Quyết định 30/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 30/QĐ-BXD

Quyết định 30/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:30/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành:16/01/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------
Số: 30/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM 2015 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
 QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1758 /QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 3042/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BXD ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng, giai đoạn 2014 - 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch Tài chính;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch năm 2015 các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng. Nội dung chi tiết và mức phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ và Môi trường; Kế hoạch Tài chính và các đơn vị có tên trong bản Kế hoạch nêu tại Phụ lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, KHTC, KHCNMT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2015 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số: 30/QĐ-BXD ngày 16/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu)
 
 
Đơn vị: triệu đồng

Số TT
Tên nhiệm vụ
Mục tiêu đạt được
Nội dung và sản phẩm dự kiến
Kinh phí năm 2015
Thời gian thực hiện
Đơn vị thực hiện
Ghi chú
1
Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng giai đoạn 2016-2020
Xác định được các tác động nghiêm trọng của BĐKH đến hoạt động phát triển của Ngành và đề xuất chương trình, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020
- Rà soát văn bản, chiến lược, chương trình, định hướng, quy hoạch, kế hoạch mới ban hành năm 2014, 2015; Đánh giá thực hiện Kế hoạch hành động của Ngành giai đoạn 2014-2020 ban hành theo Quyết định số 209/QĐ-BXD ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng BXD. - Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng giai đoạn 2016-2020.
200
2015
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012- 2015
2
Nghiên cứu định hướng phát triển vật liệu và sản phẩm xây dựng xanh ở Việt Nam
Phát triển các sản phẩm xây dựng xanh, bền vững
- Khảo sát, phân tích, đánh giá một số vật liệu, sản phẩm xây dựng theo xu hướng phát triển xanh. - Nghiên cứu tiêu chí một số sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. - Đề xuất pháp xanh hóa quy trình sản xuất của một số loại VLXD chính như xi măng, gạch, gốm sứ.. ở Việt Nam.
800
2015
Trung tâm NC Năng lượng và tăng trưởng xanh, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật VN + Viện VLXD
Quyết định số 209/QĐ-BXD ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành Xây dựng, giai đoạn 2014 - 2020.
 
 
 
Tổng cộng:
1.000
(Một tỷ đồng chẵn)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi