Quyết định 116/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 116/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÍCH HỢP VÀ DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN BIỂN TỪ THANH HÓA ĐẾN BÌNH THUẬN
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN”
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung một số dự án vào “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Dự án: “Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển” với các nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu của Dự án:
a) Mục tiêu tổng quát: Xác lập hệ thống tài liệu cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu từ 60 đến 100 mét nước phục vụ yêu cầu phát triển bền vững các ngành kinh tế biển.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Xác lập hiện trạng, đánh giá và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu từ 60 đến 100 mét nước nhằm quy hoạch phát triển kinh tế biển tại khu vực này.
- Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, ứng phó với tai biến thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển.
2. Phạm vi thực hiện Dự án:
Vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu từ 60 đến 100 mét nước.
3. Nhiệm vụ:
a) Thu thập tài liệu có liên quan và lập đề cương, nhiệm vụ của Dự án;
b) Điều tra khảo sát về trắc địa, địa vật lý, địa chất và hệ sinh thái, tài nguyên biển, môi trường và tai biến thiên nhiên;
c) Gia công và phân tích mẫu, quan trắc môi trường, xây dựng mô hình;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên; đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, ứng phó tai biến thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
4. Cơ quan chủ trì thực hiện:
Đại học Quốc gia Hà Nội
5. Tổng dự toán kinh phí thực hiện Dự án là 92.351 triệu đồng (chín mươi hai tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn), được bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế.
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng tiến độ thực hiện.
6. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2011 đến năm 2015.
Điều 2. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết dự án; phân kỳ nguồn kinh phí hàng năm theo tiến độ triển khai, bảo đảm thực hiện có hiệu quả dự án; thanh quyết toán kinh phí đúng chế độ quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện dự án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các tỉnh, TP: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Văn phòng BCĐ Đề án 47 (Bộ TN-MT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

thuộc tính Quyết định 116/QĐ-TTg

Quyết định 116/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:116/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:20/01/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi