Quyết định 117-QĐ/BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc trao giải thưởng báo chí Vì trẻ em

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC
TRẺ EM VIỆT NAM SỐ 117 QĐ-BT NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1996
VỀ VIỆC TRAO GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ TRẺ EM

 

- Căn cứ Điều 23 Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày 16-8-1991;

- Căn cứ Nghị định số 118/CP ngày 7-9-1994 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của bộ phận Truyền thông - Vận động xã hội Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam về yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

 

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Trao giải thưởng báo chí Vì trẻ em vào thời gian Tháng hành động vì trẻ em hàng năm. Bắt đầu từ năm 1997.

 

Điều 2. Công bố quy chế giải báo chí Vì trẻ em của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

 

Điều 3. Hàng năm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam thành lập Hội đồng giải thưởng báo chí Vì trẻ em. Hội đồng có nhiệm vụ tuyển chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc trình lãnh đạo Uỷ ban xem xét và quyết định giải thưởng.

 

Điều 4. Bộ phận Truyền thông - Vận động xã hội Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam chịu trách nhiệm thường trực cho việc tổ chức lựa chọn và trao giải thưởng.

 

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ TRẺ EM
Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-BT, ngày 25-9-1996
của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 

- Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần tích cực vào hoàn thành thắng lợi chương trình hành động quốc gia vì trẻ em;

- Nhằm quy tụ các lực lượng thông tấn báo chí, động viên các phóng viên quan tâm đến sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em;

Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em chủ trương trao giải thưởng báo chí Vì trẻ em hàng năm, bắt đầu xét giải từ năm 1997.

 

II. QUY CHẾ GIẢI BÁO CHÍ VÌ TRẺ EM

 

Điều 1. Giải thưởng báo chí Vì trẻ em căn cứ vào nội dung sau đây để xét tặng thưởng:

1. Tác phẩm phản ảnh được thực trạng trẻ em hiện nay, phát hiện được những vấn đề bức xúc của trẻ em và phương sách giải quyết; phê phán những vi phạm về quyền trẻ em; giới thiệu những mô hình có nhiều kinh nghiệm hay, biểu dương những tập thể, cá nhân nhiệt tình, đóng góp nhiều công sức cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

2. nh hưởng tích cực của tác phẩm trong đời sống cộng đồng.

3. Tác phẩm phải đảm bảo tính chân thực của báo chí.

 

Điều 2. Tác phẩm báo chí được xem xét tặng thưởng đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng có giấy phép hoạt động của Bộ Văn hoá - Thông tin (bao gồm báo in, báo nói, báo hình).

1. Tác phẩm báo in: Được dư luận xã hội rộng rãi quan tâm. Mỗi tác phẩm là một bài viết theo một chủ đề đăng một hoặc nhiều kỳ.

Những bài viết đề cập đến các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành còn đang có những quan niệm khác nhau nên có các cơ quan chuyên ngành góp ý thẩm định. Tác phẩm đề cập các vụ việc tiêu cực chỉ xét chọn khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Tác phẩm biểu dương những điển hình, nhân tố mới cần chứng minh được hiệu quả thiết thực trong thực tế cuộc sống.

2. Tác phẩm ảnh báo chí: Gồm một ảnh hoặc một chùm ảnh phóng sự. ảnh mầu hoặc đen trắng, rõ nét, bảo đảm kỹ thuật và nghệ thuật nhiếp ảnh. Đối tượng được ghi lại là con người và sự việc thật, cụ thể. Không xét ảnh ghép.

3. Tác phẩm báo chí phát thanh: Các tiêu chuẩn như yêu cầu đối với báo in. Thể hiện được những đặc trưng và thế mạnh của loại hình phát thanh. Tác phẩm dự thi gồm: Văn bản và băng ghi âm (băng cát xét thông dụng).

4. Tác phẩm báo chí truyền hình: Các tiêu chuẩn nội dung như yêu cầu đối với báo in. Bảo đảm kỹ thuật và nghệ thuật hình ảnh, âm thanh. Tác phẩm dự thi là băng hình hệ Pal hoặc Secam, băng VHS, Umatic hoặc Betacam.

 

Điều 3. Các tác phẩm báo chí dự giải của năm được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tháng tư năm trước đến tháng tư năm xét giải. Các tác phẩm đã được giải thưởng cần ghi rõ mức giải và đơn vị trao giải.

Mỗi cơ quan báo chí gửi dự tuyển chọn không quá 3 tác phẩm. Không nhận tác phẩm do tác giả tự gửi.

Hồ sơ tác phẩm tham dự gồm:

- Tóm tắt sơ yếu lý lịch báo chí của tác giả.

- Danh mục kê khai những tác phẩm hay của tác giả được sử dụng trong năm, đặc biệt về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

- Ý kiến nhận xét, đánh giá tác phẩm dự giải của cơ quan báo chí đã sử dụng tác phẩm đó.

- Tác phẩm dự giải; bản in chính hoặc sao chụp (có ghi rõ ngày, tháng, năm đăng tải) đối với báo in và ảnh báo chí. Riêng ảnh, kèm theo một ảnh gốc cỡ 12 cm x 18cm. Băng cát xét, băng video đối với phát thanh và truyền hình. Ghi rõ ngày tháng, giờ, chương trình, chuyên mục, đã sử dụng tác phẩm.

Hồ sơ tác phẩm gửi về Chương trình truyền thông - Vận động xã hội, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, 35 Trần Phú - Hà Nội.

Ban tổ chức xét giải không trả lại hồ sơ tác phẩm dự giải.

 

Điều 4. Hàng năm, Hội đồng giải thưởng báo chí Vì trẻ em gồm các nhà báo, nhà giáo dục do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam quyết định thành lập.

 

Điều 5. Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam tặng bằng khen, tiền thưởng cho các tác phẩm báo chí đạt các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở mỗi loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình).

 

Điều 6. Hội đồng giải thưởng báo chí Vì trẻ em nhận tác phẩm dự giải đến hết ngày 30 tháng 4 hàng năm (tính theo dấu bưu điện). Giải thưởng được công bố và trao tặng vào tháng sáu (Tháng hành động Vì trẻ em) hàng năm.

Trong quá trình tham dự giải, mọi chi tiết xin liên hệ với địa chỉ thường trực giải thưởng báo chí Vì trẻ em:

Chương trình Truyền thông - Vận động xã hội. Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

35 Trần Phú - Hà Nội

Điện thoại 8.438014

 

Điều 7. Quy chế giải thưởng báo chí Vì trẻ em Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định trao giải thưởng báo chí Vì trẻ em số: 117 QĐ/BT ngày 25 tháng 9 năm 1996 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

 

 

thuộc tính Quyết định 117-QĐ/BT

Quyết định 117-QĐ/BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc trao giải thưởng báo chí Vì trẻ em
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:117-QĐ/BTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thị Thanh Thanh
Ngày ban hành:25/09/1996Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 117-QĐ/BT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi