Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2013, lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/06/1948 - 11/06/2013)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2013, lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/06/1948 - 11/06/2013)
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/CT-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành:18/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------

Số: 01/CT-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI

NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH NĂM 2013, LẬP THÀNH TÍCH KỶ NIỆM 65 NĂM

 NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC – NGÀY

 TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC (11/6/1948 - 11/6/2013)

 

 

Ngày 10/01/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013). Quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Ngành năm 2013 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu thủ tướng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triện và tổ chức thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng; tổ chức học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, gắn liền với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công tác thi đua, khen thưởng.

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, cấp ủy chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động đợt thi đua đặc biệt từ ngày 1/4/2013 đến 31/12/2013 nhằm vào một nhiệm vụ cụ thể mà đơn vị, địa phương đang gặp khó khăn, bức xúc nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013, lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013).

Năm 2013, toàn Ngành tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm có tính đột phá của địa phương, đơn vị, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững đồng thời tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc Ngành quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức theo tinh thần Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, giải quyết tốt hơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tích cực thực hiện các biện pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

3. Các đơn vị được giao chủ trì các chương trình trọng tâm của Ngành, các chương trình mục tiêu quốc gia, trong biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu của chương trình gắn với phát động phong trào thi đua, có thang bảng điểm đánh giá thi đua nhằm phát huy tối đa nội lực của đơn vị, địa phương. Tổ chức ký kết, giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt mục tiêu chương trình đề ra, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kịp thời biểu dương khen thưởng  những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung để phát động đợt thi đua ngắn hạn nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc từ nay đến hết năm và tổng kết báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 31/12/2013. Trước mắt tập trung vào một số mục tiêu sau: Hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản, kế hoạch kiểm tra, thanh toán sáu tháng đầu năm; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và tổng kết phong trao thi đua kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

5. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các chương trình tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới để nêu gương học tập, nhân rộng điển hình trong toàn Ngành; Tạp chí Lao động và Xã hội, Báo Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh đợt sinh hoạt chính trị này.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện. Giao Văn phòng Bộ kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban TĐKTTW (để b/c);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Sở Lao động TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP (HC, TT-TĐ
).-

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi