đầu cuối sử dụng, trình duyệt sử dụng, băng thông, tỷ lệ mất gói tin của các điểm cầu. Có sẵn các phương thức để kết xuất dữ liệu thống kê (ví dụ các API).

2. Tiêu chí về chức năng

Hệ thống phần mềm họp trực tuyến phải có những chức năng đáp ứng những tiêu chí sau đây

STT

Tiêu chí cụ thể

Mô tả chi tiết

1

Âm thanh (audio)

- Hệ thống có chức năng gọi audio;

- Có thể bật/tắt audio;

- Có thể sử dụng các thiết bị ngoại vi phục vụ thu, phát âm thanh như microphone, tai nghe, loa, hệ thống âm thanh phòng họp;

2

Hình ảnh (video)

- Hệ thống có chức năng gọi video;

- Có thể bật/tắt video;

- Có thể sử dụng các thiết bị ngoại vi phục vụ thu, phát hình ảnh như camera, webcam, màn hình, máy chiếu;

- Tự động điều chỉnh chất lượng hình ảnh theo băng thông kết nối;

3

Trao đổi tin nhắn (Chat)

Hệ thống có chức năng chat trong phòng họp:

- Chat công khai;

- Chat riêng tư;

- Sao chép nội dung chat.

4

Chia sẻ màn hình

Hệ thống có chức năng chia sẻ với các thành viên tham dự họp:

- Chia sẻ màn hình;

- Chia sẻ cửa sổ trình duyệt;

- Chia sẻ âm thanh (nếu có);

5

Mời thành viên tham gia cuộc họp

Có thể mời thành viên tham gia phòng họp qua một trong các hình thức sau: gửi mã phòng (ID); gửi liên kết; gửi thư điện tử; gửi tin nhắn SMS.

6

Chủ tọa

Chủ tọa có thể điều khiển cuộc họp bao gồm các chức năng:

- Tắt mic từng điểm cầu (mute);

- Tắt mic tất cả (mute all);

- Có thể đẩy người tham dự ra khỏi cuộc họp;

- Đặt mật khẩu phòng họp;

- Chuyển quyền chủ tọa;

7

Các chức năng nâng cao

(Các chức năng nâng cao là không bắt buộc, được áp dụng theo yêu cầu thực tế)

Có thể có các chức năng nâng cao sau:

- Khóa phòng họp (không cho người mới tham dự cuộc họp đang diễn ra);

- Thu lại quyền chia sẻ màn hình (chủ tọa thu lại quyền khi một điểm cầu đang chia sẻ màn hình của họ);

- Thiết lập chế độ mặc định của các điểm cầu khi tham dự họp (về âm thanh và hình ảnh);

- Cho phép ghi chú trong quá trình họp (Note panel);

- Cho phép hiển thị lời thoại của người đang nói (auto subtitle);

- Ghi hình hoặc ghi âm cuộc họp theo các định dạng phổ biến;

- Hỗ trợ một trong các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Safari, Microsoft Edge;

- Chia sẻ tài liệu trong cuộc họp;

- Chủ tọa có quyền xét duyệt người tham gia trước khi vào phòng họp;

- Chủ tọa có quyền khóa chức năng ghi hình, ghi âm cuộc họp.

8

Các chức năng khác

- Đại biểu có thể giơ tay phát biểu (phát tín hiệu mong muốn được phát biểu);

- Hiển thị hình ảnh cuộc họp ở nhiều dạng khác nhau như dạng lưới, dạng danh sách để theo dõi người tham gia;

- Hiển thị màn hình chính tại điểm cầu đang có người phát biểu (dạng xem speaker view);

- Có khả năng đặt tên cho điểm cầu khi tham gia họp;

- Có khả năng thống kê thông tin tham gia cuộc họp của các điểm cầu (thời gian tham gia, số lần giơ tay phát biểu, tổng số điểm cầu...);

- Hiển thị các thông tin của điểm cầu dự họp (ví dụ: chất lượng kết nối, tín hiệu thu micro...);

- Có chức năng cho phép lựa chọn độ phân giải hình ảnh (hoặc tự động lựa chọn theo khả năng kết nối mạng tại mỗi điểm cầu);

- Cho phép tạo tài khoản độc lập với các ứng dụng khác hoặc không cần tạo tài khoản khi sử dụng.

 

 

3. Tiêu chí về hiệu năng

Hệ thống phần mềm họp trực tuyến phải đáp ứng những tiêu chí về hiệu năng sau đây:

STT

Tiêu chí cụ thể

Mô tả chi tiết

1

Số lượng điểm cầu đồng thời

Hệ thống phần mềm có khả năng tổ chức cuộc họp có số điểm cầu đồng thời tối thiểu là 40 hoặc theo yêu cầu cụ thể của các cơ quan, tổ chức (Sau đây gọi tắt là số điểm cầu tối thiểu)

2

Chất lượng hình ảnh

Đảm bảo chất lượng hình ảnh SD hoặc HĐ (đảm bảo hình ảnh rõ ràng, không ngắt quãng, độ trễ thấp với cuộc họp có số điểm cầu tối thiểu và độ phân giải tối thiểu là SD)

3

Chất lượng audio

Đảm bảo chất lượng âm thanh tốt (đảm bảo âm thanh rõ ràng, không ngắt quãng, độ trễ thấp với cuộc họp có số điểm cầu tối thiểu)

4

Chất lượng chia sẻ màn hình

Đảm bảo chất lượng chia sẻ màn hình (đảm bảo chất lượng hình ảnh tối thiểu SD, độ trễ thấp với cuộc họp có số điểm cầu tối thiểu)

5

Tổ chức các phòng họp đồng thời

Đảm bảo chất lượng cho các phòng họp được tổ chức đồng thời (đồng thời tổ chức tối thiểu 2 phòng họp với số điểm cầu tối thiểu trong mỗi phòng)

6

Băng thông tiêu thụ

- Băng thông tiêu thụ đối với hệ thống trung tâm cho mỗi điểm cầu tham gia tối đa 8Mbps với mọi chất lượng hình ảnh (SD hoặc HD);

- Băng thông tiêu thụ đối với điểm cầu tham gia tối đa là 8Mbps với mọi chất lượng hình ảnh (SD hoặc HD).

7

Số lượng phòng họp

Số lượng phòng họp đồng thời có thể họp tối thiểu là 10 phòng cùng lúc

8

Thời gian hoạt động liên tục

Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục (không giới hạn thời gian cuộc họp).

 

 

4. Tiêu chí về an toàn, bảo mật

- Hỗ trợ truyền dữ liệu trên các đường truyền mã hóa và các giao thức có bảo mật;

- Hỗ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tầng giao vận TLS (v 1.2) và an toàn truyền tệp tin HTTPS;

- Có giải pháp xác thực an toàn, mã hóa thông tin danh tính và thông tin cá nhân của các điểm cầu tham dự họp;

- Các cuộc họp có các cơ chế, hình thức bảo mật để hạn chế người dùng tham gia không mong muốn;

- Việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống phần mềm họp trực tuyến phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Tiêu chí phi chức năng khác

- Hỗ trợ sử dụng trên các hệ điều hành phổ biến:

+ Hệ điều hành cho điện thoại và máy tính bảng như IOS và Android;

+ Hệ điều hành cho máy tính xách tay, máy tính để bàn như Windows và Mac Os.

- Hỗ trợ sử dụng trên các thiết bị:

+ Các thiết bị cầm tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng;

+ Máy tính để bàn và máy tính xách tay./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi