Quyết định 2704/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2704/QĐ-BTNMT

Quyết định 2704/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2704/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:24/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 2704/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước để đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ (để phối hợp);
- Các Thứ trưng (để chđạo);
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTr (PB15).

BỘ TRƯỞNG
Trần
Hồng Hà

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Đính kèm Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

NỘI DUNG

Đối tượng

Địa điểm

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Ghi chú

 

 

I

THANH TRA BỘ

 

 

 

 

 

 

 

1

Thanh tra hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Trung tâm Trắc địa bản đồ biển (Tổng cục Biển và Hải đảo

Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa -Vũng Tàu

Các cơ quan có liên quan

Quý I-II

 

 

 

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Thành phố Hồ Chí Minh

Quý I-II

 

 

 

Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường)

Hà Nội

Quý II-III

 

 

 

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Quý II-III

 

 

 

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước)

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III-IV

 

 

 

Trường Đại học TN&MT Hà Nội

Hà Nội

Quý III-IV

 

 

 

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Hà Nội

Quý III-IV

 

 

 

Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III-IV

 

 

 

2

Thanh tra theo chuyên đề

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn đối với các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 01 đính kèm

Sơn La, Gia Lai, Quảng Nam

Cục KTTV&BĐKH; Sở TNMT

Quý II-III

 

 

 

3

Thanh tra trách nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân các tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Bắc Giang

Các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, ĐC&KS VN; Các cục: QL TNN; ĐĐ&BĐ VN; Sở TNMT

Quý I-II

Lồng ghép với các nội dung:

- Thanh tra diện rộng về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguồn thải lớn từ 200 m3/ngày.đêm trở lên trên phạm vi cả nước;

- Thanh tra, kiểm tra do Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện.

 

 

Lào Cai

Quý II-III

a) Lồng ghép với các nội dung:

- Thanh tra diện rộng về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguồn thải lớn từ 200 m3/ngày.đêm trở lên trên phạm vi cả nước;

- Các nội dung thanh tra, kiểm tra do Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì.

b) Tại tỉnh Lào Cai không thực hiện thanh tra việc thu tiền sử dụng đất gắn với công tác quản lý, thực hiện đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị giai đoạn 2014-2016.

 

 

Phú Thọ

Quý III-IV

 

 

Bình Thuận

Quý I-II

 

 

Ninh Thuận

Quý I-II

 

 

Kon Tum

Quý II-III

 

 

An Giang

Quý III-IV

 

 

4

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra

 

05-07 cuộc

 

Quý III-IV

 

 

 

 

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Bến Tre, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Yên

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Năm 2017

 

 

 

5

Thanh tra, kiểm tra đột xuất; thanh tra lại

 

10 cuộc

Các cơ quan và địa phương có liên quan

 

 

 

 

6

Giám sát các đoàn thanh tra

 

 

 

 

 

 

7

Giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo

 

 

 

 

 

 

7.1

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ

 

 

 

 

 

 

7.2

Giải quyết các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng

 

 

 

 

 

 

8

Làm việc, nắm bắt tình hình tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

05-07 cuộc

Các cơ quan và địa phương có liên quan

 

 

 

 

9

Công tác khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

II

TNG CỤC QUẢN LÝ ĐT ĐAI

 

 

 

 

 

 

 

1

Thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của các cấp, trọng tâm là các thủ tục: thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký lần đầu và đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến thời điểm thanh tra

Ủy ban nhân dân Thành phố Vĩnh Yên và Ủy ban nhân dân Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Thanh tra Bộ

Quý I

Lồng ghép với nội dung kiểm tra việc quản lý, sử dụng tại các dự án sân golf

 

 

Ủy ban nhân dân Thị xã Sầm Sơn và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương

Thanh Hóa

Quý II

Lồng ghép với nội dung kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

Thành phố Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II

Lồng ghép với nội dung kiểm tra việc quản lý, sử dụng tại các dự án sân golf

 

 

Ủy ban nhân dân Quận Hoàng Mai và Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất

Hà Nội

Quý III

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Pleiku và Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông

Gia Lai

Quý IV

Lồng ghép với các nội dung kiểm tra khác do Tng cục chủ trì

 

 

2

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp

Ủy ban nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh

Hà Tĩnh

Thanh tra Bộ

Quý I

 

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang

Khánh Hòa

Quý III-IV

Lồng ghép với các nội dung kiểm tra khác do Tổng cục chủ trì

 

 

3

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố

Lâm Đồng, Đồng Nai, Quảng Nam

 

Quý IV

 

 

 

4

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

 

 

 

Năm 2017

 

 

 

III

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Tây Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên và phía Bắc

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 02 đính kèm

Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh

Cảnh sát phòng môi trường; Sở TNMT, Sở Công thương, Ban Quản lý KKT, KCN, KCX, KCNC và CCN các tỉnh, thành phố có liên quan; Đơn vị tham gia đo đạc, lấy, bảo quản và phân tích mẫu môi trường

Quý II -III

 

 

 

Quảng Bình, Gia Lai, Khánh Hòa.

Quý II -III

 

 

Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long

Quý II -IV

 

 

2

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc các lưu vực sông (Cầu, Nhuệ -Đáy và Đồng Nai)

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 03 đính kèm

LVS Cầu: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương.

Quý III -IV

 

 

 

LVS  Nhuệ - Đáy: Hà Nam, Ninh Bình.

Quý III -IV

 

 

LVS Đồng Nai: Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý III - IV

 

 

3

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường năm 2014 đến 2016

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 04 đính kèm

Quảng Ninh, Hưng Yên.

Cảnh sát môi trường; Sở TNMT, Sở Công thương, Ban Quản lý các KKT, KCN, KCX, KCNC các tỉnh, thành phố có liên quan, Đơn vị tham gia đo đạc, lấy, bảo quản và phân tích mẫu môi trường

Quý II-III

 

 

 

Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu và thành phố Cần Thơ.

Quý II-IV

 

 

 

Quảng Trị, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi.

Quý II-IV

 

 

 

IV

TNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

1

Thanh tra chuyên đề quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 05 đính kèm

Hà Nam; Ninh Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố; các cơ quan có liên quan

Quý I-II

Tại tỉnh Đồng Nai lồng ghép với nội dung Kiểm tra các Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch có thu hồi sản phẩm và hoạt động khai thác cát lòng sông

 

 

Hòa Bình; Thừa Thiên Huế; Quảng Ngãi

Quý II-III

 

 

Đà Nẵng, Đồng Nai

Quý III-IV

 

 

Quảng Bình; Nghệ An

Quý IV

 

 

2

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kiểm tra

Các đối tượng đã được thanh tra, kiểm tra các năm 2014, 2015, 2016

Yên Bái; Gia Lai; Kiên Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố; các cơ quan có liên quan

Quý II-III

 

 

 

Hải Dương; Hải Phòng; Phú Yên; Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý III-IV

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Phú Yên lồng ghép với nội dung kiểm tra các Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch có thu hồi sản phẩm và hoạt động khai thác cát lòng sông

 

 

3

Giám sát các Đoàn thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

4

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

V

CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

1

Thanh tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 06 đính kèm

Lưu vực sông: Đồng Nai, Vu Gia- Thu Bồn, Ba, Sê San, Srêpốk

Thanh tra Bộ, Sở TNMT các tỉnh trên các lưu vực sông

Quý III-IV

 

 

 

2

Thanh tra một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi (không thuộc quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành)

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 07 đính kèm

Quý II-IV

 

 

 

3

Thanh tra hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, xả thải vào nguồn nước của một số tổ chức, cá nhân

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 08 đính kèm

Đồng Nai, Long An

Thanh tra Bộ, Sở TNMT tnh Đồng Nai, Long An

Quý II-III

 

 

 

Tổng kinh phí: 43.256 triệu đồng (Bốn mươi ba tỷ hai trăm lăm mươi sáu triệu đồng chẵn ), trong đó:

1. Nguồn kinh phí của Thanh tra Bộ, bao gồm:

8.823 Triệu đồng

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường:

6.000 Triệu đồng

Nguồn kinh phí quản lý hành chính:

2.823 Triệu đồng

2. Nguồn kinh phí của Tổng cục Quản lý đất đai, bao gồm:

1.395 Triệu đồng

Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế:

1.070 Triệu đồng

Nguồn kinh phí quản lý hành chính:

325 Triệu đồng

3. Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường:

30.000 Triệu đồng

4. Nguồn kinh phí của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, bao gồm:

2.438 Triệu đồng

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường:

597 Triệu đồng

Nguồn kinh phí quản lý hành chính:

1.841 Triệu đồng

5. Nguồn kinh phí quản lý hành chính của Cục Quản lý tài nguyên nước:

600 Triệu đồng

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2017 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐỐI VỚI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/Tchức

Địa điểm

Ghi chú

I

Tỉnh Sơn La

 

 

1

Trạm khí tượng chuyên dùng sân bay Nà Sản

Tỉnh Sơn La

 

2

Trạm thủy văn do tỉnh quản lý: trạm thủy văn Sông Mã, Nà Xá, Quảng Tiến

Tỉnh Sơn La

 

3

Trạm thủy văn chuyên dùng cho hồ thủy lợi Suối Chiến

Tỉnh Sơn La

 

4

Trạm khí tượng thủy văn tại các hồ thủy điện: Sơn La, Huổi Quảng, Suối Xập 1, 3, Nậm Giôn, Tà Cọ

Tỉnh Sơn La

 

II

Tỉnh Quảng Nam

 

 

1

Trạm khí tượng chuyên dùng sân bay Chu Lai

Tỉnh Quảng Nam

 

2

Trạm đo mưa do tỉnh thành lập: Tờ Trao, Khâm Đức, Tiên Phước

Tỉnh Quảng Nam

 

3

Trạm Thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi Phú Ninh

Tỉnh Quảng Nam

 

4

Trạm thủy văn chuyên dùng hồ thủy điện A Vương, Đăk Mi 2,3,4, Sông Bung, 4, 4A, 5, sông Tranh 2, 3,4

Tỉnh Quảng Nam

 

III

Tỉnh Gia Lai

 

 

1

Trạm khí tượng sân bay Playku

Tỉnh Gia Lai

 

2

Trạm thủy văn chuyên dùng thủy lợi hồ chứa Ayun hạ

Tỉnh Gia Lai

 

3

Trạm thủy văn chuyên dùng tại các hồ thủy điện Plei Krông, An khê- Kanăk, Sê san 3, 3A, 4

Tỉnh Gia Lai

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2017 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THUỘC KHU VỰC TÂY NAM BỘ, MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN VÀ PHÍA BẮC
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức (Các cơ sở do Bộ TN&MTphê duyệt báo cáo ĐTM; các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: dệt nhuộm, luyện kim, giấy, bột giấy, tinh bột sắn, cao su, mía đường, xi mạ, thuộc da...; các cơ sở có nguồn thải lớn từ 200m3/ngày trở lên; các cơ sở vi phạm, gây ô nhiễm môi trường theo kết luận thanh tra năm 2016; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg; các cơ sở do địa phương đề xuất kiểm tra, thanh tra năm 2017)

Địa điểm

Ghi chú

I

Tỉnh Kiên Giang

 

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

1

Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

Quốc lộ 80, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 

2

Công ty Cổ phần chế biến bột cá Kiên Hùng I

ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

 

3

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên

số 281 tỉnh lộ 11, ấp Hòn Chông, xã Bình An, thị trấn Kiên Lương, tnh Kiên Giang

 

4

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Kiên Giang

đường D1, D2, Khu công nghiệp (KCN) Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

 

5

Công ty TNHH Thủy sản AOKI

số 14 A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

 

6

Công ty TNHH MTV Vinpearl Phú Quốc

Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 

7

Công ty Cổ phần thủy sản Kiên Giang

Số 62 Ngô Thời Nhiệm, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

8

Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên I

Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tnh Kiên Giang

 

9

Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang

Đường số 1, Khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

10

Nhà máy nhiệt điện Kiên Lương 1

Ấp hòn 3, thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 

11

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kiên Giang (quản lý hạ tầng KCN Thạch Lộc)

Số 531 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

 

Cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

 

12

Công ty cổ phần chế biến thủy sản Trung Sơn

Ấp Bãi ớt, Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 

13

Công ty cổ phần chế biến thủy sản Kiên Lương

Ấp Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 

14

Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn - Kiên Giang

Cảng Tắc Cá, Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

 

15

Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương Mại Kiên Giang

Cảng Tắc Cá, Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

 

16

Công ty cổ phần thủy sản Tắc Cậu

Cảng Tắc Cá, Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

 

17

Ban quản lý bến, cảng cá Kiên Giang

Cảng Tắc Cá, Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

 

18

Công ty cổ phần thủy sản Toàn cầu

Ấp Tà Săng, Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 

19

Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú - Kiên Giang

Ấp cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 

20

Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - Hòa Điền

Ấp Cảng, Xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 

21

Công ty TNHH MTV Thông Thuận Kiên Giang

ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

 

22

Công ty CP Chế biến thủy sản XNK Kiên Cường

Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành

 

23

Công ty CP Chế biến Thủy sản và Dịch vụ thủy sản Cà Mau Chi nhánh Kiên Giang

Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành

 

24

Công ty CPCB thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành

 

25

Chi nhánh Công ty cổ phần thủy sản 4

Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành

 

26

Chi nhánh Công ty CP Kiên Hùng (bột cá)

Xã Bình An, huyện Châu Thành

 

27

Công ty TNHH Hòa Hiệp

Xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành

 

28

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Quý hải

Tổ 1, Ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 

II

Tỉnh Trà Vinh

 

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

1

Công ty TNHH Janakuasa (chủ đầu tư Nhà máy điện Duyên Hải 2)

thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 

2

Tổng Công ty Phát điện 1 (Nhà máy điện Duyên Hải 3 Mở rộng (công suất 1x600 MW)

xã Dân Thành và Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 

3

Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị đường ống đồng bộ Hoa Nguyên Việt Nam

ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 

4

Công ty Cổ phần Mỹ Lan

Lô A, KCN Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

5

Công ty Nông sản thực phẩm Trà Vinh

ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

6

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Định An Trà Vinh

khóm 3, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

 

7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh

số 27 Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

8

Công ty Mylan Quang điện tử

Lô A, KCN Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

 

9

Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 (dự án Nhiệt điện Duyên Hải 1)

Xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, Trà Vinh

 

10

Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng khu kinh tế và các Khu công nghiệp (Khu công nghiệp Long Đức)

Ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

11

Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long

Số 36 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

12

Công ty Mía đường Trà Vinh

Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

 

13

Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong

Ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

 

14

Công ty Cổ phần Đông lạnh Thủy sản Long Toàn

Khóm 2, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 

15

Công ty Cổ phần Thủy sản Sao Biển

Khóm 1, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 

 

Cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

 

16

Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh

Ấp Tà Lés, xã Thanh Sơ, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

 

III

Tỉnh Cà Mau

 

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

1

Công ty TNHH Anh Khoa

Số 335A Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

 

2

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Đoàn

Số 01A Trương Phùng Xuân, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

3

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải (JOSTOCO)

Số 09 Cao Thắng, Khóm 2, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

 

4

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Minh Cường

Số 254, ấp 3, xã Tắc Vân, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

 

5

Công ty TNHH Quốc Hiệp

Số 149, khóm 5, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

 

6

Công ty Cổ phần thủy sản Cà Mau (Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Đốc)

Số 8, Cao Thắng, Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

7

Công ty Sing Việt

Khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

 

8

Công ty TNHH Chế biến và xuất nhập khẩu Thủy hải sản Việt Hải

KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

 

9

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đại Dương

Số 999, ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

 

10

Công ty Cổ phần Thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau

Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

 

11

Xí nghiệp kinh doanh Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngọc Sinh

Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

 

12

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Huỳnh Hương

Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

 

13

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản (CADOVIMEX)

Số 37 Phan Bội Châu, phường 7, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

14

Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu

KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

 

15

Công ty Cổ phần Vietnam Food

KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

 

16

Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Ngân Phú

KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

 

17

Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Nam Việt

KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

 

18

Xí nghiệp Chế biến và Dịch vụ thủy sản Sông Đốc

khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

 

19

Công ty TNHH Kinh doanh Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt

số 444 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

20

Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau

Số 04 đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

21

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

số 333 đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

22

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

ấp Thanh Điền, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

23

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Tắc Vân

số 180A, ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

24

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hoà Trung

Ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

 

25

Công ty Phát triển hạ tầng KCN (chủ đầu tư KCN Sông Đốc và KCN Hòa Trung)

Số 3E, An Dương Vương, phường 7, thành phố Cà Mau

 

26

Nhà máy chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Biển Tây

Cụm công nghiệp Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc

 

27

Công ty TNHH Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Quốc Ái (Nhà máy Chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái)

Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

 

28

Công ty TNHH Nhật Đức (Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Nhật Đức)

Số 234 Quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, xã Bình Định, tỉnh Cà Mau

 

 

Cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

 

29

Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Đại Phát

KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

 

30

Công ty TNHH Kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long

KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

 

IV

Tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

Danh sách do Bộ phê duyệt báo cáo ĐTM

 

 

1

Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú (Nhà máy chiếu xạ An Phú - Bình Minh)

KCN Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

2

Công ty TNHH MTV BASAFISH Mỹ Thuận

Số 2 ấp Mỹ Thuận - Xã Tân Hội - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

 

3

Công ty TNHH An Lạc - Vĩnh Long

Số 197, đường 14 tháng 9, phường 5 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

 

4

Công ty Liên doanh dinh dưỡng thủy sản Quốc tế.

khu 4, Tuyến CN Cổ Chiên huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

 

5

Chi nhánh Công ty CP thức ăn thủy sản Hùng Vương Vĩnh Long.

Ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

 

6

Công ty TNHH MTV Gò Đàng Vĩnh Long.

Ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Phước huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

 

7

Công ty TNHH CJ VINA AGRI

Lô B3, KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

 

8

Chi nhánh Công ty TNHH De Heus

Lô A4, KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

 

9

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 

10

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hồng Sen tại Vĩnh Long

Cồn Đồng Phú, xã Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

 

11

Công ty TNHH Tân Thuận

Số 118, ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, tp Vĩnh Long

 

12

Công ty Cổ phần Hòa Phú (KCN Hòa Phú)

Xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

 

13

Công ty TNHH Hùng Vương - Vĩnh Long

Số 197, đường 14/9, khóm 6, phường 5, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 

14

Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng Phương Thảo

p Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

 

15

Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân MêKông

Số 97 Phạm Thái Bưng, P9, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 

 

Cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

 

16

Công ty TNHH Thạch Võ

Ấp Đinh Thới A, xã An Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long

 

17

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

67N, Phạm Hùng, phường 9, tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 

V

Tỉnh Nghệ An

 

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

1

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2

Số 232 đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

 

2

Công ty Cổ phần Giấy Sông Lam

Xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

 

3

Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An Việt Nam

Khu B, KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 

4

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam

xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

 

5

Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An

Khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An

 

6

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

 

7

Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam

Khu C, KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 

8

Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An

xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 

9

Chi Nhánh Công ty TNHH Một thành viên bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Nghệ An

Thôn Đông Thành, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

 

10

Công ty Cổ phần khoáng sản Nghệ An

số 02, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

11

Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh (Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vinh)

Xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

 

12

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An

thôn Lam Trà, xã Bông Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

 

13

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Nghệ An II

Khối 11, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 

14

Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An

xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

 

15

Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Thanh Sơn

xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

 

16

Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH

xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An

 

17

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh

số 54, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

18

Công ty Cổ phần bia Hà Nội-Nghệ An

khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An

 

19

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An (chủ đầu tư KCN Nam Cấm)

Số 16, đường Lê Hoàn, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

20

Công ty đầu tư phát triển Khu công nghiệp Bắc Vinh (chủ đầu tư KCN Bắc Vinh)

Số 01 - Đường Lê Doãn Nhã - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

 

21

Công ty Cổ phần môi trường và xử lý rác thải An Dương

Số 3, ngõ 249 đường Hà Huy Tập, khối 4 phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

 

Các cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

 

22

Công ty mía đường Nghệ An

Xã nghĩa Xuân, huyện Kỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

 

23

Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện Yên Thành

Xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 

24

Công ty xuất nhập khẩu Intimex Nghệ An

Thị Trấn Dùng, huyện Thanh Trương, Nghệ An

 

25

Chi nhánh Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam

Xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 

26

Công ty Cổ phần mía đường Sông Con

Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An

 

27

Công ty TNHH Thực phẩm tươi sống và kho lạnh

Khu B Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam

 

28

Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh (khu sinh thái Mường Thanh)

Xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

 

29

Công ty Cổ phần xi măng Nghi Sơn

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

 

 

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

 

 

30

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nghệ An

Số 15 Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh, Nghệ An

 

31

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Nghệ An

Xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An

 

32

Kho thuốc bảo vệ thực vật xã Kim Liên

Thôn Mậu II, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

 

33

Bãi rác thị xã Cửa Lò

Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

 

34

Bãi rác thị xã Thái Hòa

Thị xã Thái Hòa, tỉnh nghệ An

 

35

Trung tâm giáo dục lao động xã hội II

Xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 

36

Chi nhánh Công ty cổ phần Galax tại Việt Nam

Xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 

VI

Tỉnh Hà Tĩnh

 

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

1

Công ty TNHHH Vật liệu xây dựng Trung Nam

CCN Trung Lương, phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

2

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

số 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

 

3

Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan

xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

4

Công ty TNHH Quốc tế POLARIS KTY Việt Nam

KCN Vũng Áng I, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

5

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh

Khu công nghiệp (KCN) Vũng Áng I, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

 

6

Nhà máy Chế biến tinh bột mỳ Hà Tĩnh

xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

7

Trung tâm Dịch vụ hạ tầng Khu kinh tế Hà Tĩnh

Khu công nghiệp Vũng Áng I, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

8

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Km 12, đường tránh Hà Tĩnh, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

 

9

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Khu kinh tế Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

10

Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh

Số 13, ngõ 192, đường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

11

Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh

Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

12

Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê

xã Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, Thạch Trị, Thạch Lạc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

 

13

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh

Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

Các cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

 

14

Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh

Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

15

Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà

Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 

16

Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn

Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

VII

Thành phố Hải Phòng

 

 

 

Các cơ sở có nguồn thải lớn trên 200 m3/ngày.đêm

 

 

1

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 

2

Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM

Lô GI-7, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

 

3

Công ty Cổ phần hóa chất HP

Số 01 Cầu Bính, Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

 

4

Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam

lô L, Khu công nghiệp (KCN) Nomura, huyện an Dương, thành phố Hải Phòng

 

5

Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng

 

6

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng

Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

 

7

Công ty Cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ

Tầng 5 tòa nhà Harbour View, số 12 đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 

8

Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng

Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

 

9

Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Đồ Sơn

Số 310, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

 

10

Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Shinec

KCN Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 

 

Các cơ sở do Bộ TN&MT phê duyệt Báo cáo ĐTM...

 

11

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Thôn Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 

12

Công ty Xi măng ChinFon

Thôn Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 

13

Công ty Hóa chất Soft - SCC

Số 110, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

 

14

Công ty TNHH Tân Thuận Phong

Km8, quốc lộ 5, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Tp Hải Phòng

 

15

Công ty TNHH Phát triển, Thương mại và Sản xuất Đại Thắng

Số 318, Tô Hiệu, phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Tp Hải Phòng/Lô CN04, KCN Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng

 

16

Công ty Cổ phần Hòa Anh

37/33, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

 

17

Công ty Cổ phần Thương mại Hải Đăng

số 182 cụm 9 tổ 28 Trường Chinh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng/Cụm Công nghiệp Cành Hầu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 

18

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng

Thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng/phía Tây Bắc núi Thần Vì, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

 

19

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

Số 01 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng/Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát, Phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

 

 

Các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

 

20

Công ty Liên doanh sản xuất Thép Vinausteel

Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 

21

Công ty TNHH Thép VSC-POSCO

Km 9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 

22

Cty TNHH Đầu tư và thương mại dệt may Poly

Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng

 

23

Công ty SX lốp xe Brigeston Vietnam

Lô CN 3.6- CN 4.1, Khu CN Đình Vũ, p. Đông Hải 2, Q. Hải An

 

24

Công ty TNHH dầu nhờn Idemitsu Vietnam

CN5.2E, KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An

 

25

Công ty TNHH Lê Quốc

Số 442 quốc lộ 5A, p Hùng Vương, q Hồng Bàng

 

26

Công ty CP Kính Kala

Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão

 

27

Công ty CP đồ hộp Hạ Long

71 Lê Lai, quận Ngô Quyền

 

28

Công ty TNHH Đỉnh Vàng

Đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh

 

29

Công ty Doosan Vina Hải Phòng

Đường 5 mới, phường Sỏ Dầu, quận Hồng Bàng

 

30

Công ty sơn Hải Phòng

Khu CN Tam Quán, 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương

 

31

Công ty CP Giấy Hải Phòng

Thôn Thiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương

 

32

Công ty TNHH Giầy Aurora

Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên

 

VIII

Tỉnh Quảng Bình

 

 

 

Chủ đầu tư KCN, CCN...

 

 

1

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình (Chủ đầu tư KCN Tây Bắc Đồng Hới, KCN Cảng biển Hòn La, KCN Bắc Đồng Hới,...)

số 117, Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

2

Ban quản lý Dự án huyện Quảng Ninh (Chủ đầu tư CCN Làng nghề Thị trấn Quán Hàu)

Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

3

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1

Trung tâm điện lực Quảng Trạch, thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 

4

Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Trần Quang Khải, Đồng Hới, Quảng Bình

 

 

Các cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

 

5

Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Long Giang Thịnh

Thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 

6

Công ty Cổ phần Fococev Quảng Bình

Cầu Đá Mài, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 

7

Công ty TNHH MTV Cao su Việt Trung

thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 

8

Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình

Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình

 

9

Công ty TNHH MTV Lệ Ninh

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Lệ Thủy -Quảng Bình

 

10

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản 5 sao

xã Thanh Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình

 

11

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới

Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

12

Công ty Cổ phần CP Việt Nam

Xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

 

13

Công ty Cổ phần CP Đức Thắng

Xã Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

 

14

Công ty Cổ phần Cosevco 6

Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 

15

Công ty Cổ phần Vicem Hải Vân

Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 

16

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam

Xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

 

17

Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh

Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

 

18

Mỏ khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng thôn Áng Sơn xã Vạn Ninh

xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 

19

Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Miền Trung

Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

 

IX

Tỉnh Gia Lai

 

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

1

Công ty Phát triển hạ tầng KCN Trà Đa

Khu công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

2

Chi Nhánh công ty TNHH Olam Gia Lai

Lô F5, khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku

 

3

Công ty Cổ phần Sản xuất-Xây dựng-Dịch vụ Gia Băng

tầng 3 HSC HAGL, số 15 Trường Chinh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

4

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

số 15 đường Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

5

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 01, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

6

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

7

Công ty Cổ phần Bò sữa Tây Nguyên

xã la Pếch, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai

 

8

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thực phẩm và Đầu tư FOCOCEV

Số 189 đường Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, huyện Krôngpa, tỉnh Gia Lai

 

9

Chi nhánh Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

thôn Nhơn Tân, xã Đăktaley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

 

10

Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai

số 561 Trần Hưng Đạo, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

 

11

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

 

12

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê

Số 420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

 

13

Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh.

xã la Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

 

14

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông

Xã IaDrăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

 

15

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang

Số 536 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

 

16

Công ty TNHH MTV 72 thuộc Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng

xã la Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

 

17

Công ty TNHH một thành viên 74 thuộc Binh đoàn 15, Bộ Quốc Phòng

xã Iakla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

 

18

Công ty 75 - Binh đoàn 15

Ia Nan - H. Đức Cơ

 

19

Công ty TNHH MTV 715 - Tổng Công ty 15

Xã IaO - H. Ia Grai

 

X

Tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

Cơ sở do Bộ TN&MT phê duyệt Báo cáo ĐTM,...

 

1

Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa

Thôn Ninh Ích, xã Ninh An, Thị Xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

2

Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Cam Ranh

thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

 

3

Công ty Cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang

Số 88A, Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/đảo Hòn Tằm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

4

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu (Chủ đầu tư KCN Suối Dầu)

Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

 

5

Công ty Bia San Miguel Việt Nam

Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

 

6

Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông

xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

 

7

Công ty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21

Tổ 15 Ngọc Sơn - Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

 

8

Công ty Cổ phần đường Ninh Hòa

xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

 

9

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa (Chủ đầu tư CCN Đắc Lộc và Diên Phú)

xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

10

Công ty TNHH MTV Vinpearl Nha Trang

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

11

Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

12

Công ty TNHH Hoàn cầu Nha Trang

thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

13

Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang

Thôn Phước Đồng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

 

14

Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Thôn Mỹ Giang, Ninh Yến, xã Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 

 

Cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

 

15

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

 

16

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

 

17

Công ty TNHH Đường Khánh Hòa

Xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

 

18

Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

 

19

Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

 

20

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ trọng điểm

Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

21

Khu nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái Hòn Rớ - Nha Trang

xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

22

Đầu tư xây dựng Khu du lịch Tây Bắc Hòn Lớn - Vân Phong tại khu Ba Nong, Hòn Dung, Hòn Me và Bãi Dừa - đảo Hòn Lớn

Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

 

23

Công ty Cổ phần Nha Trang Sao

phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

24

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hòn Tre

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang

 

25

Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một

Đảo Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang

 

26

Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên Nha Trang

phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

27

Nhà máy phân bón NPK Ninh Hòa công suất 25.000 tấn sản phẩm/năm

xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

 

28

Sản xuất Sodium silicate công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Bắc bán đảo Cam Ranh

phường Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

 

 

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2017 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC CÁC LƯU VỰC SÔNG (CẦU, NHUỆ - ĐÁY VÀ ĐỒNG NAI)
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức (Các cơ sở do Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo ĐTM; các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: dệt nhuộm, luyện kim, giấy, bột giấy, tinh bột sắn, cao su, mía đường, xi mạ, thuộc da...; các cơ sở có nguồn thải lớn từ 200m3/ngày trở lên; các cơ sở vi phạm, gây ô nhiễm môi trường theo kết luận thanh tra năm 2016; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg; các cơ sở do địa phương đề xuất kiểm tra, thanh tra năm 2017)

Địa điểm

Ghi chú

I

Tỉnh Bắc Ninh

 

 

1

Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

2

Công ty TNHH Xử lý Môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

Số 11, đường Tô Hiến Thành, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh/Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

3

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Lô 12, BT5-X2, KĐT Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội/Lô H1-2, KCN Đại Đồng -Hoàn Sơn, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

4

Công ty TNHH Vạn Lợi

Thôn Mn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 

5

Công ty TNHH Môi trường VK

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

 

6

Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 

7

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Lô B7, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

8

Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng -Viglacera (Chủ đầu tư hạ tầng các KCN: Tiên Sơn, Yên Phong, Yên Phong mở rộng)

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

9

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (chủ đầu tư KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn)

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

10

Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh (Chủ đầu tư KCN, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh)

Số 1 đường Hữu Nghị, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 

11

Công ty Cổ phần Khai Sơn

KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 

12

Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam

KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

13

Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

14

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Số 35 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 

15

Công ty TNHH Hóa chất Hanjin Việt Nam

Đường YP6, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 

16

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Yên Phong II - Bắc Ninh)

Địa chỉ VP: Tầng trệt SICO Tower, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội/Khu công nghiệp Yên Phong II, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 

17

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C)

Địa chỉ VP: số 22 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Thuận Thành III, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 

18

Công ty TNHH Công nghiệp Chiến Thắng

KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

19

Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

20

Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

21

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

KCN Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 

22

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 

 

Danh sách các cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

23

Công ty Cổ phần Minh Xuân

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

24

Công ty TNHH Tiến Đạt

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

25

Công ty MTV Sơn bột Đông Tai Việt Nam

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

26

Công ty Cổ phần Thanh Sơn

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

27

Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

28

Công ty TNHH Woojin WTP Việt Nam

KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

29

Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam

KCN Quế Võ II 2

 

30

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Bắc

Khu liền kề KCN Quế Võ

 

II

Tỉnh Hải Dương

 

 

1

Công ty Cổ phần công nghệ Môi trường An Sinh

Lô 62.28, đường An Dương Vương, khu đô thị Nam Cường/Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

 

2

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Công

Số nhà 10A, cụm Công nghiệp Tây Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương/CCN Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

 

3

Công ty Cổ phần Môi trường Tình Thương

Khu 6, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

 

4

Công ty TNHH Saehan Green Vina

Phòng 508, Tầng 5, Tòa nhà Star Tower, Lô 32D, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/CCN Ba Hàng, xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương

 

5

Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi trường xanh (cơ sở tại Hải Dương)

Lô 15 KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương/Thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

 

6

Công ty TNHH Nhôm Đông Á

CCN Tân Dân, TX.Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

7

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

CCN Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

 

8

Công ty TNHH Shints - BVT

P. Thạch Khôi, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

9

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

P. Bình Hàn, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

10

Công ty TNHH HAIVINA

Xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

 

11

Chi nhánh Công ty CP xây dựng du lịch Hà Hải

P. Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

12

Công ty TNHH Ngọc Sơn

CCN Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

 

13

Công ty TNHH HA HAE Việt Nam

P. Cẩm Thượng, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

14

Công ty dệt HOPEX

TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 

15

Công ty TNHH SEES VINA

Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

 

16

Công ty Cổ phần Giấy Hải Dương

Xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

 

17

Công ty TNHH may Tinh Lợi

KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

 

18

Công ty TNHH MTV thương mại Tuấn Tài

Xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

 

19

Công ty Cổ phần Bắc Sơn

P. Phả Lại, TX.Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

20

Công ty Cổ phần Thế Giới

CCN Tân Dân, TX.Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

21

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

P. Phả Lại, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

22

Xí nghiệp sản xuất nước sạch số 5 -Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương (Nhà máy Cẩm Thượng)

10 Hồng Quang, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

23

Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal

KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

 

24

Công ty TNHH may mặc MaKaLot Việt Nam-Thanh Hà

Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

 

 

Danh sách các cơ sở địa phương đề xuất bổ sung

 

25

Công ty TNHH Đại Dương (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Lai Cách)

Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 

26

Công ty CP phát triển đô thị và KCN Cao Su Việt Nam (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Cộng Hòa)

Xã Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

27

Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Sơn Thái

Xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

 

28

Công ty CPKD CBH XNK Đà Nẵng

Xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

 

29

Công ty Cổ phần Sân Golf Ngôi sao Chí Linh

P. Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

III

Tỉnh Thái Nguyên

 

 

1

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Lệ Trạch

KCN Nam Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 

2

Công ty Luyện cán thép Gia Sàng

Số 586, Đường Cách mạng Tháng 8, phường Gia Sàng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

3

Công ty Cổ phần xi măng Cao Ngạn

Xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 

4

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Số 332/1, đường Bắc Kạn, tổ 10, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

5

Công ty Cổ phần Gạch Cao Ngạn

Xóm Ao Vàng, Xã Cao Ngạn, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

6

Công ty TNHH Sam sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

KCN Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên

 

7

Công ty TNHH Sam sung ElectroMechanics (SEMV) Việt Nam

KCN Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên

 

8

Công ty TNHH Samju Vina

Lô CN3-3, KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

 

9

Công ty cổ phần bia và nước giải khát Thái Nguyên

Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

 

10

Xưởng tuyển xỉ chì

Xóm 8, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương

 

11

Doanh nghiệp tư nhân Phương Tân

Tổ 31, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

 

12

Công ty cổ phần cốp pha thép Việt Trung

Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên

 

13

Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Phúc Lợi

Khe Đá Mài, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

14

Công ty liên doanh Kim loại mầu Việt Bắc

CCN nhỏ Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

15

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn

Ngõ 719 đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

16

Công ty Cổ phần xi măng La Hiên

Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 

17

Chi nhánh Công ty cổ phần Sơn Lâm

Xóm Nhị Hòa, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

 

18

Công ty TNHH Giấy Trường Xuân

Thị trấn Bãi Bông, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 

19

Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Thái Nguyên (chủ đầu tư KCN Sông Công và KCN Điềm Thụy)

Phường Bách Quang, Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

 

 

Danh sách các cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

20

Công ty Cổ phần Kim loại màu Vimico

Phường Phú xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

21

Công ty Cổ phần khoáng sản An Khánh

Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

 

22

Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới

xóm 2, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 

23

Công ty Cổ phần môi trường Anh Đăng

Xóm Quyết Tiến 2, Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

 

24

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Thái Nguyên

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

 

25

Công ty Than Khánh Hòa

Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

 

26

Công ty TNHH Xây dựng và phát triển Nông thôn Miền núi

Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

 

IV

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

1

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh & PTHT công nghiệp Phúc Hà (chủ đầu tư KCN Phúc Yên)

Văn phòng: Tầng 1, CT9, đơn nguyên 3, Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, HN (ĐT 0435563077)

 

2

Công ty TNHH một thành viên công trình Kim Xương Trí (Chủ đầu tư KCN Bình Xuyên II)

KCN Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc

 

3

Công ty TNHH VINA-CPK

KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

4

Công ty TNHH Toyo Landic Vĩnh Phúc (Sân Golf Tam Đảo)

Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

 

5

Nhà máy Pin - cao su Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa, Thi xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

6

Công ty Cao su Sao Vàng

Xã Xuân Hòa, Thi xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

7

Công ty TNHH Bình Xuyên

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

8

Công ty TNHH môi trường Công nghiệp Xanh

số 1, ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội/Khu Xuân Mai 1 phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

 

9

Công ty TNHH Song Tinh

Phố Xuân Mai I, Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

 

10

Công ty TNHH Tái chế Covi

KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

11

Công ty TNHH Thương mại Khánh Dư

Thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Danh sách các cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

12

Công ty TNHH FUCHUAN

KCN Bình Xuyên 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

13

Tổng công ty phát triển đô thị và Khu công nghiệp (IDICO) (chủ đầu tư KCN Kim Hoa)

KCN Kim Hoa (Địa chỉ liên hệ 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

 

14

Công ty TNHH NN Một thành viên Xuân Hòa

Phường Xuân Hòa, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

15

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Khai Quang - Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

16

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

17

Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

Phúc Thắng, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

V

Tỉnh Hà Nam

 

 

1

Công ty TNHH Dệt Hà Nam

KCN Châu Sơn, xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

2

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nam

Số 34 Nguyễn Văn Trỗi, phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

3

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

xã Thanh Khương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

 

4

Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh liêm, tỉnh Hà Nam.

 

5

Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group

Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

 

6

Công ty TNHH Quản lý và Khai thác KCN Hòa Mạc (Chủ đầu tư KCN Hòa Mạc)

Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

7

Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành

Lô D, KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

8

Cty TNHH Mỹ nghệ truyền thống Yoohan

KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

9

Chi nhánh Công ty CP Nước sạch và Môi trường VN

KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

10

Công ty TNHH Phương Nam

KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

11

Công ty TNHH Nhựa Đông Á

KCN Châu Sơn, xã Châu Sơn, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

12

Công ty Cổ phần Nước sạch Đồng Văn

KCN Đồng Văn II, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

13

Công ty TNHH Ata Paint

KCN Đồng Văn II, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

14

Công ty Cổ phần Vissai Hà Nam

Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

 

15

Công ty CP Xi măng Việt Trung

Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

 

16

Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea VN

KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 

17

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam

KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tnh Hà Nam

 

18

Trung tâm dịch vụ KCN

Địa chỉ Văn phòng: Số 209, đường Lê Hoàn, Phủ Lý, Hà Nam

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

19

Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

 

 

Danh sách các cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

20

Công ty TNHH Nitoku Việt Nam

CCN Thi Sơn, Kim Bảng

 

21

Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên

KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam

 

22

Công ty Cổ phần dệt Hà Đông Hanosimex

KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam

 

23

Công ty TNHH JY Plastic

CCN Trung Lương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

 

24

Công ty TNHH Deadong Vina

KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

25

Công ty TNHH Trung Kiên

Cụm TTCN Nam Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

26

Công ty Cổ phần sản xuất XNK Khoáng sản Việt Nam

Núi Con Trắm, xóm 7 xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

 

27

Công ty Cổ phần Carbon Hà Nam

Cụm TTCN Nam Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

28

Công ty Cổ phần May Viko

Thôn An Thái, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

 

29

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tâm Sinh Nghĩa - Nhà máy xử lý rác thải xã Duy Minh.

Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

 

VI

Tỉnh Ninh Bình

 

 

1

Công ty TNHH Thái Bình Dương

Lô C2, Khu công nghiệp (KCN) Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

 

2

Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai

Lô C7, Khu công nghiệp (KCN) Gián khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

 

3

Công ty TNHH một thành viên tinh bột sắn ELMACO

Xã Sơn Lai, Xã Sơn Lai, Huyện Nho quan, Ninh Bình

 

4

Công ty TNHH Trường Thịnh

Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

 

5

Công ty TNHH Cơ khí Nam Thành

Lô C3 Khu công nghiệp (KCN) Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

 

6

Công ty TNHH Levis Strauss Việt Nam

Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 

7

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam

135 Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, tỉnh Ninh Bình

 

8

Công ty TNHH Duyên Hà

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

 

9

Công ty TNHH ACE Glove Trading

Lô C5 Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 

10

Công ty TNHH ADM 21 Việt Nam

Lô C5 Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 

11

Chi nhánh Công ty TNHH Dương Giang - Nhà máy Kính nổi Tràng An

Lô C5, KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 

12

Công ty Cổ phần đầu tư PV-Inconess

tổ 24, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

 

Danh sách cơ sở địa phương đề xuất bổ sung

 

13

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường

Đường Xuân Thành, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

 

14

Công ty TNHH may xuất - nhập khẩu Hoàng Thắng

KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 

15

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tài Anh

KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

 

16

Công ty TNHH Long Sơn

KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 

17

Công ty TNHH chăn nuôi Quang Trung

Xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

VII

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

1

Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam

KCN Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

2

Công ty TNHH Thép Đồng Tiến Việt Nhật - Osaka

KCN Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

3

Công ty TNHH Ống thép Nippon Steel và Sumikin Việt Nam

KCN Phú Mỹ II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

4

Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty cổ phần Thép Pomina

Đường số 9, KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

5

Công ty TNHH Thép Fuco

KCN Phú Mỹ II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

6

Công ty TNHH Hà Lộc

số 1219 đường 30/4, phường 11, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

7

Công ty TNHH Dung Ngọc

số 43 - 45, ấp Phước Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

8

Công ty Cổ phần Môi trường Sao Việt

Khu Xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

 

9

Công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch Việt Nam

Lô 2, Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

10

Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần

Toà nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiên, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

 

11

Công ty TNHH Quý Tiến

thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

12

Công ty TNHH Sông Xanh

Lầu 2, nhà 416A, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thắng, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

13

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Nam

xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

14

Công ty Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo

Số 40 Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu

 

15

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương - KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương

Văn phòng đại diện tại số 44/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

 

16

Công ty TNHH Posco Việt Nam

Lô 1, KCN Phú Mỹ II, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

 

17

Công ty Năng lượng Mê Công

KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

18

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

19

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty phát điện 3

KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

20

Công ty Thép miền Nam - Chi nhánh Tổng Công ty Thép Việt Nam -CTCP

KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

21

Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty cổ phần Thép Pomina

đường số 9, KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

22

Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa

KCN Mỹ Xuân A2, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

23

Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

24

Công ty TNHH Nhôm Toàn cầu Việt Nam

KCN Mỹ Xuân B1- Conac, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

25

Công ty TNHH Prime Asia

KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

Các cơ sở do địa phương đề xuất bổ sung

 

26

Công ty TNHH Thép Posco SS - Vina

KCN Phú Mỹ II, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

27

Công ty Cổ phần Tân Thành Mỹ

KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

28

DNTN Phát Hưng

Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

29

Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất

Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

30

Công ty cổ phần Hải Việt

KCN Đông Xuyên, Thành phVũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

VIII

Tỉnh Đắk Nông

 

 

1

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đăk Nông

xã Ea Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông

 

2

Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hải

161 B Nguyễn Xương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk

 

3

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng

Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

4

Công ty TNHH Đại Việt

Lô CN5, Khu công nghiệp (KCN) Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

5

Công ty TNHH MTV Long Bình Đắk Nông

Lô CN17, Khu công nghiệp (KCN) Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

6

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

đường Mai Xuân Thưởng, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phBuôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

7

Chi nhánh Tng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Đồng Nai

số 254 Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

8

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt

Ngã 3 Quốc lộ 14 & 14C, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

9

Công ty -Cổ phn Thủy điện Đắk R’Tíh

số 88 đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 

10

Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV

Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R‘lp, tỉnh Đắk Nông

 

11

Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín

xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

 

12

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

 

13

Công ty Cổ phần phân bón Thương mại Phú Thịnh

Lô 8 Cụm Công nghiệp tiểu thủ Công nghiệp Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

 

14

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Hưng Thịnh

Lô CN1B, Khu công nghiệp (KCN) Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

15

Công ty TNHH Tân Á Đại Thành ĐắkNông

Lô CN9, Khu công nghiệp (KCN) Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

16

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Liên Thành Đắk Nông

Khu du lịch cụm thác Dray Sáp - Gia Long, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

17

Xí nghiệp khai thác khoáng sản và khí CO2 thiên nhiên Đắk MoL

xã Đắk Mol, Đắk Song

 

18

Công ty TNHH Tinh bột GENSUN Đắk Nông

thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

 

19

Chi nhánh Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

20

Công ty Cổ phần mía đường Đắk Nông

tại Km14, Quốc lộ 14, Khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông

 

21

Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp BMC

 

 

Các cơ sở do Sở TN&MT đề xuất

 

22

Công ty TNHH thực phẩm công nghệ cao NASA

Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut

 

23

Công Ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại Hải

Xã Ea Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

 

24

Ban Quản lý dự án thủy điện 5 (EVN)

Xã Ea Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

 

25

Công ty cổ phần VRG-Đắk Nông

Xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp

 

26

Công ty TNHH Lan Anh

Thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

27

Chi nhánh Công ty CP Phú Tài

Thôn 13, xã Đắkwer, huyện Đắkrlấp, tỉnh Đắk Nông

 

28

Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phong

Thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

29

Công ty CP Khoáng sản Đắk Lắk

- Địa chỉ VP: 37, Hai Bà Trưng, Tp. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk;

- Địa chỉ làm việc: thôn 10, xã Đaklao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

 

30

Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải

- Địa chỉ VP: Km 32, QL 14, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

- Địa chỉ làm việc: Mỏ đá Đắktoil, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

 

IX

Tỉnh Đồng Nai

 

 

1

Công ty TNHH Tài Tiến

số F228 đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/Ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tnh Đồng Nai

 

2

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tùng 2

Số E189, Tổ 3, Khu phố 5, phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai.

 

3

Công ty TNHH Tân Phát Tài

Lô E8, Khu Gia Viễn, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

 

4

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Số 22B, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

5

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Môi trường Thiên Phước

số 11/02/19 Khu phố 11, đường Nguyễn Văn Tiên, phường Tân Phong, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

 

6

Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh

Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

 

7

Công ty TNHH Đại Lam Sơn

Đường số 9 KCN Tam Phước, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

 

8

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Sinh

ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

 

9

Công ty TNHH Daewon Chemical Vina

Đường số 5, KCN Long Thành, Tam An, Long Thành, Đồng Nai

 

10

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Thiên Long

Ấp Đất Mới, tỉnh lộ 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai/Ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 

11

Công ty Cổ phần thép Biên Hòa -Vicasa

đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

12

Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi

Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

13

Chi nhánh Công ty cổ phần thép Nhà Bè

Văn phòng: Số 25 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (Nhà máy tại Lô II đường số 3 Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

 

14

Công ty cổ phần Thép An Khánh -Chi nhánh Đồng Nai

Ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

15

Công ty TNHH Một thành viên Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm

p 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

 

16

Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa -KCN Ông Kèo

Đường 25B, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 

17

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị và KCN IDICO -KCN Nhơn Trạch I

KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 

18

Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa - KCN Nhơn Trạch III

Đường 25B, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 

19

Công ty Cổ phần KCN Hố Nai (HONIZ) - KCN Hố Nai

Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

 

20

Công ty TNHH Đầu tư Long Đức -KCN Long Đức

Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 

21

Tổng Công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) - KCN Giang Điền

Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

22

Công ty TNHH Hóa chất Long An

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 

23

Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina

Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 

24

Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 

25

Công ty Dệt Choongnam Việt Nam TNHH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 

26

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam

Đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 

 

Các cơ sở do địa phương đề xuất

 

27

Chi nhánh Công ty Mía đường II Công ty TNHH MTV Nhà máy cồn Xuân Lộc

xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

 

28

Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

21, đường 2A, KCN Biên Hòa 2

 

29

Công ty Cổ phần VietBo

Quốc lộ 1, phường Tân Hòa

 

30

Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh

KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn

 

X

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

1

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

số 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 

2

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng -Ladophar

Số 18, Ngô Quyền, Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 

3

Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Số 09, Dã Chiến, Phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 14 Đồng

 

4

Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt

163B, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

 

5

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam VINAMILK

xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

 

6

Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm

số 03 Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

 

7

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

17B Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 

8

Chi nhánh công ty TNHH Olam Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng

Xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

 

9

Công ty CP Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam

xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

10

Công ty CP XNK và Kinh doanh BĐS Minh Ngọc

Xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, Lâm Đồng

 

11

Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm Lâm Đồng

Quốc lộ 20 xã Hiệp An huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

 

12

Công ty TNHH Sản xuất và TM Tân Phát

Khu Công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

 

13

Công ty Cổ phần Tơ lụa Bảo Lộc

56 Lý Thường Kiệt, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

14

Công ty CP Tơ lụa Đông Lâm

Khu Công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

15

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (Dự án Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng)

Địa chỉ: 35 - Phan Đình Phùng, Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

 

16

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội

371 Thống Nhất-Liên Nghĩa-Đức Trọng, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

 

17

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn

số 03 Lý Tự Trọng, Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

XI

Tỉnh Long An

 

 

1

Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Vimin

ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

 

2

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyệt Minh 2

lô HF 15, đường số 4, KCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

3

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Tân Kiên

lô G05-4&MB4-1, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

4

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Lô G, CCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, Long An

 

5

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ xử lý chất thải nguy hại Tùng Nguyên HS

Lô N4, đường số 2, KCN Hải Sơn GDD3, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, Long An

 

6

Công ty Cổ phần Hóa dầu MeKong

Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

 

7

Công ty CP Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh

Lô 04HG-1, đường dọc kênh Ranh, KCN Xuyên Á, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

8

Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế Hòa Bình

lô MC3+4, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

9

Công ty Cổ phần vật tư Tây Đô Long An

lô B212, đường số 05, KCN Thái Hòa 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

10

Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng KCN và Đô thị Long An

số 01, đường số 04, Khu đô thị Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An

 

11

Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile

quốc lộ 1, ấp 4, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

 

12

Công ty TNHH TM SX giấy và bao bì Trường Sơn

ấp 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ thừa, tỉnh Long An

 

13

Công ty TNHH Hải Sơn

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

14

Công ty CP BMC Việt Nam

Lô MB 1-2 Đường số 05 - KCN Đức Hòa 1 - Đức Hòa - Long An

 

15

Công ty Châu Á Thái Bình Dương

Lô MB 3-1 Đường số 05 - KCN Đức Hòa 1 - Đức Hòa - Long An

 

16

Công ty TNHH TM - SX Thôn Trang

Lô MB 3-2 Đường số 04 - KCN Đức Hòa 1 - Đức Hòa - Long An

 

17

Công ty CP Delta Group

Đường số 06 - KCN Đức Hòa 1 - Đức Hòa - Long An

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

18

Công ty CP Long Hậu

Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

 

19

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Việt Sơn

ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

20

Công ty TNHH Sheen Bridge

Ấp Trị Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

 

21

Công ty TM SX DV Dũng Tâm

KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

22

Công ty TNHH Đỉnh Hằng

KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

23

Công ty TNHH Dệt nhuộm Tân Đức Khánh

KCN Hải Sơn, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

 

24

Công ty TNHH Dệt nhuộm Sơn Tiên

KCN Hải Sơn, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

 

25

Công ty TNHH Phú Thuận Hưng

Lô 10-12 đường An Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa, Đức Hòa, tỉnh Long An

 

26

Công ty Cổ phần đầu tư Anh Hồng

KCN Anh Hồng, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

27

Công ty TNHH Phát triển hạ tầng KCN và Khu dân cư Tân Kim

Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện cần Guộc, tỉnh Long An

 

28

Công ty Cổ phần Hồng Đạt Long An

Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

29

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An

Xã Tân Tập, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An

 

30

Công ty TNHH MTV phát triển kinh doanh hạ tầng KCN Phú Mỹ Vinh

KCN Việt Hóa - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

 

PHỤ LỤC 04

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2017 THUỘC NHIỆM VỤ: KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG NĂM 2014 ĐẾN 2016
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức (Các cơ sở có vi phạm theo kết luận thanh tra năm 2014-2016; các cơ sở có nguồn thải lớn từ 200m3/ngày trở lên; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; các cơ sở do địa phương đề xuất kiểm tra, thanh tra năm 2017)

Địa điểm

Ghi chú

I

Tỉnh Tiền Giang

 

 

 

Cơ sở do Bộ TN&MTphê duyệt báo cáo ĐTM...

 

 

1

Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng

Số 189-191 Bình Đông, phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh/Ấp Tân Hưng Phú, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

2

Công ty Cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam

Khu công nghiệp dịch vụ Dầu Khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

 

3

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Thành Công

KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

4

Công ty TNHH Châu Á

Lô 38-39 KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

5

Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang

Ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

 

6

Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong

KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

7

Chi nhánh Công ty TNHH UNI PRESIDENT Việt Nam tại Tiền Giang

Lô 03, KCN Mỹ Tho, tỉnh lộ 864, ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

8

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản An Phát

Lô 25, KCN Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

9

Công ty Cổ phần thủy sản Vinh Quang

Lô 37- 40 KCN Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

10

Công ty Cổ phần nông sản Việt Phú

KCN Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

11

Công ty Cổ phần Hùng Vương

Lô 44, KCN Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

12

Công ty Cổ phần Châu Âu

Lô 69, KCN Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

13

Công ty TNHH Gia công đồng Hải Lượng Việt Nam

KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

 

14

Công ty TNHH dầu ăn Honoroad Việt Nam

KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

 

15

Công ty TNHH Thực nghiệp dệt Kang Na Việt Nam

KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

 

16

Công ty Cổ phần TEX - GIANG

KCN Tân Hương, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang

 

17

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực phẩm Á Châu

ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

 

18

Công ty TNHH Đại Thành

xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

 

19

Công ty TNHH Thủy Sản Thiên Hà

Lô B21, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

 

20

Công ty TNHH Khu công nghiệp Long Giang (Chủ đầu tư KCN Long Giang)

ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

 

21

Công ty TNHH Nhựt Thành Tân chi nhánh Tiền Giang

xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

 

22

Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tiền Giang (Chủ đầu tư KCN Mỹ Tho, CCN Tân Mỹ Chánh)

số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

II

Tỉnh Bạc Liêu

 

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

1

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu

Lô C, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 

2

Công ty TNHH chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Trang Khanh

số 99, Lò Rèn, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 

3

Công ty TNHH Một thành viên thủy sản Tân Phong Phú

ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

 

4

Xí nghiệp chế biến thủy sản Láng Trâm

Km 2231, quốc lộ 1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

 

5

Công ty TNHH Một thành viên thực phẩm đông lạnh Việt I-Mei

số 281, quốc lộ 1A, ấp Nhàn Dân B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

 

6

Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Ngọc Trí

ấp 3, xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

 

7

Công ty TNHH thực phẩm thủy sản Minh Bạch

ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

 

8

Công ty Phát triển hạ tầng KCN Bạc Liêu

số 294, đường 23/8, phường 8, Tp. Bạc Liêu

 

 

Cơ sở gây ô nhiễm do địa phương đề xuất

 

9

Công ty Cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau - Chi nhánh Bạc Liêu

khu vực III, thị trấn gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

 

10

Công ty Cổ phần tôm miền Nam

Ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

 

11

Công ty Cổ phần thủy sản Trường Phú

Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 

12

Công ty TNHH Huy Minh

Phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

 

13

Công ty TNHH MTV KD - CBTS XNK Bạch Linh

Ấp Khúc Tréo, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

 

14

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai

Phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai

 

 

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

 

15

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

 

16

Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai

Bạc Liêu

 

17

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải

Bạc Liêu

 

18

Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long

Bạc Liêu

 

19

Bãi rác thị trấn Hòa Bình (20,000 m2)

Huyện Vĩnh Lợi cũ (nay là huyện Hòa Bình), tỉnh Bạc Liêu

 

III

Tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

Danh sách cơ sở có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên

 

1

Công ty Cổ phần Docimexco (Chủ đầu tư KCN Sông Hậu)

Văn phòng: Số 89, Nguyễn Huệ, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Địa điểm làm việc: Quốc lộ 54, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

2

Công ty TNHH Một thành viên Phát Tân Đồng Tháp

p Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

3

Công ty TNHH Kim Thạch

Cụm Công nghiệp Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

4

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Chủ đầu tư KCN Trần Quốc Toản)

Văn phòng: Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Địa điểm làm việc: Quốc lộ 30, phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

5

Công ty TNHH Tỷ Thạc

Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

 

6

Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung

Lô 18-19 KCN Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

7

Công ty TNHH Hùng Cá

Cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 

8

Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu

Lô IV-1,2,5 Khu A1 KCN Sa Đéc, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

9

Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng

Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

10

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp (HIDICO) (Chủ đầu tư KCN Sa Đéc)

số 12 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

11

Công ty Cổ phần Vạn Ý

Cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 

12

Công ty Cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II

Lô II-2,3,4,5 Khu A1 KCN Sa Đéc, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

13

Công ty Cổ phần Thực phẩm QVD Đồng Tháp

Lô C VIKCN Sa Đéc, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

14

Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc

lô III5, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

15

Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long

Lô III-9 Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

16