Quyết định 1475/QĐ-BTNMT Kế hoạch thực hiện đề án Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1475/QĐ-BTNMT

Quyết định 1475/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025"
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1475/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành:27/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 27/7/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 1475/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025".

Theo đó, giai đoạn 2021-2023 triển khai thực hiện dự án về phân loại, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, trong đó: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì bố trí quỹ đất cho các điểm tập kết/trung chuyển, hạ tầng; Tổng cục Môi trường hỗ trợ địa phương thiết kế và triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong công tác bảo vệ môi trường; Ủy ban nhân dân các cấp và doanh nghiệp quản lý mô hình thí điểm.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Môi trường, Hộ gia đình và Ủy ban nhân dân các cấp, doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện thí điểm 10 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1475/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
_________

Số: 1475/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025"

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”.

Điều 2. Giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện; tổng hợp thông tin, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (để phối hợp);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ: Quỹ BVMT Việt Nam, Thanh tra Bộ, Cục Biến đổi khí hậu, Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Quản lý đất đai (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCMT.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025" (Kèm theo Quyết định số 1475/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

1. Mục tiêu

- Hoàn thành các nội dung đã được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” (sau đây gọi là Quyết định số 2114/QĐ-TTg);

- Hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu đã ban hành tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg;

- Việc triển khai Đề án là căn cứ để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết, đánh giá, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), hoàn thiện tiêu chí BVMT đối với tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, phổ biến, áp dụng cho các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo.

2. Nội dung

2.1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; giám sát hoạt động BVMT đối với nguồn thải lớn, nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thống kê, rà soát, công khai thông tin đối với các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường;

- Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về BVMT.

2.2. Triển khai các dự án, nhiệm vụ về BVMT, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, các mô hình thí điểm phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ BVMT Việt Nam đối với các công trình, dự án xử lý chất thải và BVMT trên địa bàn.

- Tổng cục Môi trường ưu tiên tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ, các mô hình thí điểm về BVMT (thu gom, xử lý chất thải; hỗ trợ xử lý các địa điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật,..), bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Cục Biến đổi khí hậu thực hiện các dự án, nhiệm vụ, các mô hình thí điểm về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai trong nông nghiệp, nông thôn; tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ phát triển nông nghiệp;

- Vụ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xác định và bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với nội dung của Đề án theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổng hợp, cân đối, đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg theo đề nghị của các đơn vị trong Bộ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan;

- Quỹ BVMT Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc Bộ, địa phương, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để triển khai các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 2114/QĐ-TTg.

2.3. Hỗ trợ thí điểm xây dựng và triển khai thực hiện dự án về phân loại, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kêu gọi đầu tư khu xử lý chất thải tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường; xây dựng mô hình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt quy mô tập trung.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổng hợp, cân đối, đề xuất phân bổ kinh phí sự nghiệp BVMT hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh triển khai, thực hiện các mô hình xử lý nước thải sinh khu dân cư nông thôn theo đề nghị của Tổng cục Môi trường đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan;

- Quỹ BVMT Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong việc vay vốn triển khai thực hiện dự án đầu tư khu xử lý chất thải thuộc Đề án theo quy định hiện hành;

- Tổng cục Môi trường hướng dẫn thực hiện các quy định về BVMT nông thôn theo Luật BVMT 2020; ban hành tiêu chí về công nghệ và hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt và hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ; hỗ trợ địa phương thiết kế và triển khai thực hiện hệ thống phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong công tác BVMT; hỗ trợ thí điểm các mô hình xử lý nước thải sinh soát khu, cụm dân cư nông thôn.

3. Chi tiết nội dung, phân công, tiến độ thực hiện các dự án/nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo.

 

 

Phụ lục

PHÂN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2114/QĐ-TTG NGÀY 16/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH  PHỦ VỀ ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2021-2025”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1475/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Nội dung thực hiện

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Thời gian dkiến hoàn thành

Ghi chú

1

Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường” quy mô cấp tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn và nâng cấp, xây dựng một số điểm xử lý rác thải khác theo quy hoạch.

02 nhà máy lớn, tại thị xã Hồng Lĩnh, huyện Lộc Hà, với công suất 300 - 500 tấn/ngày; khu vực phía Nam tại huyện Kỳ Anh, với công suất 500 tấn/ngày

 

 

 

 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt quy hoạch, bố trí mặt bằng, hạ tầng, đối ứng theo quy định của pháp luật

UBND tỉnh Hà Tĩnh

2021-2022

 

 

- Hướng dẫn và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong việc vay vốn triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành

Quỹ BVMT Việt Nam

2021-2025

 

 

- Ban hành tiêu chí về công nghệ và hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất thải)

2021

 

 

- Đầu tư, xây dựng và quản lý nhà máy sau đầu tư, vận hành

Doanh nghiệp

 

 

2

Triển khai thực hiện dự án về phân loại, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh

Mô hình thí điểm về phân loại, thu gom và xử lý chất thải

 

 

 

 

- Bố trí quỹ đất cho các điểm tập kết/trung chuyển, hạ tầng

UBND tỉnh Hà Tĩnh

2021-2023

 

 

- Hỗ trợ địa phương thiết kế và triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong công tác BVMT

Tổng cục Môi trường (Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường)

2021-2023

 

 

- Quản lý mô hình thí điểm

UBND các cấp/doanh nghiệp

 

 

3

Hỗ trợ thực hiện thí điểm 10 mô hình xử lý nước thải sinh khu dân cư nông thôn

10 mô hình xử lý nước thải sinh khu dân cư nông thôn

 

 

 

 

- Xây dựng và phê duyệt thành các dự án cụ thể; lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất để thực hiện mô hình theo các quy mô khác nhau (phân tán hộ gia đình, khu/cụm dân cư)

UBND tỉnh Hà Tĩnh

2021-2022

 

 

- Tổng hợp, cân đối, đề xuất phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện dự án theo đề xuất của Tổng cục Môi trường và UBND tỉnh Hà Tĩnh theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TNMT

2021-2025

 

 

- Hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ

Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất thải)

2021-2022

 

 

- Hỗ trợ thí điểm 10 mô hình xử lý nước thải sinh khu dân cư nông thôn quy mô khác nhau (phân tán hộ gia đình, khu/cụm dân cư)

Tổng cục Môi trường (Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Viện Khoa học môi trường)

2022-2023

 

 

- Quản lý mô hình thí điểm

Hộ gia đình/UBND các cấp/doanh nghiệp

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi