Quyết định 79/2001/QĐ-BNN 2001 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 79/2001/QĐ-BNN

Quyết định 79/2001/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:79/2001/QĐ-BNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành:01/08/2001Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 79/2001/QĐ-BNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: 79/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2001

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTĐKTTW ngày 03/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ và Chánh Văn phòng Bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 64/1999/QĐ/BNN-VP ngày 12/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
Lê Huy Ngọ

 

 

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành theo Quyết định số 79/2001/QĐ-BNN, ngày 1 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

 

 

Chương 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG BỘ

 

Điều 1.-Chức năng của hội đồng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Hội đồng), là cơ quan tư vấn của Bộ trưởng về công tác Thi đua - Khen thưởng đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. - Nhiệm vụ của Hội đồng

a/ Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong việc hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua trong toàn ngành; tổng kết thực tiễn, tổ chức chỉ đạo xây dựng và nhân cách điển hình tiên tiến.

b/ Xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích đề nghị Bộ trưởng khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

c/ Phối hợp với các địa phương, các ngành trong việc xét chọn những tập thể, cá nhân do địa phương hoặc ngành quản lý; các tổ chức và người nước ngoài có thành tích công tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ trưởng khen thưởng, hoặc trình và hiệp y đề nghị cấp trên khen thưởng.

 

Chương 2:PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

 

 Điều 3 - Thành phần Hội đồng gồm Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch và các Ủy viên, được phân công như sau:

a) Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng:

Lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng; chủ trì các phiên họp của Hội đồng ký các Nghị quyết của Hội đồng.

b) Thứ trưởng, Phó chủ tịch thường trực:

- Chủ trì các phiên họp của Hội đồng, khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

- Chỉ đạo công việc thường xuyên của cơ quan thường trực Hội đồng.

- Trong trường hợp đột xuất, xem xét đề nghị của Ủy viên thường trực để trình cấp trên khen thưởng, hoặc trình Bộ trưởng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, các công trình, cụm công trình; sáng chế phát minh hoàn thành có chất lượng vượt thời gian; các tổ chức và người nước ngoài có đóng góp với ngành hết thời hạn phục vụ tại Việt Nam, sau đó Ủy viên thường trực báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

c) Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam, Phó chủ tịch:

- Chủ trì các phiên họp của Hội đồng khi Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực của Hội đồng vắng mặt.

- Chịu nhiệm việc tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động trong toàn Ngành, phong trào thi đua trong các đoàn thể, tổ chức quần chúng.

d) Chánh văn phòng Bộ, Ủy viên thường trực

- Chỉ đạo công việc của cơ quan thường trực.

- Đôn đốc các thành viên Hội đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Chủ tịch Hội đồng phân công.

- Chịu trách nhiệm trình bày các nội dung, ý kiến đề xuất trong các tài liệu thảo luận tại các phiên họp của Hội đồng.

- Bố trí lịch họp, ký thông báo kết luận các phiên họp của Hội đồng.

- Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Hội đồng.

đ) Các ủy viên Hội đồng

Các ủy viên hội đồng không thường xuyên:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn ngành; tham dự các cuộc họp của Hội đồng; thực hiện đúng chương trình hoạt động của hội đồng đã đề ra.

Các ủy viên Hội đồng không thường xuyên:

Được Bộ trưởng – Chủ tịch Hội đồng mời họp theo định kỳ 1 năm một lần và họp đột xuất theo yêu cầu của công tác Thi đua khen thưởng có trách nhiệm đánh giá phong trào thi đua và xét khen thưởng đối với các địa phương và đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Thảo luận và biểu quyết ở những phiên họp của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng mời họp.

e) Trưởng phòng thi đua Tuyên truyền và Triển lãm, Ủy viên – Thư ký:

- Chuẩn bị nội dung, dự kiến chương trình làm việc, cung cấp tài liệu đến các thành viên 2 ngày trước khi Hội đồng họp.

- Làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng.

 

Chương 3:QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 4. Quan hệ công tác

a/ Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc biểu quyết theo đa số, họp định kỳ 3 tháng một lần đối với các thành viên thường xuyên, một năm một lần đối với các thành viên không thường xuyên và họp đột xuất theo yêu cầu của công tác Thi đua - Khen thưởng.

b/ Những kỳ họp Hội đồng, cấp trưởng là thành viên vắng mặt, phải cử cấp Phó đi thay để bảo đảm tính liên tục và thẩm quyền quyết định những công việc có liên quan đến đơn vị mình phụ trách. ý kiến của người đi họp thay được coi là ý kiến của cấp trưởng, thành viên Hội đồng và chịu trách nhiệm về việc tham gia thảo luận tại phiên họp cũng

như quyết định của Hội đồng tại phiên họp đó.

c/ Phòng Thi đua - Tuyên truyền - Triển lãm thuộc Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực của Hội đồng có nhiệm vụ phối hợp với các Vụ, Ban chức năng, các Cục chuyên ngành, các tổ chức quần chúng đã thẩm định hồ sơ thành tích của các tập thể cá nhân, dự kiến mức độ khen thưởng để trình Hội đồng tại các phiên họp và trình Thứ trưởng Phó chủ tịch thường trực những trường hợp có thành tích khen thưởng đột xuất.

Điều 5. Phương thức hoạt động:

a/ Trong các phiên họp chung, Hội đồng sẽ xem xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng và kiến nghị Bộ trưởng trình cấp trên khen thưởng các hình thức và đối tượng sau đây:

- Danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc,

- Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ.

- Xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng cho các đối tượng là cá nhân và tập thể các cơ quan, đơn vị

b/ Hội đồng ủy quyền cho cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định thành tích, làm

thủ tục xin ý kiến Phó chủ tịch và các thành viên thường xuyên, sau đó trình Thứ trưởng - Phó chủ tịch thường trực giải quyết công việc của Hội đồng khi không tổ chức họp chung và xét khen thưởng các hình thức:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

- Bằng khen của Bộ

Hiệp y ý kiến với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Tổng Công ty 91.

Điều 6. Quy trình xét khen thưởng:

a/ Các trường hợp khen thưởng Huân chương cho lãnh đạo Bộ, danh hiệu Anh hùng

Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, sau khi Hội đồng đã xét thông qua, cơ quan thường trực trình xin ý kiến Ban cán sự, sau đó Bộ trưởng- Chủ tịch Hội đồng ký tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ.

b/ Các trường hợp đề nghị khen thưởng từ mức Huân chương Lao động hạng Nhất, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, sau khi Hội đồng đã xét thông qua, cơ quan thường trực trình xin ý kiến tập thể lãnh đạo Bộ, sau đó Thứ trưởng - Phó chủ tịch thường trực ký Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ.

c/ Các trường hợp khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, sau khi

Hội đồng đã xét thông qua, cơ quan thường trực lập hồ sơ trình Thứ trưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng ký tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7. Quy chế này làm căn cứ hoạt động của Hội đồng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong quá trình thực hiện, những điều chưa phù hợp sê được Hội đồng sửa đổi, bổ sung.  

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi