Quyết định 2967/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2967/QĐ-BTNMT

Quyết định 2967/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2967/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:23/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 2967/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), với những nội dung chủ yếu sau:

1. Thực hiện trách nhiệm của cơ quan Chủ Chương trình theo quy định nêu tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định;

- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình;

- Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chính sách, bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra của Chương trình;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành trung ương và địa phương trong việc phân bổ nguồn lực, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình.

(Chi tiết tại Phụ lục 1).

2. Thực hiện trách nhiệm của cơ quan thực hiện Chương trình theo quy định nêu tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình.

(Chi tiết tại Phụ lục 2).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Biến đổi khí hậu

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan thực hiện Chương trình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm của Chương trình, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương trong việc phân bổ nguồn lực, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu và các đơn vị liên quan xây dựng, tổng hợp kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm của Chương trình để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan;

- Chủ trì, phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu hướng dẫn các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt;

- Chủ trì và phối hợp với phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu và các đơn vị liên quan sửa đổi, bổ sung cơ chế tài chính, bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra của Chương trình;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương trong việc phân bổ nguồn lực, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình.

3. Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

- Tham gia các hoạt động chung của Chương trình theo chỉ đạo của Bộ trưởng;

- Căn cứ danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình đã được Bộ tài nguyên và Môi trường phê duyệt và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, xây dựng nội dung, dự toán để thẩm định, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Định kỳ 6 tháng, năm có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, gửi Cục Biến đổi khí hậu và Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC, BĐKH.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2016-2020
(kèm theo Quyết định số 2967/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Bộ TNMT)

TT

Nội dung

Thời gian

Chủ trì

Phối hợp

Nơi nhận

1.

Văn bản hướng dẫn của Bộ gửi các Cơ quan thực hiện Chương trình

1.1

Văn bản gửi các Bộ: Tài chính, KHĐT đề nghị thông báo vốn và thống nhất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016- 2020.

11/2017

Vụ KHTC

Cục BĐKH

- Các Bộ: TC, KHĐT;

- VPCP.

1.2

Văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan thực hiện Hợp phần BĐKH (đối với các nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp) để xây dựng Thuyết minh đề cương nhiệm vụ.

(*)

Cục BĐKH

Vụ KHTC

- 63 địa phương;

-10 Bộ;

- Đài THVN; Đài TNVN;

- TW MTTQ VN;

- TW Đoàn;

- Các đơn vị của Bộ (Tổng cục QLĐĐ, Cục QLTNN, Cục BĐKH, Viện KTTV&BĐKH, Báo TNMT, Tạp chí TNMT).

1.3

Văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan thực hiện Hợp phần BĐKH (đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư) để rà soát mục tiêu, các hoạt động của dự án trên cơ sở phân kỳ đầu tư và huy động ngân sách địa phương nhằm thực hiện mục tiêu nêu tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của TTgCP.

(**)

Cục BĐKH

Vụ KHTC

- Các địa phương;

- Tổng cục KTTV.

1.4

Văn bản gửi Bộ KHĐT (Cơ quan chủ trì Hợp phần TTX) yêu cầu hướng dẫn các cơ quan thực hiện Hợp phần TTX, tổng hợp, gửi Bộ TNMT tổng hợp chung.

(**)

Cục BĐKH

Vụ KHTC

- Bộ KHĐT;

- VPCP;

- Bộ TC.

2.

Văn bản của Bộ gửi các cơ quan tổng hợp và cơ quan thực hiện Chương trình.

2.1

Văn bản kèm theo danh mục các nhiệm vụ (sử dụng vốn sự nghiệp) thực hiện năm 2018 và các năm tiếp theo gửi Bộ Tài chính.

(*)

Vụ KHTC

Cục BĐKH

- Bộ TC;

- VPCP,

- Bộ KHĐT.

2.2

Văn bản kèm theo danh mục các dự án (sử dụng vốn đầu tư) thực hiện năm 2018 và các năm tiếp theo gửi Bộ KHĐT.

(**)

Vụ KHTC

Cục BĐKH

- Bộ KHĐT;

- VPCP;

- Bộ TC .

2.3

Văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan thực hiện Hợp phần BĐKH (đối với các nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp) để xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019.

05/2018

Cục BĐKH

Vụ KHTC

- Các cơ quan thực hiện

2.4

Văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan thực hiện Hợp phần BĐKH (đối với các nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư) để xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019.

05/2018

Cục BĐKH

Vụ KHTC

- Các cơ quan thực hiện

2.5

Văn bản gửi Bộ KHĐT (Cơ quan chủ trì Hợp phần TTX) yêu cầu hướng dẫn các cơ quan thực hiện Hợp phần TTX xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019, tổng hợp, gửi Bộ TNMT tổng hợp chung.

05/2018

Cục BĐKH

Vụ KHTC

- Bộ KHĐT;

- VPCP;

- Bộ TC .

2.6

Văn bản kèm theo danh mục các nhiệm vụ (sử dụng vốn sự nghiệp) thực hiện năm 2019 gửi Bộ Tài chính.

07/2018

Vụ KHTC

Cục BĐKH

- Bộ TC;

- VPCP,

- Bộ KHĐT.

2.7

Văn bản kèm theo danh mục các dự án (sử dụng vốn đầu tư) thực hiện năm 2019 gửi Bộ KHĐT.

07/2018

Vụ KHTC

Cục BĐKH

- Bộ KHĐT;

- VPCP;

- Bộ TC.

2.8

Văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan thực hiện Hợp phần BĐKH (đối với các nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp) để xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020.

05/2019

Cục BĐKH

Vụ KHTC

- Các cơ quan thực hiện

2.9

Văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan thực hiện Hợp phần BĐKH (đối với các nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư) để xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020.

05/2019

Cục BĐKH

Vụ KHTC

- Các cơ quan thực hiện

2.10

Văn bản gửi Bộ KHĐT (Cơ quan chủ trì Hợp phần TTX) yêu cầu hướng dẫn các cơ quan thực hiện Hợp phần TTX xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020, tổng hợp, gửi Bộ TNMT tổng hợp chung.

05/2019

Cục BĐKH

Vụ KHTC

- Bộ KHĐT;

- VPCP;

- Bộ TC.

2.11

Văn bản kèm theo danh mục các nhiệm vụ (sử dụng vốn sự nghiệp) thực hiện năm 2020 gửi Bộ Tài chính.

07/2019

Vụ KHTC

Cục BĐKH

- Bộ TC;

- VPCP;

- Bộ KHĐT.

2.12

Văn bản kèm theo danh mục các dự án (sử dụng vốn đầu tư) thực hiện năm 2020 gửi Bộ KHĐT.

07/2019

Vụ KHTC

Cục BĐKH

- Bộ KHĐT;

- VPCP;

- Bộ TC.

3.

Các nội dung liên quan khác thuộc Chương trình

3.1

Tổ chức Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra một số dự án trước khi triển khai

Quý I, II/2018

Cục BĐKH Vụ KHTC VP Bộ

Các Bộ: KHĐT, TC, NNPTNT

- Một số địa phương.

3.2

Tổ chức Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, giám sát năm 2019

Quý II, III/2019

Cục BĐKH Vụ KHTC VP Bộ

Các Bộ: KHĐT, TC, NNPTNT

- Các địa phương;

- Tổng cục KTTV.

3.3

Tổ chức Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, giám sát năm 2020

Quý IV/2020

Cục BĐKH Vụ KHTC VP Bộ

Các Bộ: KHĐT, TC, NNPTNT

- Các địa phương;

- Tổng cục KTTV.

3.4

Tổ chức sơ kết Chương trình

Quý IV/2019

Cục BĐKH

VP Bộ

- UBQG về BĐKH;

- Các Bộ, địa phương.

3.5

Tổ chức tổng kết Chương trình

Quý III/2021

Cục BĐKH

VP Bộ

- UBQG về BĐKH;

- Các Bộ, địa phương.

(*) Sau khi Bộ Tài chính có Văn bản thống nhất mức vốn sự nghiệp và cơ chế quản lý nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình.

(**) Sau khi Bộ KHĐT thống nhất mức vốn đầu tư, cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư và danh mục dự án được UBTV Quốc hội thông qua.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 2967/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Bộ TNMT)

1. CÁC NHIỆM VỤ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP:

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

A

Nhiệm vụ chuyển tiếp

1

Điều tra, khảo sát, phân vùng lũ quét ở khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng thí điểm hệ thống giám sát hỗ trợ ra quyết định cảnh báo cho những khu vực có nguy cơ lũ quét cao phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai, thích ứng với BĐKH.

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

B

Nhiệm vụ mở mới

1

Cập nhật kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam.

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

2

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ TNMT.

Cục Biến đổi khí hậu

3

Xây dựng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH, rà soát, cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Bộ TNMT.

Cục Biến đổi khí hậu

4

Rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo hướng thích ứng với BĐKH.

Cục Quản lý Tài nguyên nước

5

Rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất theo hướng thích ứng với BĐKH.

Tổng cục Quản lý Đất đai

6

Đánh giá khí hậu quốc gia.

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

7

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

8

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về BĐKH của Việt Nam.

Viện Khoa học KTTV&BĐKH

9

Xây dựng tài liệu, phổ biến kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng về: thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải KNK; cơ hội của BĐKH; Thỏa thuận Paris, cơ hội, thách thức của Việt Nam nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, tạo đà tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư từ cộng đồng quốc tế cho giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.

- Cục Biến đổi khí hậu

- Cơ quan phối hợp: Đài THVN; Đài TNVN; TW MTTQ VN; TW Đoàn; Báo TNMT, Tạp chí TNMT.

10

Xây dựng mô hình phát triển sinh kế cộng đồng cho khu vực Đồng bằng Sông Hồng thích ứng với BĐKH, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Cục Biến đổi khí hậu

11

Triển khai một số hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải KNK và thích ứng BĐKH trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của TTgCP.

- Cục Biến đổi khí hậu

- Viện Khoa học KTTV&BĐKH

12

Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Cục Biến đổi khí hậu

2. CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:

Số TT

Tên dự án

Đơn vị chủ trì

A

Dự án chuyển tiếp

1

Xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

B

Dự án mở mới

1

Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi