Quyết định 1340/QÐ-BTNMT 2018 Điều chỉnh Chương trình XD định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1340/QÐ-BTNMT

Quyết định 1340/QÐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1340/QÐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:26/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ TNMT điều chỉnh xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật giai đoạn 2016-2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định 1340/QĐ-BTNMT ngày 26/04/2018.

Theo đó, bổ sung vào Chương trình: Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (điều chỉnh, bổ sung); Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc các thông số dioxin/furan; Định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo đa dạng sinh học quốc gia; …

Ngoài ra, Chương trình còn bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn: Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn; Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1340/QÐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

Số: 1340/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì thực hiện tổ chức triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện; Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng xem xét ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ
trưng;
- Lưu: VT, KHTC. ĐC(30
)

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Danh mục

Sự cần thiết

Cơ sở pháp lý

Cơ skhoa học (*)

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn v phi hợp

Ghi chú

Bắt đầu (Tháng/ năm)

Trình Bộ (Tháng/ năm)

Ban hành (Tháng/ năm)

 

 

 

I

Địa chất và Khoáng sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Định mức kinh tế - kỹ thuật phân tích mẫu trên hệ quang phổ khối ICP-MS

- Phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc chưa có định mức, đơn giá phục vụ quản lý và sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản đáp ứng yêu cầu quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên - môi trường

- Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đang đề xuất xây dựng quy định kỹ thuật phân tích mẫu trên hệ quang phkhối ICP- MS

01/2018

12/2018

6/2019

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa cht về khoáng sản tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

1.2

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa chất (điều chỉnh, bsung, hoàn thiện 04 nội dung: đánh giá khoáng sản, lấy mẫu công trình, ly mẫu cơ lý đá và điều tra địa chất - khoáng sản biển).

- Các bộ định mức hiện nay được xây dựng trên cơ sở quy trình kỹ thuật cũ (chủ yếu biên dịch từ tài liệu của Liên Xô cũ) và xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật cũ (Luật Khoáng sản năm 1996) hiện nay đã không còn phù hợp Để phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc phục vụ quản lý và sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bn quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản đáp ứng yêu cầu quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên - khoáng sản.

- Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2013; số 3279/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013-2015, 2016-2020.

- Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hưng đến năm 2030.

- Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013;

01/2018

9/2020

12/2020

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

1.3

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác khoan (điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 3 nội dung: khoan máy, khoan tay và tháo lắp vận chuyển khoan).

- Các bộ định mức hiện nay được xây dựng trên cơ sở quy trình kỹ thuật cũ (chủ yếu biên dịch từ tài liệu của Liên Xô cũ) và xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật cũ (Luật Khoáng sản năm 1996) hiện nay đã không còn phù hợp Đphục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc phục vụ quản lý và sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản đáp ng yêu cầu quy hoạch quản lý tng hợp tài nguyên - khoáng sản.

- Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2013; s 3279/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013-2015, 2016-2020.

- Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng.

- Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013;

01/2018

10/2019

3/2020

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

1.4

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác khai đào (điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 5 nội dung: thi công hố, thi công va lộ, thi công hào, thi công giếng và lấp công trình hào, hố và giếng).

- Các bộ định mức hiện nay được xây dựng trên cơ sở quy trình kỹ thuật cũ (chủ yếu biên dịch từ tài liệu của Liên Xô cũ) và xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật cũ (Luật Khoáng sản năm 1996) hiện nay đã không còn phù hợp Để phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc phục vụ quản lý và sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản đáp ng yêu cầu quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên - khoáng sản.

- Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2013; số 3279/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013-2015, 2016-2020.

- Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013;

01/2018

10/2019

3/2020

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

1.5

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác gia công và phân tích mu (điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện).

- Các bộ định mức hiện nay được xây dựng trên cơ sở quy trình kỹ thuật cũ (chủ yếu biên dịch từ tài liệu của Liên Xô cũ) và xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật cũ (Luật Khoáng sản năm 1996) hiện nay đã không còn phù hợp Để phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc phục vụ quản lý và sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản đáp ứng yêu cầu quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên - khoáng sản.

- Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2013; số 3279/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013-2015, 2016-2020.

- Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưng thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013;

01/2018

9/2020.

12/2020

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

1.6

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện).

- Các bộ định mức hiện nay được xây dựng trên cơ sở quy trình kỹ thuật cũ (chủ yếu biên dịch từ tài liệu của Liên Xô cũ) và xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật cũ (Luật Khoáng sản năm 1996) hiện nay đã không còn phù hợp Để phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc phục vụ quản lý và sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản đáp ng yêu cầu quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên - khoáng sản.

- Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2013; số 3279/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013-2015, 2016-2020.

- Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013;

01/2018

10/2019

3/2020

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

1.7

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kthiết b chun và thiết bị kim định vật lý.

- Phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc chưa có định mức, đơn giá phục vụ quản lý và sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa cht và khoáng sản đáp ứng yêu cầu quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên - môi trường

- Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đã có một số kết quả đề tài nghiên cứu khoa học

01/2019

9/2019

9/2020

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản - QĐ 1990/QĐ-TTg

1.8

Định mức kinh tế - kthuật công tác điều tra, đo vđịa chất môi trường phóng xạ các tỷ lệ: 1/50.000, 1/25.000, 1/10.000, 1/5.000 và 1/2.000; Quan trắc môi trường phóng xạ mỏ khoáng sản tại một trạm quan trắc cho một lượt trạm (tổng hợp).

Phục vụ công tác điều tra cơ bản về địa chất và thăm dò khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và nhu cầu của xã hội.

- Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ca Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công, phục vụ cho việc đặt hàng, đu thầu các nhiệm vụ, dự án.

- Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Quy hoạch điều tra cơ bn địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

- Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT ngày 25/2/2015 “Quy định kỹ thuật công tác điều tra đánh giá địa chất môi trường”

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2044/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch 5 năm 2016-2020 triển khai, thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia.

- Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Hàng năm Tổng cục phê duyệt phương án thi công, trong đó nêu rõ các phương pháp đo, thời gian, chế độ báo cáo kết quả

01/2019

9/2019

3/2020

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản - QĐ 1990/QĐ-TTg

- Thuộc nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư 02/2017/TT- BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính

1.9

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng, tỷ lệ 1:50 000 (1:25.000).

Phục vụ công tác điều tra cơ bản về địa chất và thăm dò khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và nhu cầu của xã hội.

- Phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc chưa có định mức, đơn giá phục vụ quản lý và sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản đáp ứng yêu cầu quy hoạch quản lý tng hợp tài nguyên - môi trường

- Quyết định số 1881/QĐ-BTNMT ngày 04/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ vviệc phê duyệt Đề án “Bảo tồn di sn địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam”

- Quyết định số 1501/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều tra di sn địa chất, công viên địa chất tlệ 1:200 000 và 1:50 000 (1:25 000)

01/2019

9/2019

3/2020

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sn

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản - QĐ 1990/QĐ-TTg

1.10

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác bay đo từ, trọng lực biển từ 0 đến 200 hải lý; công tác bay đo từ, phổ gamma, trọng lực trên đất liền.

- Phục vụ cho Dự án “Bay đo từ - trọng lực biển tlệ 1:250.000 Biển và Hải đảo Việt Nam” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trưng phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-BTNMT ngày 19/1/2016.

- Phục vụ cho Đề án “Bay đo từ phổ gamma và trọng lực Lào Cai - Yên Bái tỷ lệ 1:50.000 - 1:25.000’’ được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2391/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2014.

- Phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc chưa có định mức, đơn giá phục vụ quản lý và sn xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản đáp ứng yêu cầu quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên - môi trường

- Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên- môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;

- Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;

- Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đang xây dựng Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ, trọng lực biển từ 0 đến 200 hải lý; công tác bay đo từ, phổ gamma, trọng lực trên đất liền tại Quyết định số 39/QĐ-BTNMT ngày 08/01/2018

01/2018

8/2019

12/2019

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đề xuất bổ sung Chương trình

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản - QĐ 1990/QĐ-TTg

1.11

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên thóa học trong mẫu đất.

- Phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc chưa có định mức, đơn giá phục vụ quản lý và sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản đáp ứng yêu cầu quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên - môi trường.

- Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT ngày 03/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư

- Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

- Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết đnh s 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 654/QĐ-ĐCKS ngày 12/6/2017 và Quyết định số 747/QĐ-ĐCKS ngày 05/7/2017 của Tổng cục ĐC và KS Việt Nam về việc phê duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ.

- Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đang trình Bộ TN&MT ban hành quy định kỹ thuật

6/2017

11/2017

6/2018

Tổng cục ĐC và KS Việt Nam

 

- Đề xuất bổ sung Chương trình

- Đã trình Bộ TNMT tại Công văn số 2111/ĐCKS- KHTC ngày 10/7/2017.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản - QĐ 1990/QĐ-TTg

II

Quản lý đất đai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Định mức kinh tế - kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (điều chỉnh, bổ sung).

Điều chỉnh định mức ban hành tại Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT, ngày 29/7/2014

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về thng kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

6/2018

10/2018

12/2018

Tổng cục Quản lý đất đai

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

2.2

Định mức kinh tế - kỹ thuật Điều tra, đánh giá đất đai (điều chỉnh, bổ sung).

Điều chỉnh định mức ban hành tại Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014;

- Thông tư ban hành Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai (dự kiến ban hành trong năm 2015).

Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

01/2019

10/2019

12/2019

Tổng cục Quản lý đất đai

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc Điều tra, đánh giá đất đai của cnước, các vùng tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

2.3

Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ và cung cấp thông tin đất đai (điều chỉnh, bổ sung).

Điều chnh định mức ban hành tại Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT, ngày 25/10/2013.

 

 

01/2019

10/2019

12/2019

Tổng cục Quản lý đất đai

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc Mục 9 tiêu chí: Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia Quyết định số 1990/QĐ-TTg

2.4

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (điều chỉnh, bổ sung).

Điều chỉnh định mức ban hành tại Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 phù hợp với yêu cầu mới về công tác Quy hoạch sử dụng đất.

Luật quy hoạch; Luật Đt đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Đang điều chỉnh quy trình kthuật tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014.

6/2018

10/2018

12/2018

Tổng cục Quản lý đất đai

-Các đơn vị thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch -Tài chính

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai

- Đề xuất bổ sung Chương trình

- Thuộc tiêu chí: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp vùng tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

III

Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập khu bảo tồn thiên nhiên.

Hiện nay, nhiều khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao đã được khoanh v, xác định và quy hoạch chuyển đổi, thành lập mới tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của TTCP phê duyệt Quy hoạch tng thể BTĐDSH cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, các thông tin, số liệu về các khu vực có tiềm năng thành lập mới theo Quyết định 45/QĐ-TTg chưa được điều tra, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện nên gây khó khăn cho công tác lập quy hoạch, bo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là hạn chế về cơ sở dữ liệu và nguồn lực trong triển khai thiết lập các KBT.

Nhiều địa phương trên cả nước có các khu ĐNN quan trọng có nhu cầu thành lập mới như Quảng Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên Huế. Hoặc một số địa phương có nhu cầu thành lập khu Ramsar như Thành phố H Chí Minh (khu ĐNN Cần Giờ) nhưng yêu cầu để trở thành khu Ramsar cần được quản lý dưới hình thức KBT.

Theo Khoản 2 Điều 24 Luật Đa dạng sinh học, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý KBT có liên quan quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định dự án thành lập KBT cấp tnh; quyết định thành lập KBT cấp tỉnh và Điều 27 Trách nhiệm quản lý KBT của Luật Đa dạng sinh học về tổ chức quản lý KBT theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ.

Hiện nay, chưa có hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể cũng như quy định cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thành lập KBT thiên nhiên. Do vậy, việc xác định được định mức kinh tế - kỹ thuật là điều cần thiết.

- Khoản 2 Điều 24, Luật Đa dạng sinh học;

- Điều 27, Luật Đa dạng sinh học;

- Điều 9 Nghị định 65/2010/NĐ-CP;

- Điều 7 Nghị định 65/2010/NĐ-CP.

Chưa có

04/2018

09/2020

12/2020

Cục Bảo tn đa dạng sinh học

Bộ NNPTNT BTC, Bộ KHĐT,

Các UBND tỉnh, các Sở ban ngành có các KBT

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Quy hoạch tổng thbảo tn đa dạng sinh học của cả nước tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

3.2

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc các thông số dioxin/furan (PCDD/PCDF) trong nước thải, khí thải, đất, trầm tích, chất thải (Bổ sung vào Thông tư 20/2017/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường).

Làm cơ sở, căn cứ cho việc áp dụng, xây dựng, thẩm định thuyết minh, dự toán các nhiệm vụ, đề tài liên quan đến hoạt động quan trắc dioxin/furan trong các thành phần môi trường.

- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về việc Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2669/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý các đán, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 216/QĐ-BTNMT ngày 20/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư 20/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

1. Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường;

2. Các QCVN cho các thành phần môi trường:

+ Đất, trầm tích: QCVN 43:2012/BTNMT; QCVN 45:2012/BTNMT;

+ Khí thải: QCVN 30:2012/BTNMT, QCVN 02:2012/BTNMT; QCVN 51:2013/BTNMT; QCVN 61:2016/BTNMT;

+ Chất thải rn: QCVN 07:2009/BTNMT;

+ Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy: QCVN 12-MT:2012/BTNMT;

04/2018

12/2018

12/2018

Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

 

- Đề xuất bổ sung Chương trình

- Thuộc tiêu chí: Quan trc môi trường quốc gia; thống kê môi trường quốc gia; lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

3.3

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo đa dạng sinh học quốc gia.

Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, cùng với nỗ lực của cộng đng quc tế, hiện nay Chính phủ Việt Nam đã tiến hành rất nhiều hoạt động nhằm bảo tồn đa dạng sinh học.

Luật Đa dạng sinh học quy định tại khoản 1 Điều 72: Báo cáo đa dạng sinh học là một phần của Báo cáo môi trường quốc gia. Thực hiện Luật Đa dạng sinh học và nghĩa vụ quốc gia thành viên của Công ước Đa dạng sinh học việc xây dựng báo cáo đa dạng sinh học quốc gia là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, với tình trạng hiện nay khi các sliệu về đa dạng sinh học còn tản mạn và chưa đảm bảo tính thống nhất, việc xây dựng và công bố báo cáo đa dạng sinh học quốc gia chính là một nguồn tài liệu tham khảo cung cấp số liệu chính thức về đa dạng sinh học của Việt Nam

Việc lập báo cáo đa dạng sinh học quốc gia là rất cần thiết, tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể cũng như quy định cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động này. Do vậy, việc xác định được định mức kinh tế - kỹ thuật là điều cần thiết.

Khoản 1, Điều 72, Luật Đa dạng sinh học.

Chưa có

10/2018

8/2020

10/2020

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

Vụ Chính sách - pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các Bộ/ngành liên quan (NNPTNT; TC)

- Đề xuất bổ sung Chương trình

- Thuộc tiêu chí: Quan trắc môi trường quốc gia; thống kê môi trường quốc gia; lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

IV

Biển và Hải đảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000.

- Hiện nay công tác đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000 đang được triển khai thực tế tại các dự án của Chính phủ, nhưng công tác này chưa có Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Như vậy, để bổ sung cơ s pháp lý phục vụ công tác thanh quyết toán và Xây dựng kế hoạch, lập thiết kế - kỹ thuật cho các công tác đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển sau này và từng bước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

- Quyết định số 1696/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưng về việc phê duyệt Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.

- Quyết định số 2346/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán “Đo đạc và xây dựng các bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 tại một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng” thuộc Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.

Thông tư 63/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 về Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000

01/2017

8/2018

9/2018

Trung tâm Trc địa và Bản đồ biển - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

V

Đo đạc và Bản đồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sdữ liệu nền địa lý (điều chỉnh, bổ sung).

Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT ngày 22/11/2011.

Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng;

Thông tư số 20/2014/TT-BTNMT ngày 24/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng;

4/2019

10/2020

11/2020

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Sửa tên và thời gian thực hiện

- Thuộc Mục 9 tiêu chí: Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

5.2

Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bn đồ địa hình tlệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý cùng tỷ lệ.

Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đ.

Chưa có quy định kỹ thuật, năm 2017 mới xây dựng, dự kiến năm 2018 hoàn thiện.

Đang xây dựng quy định kỹ thuật

4/2019

10/2020

11/2020

Cục Đo đạc, Bn đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Sa lại tên để phù hợp với Cục Đo đạc, Bn đồ và Thông tin địa lý Việt Nam quy trình đang xây dựng và thời gian thực hiện.

- Thuộc tiêu chí: Thành lập và hiện chnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

5.3

Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đđịa hình và cơ sở dliệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 ban hành kèm theo Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015.

Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3/2018

04/2019

05/2019

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

- Đxuất bổ sung Chương trình;

- Đã giao KH năm 2018

- Thuộc tiêu chí: Thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia - QĐ 1990/QĐ-TTg

- Thuộc Mục 9 tiêu chí: Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

5.4

Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghim thu sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc và bn đồ.

Các quy định kỹ thuật, quy trình công nghệ đang được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Các quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật của ngành đo đạc và bản đồ.

3/2018

11/2018

12/2018

Cục Đo đạc, Bản đ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

- Đề xuất bổ sung Chương trình; Đã giao KH năm 2018

- Thuộc tất cả các nội dung của lĩnh vực đo đạc bản đồ - QĐ1990

- Thuộc Mục 9 tu chí: Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

VI

Khí tượng Thủy văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn (điều chỉnh, bổ sung).

Luật khí tượng thủy văn đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trong đó tại Chương 4. Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của Luật Khí tượng thủy văn bao gồm: điều 29 Nội dung thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; điều 30 Lưu trữ thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn; điều 31 Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; điều 32 Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

- Một số nhiệm vụ thay đổi thay đổi phù hợp với Luật khí tượng thủy văn mặt khác các đơn vị dn hướng tới tự chủ và xã hội hóa.

- Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vtrong Tổng cục Khí tượng thủy văn;

- Do thay đổi công nghệ dẫn tới một số quy trình về nghiệp vụ thay đổi (loại bỏ và bổ sung) để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Do đó cần sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn cho phù hợp tình hình hình mới.

- Luật khí tượng thủy văn

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

- Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT

- Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT

- Thông tư số 32/2017/TT-BTNMT

- Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT về công tác tư liệu KTTV;

- Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT về công tác Thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn

Chưa có

3/2018

11/2018

12/2018

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Công nghệ thông tin và dữ liu TNMT.

- Đề xuất bổ sung Chương trình;

- Thuộc tiêu chí: Điều tra, khảo sát, quan trc, giám sát tác động và dự báo, cnh báo về khí tượng thủy văn tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

6.2

Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia.

Luật khí tượng thủy văn đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trong đó tại Chương 4. Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của Luật Khí tượng thủy văn bao gồm: điều 29 Nội dung thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; điều 30 Lưu trữ thông tin dliệu khí tượng thủy văn; điều 31 Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; điều 32 Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Hướng dẫn thực hiện chương này bao gồm Nghị định số 38/2016/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia.

- Hiện tại, ngành KTTV chưa có một kiến trúc CSDL chung cho các loại thông tin dữ liệu KTTV

- Chưa có quy trình quy định kỹ thuật cho việc xây dựng CSDL KTTV quốc gia;

- Dữ liệu KTTV trong và ngoài ngành KTTV đang tiếp nhận ngày càng tăng;

- Chưa có định mức kinh tế kỹ thuật để xây dựng CSDL KTTV quốc gia.

- Luật khí tượng thủy văn

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

- Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT

- Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT

- Thông tư số 32/20I7/TT-BTNMT

Chưa có

1/2020

10/2020

12/2020

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT.

- Đề xuất bổ sung Chương trình;

- Thuộc Mục 9 tiêu chí: Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia: khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại Quyết định số 1990/QĐ TTg

6.3

Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra kiểm soát đánh giá chất lượng tài liệu quan trc khí tượng thủy văn.

1. Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thực sự được coi là công cụ trong quản lý vĩ mô nền kinh tế quốc dân cũng như quản lý vi mô trong các hoạt động nghiệp vụ của các cơ sở kinh tế. Định mức có liên quan cht chẽ đến các hoạt động quản lý kinh tế và kế hoạch hóa. Định mức là căn cứ để tính toán kế hoạch là công cụ để quản lý các hoạt động chuyên môn. Định mức phải phù hợp với những giai đoạn phát triển và xây dựng theo chiến lược đã đề ra, cũng như phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế đối với từng ngành, từng địa phương. Các Bộ, Ngành đang tích cực xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật có tính đặc thù cho hoạt động nghiệp vụ, sản xuất, kinh doanh của mình.

2. Công việc đánh giá thẩm tài liệu khí tượng khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường đã được thực hiện tại các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và tại Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường trong nhiều năm nhưng chưa có Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công việc này, hiện chỉ có Đnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn được Bộ Tài nguyên và Môi trưng ban hành tại Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016. Định mức là căn cứ để tính toán kế hoạch và là công cụ để quản lý các hoạt động chuyên môn, tính khi lượng công việc, xác định biên chế hoặc khoán công lao động cho công việc.

- Luật khí tượng thủy văn;

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn;

- Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước;

- Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động;

- Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia;

- Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn;

- Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt;

- Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn;

- Thông tư số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn;

- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phi, chế độ chi hội nghị.

- Quy định số 2669/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Công văn số 840/KTTVQG-KHTC ngày 21/7/2017 của Trung tâm KTTV quốc gia về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 2018;

- Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị máy móc

Chưa có

1/2019

12/2019

Quý 1/2020

Trung tâm Quan trc khí tượng thủy văn

1.Các Vụ chức năng Bộ tài Nguyên và Môi trường.

2. Các đơn vị trong Tổng cục Khíng Thủy văn

- Đề xuất bổ sung Chương trình;

- Thuộc tiêu chí: Điều tra, khảo sát, quan trắc, giám sát tác động và dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

VII

Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

- Nhiệm vụ phù hợp với nội dung công việc ứng dụng CNTT quy định trong Thông tư số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin.

- Đáp ng nhu cầu với chủ trương thuê dịch vụ CNTT. Kết quả của nhiệm vụ sẽ là căn cứ để tính toán trong khi xem xét thuê dịch vụ CNTT.

- Nhiệm vụ đã được đưa vào kế hoạch 16 - 20 của Cục Công nghệ thông tin.

- Thông tư số 19/2012/TTLT-BTC -BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kế hoạch 5 năm giai đoạn 16 - 20 ngành tài nguyên và môi trường.

Đang xây dựng

01/2017

10/2018

11/2018

Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trưng

 

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

VIII

Viễn thám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh viễn thám.

Hiện nay chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật về vận hành trạm thu do đó việc tính kinh phí cho công tác vận hành trạm thu nh viễn thám chdựa trên các đnh mức và cách tính công lao động cho một số công kỹ thuật trong quá trình vận hành. Đến nay chưa thể tính được một cách quy chuẩn cho cả công vận hành trạm thu ảnh viễn thám. Vậy cần phải xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho công việc này.

- QĐ số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

- QĐ s76/2014/QĐ-TTg ngày 29/08/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;.

- Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thám quốc gia ngày 25/09/2014

- Thông tư số 39/2015/TT-BTNMT ngày 09/7/2015 Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh của Bộ Tài nguyên và môi trường;

01/2018

12/2018

12/2018

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Giám sát tài nguyên môi trưng, thiên tai bng công nghệ viễn thám và Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia viễn thám theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

8.2

Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm ảnh viễn thám.

Phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực viễn thám.

- QĐ 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ Quy định về thu nhận, lưu tr, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

- QĐ 76/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 29/08/2015

- QĐ số 1516/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ TN&MT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia.

Đang xây dựng.

1/2018

12/2018

12/2018

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám và Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia viễn thám theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

8.3

Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Vận hành CSDL VTQG là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Cục Viễn thám quốc gia đã được quy định trong Quyết định số 1516/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2017. Dự án về xây dựng CSDL VTQG cũng đã được phê duyệt nhiệm vụ thực hiện từ 2015-17. Hiện nay chưa có định mức KTKT, do đó việc tính kinh phí cho công tác vận hành CSDL VTQG chdựa trên các định mức và cách tính công lao động cho một số công kỹ thuật trong quá trình vận hành. Vì vậy việc xây dựng “Xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành CSDLVTQG” là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của ngành và cũng hoàn toàn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Cục Viễn thám Quốc gia

- QĐ 76/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 29/08/2015

- QĐ số 1516/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 7 năm 2017 của Bộ TN&MT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;

- TT 70/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 03/05/2012;

- Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thám quốc gia ngày 25/09/2014.

Chưa có

1/2019

12/2019

12/2019

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Kế hoạch- Tài chính

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám và Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia viễn thám theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại Quyết định s 1990/QĐ-TTg

8.4

Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, giám sát tài nguyên môi trường bằng vin thám.

Cho đến nay Bộ TNMT đã chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện được nhiều chương trình, dự án điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường. Hệ thống số liệu, dữ liệu và các công trình trong ngành TNMT đóng vai trò quan trọng phục vụ đa lĩnh vực và là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như từng địa phương. Trong những năm qua, công tác qun lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường luôn được Đảng và Chính phủ quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, địa chất khoáng sản...vv. Hiện nay Định mức kinh tế - kỹ thuật Quan trắc, giám sát tài nguyên môi trường bằng viễn thám chưa xây dựng định mức hoặc chưa áp dụng định mức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (áp dụng tương tự của lĩnh vực khác như Đo đạc bản đồ...). Vì vậy, công tác quản lý, vận hành và thực hiện các công trình, dự án còn gặp nhiều khó khăn, chưa chủ động trong việc lập kế hoạch, thanh quyết toán các hạng mục chi phí

- QĐ 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 ca Thủ tướng chính phủ Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

- QĐ 76/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 29/08/2015.

- TT 10/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp cho người sử dụng.

- TT 37/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2011 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tlệ 1:25000, 1:100000, 1:250000 bằng tư liệu nh vệ tinh.

Chưa có

1/2019

12/2019

12/2019

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bng công nghệ viễn thám và Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia viễn thám theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg.

8.5

Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập cơ sở dữ liệu chuyên đề bằng viễn thám.

Sau hơn 30 năm, công nghệ viễn thám đã phát triển rất mạnh ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác điều tra, giám sát tài nguyên - môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ quốc phòng - an ninh mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hiện nay vn còn một số lĩnh vực mới như Viễn thám chưa xây dựng định mức hoặc chưa áp dụng định mức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (áp dụng tương tự của lĩnh vực khác như Đo đạc bản đồ...). Vì vậy, công tác quản lý, vận hành và thực hiện các công trình, dự án còn gặp nhiều khó khăn, chưa chđộng trong việc lập kế hoạch, thanh quyết toán các hạng mục chi phí.

- QĐ 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

- QĐ 76/2014/QĐ-TTg Sửa đi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 29/08/2015.

- QĐ số 1516/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ TN&MT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia.

Chưa có

1/2020

12/2020

12/2020

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đề xuất bổ sung Chương trình;

- Thuộc tiêu chí: Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám và Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia viễn thám theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

8.6

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

- Biên soạn Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

- Xây dựng bộ đơn giá sản phẩm xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia làm căn cứ giao kế hoạch, lập dự toán và thanh quyết toán giá trị sn phẩm hoàn thành.

- QĐ 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

- QĐ 76/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 29/08/2015.

- QĐ số 1516/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ TN&MT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia.

Chưa có

1/2020

12/2020

12/2020

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đề xuất bổ sung Chương trình;

- Thuộc tiêu chí: Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám và Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia viễn thám theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

8.7

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng công nghệ viễn thám.

- Biên soạn Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác thành lập bn đồ trường nhiệt bề mt nước biển vùng biển Việt Nam

- Xây dựng bộ đơn giá sản phẩm thành lập bản đồ trường nhiệt độ bề mặt nước biển vùng biển Việt Nam làm căn cứ giao kế hoạch, lập dự toán và thanh quyết toán giá trị sn phẩm hoàn thành.

- QĐ 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

- QĐ 76/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 29/08/2015.

- QĐ số 1516/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ TN&MT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia.

Chưa có

1/2020

12/2020

12/2020

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đề xuất bổ sung Chương trình;

- Thuộc tiêu chí: Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bng công nghệ viễn thám tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

8.8

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bn đhàm lượng diệp lục bề mặt nước biển bng công nghệ viễn thám.

- Biên soạn Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác thành lập bản đồ phân bố hàm lượng diệp lục (chlorophyll) nước biển vùng biển Việt Nam;

- Xây dựng bộ đơn giá sản phẩm thành lập bản đồ phân bố hàm lượng diệp lục (chlorophyll) nước biển vùng biển Việt Nam làm căn cứ giao kế hoạch, lập dự toán và thanh quyết toán giá trị sn phẩm hoàn thành.

- QĐ 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

- Quyết định 76/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 29/08/2015.

- Quyết định số 1516/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ TN&MT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia.

Chưa có

1/2020

12/2020

12/2020

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

-Đề xuất bổ sung Chương trình;

- Thuộc tiêu chí: Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

IX

Tài nguyên nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng báo cáo tài nguyên nước các cấp.

Hiện nay còn thiếu các quy trình, phương pháp chuẩn để thu thập tài liệu, thông tin, số liệu về tài nguyên nước và xác định công lao động, định mức vật liệu, dụng cụ, thiết bị phục vụ xây dựng báo cáo tài nguyên nước của quốc gia và của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khoản 1 Điều 12 Luật tài nguyên nước s 17/2012/QH13 quy định: Điều tra cơ bản tài nguyên nước bao gồm xây dựng báo cáo tài nguyên nước quốc gia, báo cáo tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước của ngành, lĩnh vực.

Chưa có

5/2018

6/2019

2019

Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước - Cục Quản lý tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trường các tnh/ thành phố trực thuộc trung ương, Các phòng chuyên môn thuộc Cục.

- Đã có trong Quyết định 3279/QĐ-BTNMT.

- Thuộc tiêu chí: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước đối với các nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tnh; lập quy trình vận hành liên hchứa trên lưu vực sông liên tnh tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

9.2

Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước (điều chỉnh, bổ sung).

TT01/2015/TT-BTNMT quy định Định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước gm công tác ngoại nghiệp, nội nghiệp, dự báo mực nước bng phương pháp thống kê.

Tuy nhiên, đến nay cần hoàn thiện, bổ sung vì các lý do sau:

- Trong những năm gần đây, nhất là thời kỳ khô hạn 2015- 2016 đòi hỏi phải có thêm bản tin chuyên đề về suy giảm mực nước và xâm nhập mặn;

- Cần làm rõ hơn công tác nội nghiệp, xử lý sliệu;

- Điều chỉnh lại một số vật liệu, dụng cụ cho phù hợp với thực tế công việc hiện nay;

- Thêm 1 số hạng mục công việc trước đây chưa có, điều chỉnh lại bố cục định mức, đổi tên 1 số hạng mục cho hợp lý.

TT01/2015/TT-BTNMT quy định Định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước.

- Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

1/2018

6/2018

8/2018

Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia

 

- Đề xuất bổ sung Chương trình;

- Thuộc tiêu chí: Quan trắc, giám sát tài nguyên nước quốc gia tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg

 
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Xây dựng, Vi phạm hành chính, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi