Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT 2020 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT

Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (đợt 1)
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4322/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:14/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ GD-ĐT thực hiện từ năm 2021

Ngày 14/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (đợt 1).

Cụ thể, dành hơn 3,5 tỷ đồng để xây dựng các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 gồm:

Thứ nhất, xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững (tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ là 500 triệu đồng).

Thứ hai, xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị (tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ là 500 triệu đồng).

Thứ ba, biên soạn tài liệu quản lý chất thải rắn nông nghiệp dùng cho các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối Nông-Lâm-Ngư nghiệp (tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ là 300 triệu đồng).

Thứ tư, xây dựng bộ tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học giáo dục bảo vệ môi trường cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ là 400 triệu đồng)…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 4322/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (đợt 1)

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản họp các Hội đồng tư vấn tuyển chọn và Tổ thẩm định nội dung và kinh phí các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt đợt 1 Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (danh mục nhiệm vụ, tên tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến, kinh phí từ Ngân sách Nhà nước kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
              _________

 

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021 (ĐỢT 1)

(kèm theo Quyết định số 4322/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2020)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm nhiệm v

Thi gian thực hiện

Dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Kinh phí (triệu đng)

Tổng kinh phí

Kinh phí năm 2021

1

Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hương Lan

2021 (12 tháng)

1. Báo cáo về hiện trạng giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX).

2. Bộ tiêu chí đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm GDTX.

3. Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm GDTX.

4. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm GDTX.

5. Mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm GDTX.

6. Báo cáo thử nghiệm mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên trung tâm GDTX.

7. Báo cáo tổng kết.

8. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

500

500

2

Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

2021 (12 tháng)

1. Báo cáo tổng quan hiện trạng ô nhiễm không khí và bụi mịn ở một số đô thị.

2. Bộ tiêu chí đánh giá mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học khu vực đô thị.

3. Bộ công cụ đánh giá mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học khu vực đô thị.

4. Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học khu vực đô thị.

5. Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học khu vực đô thị.

6. Báo cáo đánh giá thử nghiệm mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh trung học khu vực đô thị.

7. Báo cáo tổng kết.

8. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

500

500

3

Biên soạn tài liệu quản lý chất thải rắn nông nghiệp dùng cho các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học khoa học)

ThS. Nguyễn Thu Huyền

2021 (12 tháng)

1. Tài liệu quản lý chất thải rắn nông nghiệp cho sinh viên cơ sở giáo dục đại học khối Nông-Lâm-Ngư nghiệp.

2. Tài liệu hướng dẫn quản lý chất thải rắn nông nghiệp dành cho cán bộ quản lí, giảng viên cơ sở giáo dục đại học khối Nông - Lâm - Ngư.

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ tài liệu.

4. Báo cáo tổng kết.

5. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

300

300

4

Xây dựng bộ học liệu sách tranh giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

2021 (12 tháng)

1. Bộ học liệu sách tranh giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non.

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng học liệu sách tranh giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non.

3. Báo cáo thử nghiệm tài liệu.

4. Báo cáo tổng kết.

5. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

400

400

5

Xây dựng bộ tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học giáo dục bảo vệ môi trường cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Thành Xuân

2021 (12 tháng)

1. Bộ tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học giáo dục bảo vệ môi trường cấp trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ tài liệu.

3. Báo cáo tổng kết.

4. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

400

400

6

Biên soạn sổ tay truyền thông về giảm thiểu, phân loại, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) cho học sinh tiểu học

Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

TS. Phm Thị Lan Phượng

2021 (12 tháng)

1. Tài liệu truyền thông về giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) cho học sinh tiểu học.

2. Báo cáo kết quả thử nghiệm tài liệu.

3. Báo cáo tổng kết

4. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

200

200

7

Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Nguyễn Sỹ Nam

2021 (12 tháng)

1. Bộ tiêu chí xác định chủ đề giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM.

2. Bộ chủ đề giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM.

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chủ đề giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM.

4. Báo cáo thử nghiệm bộ tài liệu.

5. Báo cáo tổng kết.

6. Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì.

400

400

8

Chuỗi hoạt động và Lễ mit-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường của ngành giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

TS. Phạm Minh Phong

2021 (12 tháng)

- Kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động và Lễ mit-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường của ngành giáo dục theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021.

- Lễ Mit-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường của ngành giáo dục theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021.

- Các cuộc thi, hoạt động tuyên truyền liên quan đến chủ đề.

- Video clip, hình ảnh về các hoạt động.

- Các thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo và website của đơn vị chủ trì về Lễ Mit-tinh và các hoạt động.

400

400

9

Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GDĐT

 

2021 (12 tháng)

 

400

400

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

3.500

3.500

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi