Quyết định 2337/QĐ-BYT 2019 phân công nhiệm vụ phòng chống thiên tai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 2337/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật số 33/2013/QH13 về phòng chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ vào Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 6765/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

(có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức trực ban; duy trì lực lượng cơ động; dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện; huấn luyện cho cộng đồng về cấp cứu y tế, vệ sinh môi trường để bảo vệ đơn vị và sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương trong vùng, khi có yêu cầu của Bộ Y tế.

Mỗi Bệnh viện thành lập ít nhất 03 đội cấp cứu cơ động ngoại viện; mỗi Viện thành lập ít nhất 03 đội cơ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường kèm theo đầy đủ trang bị, thuốc, hóa chất để có thể tổ chức cấp cứu và xử lý phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại hiện trường.

Thực hiện các chính sách, tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và các quy định hiện hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục quản lý khám bệnh, chữa bệnh quy định cơ cấu, tổ chức, trang thiết bị, huấn luyện của đội cấp cứu ngoại viện, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng quy định cơ cấu, tổ chức, trang thiết bị của đội cơ động phòng chống dịch và vệ sinh môi trường.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- UBQG Ứng phó SCTT và TKCN;
- BCĐ TW về PCTT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2337/QĐ-BYT ngày 06/6/2019 của Bộ Y tế)

 

TT

Đơn vị

Lĩnh vực đảm nhiệm

Ghi chú

Khu vực phía bắc:

1

Bệnh viện Bạch Mai

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

Bệnh viện Hữu nghị

Khám bệnh, chữa bệnh

 

4

Bệnh viện E

Khám bệnh, chữa bệnh

 

5

Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ

Phòng chống dịch bệnh

 

6

Viện sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh môi trường

Vệ sinh môi trường

 

Khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa đến Huế):

1

Bệnh viện Bạch Mai

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

Bệnh viện ĐK TƯ Huế

Khám bệnh, chữa bệnh

 

4

Bệnh viện Hữu nghị VN-CB Đồng Hới

Khám bệnh, chữa bệnh

 

5

Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ

Phòng chống dịch bệnh

 

6

Viện sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh môi trường

Vệ sinh môi trường

 

Khu vực Nam Trung bộ (Đà Nẵng đến Bình thuận) và 4 tỉnh Tây Nguyên:

1

Bệnh viện C Đà Nẵng

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

BV ĐK TƯ Quảng Nam

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

Bệnh viện ĐK TƯ Huế

Khám bệnh, chữa bệnh

Tăng cường

4

Bệnh viện Phong, DL Quy Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh

 

5

BV Trường ĐH YD Đà Nẵng

Khám bệnh, chữa bệnh

 

6

Viện Pasteur Nha Trang

Phòng chống dịch, VSMT

 

7

Viện VSDT Tây Nguyên

Phòng chống dịch, VSMT

 

Khu vực Đông Nam bộ và Lâm Đồng:

1

Bệnh viện Chợ Ry

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Bệnh viện Thống nhất

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

Phòng chống dịch, VSMT

 

4

Viện Vệ sinh, Y tế công cộng TP. HCM

Phòng chống dịch, VSMT

 

Khu vực Nam bộ:

1

Bệnh viện Chợ Ry

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Bệnh viện Thống nhất

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

BVĐK TƯ Cần Thơ

Khám bệnh, chữa bệnh

 

4

BV Trường ĐH YD cần Thơ

Khám bệnh, chữa bệnh

 

5

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

Phòng chống dịch, VSMT

 

6

Viện Vệ sinh, Y tế công cộng TP. HCM

Phòng chống dịch, VSMT

 

 

 

thuộc tính Quyết định 2337/QĐ-BYT

Quyết định 2337/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2337/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:06/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Mỗi Bệnh viện thành lập từ 03 đội cấp cứu cơ động để ứng phó thiên tai

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2337/QĐ-BYT về việc phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế ngày 06/06/2019.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu mỗi Bệnh viện thành lập ít nhất 03 đội cấp cứu cơ động ngoại viện, mỗi Viện thành lập ít nhất 03 đội cơ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường kèm theo đầy đủ trang bị, thuốc, hóa chất để có thể tổ chức cấp cứu và xử lý phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại hiện trường.

Cụ thể, tại khu vực phía Bắc: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện E đảm nhiệm lĩnh vực khám, chữa bệnh; Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đảm nhiệm phòng chống dịch bệnh; Viện sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh môi trường đảm nhiệm vệ sinh môi trường.

Tại khu vực Nam Bộ: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ đảm nhiệm phòng, chống dịch bệnh; Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh, Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh đảm nhiệm phòng chống dịch, vệ sinh môi trường.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2337/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi