Quyết định 595/QĐ-BCT 2023 xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 595/QĐ-BCT

Quyết định 595/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:595/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:08/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xuất cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai năm 2023

Ngày 08/3/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 595/QĐ-BCT về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Theo đó, Bộ Công Thương giao các Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Hóa chất Việt Nam; Điện lực Việt Nam tiếp nhận vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xuất cấp cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương để các Tập đoàn xuất cấp cho các đơn vị thành viên phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như sau:

Thứ nhất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp nhận 01 bộ xuồng ST 750; 03 bộ nhà bạt 16,5 m2; 100 chiếc phao tròn cứu sinh; 100 chiếc phao áo cứu sinh; 05 cái phao bè loại nhẹ; 01 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng âm thanh và hình ảnh.

Thứ hai, Tập đoàn Hòa chất Việt Nam được cấp 02 bộ nhà bạt 16,5 m2. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận 01 chiếc máy phát điện 50kVA.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 595/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

_______

Số: 595/QĐ-BCT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức nẵng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị Quân đội năm 2022;

Xét đề nghị của các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 869/DKVN-CNATMT ngày 25 tháng 02 năm 2022; Hóa chất Việt Nam tại Công văn số 214/HCVN-KT ngày 28 tháng 02 năm 2022; Điện lực Việt Nam tại công văn số 869/EVN-AT ngày 24 tháng 02 năm 2023 về việc đăng ký nhu cầu trang thiết bị phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam; Hóa chất Việt Nam; Điện lực Việt Nam tiếp nhận vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia do Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xuất cấp cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương để các Tập đoàn xuất cấp cho các đơn vị thành viên phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

- Địa điểm nhận hàng: Tại phụ lục kèm theo

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15 tháng 03 năm 2023

Điều 2. Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam; Hóa chất Việt Nam; Điện lực Việt Nam chủ động liên hệ theo địa chỉ nhận hàng trên để đăng ký, tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo quản và sử dụng số trang thiết bị nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương và các Tập đoàn có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, VPTT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

Phụ lục 1

VẬT TƯ, THIẾT BỊ TƯ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG GIAO CÁC TẬP ĐOÀN TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số 595 /QĐ-BCT ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Bộ Công Thương)

TT

Tên đơn vị

Chủng loại hàng

1

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Xuồng ST 750 (01 bộ)

- Nhà bạt 16,5m2 (03 bộ)

- Phao tròn cứu sinh (100 chiếc)

- Phao áo cứu sinh (100 chiếc)

- Phao bè loại nhẹ (05 cái)

- Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng âm thanh và hình ảnh (01 bộ)

2

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- Nhà bạt 16,5m2 (02 bộ)

3

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Máy phát điện 50kVA (01 chiếc)

 

 

Phụ lục 2

ĐỊA ĐIỂM NHẬN VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC  GIA NĂM 2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG GIAO CÁC TẬP ĐOÀN TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số 595 /QĐ-BCT ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Bộ Công Thương)

TT

Tên vật tư, thiết bị

Địa điểm nhận hàng

1

- 100 chiếc Phao tròn cứu sinh; 100 chiếc Phao áo cứu sinh;

- 01 máy phát điện 50kVA;

- 01 bộ Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng âm thanh và hình ảnh.

Cục Dự trữ Nhà nước - Khu vực Hà Nội (Địa chỉ: số 36 - Ngõ 1 - Phố Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội).

2

- 05 bộ Nhà bạt 16,5 m2

- 05 chiếc Phao bè loại nhẹ

Cục Dự trữ Nhà nước - Khu vực Hà Bắc (Địa chỉ: số 67 đường Lê Thái Tổ - phường Võ Cường - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh)

3

- 01 bộ Xuồng ST 750

Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa (Địa chỉ: Xã Ninh An - thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa). ĐT: 0258.3621020 - 0989685646 (Đ/c Khôi - Chi cục phó)

 

* Giấy tờ khi đi nhận hàng:

- Giấy giới thiệu của đơn vị được cấp hàng;

- Quyết định số 84/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Công văn số 91/CDTNTB-KH&QLHDT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Nam Trung Bộ;

- Quyết định của Bộ Công Thương về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023;

- Chứng minh thư của người đi nhận hàng.

(Đề nghị xem chi tiết một số điểm lưu ý tại Phụ lục Quyết định số 84/QĐ-UB ngày 09 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn)./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi