Quyết định 2359/QĐ-TTg 2019 hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2359/QĐ-TTg

Quyết định 2359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2359/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:22/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Xây dựng chủ trì kiểm kê khí nhà kính định kỳ 02 năm/lần

Ngày 22/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2359/QĐ-TTg phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính.

Theo đó, phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê nhà kính với mục tiêu:

- Thiết lập Hệ thống quốc gia về kiểm kê khi nhà kính đủ điều kiện để kiểm kê khí nhà kính và xây dựng Báo cáo quốc gia về biến đổi khi hậu định kỳ 02 năm/lần để quản lý và giám sát phát thải khí nhà kính trong nước;

- Tiến hành kiểm kê khí nhà kính định kỳ 02 năm/lần, xây dựng Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu cho Ban thư ký Công ước khí hậu;

- Giám sát nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh tại Việt Nam;

- Phục vụ đo đạc, báo cáo và thẩm định các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia và các mục tiêu giảm nhẹ khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam cho Công ước khí hậu…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014

Xem chi tiết Quyết định 2359/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 2359/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2359/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

--------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính với những nội dung sau:
1. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng áp dụng đối với Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính
a) Mục tiêu
- Mục tiêu chung: Xây dựng Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính, tạo cơ sở pháp lý cho công tác kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam, tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam có liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng các yêu cầu và nghĩa vụ của một nước thành viên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Công ước khí hậu).
- Mục tiêu cụ thể:
+ Thiết lập Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính đủ năng lực để thực hiện kiểm kê khí nhà kính và xây dựng các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu định kỳ hai năm một lần phục vụ công tác quản lý và giám sát phát thải khí nhà kính trong nước;
+ Thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần và xây dựng các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu cho Ban thư ký Công ước khí hậu, đảm bảo trách nhiệm của một nước thành viên tham gia Công ước khí hậu;
+ Phục vụ xây dựng các kịch bản phát thải thông thường;
+ Giám sát các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh tại Việt Nam;
+ Phục vụ đo đạc, báo cáo và thẩm định các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia và các mục tiêu giảm nhẹ khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam cho Công ước khí hậu.
b) Phạm vi và đối tượng áp dụng
- Hệ thống này quy định về tổ chức, hoạt động và sự phối hợp thực hiện kiểm kê khí nhà kính của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính;
- Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính áp dụng đối với các Bộ, ngành, địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động phát thải, hấp thụ khí nhà kính tại Việt Nam và các cơ quan lưu trữ, cung cấp, sử dụng số liệu hoạt động, thông tin về kiểm kê khí nhà kính.
2. Nội dung chính của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính
Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính bao gồm:
a) Cơ quan đầu mối của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính là Bộ Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm kê khí nhà kính trong khuôn khổ xây dựng các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu:
+ Xây dựng kế hoạch kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần, bao gồm kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng;
+ Lựa chọn phương pháp luận cho kiểm kê khí nhà kính, hệ số phát thải và xây dựng các hướng dẫn có liên quan đến kiểm kê khí nhà kính;
+ Cập nhật và hoàn thiện các biểu mẫu thu thập số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
+ Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu thập số liệu hoạt động và thông tin liên quan (theo các Phụ lục kèm theo Quyết định này) phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
+ Cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư số liệu hoạt động và thông tin liên quan (theo Phụ lục VII kèm theo Quyết định này) trong phạm vi quản lý của Bộ phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
+ Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, xây dựng Báo cáo kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính;
+ Tổ chức đánh giá Báo cáo kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính phục vụ xây dựng các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu.
- Tổ chức thực hiện, đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto trong việc đánh giá và thông qua các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu bao gồm kết quả kiểm kê khí nhà kính đinh kỳ;
- Trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu cho phép gửi các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu cho Ban Thư ký Công ước khí hậu;
- Gửi kết quả kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ công tác thống kê, lưu trữ, cung cấp và sử dụng theo quy định.
b) Các cơ quan phối hợp trong Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
+ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp có liên quan cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan (theo Phụ lục kèm theo Quyết định này) phục vụ kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần theo yêu cầu của Công ước khí hậu;
+ Tổng hợp, cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan cho Cơ quan đầu mối của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần;
+ Quản lý, lưu trữ, cung cấp và sử dụng theo quy định số liệu hoạt động, thông tin liên quan và kết quả kiểm kê khí nhà kính.
- Bộ Công Thương, trong phạm vi quản lý của Bộ:
+ Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu thập, cung cấp số liệu hoạt động và các thông tin liên quan (theo các Phụ lục I, IV, IX kèm theo Quyết định này) phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
+ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần;
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực về kiểm kê và giám sát phát thải khí nhà kính;
+ Quản lý quá trình thu thập, tổng hợp số liệu hoạt động, thông tin liên quan và tham gia hoạt động kiểm soát chất lượng.
- Bộ Giao thông vận tải, trong phạm vi quản lý của Bộ:
+ Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu thập, cung cấp số liệu hoạt động và các thông tin liên quan (theo Phụ lục II kèm theo Quyết định này) phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
+ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần;
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực về kiểm kê và giám sát phát thải khí nhà kính;
+ Quản lý quá trình thu thập, tổng hợp số liệu hoạt động, thông tin liên quan và tham gia hoạt động kiểm soát chất lượng.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong phạm vi quản lý của Bộ:
+ Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu thập, cung cấp số liệu hoạt động và các thông tin liên quan (theo các Phụ lục V, VI kèm theo Quyết định này) phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
+ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần;
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực về kiểm kê và giám sát phát thải khí nhà kính;
+ Quản lý quá trình thu thập, tổng hợp số liệu hoạt động, thông tin liên quan và tham gia hoạt động kiểm soát chất lượng.
- Bộ Xây dựng, trong phạm vi quản lý của Bộ:
+ Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu thập, cung cấp số liệu hoạt động và các thông tin liên quan (theo Phụ lục III kèm theo Quyết định này) phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
+ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần;
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực về kiểm kê và giám sát phát thải khí nhà kính;
+ Quản lý quá trình thu thập, tổng hợp số liệu hoạt động, thông tin liên quan và tham gia hoạt động kiểm soát chất lượng.
- Bộ Tài chính:
Cân đối bố trí nguồn kinh phí thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi quản lý tại địa phương:
+ Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu thập, cung cấp số liệu hoạt động và các thông tin liên quan (theo Phụ lục VIII kèm theo Quyết định này) phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực về kiểm kê và giám sát phát thải khí nhà kính;
+ Quản lý quá trình thu thập, tổng hợp số liệu và tham gia hoạt động kiểm soát chất lượng.
- Các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động phát thải, hấp thụ khí nhà kính tại Việt Nam:
Cung cấp số liệu hoạt động và thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Giải pháp thực hiện
a) Rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến kiểm kê khí nhà kính cho các Bộ trong Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính;
b) Hình thành Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính trên cơ sở các tổ chức hiện có ở các Bộ, ngành và địa phương;
c) Trong phạm vi quản lý, các Bộ, ngành, địa phương trong Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính tổ chức việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phục vụ công tác kiểm kê khí nhà kính và lưu trữ;
d) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính để thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ;
đ) Xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức trong Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; từng bước hoàn thiện Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính;
e) Đảm bảo các nguồn lực cần thiết để Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính hoạt động ổn định, bền vững và có hiệu quả;
g) Tăng cường tổ chức, nâng cao năng lực, mở rộng hợp tác quốc tế để phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
4. Kế hoạch và kinh phí thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ
a) Kế hoạch thực hiện
- Giai đoạn 2016 - 2020:
+ Triển khai hoạt động của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính từ năm 2016;
+ Rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các chính sách, văn bản quy định liên quan kiểm kê khí nhà kính;
+ Hoàn thành kiểm kê khí nhà kính và lập Báo cáo kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính cho năm cơ sở 2014 và 2016;
+ Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu kiểm kê khí nhà kính;
+ Tổng kết, đánh giá hiệu quả của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính;
+ Xây dựng kế hoạch hoàn thiện Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính cho giai đoạn sau 2020.
- Giai đoạn sau 2020:
+ Hoàn thiện Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính;
+ Tăng cường công tác quản lý, giám sát phát thải khí nhà kính, đo đạc - báo cáo - thẩm tra các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phục vụ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam cho Công ước khí hậu;
+ Thực hiện các kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần phục vụ xây dựng các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu, đảm bảo trách nhiệm của một nước thành viên tham gia Công ước khí hậu.
b) Kinh phí thực hiện
Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động kiểm kê khí nhà kính được bố trí trong dự toán ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước phù hợp với quy mô, tính chất của hoạt động kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần theo kế hoạch và được sử dụng từ các nguồn kinh phí hỗ trợ khác nếu có.
5. Tổ chức thực hiện
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan đầu mối trong Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện:
- Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch hoàn thiện Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
- Xây dựng và thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực kiểm kê khí nhà kính cho các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức lồng ghép việc thu thập, tổng hợp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phù hợp với pháp luật về thống kê và Quyết định này;
c) Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ có liên quan trong Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính đề xuất Chính phủ xem xét bổ sung chức năng, nhiệm vụ phục vụ công tác kiểm kê khí nhà kính;
d) Các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC I

BIỂU MẪU SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị cung cấp: Bộ Công Thương

Tiểu lĩnh vực: Đốt nhiên liệu

Năm kiểm kê: ………………..

Bảng 1: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong các nhà máy sản xuất điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nối lưới

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu diesel (DO)

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu mazut (FO)

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 2: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong các nhà máy điện tự dùng

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 3: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong các máy sản xuất điện ngoài EVN nối lưới

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 4: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành công nghiệp sản xuất sắt thép

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Than non

Nghìn tấn

 

 

 

Than cốc

Nghìn tấn

 

 

 

Than bùn

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu hỏa

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khí dầu mỏ hóa lỏng (PLG)

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 5: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành công nghiệp sản xuất hóa chất và hóa dầu

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Than non

Nghìn tấn

 

 

 

Than cốc

Nghìn tấn

 

 

 

Than bùn

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu hỏa

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

PLG

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 6: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Than non

Nghìn tấn

 

 

 

Than cốc

Nghìn tấn

 

 

 

Than bùn

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu hỏa

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

PLG

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 7: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm và thuốc lá

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Than non

Nghìn tấn

 

 

 

Than cốc

Nghìn tấn

 

 

 

Than bùn

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu hỏa

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

PLG

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 8: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành công nghiệp sản xuất da và dệt may

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Than non

Nghìn tấn

 

 

 

Than cốc

Nghìn tấn

 

 

 

Than bùn

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu hỏa

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

PLG

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 9: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành công nghiệp sản xuất giấy, bột giấy và in ấn

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Than non

Nghìn tấn

 

 

 

Than cốc

Nghìn tấn

 

 

 

Than bùn

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu hỏa

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

PLG

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 10: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành công nghiệp khác

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Than non

Nghìn tấn

 

 

 

Than cốc

Nghìn tấn

 

 

 

Than bùn

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu hỏa

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

PLG

Nghìn tấn

 

 

 

Khí tự nhiên

Triệu m3

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 11: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành thương mại dịch vụ

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu hỏa

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

PLG

Nghìn tấn

 

 

 

Khí sinh học

Triệu kcal

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 12: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành dân dụng

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu hỏa

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

PLG

Nghìn tấn

 

 

 

Khí sinh học

Triệu kcal

 

 

 

Sinh khối

Triệu kcal

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 13: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành nông nghiệp

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Xăng

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 14: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành lâm nghiệp

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Xăng

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 15: Tiêu thụ đốt nhiên liệu trong ngành thủy sản

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Than antraxit

Nghìn tấn

 

 

 

Than bitum

Nghìn tấn

 

 

 

Xăng

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 16: Sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Dầu nhờn

Nghìn tấn

 

 

 

Nhựa đường

Nghìn tấn

 

 

 

Than cốc dầu mỏ

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu mỏ

Nghìn tấn

 

 

 

Khác (nếu có)

Nghìn tấn

 

 

 

Tiểu lĩnh vực: Phát thải do phát tán

Năm kiểm kê: ………..

Bảng 1: Sản lượng khai thác than

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Khai thác hầm lò

Nghìn tấn

 

 

 

Khai thác lộ thiên

Nghìn tấn

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 2: Sản lượng khai thác dầu và khí

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Dầu thô

Nghìn tấn

 

 

 

Khí đồng hành

Triệu m³

 

 

 

Khí không đồng hành

Triệu m³

 

 

 

Bảng 3: Sản lượng khí thành phẩm trong nhà máy xử lý khí

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Khí thành phẩm

Triệu m³

 

 

 

PHỤ LỤC II

BIỂU MẪU SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Tiểu lĩnh vực: Đốt nhiên liệu

Đơn vị cung cấp: Bộ Giao thông vận tải

Năm kiểm kê: ………..

Bảng 1: Tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông đường hàng không

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Xăng máy bay

Nghìn tấn

 

 

 

Xăng

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 2: Tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông đường bộ

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Xăng

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 3: Tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông đường sắt

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Xăng

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

Bảng 4: Tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông đường sông và đường biển

Nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Nhiệt trị thấp (TJ/đơn vị)

Nguồn số liệu

Xăng

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu DO

Nghìn tấn

 

 

 

Dầu FO

Nghìn tấn

 

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

BIỂU MẪU SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Tiểu lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

Đơn vị cung cấp: Bộ Xây dựng

Năm kiểm kê: ………..

Bảng 1: Sản xuất xi măng và clinker

Sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Xi măng

Nghìn tấn

 

 

Clinker

Nghìn tấn

 

 

Bảng 2: Sản xuất, sử dụng vôi và đá trầm tích (dolomite)

Sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Vôi

Tấn

 

 

Vôi được sử dụng

Tấn

 

 

Đá trầm tích được sử dụng

Tấn

 

 

PHỤ LỤC IV

BIỂU MẪU SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Tiểu lĩnh vực: Sản xuất hóa chất

Đơn vị cung cấp: Bộ Công thương

Năm kiểm kê: ………..

Bảng 1: Sản xuất axit, các hợp chất của nitơ và một số chất khác

Sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Axit nitric (HNO3)

Tấn

 

 

Than cốc dùng làm nguyên liệu cho sản xuất HNO3

Tấn

 

 

Axit adipic (C6H10O4)

Tấn

 

 

Than cốc dùng làm nguyên liệu cho sản xuất C6H10O4

Tấn

 

 

Amoniac (NH3)

Tấn

 

 

Khí dùng làm nguyên liệu cho sản xuất NH3

Tấn

 

 

Than cốc dùng làm nguyên liệu cho sản xuất NH3

Tấn

 

 

Canxi cácbua (CaC2)

Tấn

 

 

Than cốc dùng làm nguyên liệu cho sản xuất CaC2

Tấn

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

Bảng 2: Sản xuất và sử dụng soda (Na2CO3)

Sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Sản xuất Na2CO3

Tấn

 

 

Sử dụng Na2CO3

Tấn

 

 

Tiểu lĩnh vực: Công nghiệp luyện kim

Năm kiểm kê: ………

Bảng 1: Sản xuất gang, thép và hợp kim chứa sắt

Sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Gang

Tấn

 

 

Than cốc dùng làm nguyên liệu cho sản xuất gang

Tấn

 

 

Thép

Tấn

 

 

Than cốc dùng làm nguyên liệu cho sản xuất thép

Tấn

 

 

Hợp kim chứa sắt

Tấn

 

 

Than cốc dùng làm nguyên liệu cho sản xuất hợp kim chứa sắt

Tấn

 

 

Bảng 2: Sản xuất Nhôm (Al), Magie (Mg) và sử dụng sulphur hexafluoride (SF6)

Sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Nhôm (Al)

Tấn

 

 

Khí SF6 sử dụng trong luyện Al

 

 

Magie (Mg)

Tấn

 

 

Khí SF6 sử dụng trong luyện Mg

 

 

PHỤ LỤC V

BIỂU MẪU SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Tiểu lĩnh vực: Tiêu hóa thức ăn

Đơn vị cung cấp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm kiểm kê: ……..

Bảng 1: Số lượng gia súc, gia cầm theo tỉnh/thành phố

Tỉnh/thành phố: ……..

Vật nuôi

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Bò thịt

Con

 

 

Bò sữa

Con

 

 

Trâu

Con

 

 

Lợn

Con

 

 

Cừu

Con

 

 

Con

 

 

Ngựa

Con

 

 

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim)

Con

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

Tiểu lĩnh vực: Quản lý chất thải nông nghiệp

Đơn vị cung cấp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm kiểm kê: ……..

Bảng 1: Tỷ lệ hình thức xử lý chất thải chăn nuôi theo vùng

Hình thức xử lý

Đơn vị

Tỉ lệ

Nguồn số liệu

aĐồng bằng sông Hồng

bTrung du và miền núi phía Bắc

cBắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

dTây Nguyên

eĐông Nam Bộ

gĐồng bằng sông Cửu Long

Làm phân bón ruộng

%

 

 

 

 

 

 

 

Thải ra cống rãnh

%

 

 

 

 

 

 

 

Thải ra ao hồ, sông, ruộng

%

 

 

 

 

 

 

 

Hầm ủ sinh học

%

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nếu có)

%

 

 

 

 

 

 

 

a: Gồm 10 tỉnh/thành phố: Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, TP Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình

b: Gồm 15 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình

c: Gồm 14 tỉnh/thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận

d: Gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng

e: Gồm 6 tỉnh/thành phố: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh

g: Gồm 13 tỉnh/thành phố: TP Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Tiểu lĩnh vực: Canh tác lúa

Đơn vị cung cấp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm kiểm kê: ……….

Bảng 1: Diện tích lúa canh tác vụ Xuân

Loại hình canh tác

Đơn vị

Tỉ lệ

Nguồn số liệu

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Lúa canh tác

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lúa nước tưới tiêu chủ động

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lúa nước được tưới nhờ mưa

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lúa nương

ha

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nếu có)

ha

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Diện tích lúa canh tác vụ Thu

Loại hình canh tác

Đơn vị

Tỉ lệ

Nguồn số liệu

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Lúa canh tác

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lúa nước tưới tiêu chủ động

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lúa nước được tưới nhờ mưa

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lúa nương

ha

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nếu có)

ha

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3: Diện tích lúa canh tác vụ Đông

Loại hình canh tác

Đơn vị

Tỉ lệ

Nguồn số liệu

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Lúa canh tác

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lúa nước tưới tiêu chủ động

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lúa nước được tưới nhờ mưa

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lúa nương

ha

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nếu có)

ha

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu lĩnh vực: Đất nông nghiệp

Đơn vị cung cấp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm kiểm kê: ………

Bảng 1: Sản lượng hoa màu theo tỉnh/thành phố

Tỉnh/thành phố: ………..

Loại hoa màu

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Ngô

Nghìn tấn

 

 

Lúa

Nghìn tấn

 

 

Nghìn tấn

 

 

Đậu tương

Nghìn tấn

 

 

Khoai tây

Nghìn tấn

 

 

Khoai lang

Nghìn tấn

 

 

Sắn

Nghìn tấn

 

 

Mía

Nghìn tấn

 

 

Lạc

Nghìn tấn

 

 

Các cây họ đậu

Nghìn tấn

 

 

Khác (nếu có)

 

 

 

Tiểu lĩnh vực: Đốt đồng cỏ (savanna)

Đơn vị cung cấp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm kiểm kê: ………..

Bảng 1: Diện tích đất đồng cỏ, cây bụi bị đốt

Diện tích

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Đồng cỏ

ha

 

 

Cây bụi

ha

 

 

PHỤ LỤC VI

BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC SỬ DỤNG ĐẤT, THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LÂM NGHIỆP (LULUCF)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Tiểu lĩnh vực: Đất rừng

Đơn vị cung cấp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm kiểm kê: ………..

Bảng 1: Diện tích các loại đất có rừng

Kiểu rừng

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

aĐồng bằng sông Hồng

bTrung du và miền núi phía Bắc

cBắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

dTây Nguyên

eĐông Nam Bộ

gĐồng bằng sông Cửu Long

Lá rộng thường xanh - Rất giàu

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng thường xanh - Giàu

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng thường xanh - Trung bình

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng thường xanh - Nghèo

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng thường xanh - chưa trữ lượng

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - Rất giàu

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - Giàu

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - Trung bình

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - Nghèo

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - chưa có trữ lượng

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - Rất giàu

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - Giàu

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - trung bình

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - trung bình

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - Nghèo

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - chưa có trữ lượng

ha

 

 

 

 

 

 

 

Lá kim

ha

 

 

 

 

 

 

 

Hỗn giao lá rụng và lá kim

ha

 

 

 

 

 

 

 

Tre nứa

ha

 

 

 

 

 

 

 

Hỗn giao lá rụng và tre nứa

ha

 

 

 

 

 

 

 

Ngập mặn

ha

 

 

 

 

 

 

 

Núi đá

ha

 

 

 

 

 

 

 

Rừng trồng

ha

 

 

 

 

 

 

 

a: Gồm 10 tỉnh/thành phố: Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, TP Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình

b: Gồm 15 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình

c: Gồm 14 tỉnh/thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận

d: Gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng

e: Gồm 6 tỉnh/thành phố: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh

g: Gồm 13 tỉnh/thành phố: TP Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Bảng 2: Trữ lượng các loại rừng

Kiểu rừng

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Lá rộng thường xanh - Rất giàu

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng thường xanh - Giàu

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng thường xanh - Trung bình

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng thường xanh - Nghèo

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng thường xanh - chưa trữ lượng

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - Rất giàu

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - Giàu

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - Trung bình

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - Nghèo

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng rụng lá - chưa có trữ lượng

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - Rất giàu

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - Giàu

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - trung bình

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - trung bình

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - Nghèo

 

 

 

 

 

 

 

Lá rộng nửa rụng lá - chưa có trữ lượng

 

 

 

 

 

 

 

Lá kim

 

 

 

 

 

 

 

Hỗn giao lá rụng và lá kim

 

 

 

 

 

 

 

Tre nứa

Nghìn cây

 

 

 

 

 

 

 

Hỗn giao lá rụng và tre nứa

 

 

 

 

 

 

 

Ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

Núi đá

 

 

 

 

 

 

 

Rừng trồng

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3: Sản lượng gỗ khai thác từ các loại rừng

Sản lượng

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Từ rừng tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

Từ rừng trồng

 

 

 

 

 

 

 

Khai thác trái phép

 

 

 

 

 

 

 

Tre nứa

Nghìn cây

 

 

 

 

 

 

 

Thu hái củi

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4: Diện tích rừng bị mất

Diện tích

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Rừng bị cháy

ha

 

 

 

 

 

 

 

Rừng bị chặt phá

ha

 

 

 

 

 

 

 

Rừng chuyển đổi sang mục đích khác (hầm mỏ, khu công nghiệp, thủy điện, đất nông nghiệp, đất ở,...)

ha

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 5: Diện tích đất than bùn và đất khoáng

Diện tích

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Đất than bùn (đất hữu cơ)

ha

 

 

 

 

 

 

 

Đất khoáng

ha

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu lĩnh vực: Đất trồng trọt

Đơn vị cung cấp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm kiểm kê: ……..

Bảng 1: Diện tích các loại đất canh tác

Đất canh tác

Đơn vị

Số lượng

Nguồn số liệu

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Đất trồng lúa

ha

 

 

 

 

 

 

 

Đất trồng cây hàng năm khác

ha

 

 

 

 

 

 

 

Đất trồng cây lâu năm

ha

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC VII

BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC LULUCF LIÊN QUAN ĐẾN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Tiểu lĩnh vực: Đất đồng cỏ, đất ngập nước, đất ở và đất khác

Đơn vị cung cấp: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Năm kiểm kê: ………

Bảng 1: Ma trận chuyển dịch đất đai giai đoạn A-B (A: 5 năm trước năm kiểm kê; B: năm kiểm kê)

Đơn vị tính: 100ha

LOẠI ĐẤT

Tổng năm kiểm kê A

R S X

R P H

R D D

L U A

H N K

C L N

C O C

N T S

S M N

O N T

O D T

C T S

C Q A

C S K

C C C

T T   N

N T D

L M U

N K H

P N K

B C S

D C S

N C S

Giảm khác

Biến động tăng, giảm

Năm kiểm kê B

Rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rừng phòng hộ