Quyết định 2376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cập nhật danh mục Dự án Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 2376/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CẬP NHẬT DANH MỤC DỰ ÁN “HIỆU QUẢ
NĂNG LƯỢNG CHO CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” DO NGÂN HÀNG
 PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9389/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 11 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt cập nhật danh mục Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh” (Dự án) với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên Dự án: “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh” (Tên cũ “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh”).
2. Thời gian thực hiện: 24 tháng kể từ ngày ký Hiệp định tài trợ.
3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Chủ Dự án: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên.
5. Tổng kinh phí Dự án: 2.300.000 USD, trong đó:
- ADB viện trợ không hoàn lại (Quỹ năng lượng sạch Châu Á ủy thác qua ADB): 2.000.000 USD;
- Vốn đối ứng phía Việt Nam: 300.000 USD, do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên đóng góp.
6. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách nhà nước cấp phát cho Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án.
Điều 2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh cập nhật Đề cương và văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh Dự án, bảo đảm Dự án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cập nhật danh mục Dự án "Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2376/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/12/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!