Quyết định 247/QĐ-TANDTC 2022 tổ chức Cụm thi đua và phân bổ Cờ thi đua

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 247/QĐ-TANDTC

Quyết định 247/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Cụm thi đua và phân bổ “Cờ thi đua” trong Tòa án nhân dân
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:247/QĐ-TANDTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành:31/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Số: 247/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Cụm thi đua và phân bổ “Cờ thi đua” trong Tòa án nhân dân

___________________________________________________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức 14 Cụm thi đua và phân bổ “Cờ thi đua” trong Tòa án nhân dân

Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách các Cụm thi đua và phân bổ “Cờ thi đua” trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Nhiệm vụ của Cụm thi đua trong Tòa án nhân dân

Cụm thi đua Tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-TANDTC ngày 04/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao và các Đơn vị thành viên trong các Cụm thi đua Tòa án nhân dân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban TĐ-KT Trung ương (để b/c);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC;
- Các đ/c Thành viên Hội đồng TĐ-KT TAN
D;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐ-KT.

 

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

DANH SÁCH CÁC CỤM THI ĐUA VÀ PHÂN BỔ “CỜ THI ĐUA” TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

(Kèm theo Quyết định số 247/QĐ-TANDTC ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

1. Cụm thi đua số I:

Thành phần gồm 05 Tòa án nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

- Phân bổ 14 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 02 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 12 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

2. Cụm thi đua số II:

Thành phần gồm 07 Tòa án nhân dân tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình.

- Phân bổ 10 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 03 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 07 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

3. Cụm thi đua số III:

Thành phần gồm 07 Tòa án nhân dân tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang.

- Phân bổ 10 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 03 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 07 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

4. Cụm thi đua số IV:

Thành phần gồm 06 Tòa án nhân dân tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình.

- Phân bổ 09 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 02 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 07 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

5. Cụm thi đua số V:

Thành phn gm 06 Tòa án nhân dân tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Phân bổ 12 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 02 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 10 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

6. Cụm thi đua số VI:

Thành phần gồm 06 Tòa án nhân dân tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

- Phân bổ 10 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 02 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 08 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

7. Cụm thi đua số VII:

Thành phần gồm 07 Tòa án nhân dân tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận.

- Phân bổ 12 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 03 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 09 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

8. Cụm thi đua số VIII:

Thành phần gồm 07 Tòa án nhân dân tỉnh: Bình Phước, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phân bổ 10 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 03 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 07 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

9. Cụm thi đua số IX:

Thành phần gồm 06 Tòa án nhân dân tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre.

- Phân bổ 09 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 02 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 07 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

10. Cụm thi đua số X:

Thành phần gồm 06 Tòa án nhân dân tỉnh: Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

- Phân bổ 09 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” (trong đó 02 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 07 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” (trong đó 01 cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 01 cho Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương).

11. Cụm thi đua số XI:

Thành phần gồm 06 đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao: Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân.

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, trong đó 01 “Cờ thi đua của Chính phủ”.

12. Cụm thi đua số XII:

Thành phần gồm 06 đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao: Ban Thanh tra, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ công tác phía Nam.

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, trong đó 01 “Cờ thi đua của Chính phủ”.

13. Cụm thi đua số XIII:

Thành phần gồm 03 Tòa án nhân dân cấp cao và 03 Vụ Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

- Phân bổ 02 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, trong đó 01 “Cờ thi đua của Chính phủ”.

14. Cụm thi đua số XIV:

Thành phần gồm các Tòa án quân sự.

- Phân bổ 04 “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi