Quyết định 372/QĐ-BCT 2023 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 372/QĐ-BCT

Quyết định 372/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:372/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:22/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương

Ngày 22/02/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 372/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương.

Theo đó, thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương gồm 10 đồng chí:

Một là, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch;

Hai là, các Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch;

Ba là, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Phó Chủ tịch;…

Đồng thời, Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương; Vụ Tổ chức cán bộ là Cơ quan thường trực trong ngành Công Thương. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và Cơ quan thường trực của Hội đồng thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 372/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

______

Số: 372/QĐ-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương

_____________

Bộ TRƯỞNG Bộ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương và Thông tư s 18/2021/TT-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các đồng chí:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch;

2. Các Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch;

3. Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Phó Chủ tịch;

4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ủy viên Thường trực;

5. Chánh Văn phòng Bộ, ủy viên;

6. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, ủy viên;

7. Chánh Thanh tra Bộ, ủy viên;

8. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ủy viên;

9. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, ủy viên;

10. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, ủy viên.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương; Vụ Tổ chức cán bộ là Cơ quan thường trực của Hội đồng. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và Cơ quan thường trực của Hội đồng thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1921/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các cá nhân có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành CT

- Thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;

- Website Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, TCCB (Phuongmt).

BỘ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Hồng Diên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi