Quyết định 1776/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1776/QĐ-BTC

Quyết định 1776/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1776/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành:13/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn
Ngày 13/07/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 1776/QĐ-BTC ban hành Quy chế phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.
Quy chế quy định Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (BCH) của Bộ Tài chính sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập; có trách nhiệm phối hợp với BCH của các Bộ, ngành khác trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; Quyết định cảnh báo và biện pháp đối phó với tình huống thiên tai. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các BCH của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra…; yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp kịp thời nhân lực, vật tư, kỹ thuật, phương tiện đáp ứng yêu cầu huy động cho công tác cứu hộ, cứu trợ khi cần thiết…
Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính thành lập các BCH tại đơn vị, tổ chức của mình, thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với BCH địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trong phạm vi đơn vị, tổ chức; đồng thời có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng đơn vị và BCH của Bộ Tài chính về tình hình phòng, chống lụt, bão trong phạm vi của đơn vị, tổ chức.
Ngoài ra, Quy chế cũng hướng dẫn việc phối hợp ứng phó các tình huống thiên tai theo phương châm: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ” trong các hoạt động như dự báo, cảnh báo, phát tin, chỉ đạo ứng phó thiên tai, cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn và chế độ thông tin báo cáo của BCH đối với từng tình huống cụ thể.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1776/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
------------
Số: 1776/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
--------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 8/3/1993 và Pháp lệnh bổ sung sửa đổi một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/8/2000;
Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ban Chhuy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Vụ Pháp chế;
-
Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ;
- Lưu VT, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 


QUY CHẾ
PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BTC ngày 13/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Quy chế
Quy chế này quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính và Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính; cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo trong ứng phó với các tình huống thiên tai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Quy chế này áp dụng đối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.
Điều 3. Gỉảỉ thích từ ngữ.
1. Thiên tai quy định trong quy chế này bao gồm: mưa lớn, áp thấp nhiệt đi, bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, giông, lốc, sét, sạt lở do mưa lũ, nước dâng, động đất, sóng thần.
2. Tình huống thiên tai là giai đoạn kể từ khi một hoặc một số thiên tai quy định tại khoản 1 Điều 3, bắt đầu xuất hiện và có khả năng gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân và các hoạt động kinh tế, xã hội trên lãnh thổ, các vùng biển, đảo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi không còn khả năng gây ảnh hưởng đến Việt Nam.
 
Chương 2.
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ TÀI CHÍNH
 
Điều 4. Tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính.
Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập; tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc đôn đốc, chỉ đạo điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính; bao gồm các thành viên sau:
Một Lãnh đạo Bộ làm Trưởng Ban.
Chánh Văn phòng Bộ làm Phó trưởng Ban.
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính làm Phó trưởng Ban.
Các ủy viên gồm đại diện là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh; Tổng cục Thuế; Kho bạc Nhà nước; Tổng cục Hải quan; Tổng cục Dự trữ Nhà nước; y ban chứng khoán Nhà nước; Giám đốc Học viện Tài chính; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ.
Căn cứ yêu cầu công tác, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính quyết định bổ sung Lãnh đạo các đơn vị có liên quan tham gia Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ.
Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Chhuy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính.
- Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương và phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành khác, địa phương và Cơ quan khí tượng thủy văn với nhiệm vụ:
+ Quyết định cảnh báo và biện pháp đối phó vi tình huống thiên tai.
+ Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
+ Ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về công tác dự báo, cảnh báo phục vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.
- Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra.
- Tổng hợp tình hình, đề xuất với Bộ trưởng quyết định các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trong phạm vi toàn ngành Tài chính.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.
- Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.
Điều 6. Quyền hạn của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính.
1. Yêu cầu các Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm bảo vệ người, tài sản, công trình phòng, chống lụt, bão và cơ sở kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, tổ chức cùng cấp.
2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp kịp thi nhân lực, vật tư, kỹ thuật, phương tiện đáp ứng yêu cầu huy động cho công tác cứu hộ, cứu trợ khi cần thiết.
3. Yêu cầu các đơn vị, tổ chức trực thuộc đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại sau thiên tai, báo cáo, đề xuất cấp có thm quyền xem xét, quyết định biện pháp xử lý và mức độ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Chương 3.
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
 
Điều 7. Tổ chức Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính:
Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính do Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thành lập; tham mưu giúp Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức cùng cấp trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi của đơn vị, tổ chức.
Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban. Thủ trưởng đơn vị quyết định về số lượng, cơ cấu, nhiệm vụ các thành viên của Ban cho phù hợp.
Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về dự báo, cảnh báo phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong phạm vi quản lý của đơn vị, tổ chức.
Tham mưu giúp Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức cùng cấp trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi của đơn vị, tổ chức.
Tổng hợp báo cáo Thủ trưởng đơn vị và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính về tình hình phòng, chống lụt, bão trong phạm vi của đơn vị, tổ chức.
Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương (nơi đơn vị đóng trụ sở) trong lập kế hoạch và thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trong phạm vi đơn vị, tổ chức.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban do Trưởng ban phân công.
Điều 9. Quyền hạn của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính:
1. Xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện và dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.
2. Quyết định theo thẩm quyền huy động nhân lực, vật tư, phương tiện của các tổ chức, cá nhân để ứng cứu, cứu trợ kịp thời các tình huống cấp bách xảy ra trên địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở.
3. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai của đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền về thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ.
 
Chương 4.
PHỐI HỢP ỨNG PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG THIÊN TAI
 
Điều 10. Nguyên tắc phối hợp.
1. Chỉ đạo ứng phó các tình huống thiên tai phải đảm bảo nguyên tắc chỉ huy thống nhất, phân công cụ thể, chủ động, kịp thời và phù hp với diễn biến thực tế tình huống thiên tai.
2. Khi có nhiều lực lượng cùng tham gia ứng phó tình huống thiên tai trên một địa bàn, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cao nhất của địa phương hoặc người được Trưởng ban ủy quyền là người chỉ huy ứng phó.
3. Thiên tai xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến địa phương nào, địa bàn nào, chính quyền và các lực lượng tại địa phương đó, địa bàn đó phải chủ động triển khai ứng phó ngay theo phương châm “chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.
Điều 11. Phối hợp trong dự báo, cảnh báo và chỉ đạo phòng tránh thiên tai
1. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành khác và địa phương, đ quyết định cảnh báo và chỉ đạo các biện pháp ứng phó với thiên tai trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính tại địa phương.
2. Các quyết định cảnh báo và chỉ đạo các biện pháp ứng phó với thiên tai được căn cứ trên quyết định cảnh báo và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các dự báo, cảnh báo của các Cơ quan khí tượng thủy văn (gồm: Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, các Đài khí tượng thủy văn khu vực, các Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, Viện Vật lý địa cầu).
Điều 12. Phối hợp phát tin dự báo, cảnh báo và chỉ đạo phòng tránh thiên tai
1. Việc phát tin chính thống về dự báo, cảnh báo và chỉ đạo phòng tránh thiên tai do Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Công ty Thông tin Hàng hải, Bộ đội biên phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương, thực hiện qua sóng phát thanh truyền hình, hệ thống truyền thanh, thông tin hữu tuyến và vô tuyến, các phương tiện thông tin liên lạc như internet, loa tay và các phương tiện truyền tin truyến thống khác.
2. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính chủ động thu nhận thông tin về tình hình thiên tai sắp xảy ra từ các bản tin chính thống nêu trên và tổ chức triển khai phòng, chống và ứng phó khi thiên tai xảy ra.
Điều 13. Phối hợp chỉ đạo ứng phó thiên tai.
1. Tình huống khi có bão, áp thấp nhiệt đới
a) Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính chỉ đạo các biện pháp chung ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới.
b) Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Bộ đội Biên phòng địa phương, chủ động kiểm đếm người và tàu thuyền thuộc đơn vị quản lý hoạt động trên biển (nếu có), phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện việc thông tin, hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc v nơi an toàn đtrú tránh bão, áp thấp nhiệt đới.
c) Triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động chằng chống nhà ở, nhà làm việc; trong trường hợp cần thiết có thể quyết định việc sơ tán để đảm bảo an toàn cho người, hồ sơ tài liệu, tài sản... của cơ quan đơn vị; tham gia các hoạt động phòng chống bão theo huy động của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương.
2. Tình huống khi có lũ lớn, lũ quét và sạt l
a) Tổ chức ứng phó lũ quét, sạt l
Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tăng cường cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn, thanh niên tình nguyện ... phương tiện cứu hộ cứu nạn, thông tin liên lạc, vật tư và nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng tại các vị trí xung yếu, vùng có nguy cơ cao, dễ bị chia cắt.
b) Tổ chức sơ tán đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cán bộ công chức và của đơn vị.
Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính quyết định, chỉ huy và triển khai việc sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ bị ngập lũ, lũ quét và sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cán bộ công chức và của đơn vị.
3. Tình huống khi có tin cảnh báo sóng thần
Khi nhận được tin cảnh báo sóng thần, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính thực hiện chế độ thông tin, tổ chức ứng phó, sơ tán cán bộ, công chức và phối hợp tổ chức sơ tán dân cư trên địa bàn, theo Quy chế Phòng, chống động đất sóng thần được ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Tình huống khi có tin động đất
Trường hợp xảy ra động đất, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính phối hợp thực hiện chế độ thông tin, tchức ứng phó, sơ tán cán bộ công chức và phối hợp tổ chức sơ tán dân cư trên địa bàn, theo Quy chế Phòng, chống động đất, sóng thần ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 14. Phối hp trong cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn.
1. Tìm kiếm cứu nạn trên biển
Việc tìm kiếm cứu nạn trên biển thực hiện theo Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển ban hành theo Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Tìm kiếm cứu nạn trên đất liền
Ban Chhuy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính chủ trì, huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn chủ động thực hiện tìm kiếm, cứu nạn.
Trường hợp vượt quá khả năng của đơn vị, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính phải báo cáo kịp thời lên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính và của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn để đề nghị hỗ trợ.
Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị khác thuộc Bộ phối hp tham gia tìm kiếm, cứu nạn, hoặc xin hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn từ Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão Trung ương.
Điều 15. Phối hp trong cứu trợ khẩn cấp, khôi phục và tái thiết.
1. Cứu trợ khẩn cấp
Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính, tiến hành xác định, đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ khẩn cấp tại đơn vị; huy động nguồn lực dự phòng và nguồn khác tại địa phương để thực hiện công tác cứu trợ kịp thời.
Trong trường hợp nhu cầu cứu trợ vượt quá khả năng xử lý của đơn vị, phải tổng hợp báo cáo cấp cao hơn để đề nghị hỗ trợ.
2. Khôi phục tái thiết sau thiên tai
Khi kết thúc đợt thiên tai, Trưởng Ban phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra, đánh giá thiệt hại, xác định ưu tiên và xây dựng phương án khôi phục và tái thiết, huy động nguồn lực tại chỗ. Trường hợp nhu cầu vượt quá khả năng nguồn lực của đơn vị, báo cáo Bộ quyết định hỗ trợ.
Điều 16. Chế độ thông tin báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.
- Báo cáo khẩn cấp
Giai đoạn khẩn cấp tính từ thời điểm 24 gitrước và sau khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền; có thông báo lũ khẩn cấp, lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn gây ngập lụt và các sự cố nghiêm trọng khác, chế độ báo cáo quy định như sau:
+ / Nội dung báo cáo: Vị trí, thời điểm, qui mô, diễn biến thiên tai, sự cố; thiệt hại ban đầu (người, nhà cửa, công trình, các tài sản khác....); những thông tin ban đầu về công tác chỉ đạo và khắc phục; kiến nghị.
+/ Thời lượng báo cáo: tối thiểu 1 lần/1 ngày. Ngoài ra phải thường xuyên liên lạc qua điện thoại và báo cáo ngay khi xảy ra tình trạng khẩn cấp.
+/ Nơi nhận báo cáo: Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính.
+/ Thời gian báo cáo: Trước 18h hàng ngày.
- Báo cáo nhanh hàng ngày
+ / Nội dung báo cáo: Các nội dung như báo cáo khẩn cấp nhưng chi tiết hơn, trong đó có nhận xét và kiến nghị bước đầu.
+/ Thời lượng báo cáo: 1 lần/1 ngày.
+/ Nơi nhận báo cáo: Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính.
+/ Thời gian báo cáo: Trước 18h hàng ngày.
- Báo cáo tổng hợp sau từng đợt thiên tai:
Kết thúc mỗi đợt thiên tai, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính phải tổ chức kiểm tra, phân loại, đánh giá tình hình thiệt hại; lập báo cáo tổng hợp về diễn biến, tình hình thiệt hại, công tác chỉ đạo đối phó, nhu cầu hỗ trợ và khắc phục hậu quả, các đề nghị, gửi về Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính để tổng hợp toàn diện tình hình, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.
Thời gian báo cáo chậm nhất sau 02 ngày kể từ khi kết thúc đợt thiên tai.
- Báo cáo tổng hợp hàng năm:
Hàng năm Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trong năm; phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo; báo cáo gửi về Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính; để đánh giá, tổng hợp chung báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương. Thi gian nhận báo cáo chậm nhất vào 10 ngày đầu tháng 12 hàng năm (sau khi gửi báo cáo, nếu xảy ra thiên tai sẽ báo cáo bổ sung sau đó).
Điều 17. Phương thức gửi công điện, báo cáo, công văn
Trong khi thiên tai đang diễn ra, các công điện, báo cáo, công văn được gửi bằng Fax, thư điện tử để đảm bảo thông tin kịp thời, sau đó văn bản chính thức được gửi bằng đường bưu điện để lưu theo qui định.
 
Chương 5.
TÀI CHÍNH BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ TÀI CHÍNH; BAN CHỈ HUY PHỔNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
 
Điều 18. Kinh phí phục vụ phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai:
1. Kinh phí phục vụ phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai của Bộ Tài chính và của các đơn vị, tchức trong nội bộ ngành Tài chính được b trí trong dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của các đơn vị.
2. Nội dung chi trực tiếp phục vụ phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai:
- Phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ.
- Tập huấn, huấn luyện, đào tạo, diễn tập về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.
- Tổ chức hội họp; công tác phí.
- Phụ cấp làm đêm, thêm giờ của cán bộ trực chỉ đạo, theo dõi, trực tiếp tham gia phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.
- Vật tư, phương tiện, nguyên, nhiên vật liệu, dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc.
- Các nội dung chi trực tiếp khác.
3. Mức chi: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
4. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai của các đơn vị thuộc Bộ có nhiệm vụ lập dự toán kinh phí phục vụ phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai của đơn vị để tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị; đối với các nội dung chi phát sinh: Làm thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
 
Chương 6.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 19. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
Điều 20. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Quy chế trong đơn vị, hệ thống; quán triệt, phổ biến nội dung Quy chế cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Nữ công, Đoàn Thanh niên của đơn vị để tổ chức thực hiện phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai theo quy định.
Điều 21. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính) để xem xét, giải quyết./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi