Quyết định 1055/QĐ-TTg Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1055/QĐ-TTg

Quyết định 1055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1055/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:20/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Ngày 20/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1055/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch bao gồm: Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu; Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng xác định nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch như sau: Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý quốc gia về biến đổi khí hậu; Rà soát, cật nhật và xây dựng mới các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm tăng khả năng chống chịu; Nâng cao khả năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên; Quản lý bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng; Chống sạt lở bờ sông, bờ biển, đối phó với hiện tượng hạn hán;…

Ngoài ra, sau 02 năm đầu tiên của quá trình triển khai thực hiện, kế hoạch sẽ được rà soát, cập nhật. Sau 03 năm tiếp theo, việc rà soát, cập nhật lần thứ hai sẽ được thực hiện căn cứ vào kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1055/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 1055/-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về hiến đổi khí hậu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

KẾ HOẠCH

Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

_________

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung sau:

I. BỐI CẢNH

Biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại với mức độ tác động ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm cả nước tăng khoảng 0,62°C; mực nước ven biển trong thời kỳ 1993 - 2014 đã tăng khoảng 3,34 mm/năm; thiên tai gia tăng cả về cường độ và tần suất. Biến đổi khí hậu là nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo của đất nước. Tổn thất và thiệt hại sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi cần có các hành động gấp rút để kịp thời giảm nhẹ thiệt hại và tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

Nhận thức rõ tính nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã phê duyệt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khí hậu (COP 21) tại Paris năm 2015 và có hiệu lực năm 2016 (gọi tắt là Thỏa thuận Paris). Đây là văn bản pháp lý toàn cầu quy định ràng buộc trách nhiệm của tất cả các Bên trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, đóng góp tài chính, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực, chủ yếu thông qua việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Theo quy định tại Điều 7 Thỏa thuận Paris, các Bên tham gia Thỏa thuận có trách nhiệm xây dựng và triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã trình NDC cho Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2015, bao gồm hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và hợp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Thực hiện cam kết, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; theo đó, một trong những nhiệm vụ cần phải xây dựng và triển khai thực hiện trong năm 2019 là xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất với Đóng góp do quốc gia tự quyết định. Đóng góp do quốc gia tự quyết định thể hiện các cam kết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia ở cấp chiến lược. Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu cụ thể hóa hợp phần thích ứng trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định, triển khai các hành động ưu tiên để thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tăng cường khả năng quản lý, điều phối về tài chính và kỹ thuật, tránh sự chồng chéo, trùng lặp, thúc đẩy quá trình tham gia của cộng đồng, khối doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu thích ứng trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định và giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) Yêu cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai có vị trí quan trọng trong các quyết định phát triển.

b) Nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu phải được lồng ghép trong các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch có liên quan.

c) Thích ứng với biến đổi khí hậu phải gắn với phát triển bền vững, tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội và tận dụng các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại.

d) Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Mc tiêu

a) Mục tiêu chung

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

b) Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, trong đó có hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

- Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để giải quyết các mục tiêu nêu trên, bao gồm:

1. Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch

Thích ứng với biến đổi khí hậu đã được triển khai thực hiện trong khuôn khổ của chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch hành động của các bộ, ngành và địa phương; các chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu; các đề án, dự án của các bộ, ngành, của các vùng, địa phương và các dự án hợp tác quốc tế.

Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, hoàn thiện các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch liên quan đến biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể bao gồm:

a) Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý quốc gia về biến đổi khí hậu. Triển khai các hoạt động, nhiệm vụ phục vụ cho việc xây dựng Luật về biến đổi khí hậu trên cơ sở bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Rà soát, cập nhật và xây dựng mới các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với các ngành, vùng dễ bị tổn thương do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

c) Thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch thông qua việc xây dựng và ban hành các hướng dẫn về lồng ghép; đánh giá lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong hệ thống chiến lược, quy hoạch; lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu với giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

d) Giám sát và đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm việc ban hành các bộ tiêu chí: đánh giá rủi ro khí hậu; xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó thiết lập và vận hành hệ thống giám sát và đánh giá đối với các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

đ) Thúc đẩy các hành động thích ứng mang lại đồng lợi ích về đảm bảo phòng chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro do biến đổi khí hậu và hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường; định kỳ cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu theo các báo cáo của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC); xây dựng các kịch bản về tác động, tổn thất và thiệt hại đối với Việt Nam; thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu và công cụ hỗ trợ công tác quản lý và hoạch định chính sách về biến đổi khí hậu; xây dựng các cơ chế, chính sách, huy động và phân bổ nguồn lực về tài chính nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu.

e) Tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, bao gồm: hỗ trợ các cơ quan trong nước xây dựng năng lực để trở thành tổ chức được công nhận đối với Quỹ Khí hậu xanh, Quỹ Thích ứng và các quỹ khác; xây dựng và định kỳ cập nhật Báo cáo quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Giám sát và đánh giá tác động của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới đối với Việt Nam, xác định các giải pháp giảm thiểu tác động và tận dụng cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu

Nhóm nhiệm vụ này được thực hiện thông qua việc cải thiện hệ thống tự nhiên, cải tạo cơ sở hạ tầng của các ngành, các lĩnh vực; đầu tư, triển khai và nhân rộng các hoạt động, mô hình thích ứng. Các dự án đầu tư và cải tạo hệ thống tự nhiên và cơ sở hạ tầng phải đảm bảo tính thống nhất, liên vùng, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình hợp lý. Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể bao gồm:

a) Cải cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các ngành, các lĩnh vực:

- Quản lý hiệu quả tài nguyên nước; giám sát và bảo vệ tài nguyên nước; nâng cao khả năng trữ nước và hiệu quả sử dụng nước trong điều kiện biến đổi khí hậu, ưu tiên cho các vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, chịu tác động bất lợi của xâm nhập mặn;

- Triển khai, nhân rộng các mô hình xen canh nông nghiệp phù hợp với điều kiện hạn, mặn; mô hình trồng trọt và chăn nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; bố trí cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp với lợi thế so sánh và thị trường theo vùng miền; phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phát triển, nhân rộng các giống cây trồng và vật nuôi; tăng cường các hình thức đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao; cải tiến phương pháp, kỹ thuật và cải thiện cơ sở hạ tầng ngành thủy sản;

- Nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông tại các khu vực có rủi ro thiên tai cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu;

- Nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị và các điểm dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu tái định cư ven biển và hải đảo; chống ngập cho đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phát triển và xây dựng nhà an toàn đối với thiên tai, cực đoan khí hậu và nước biển dâng; ứng dụng công nghệ, vật liệu mới có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng và đô thị;

- Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp, năng lượng và thương mại, các cơ sở sản xuất công nghiệp gắn với triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng, khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên tại khu vực dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu;

- Phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch, bệnh và các bệnh mới phát sinh do biến đổi khí hậu, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường; thực hiện các giải pháp về công nghệ, trang thiết bị trong dự phòng và điều trị các bệnh gia tăng do biến đổi khí hậu; tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ; xây dựng và nhân rộng các mô hình nhằm nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế và sức khỏe cộng đồng;

- Duy tu, bảo tồn và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình di tích lịch sử văn hóa nhằm nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

b) Nâng cao khả năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học trước tác động của biến đổi khí hậu thông qua tăng cường công tác quản lý các hệ sinh thái và đa dạng sinh học; tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

c) Phát triển và nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương trong giám sát, bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học.

d) Quản lý bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng thông qua các giải pháp tái sinh, phục hồi rừng, làm giàu rừng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác phát triển rừng trồng nhằm cải thiện sinh kế và cơ hội việc làm trong lâm nghiệp.

đ) Nâng cao nhận thức, kiến thức về biến đổi khí hậu và thiên tai của các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng; tăng cường năng lực, phát triển nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy bình đẳng giới trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

e) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tập trung vào công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp liên quan đến tăng cường năng lực nhằm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và các điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan; cải thiện hệ thống quản lý rủi ro thiên tai nhằm giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương và tăng mức độ sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng khí hậu cực đoan; triển khai các giải pháp thích ứng kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do các tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn liên quan đến biến đổi khí hậu trong tương lai. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể bao gồm:

a) Sẵn sàng ứng phó với các hiểm họa do biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường năng lực giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo, truyền tin về thiên tai và khí hậu cực đoan.

b) Đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi, công trình phòng tránh thiên tai nhằm chủ động ứng phó với thiên tai có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ.

c) Cải thiện hệ thống quản lý rủi ro thiên tai, triển khai công tác xác định, phân vùng và dự báo cấp độ rủi ro thiên tai; tăng cường năng lực, biện pháp quản lý và thúc đẩy giảm nhẹ rủi ro thiên tai, chú trọng giải pháp quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, phát huy tri thức địa phương trong phòng tránh thiên tai nhằm giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương và tăng mức độ sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan.

d) Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai dưới tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn liên quan đến biến đổi khí hậu thông qua việc triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai kịp thời và hiệu quả, chú trọng các vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

đ) Chống sạt lở bờ sông, bờ biển; đối phó với hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng; giải quyết vấn đề tổn thất và thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu.

IV. PHÂN KỲ THỰC HIỆN

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phân kỳ thực hiện theo các giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 2021 - 2025

Giai đoạn 2021 - 2025 tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị cơ sở pháp lý và điều kiện kỹ thuật nhằm thúc đẩy lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và những diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm:

a) Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý quốc gia về biến đổi khí hậu, chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng Luật Biến đổi khí hậu; rà soát, cập nhật và xây dựng mới các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu; thúc đẩy lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch; giám sát và đánh giá hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Hỗ trợ các cơ quan trong nước xây dựng năng lực để trở thành tổ chức được công nhận đối với Quỹ Khí hậu xanh, Quỹ Thích ứng và các quỹ khác; xây dựng và định kỳ cập nhật Báo cáo quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu cho Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu.

c) Triển khai, nhân rộng các mô hình canh tác nông nghiệp xen canh thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; bố trí cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp; phát triển và nhân rộng các giống cây trồng, vật nuôi, các mô hình trồng trọt và chăn nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

d) Quản lý các hệ sinh thái và đa dạng sinh học; tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng.

đ) Giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo và chuyển tải thông tin về thiên tai; tăng cường mức độ an toàn của hệ thống công trình phòng tránh thiên tai; triển khai kịp thời và hiệu quả các giải pháp phòng chống thiên tai liên quan đến bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất; chống ngập cho các thành phố và các điểm dân cư tập trung; phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn; nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng; nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông tại các khu vực có rủi ro thiên tai cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

e) Tăng cường nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm các chương trình, các khóa đào tạo tập huấn; nghiên cứu khoa học về thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai các đề án phát triển nguồn nhân lực; thu hút đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế.

2. Giai đoạn 2026 - 2030

Trong giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái để tăng cường khả năng chống chịu, sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu. Tiếp tục nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng, khả năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học; tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của biến đổi khí hậu. Thúc đẩy các hành động thích ứng mang lại đồng lợi ích trong giảm nhẹ rủi ro do biến đổi khí hậu và hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Giám sát và đánh giá tác động của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới đối với Việt Nam, xác định các giải pháp giảm thiểu tác động và tận dụng cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tầm nhìn đến năm 2050

Giai đoạn sau năm 2030 cho đến năm 2050 sẽ phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người, cơ sở hạ tầng và các hệ thống tự nhiên, nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an toàn trước thiên tai. Thực hiện lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

V. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Giám sát tiến độ triển khai và thực hiện Kế hoạch

Tiến độ của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu được giám sát dựa trên các kết quả theo từng giai đoạn của các nhiệm vụ trong Danh mục các nhiệm vụ kèm theo.

- Ở cấp quốc gia: Các nhiệm vụ trong Kế hoạch sẽ được xem xét, đánh giá ở cấp độ quốc gia hai năm một lần. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu có trách nhiệm giám sát tiến độ triển khai Kế hoạch tổng thể.

- Ở cấp bộ, ngành: các bộ, ngành chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cấp ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; tổng hợp tình hình thực hiện gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

- Ở cấp địa phương: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cấp địa phương và cấp cộng đồng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình thực hiện để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Tiến độ thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu tại cuộc họp hằng năm, qua đó sẽ đưa ra các quyết định điều chỉnh cần thiết.

2. Rà soát và cập nhật Kế hoạch

Sau 02 năm đầu tiên của quá trình triển khai thực hiện, Kế hoạch sẽ được rà soát cập nhật. Sau 03 năm tiếp theo, việc rà soát, cập nhật Kế hoạch lần thứ hai sẽ được thực hiện căn cứ vào kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

3. Đánh giá thực hiện Kế hoạch

05 năm cuối cùng của Kế hoạch sẽ là giai đoạn hoàn thành mục tiêu. Cuối cùng Kế hoạch sẽ được đánh giá để xác định những kết quả đạt được và rút ra bài học cho Kế hoạch của giai đoạn tiếp theo.

Việc sửa đổi, đánh giá Kế hoạch phải được thực hiện thông qua sự tham vấn ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành và địa phương.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

1. Nguồn ngân sách nhà nước (chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển) theo phân cấp hiện hành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác.

3. Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp để giải quyết những bất cập, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện ở trung ương và địa phương, bảo đảm việc triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, mang lại hiệu quả thiết thực;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; các cơ chế, chính sách tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro khí hậu và thiên tai;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo các giai đoạn trên cơ sở danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

- Phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm lồng ghép các nhiệm vụ của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, tính liên kết đồng bộ giữa các quy hoạch, kế hoạch; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3. Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan trung ương cân đối bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng năm từ ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ của Kế hoạch được giao cho địa phương thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chủ động triển khai các nội dung công việc được phân công trong bảng danh mục nhiệm vụ kèm theo; tập trung huy động và bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu;

- Rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương để lồng ghép với các hoạt động của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa các quy hoạch, kế hoạch;

- Vận động, thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch;

- Giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công;

- Đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những biện pháp nhằm tối ưu hóa việc thực hiện Kế hoạch và những điều chỉnh cần thiết đối với Kế hoạch trong giai đoạn sau;

- Định kỳ hằng năm báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ đang triển khai, kết quả các nhiệm vụ đã hoàn thành, các nhiệm vụ chưa hoàn thành so với tiến độ thời gian yêu cầu và nguyên nhân, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao các nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện. Xây dựng nội dung chi tiết, dự toán kinh phí từng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định và bố trí kinh phí theo quy định. Các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương cần được bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để triển khai thực hiện./.

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

A. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nguồn lực

STT

Nhu cầu thích ứng

Mục tiêu cần đạt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025

Đến năm 2030

I

Hoàn thiện cơ chế chính sách

1

Hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

Hoàn thành văn bản hướng dẫn liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu

Hướng dẫn đánh giá tác động, tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu

BTNMT

2023: Văn bản hướng dẫn được ban hành

 

Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch

BTNMT

2023: Văn bản hướng dẫn được ban hành

 

Cơ sở cho việc xây dựng Luật về biến đổi khí hậu

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn thi hành, kinh nghiệm quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và đề xuất xây dựng Luật biến đổi khí hậu

Bộ TNMT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2025: Trình hồ sơ đề nghị xây dựng Luật biến đổi khí hậu

Xây dựng Luật biến đổi khí hậu sau khi đề nghị xây dựng Luật được cấp có thẩm quyền thông qua

II

Giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

1

Tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả các hoạt động thích ứng

Bộ tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu; đánh giá rủi ro khí hậu

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu

Bộ TNMT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2022: Trình Bộ tiêu chí

 

Xây dựng tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ TNMT, các bộ ngành, địa phương

2021: Bộ tiêu chí được ban hành

 

Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

Thiết lập Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ TNMT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2021: Trình phê duyệt Hệ thống giám sát và đánh giá;

2022-2025: Triển khai hệ thống giám sát, đánh giá

2026-2030: Tiếp tục vận hành; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống

III

Huy động nguồn lực

1

Huy động nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng được cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, khuyến khích sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

BKHĐT

2021-2025: Cơ chế, chính sách được ban hành; triển khai thực hiện

2030: Tiếp tục triển khai thực hiện

Rà soát, bổ sung nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro khí hậu và thiên tai

Bộ Tài chính

2025: Các cơ chế, chính sách được ban hành

 

IV

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức

1

Nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu

Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực, kiến thức của các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương về biến đổi khí hậu và thiên tai

Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Bộ TNMT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2025: Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

Mở rộng Chương trình cho giai đoạn 2026-2030

V

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

1

Phát triển khoa học công nghệ

Tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ về thích ứng với biến đổi khí hậu

Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong thích ứng biến đổi khí hậu

Bộ KHCN, BTNMT

2025: Hoàn thành các nghiên cứu giai đoạn 2021-2025

2030: Hoàn thành các nghiên cứu giai đoạn 2026- 2030

VI

Hợp tác quốc tế

1

Thực hiện đóng góp cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu

Xây dựng Báo cáo quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu nộp cho Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Xây dựng Báo cáo quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu

Bộ TNMT, các Bộ, ngành liên quan

2024: Báo cáo đầu tiên được phê duyệt

Định kỳ cập nhật 2 năm/lần

2

Tăng cường hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu

Tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế về thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng, triển khai các chương trình, dự án hợp tác với các đối tác quốc tế về thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Bộ TNMT, các Bộ, ngành liên quan

Các chương trình, dự án được xây dựng và triển khai

Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình, dự án

B. Lĩnh vực nông nghiệp

STT

Nhu cầu thích ứng

Mục tiêu cần đạt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025

Đến năm 2030

1

Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp thông qua hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực

Hoàn thiện cơ chế chính sách ngành nông nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng hướng dẫn về đánh giá tổn thương, phân tích hiệu quả chi phí lợi ích, sàng lọc, lựa chọn các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho các lĩnh vực nông nghiệp

Bộ NNPTNT

2022: Các hướng dẫn được ban hành

 

Đổi mới cơ chế chính sách hỗ trợ (về đất đai, tài chính, kỹ thuật) cho các doanh nghiệp tham gia phát triển các mô hình thích ứng quy mô lớn lĩnh vực nông nghiệp

Bộ NNPTNT, Bộ KHĐT

2022: Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành

 

Xây dựng cơ chế tài chính và hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

2022: Cơ chế, chính sách được ban hành

 

Xây dựng bộ chỉ số và hướng dẫn lồng ghép các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động cụ thể của ngành nông nghiệp

Bộ NNPTNT

2023: Bộ chỉ số và hướng dẫn lồng ghép được ban hành

 

Rà soát và bổ sung chính sách hỗ trợ về tài chính, đất đai để khuyến khích các nguồn đầu tư theo cơ chế đối tác công tư (PPP) cho các hoạt động phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

BNNPTNT

2022: Cơ chế, chính sách được ban hành

 

Nâng cao năng lực nhằm tăng khả năng chống chịu và giảm mức độ tổn thương với biến đổi khí hậu

Tập huấn, nâng cao năng lực cho nông dân và cán bộ địa phương về phát triển, lựa chọn và ứng dụng các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp

Bộ NNPTNT

2022: Kế hoạch, nội dung tập huấn được phê duyệt;

2025: Hoàn thành tập huấn cho các vùng, miền

 

Phát triển liên kết vùng trong thực hiện các hoạt động thích ứng đối với các tiểu ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Bộ NNPTNT

2022: Cơ chế liên kết vùng đối với các tiểu ngành được ban hành;

2023-2025: Triển khai thực hiện, tổng kết, đánh giá

 

Tăng cường hoạt động của hệ thống giám sát, cảnh báo thiên tai, rủi ro do biến đổi khí hậu đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện, tổng kết, đánh giá

 

Khai thác tổng hợp tiềm năng và phát huy lợi thế các công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các công trình trọng điểm

Nhân rộng, hoàn thành và tổng kết, đánh giá

2

Điều chỉnh kế hoạch canh tác, bố trí hợp lý cơ cấu mùa vụ và nhân rộng các mô hình nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu

Triển khai, nhân rộng các mô hình xen canh thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện hạn, mặn

Nhân rộng các mô hình canh tác lúa cải tiến (SRI); canh tác ngô xen đậu (IMB), sắn với lạc, đậu (ICB); canh tác tổng hợp cà phê (ICoM); mô hình thâm canh cây ăn quả theo VietGAP (VGP) thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao, cơ giới hoá, tự động hoá và các quy trình canh tác tiên tiến, thâm canh bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở các vùng sinh thái

BNNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Ứng dụng, triển khai các mô hình canh tác tổng hợp (lúa tôm, lúa cá, lúa vịt, lúa và kết hợp tái sử dụng phụ phẩm làm phân bón, sản xuất năng lượng) thích ứng với biến đổi khí hậu trên hệ sinh thái đất trồng lúa

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Hỗ trợ ứng dụng giải pháp nông lâm kết hợp cho việc phát triển cây ăn quả, nhằm nâng cao sinh kế và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân vùng Tây Bắc Việt Nam

Bộ NNPTNT

2025: Hoàn thành, tổng kết, đánh giá

 

Nhân rộng mô hình canh tác các giống cây trồng, phương pháp xen canh, thâm canh thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng, miền

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

Đánh giá hiệu quả đất trồng lúa và chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây ăn quả, rau màu, mô hình canh tác hỗn hợp (lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, lúa - rau màu, cây ăn quả, cây thức ăn chăn nuôi) có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với từng vùng sinh thái

Bộ NNPTNT

Báo cáo đánh giá được công bố

 

Bố trí cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp với lợi thế so sánh, thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu theo vùng miền

Xác định cơ cấu mùa vụ thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

Cơ cấu mùa vụ cho các vùng nông nghiệp được xác định

 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế so sánh, thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu theo vùng miền (nông lâm kết hợp, nông nghiệp thủy sản, ưu tiên cho sản xuất hàng hoá, quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng)

BNNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng, miền

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

3

Tăng cường khả năng chống chịu của cây trồng đối với các loại dịch bệnh

Phát triển và nhân rộng các giống cây trồng có khả năng chống chịu sâu bệnh

Xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến (áp dụng đồng bộ hệ thống tưới, quản lý dinh dưỡng tổng hợp, sử dụng cây giống sạch bệnh, giống có lợi thế xuất khẩu, quản lý thâm canh và sử dụng biện pháp phòng trừ dịch bệnh thân thiện với môi trường)

BNNPTNT

Các mô hình được thí điểm trên diện rộng và đánh giá

 

Phân tích, chọn tạo giống lúa chất lượng, chịu mặn cao, kháng rầy nâu thích hợp cho vùng đất nhiễm mặn đồng bằng ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu; cải tạo cây đậu tương tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu bằng kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9; sản xuất mía nguyên liệu tại vùng khô hạn Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Bộ NNPTNT

Các giống mới được chọn tạo, thí điểm và đánh giá

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Đánh giá, tuyển chọn giống tằm có khả năng chống chịu nóng ẩm góp phần phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả nghề trồng dâu nuôi tằm

Bộ NNPTNT

Giống tằm mới được tuyển chọn, thí điểm, đánh giá

 

4

Nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh cho các giống vật nuôi trước thay đổi của khí hậu

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, sử dụng các giống vật nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Tăng cường các hoạt động kiểm soát dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, cải tiến các dịch vụ thú y để phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và khai thác lợi thế vùng sinh thái

Bộ NNPTNT

Các hoạt động kiểm soát và dịch vụ thú y được áp dụng trong toàn bộ quá trình chăn nuôi

 

Nhân rộng mô hình sử dụng các giống gia cầm, thủy cầm địa phương có khả năng chống chịu cao (LCT) thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Chuyển dịch chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, được đầu tư đồng bộ về hệ thống chuồng nuôi và môi trường, áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến để nâng cao khả năng thích ứng và giá trị gia tăng

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Triển khai, nhân rộng các mô hình chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhân rộng mô hình chăn nuôi cải tiến chuồng trại và ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu

BNNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Phát triển các mô hình liên kết trong chăn nuôi từ khâu cải tiến giống vật nuôi, công nghệ chăn nuôi, thị trường tiêu thụ (trong nước, hướng đến xuất khẩu) và xử lý chất thải phù hợp với điều kiện sinh thái

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Triển khai ứng dụng các mô hình tổng hợp theo chuỗi giá trị (chăn nuôi công nghệ cao, an toàn sinh học, chăn nuôi kết hợp sản xuất năng lượng (IFES), chăn nuôi dựa trên sinh thái (AEbA), chăn nuôi theo VietGAP, chăn nuôi thông minh với khí hậu (CSA)

BNNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Nhân rộng mô hình sử dụng thức ăn xanh cho chăn nuôi bò và gia súc nhai lại khác (GFC) thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

Mô hình được áp dụng cho các cơ sở chăn nuôi và tổng kết, đánh giá

 

5

Đảm bảo hiệu quả đánh bắt và nuôi trồng thủy sản thông qua việc cải tiến phương pháp, kỹ thuật và cải thiện cơ sở hạ tầng ngành thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Tăng cường các hình thức đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản hỗn hợp đa loài, đa tầng (IAQ), an toàn sinh học (BSS) thích ứng với biến đổi khí hậu

BNNPTNT

Mô hình được áp dụng cho các cơ sở chăn nuôi và tổng kết, đánh giá

 

Nhân rộng mô hình nuôi tôm dưới tán rừng trong để (MSH) thích ứng với biến đổi khí hậu; mô hình tôm lúa hỗn hợp (MRS) thích ứng với biến đổi khí hậu ở những vùng có hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh

Bộ NNPTNT

Mô hình được áp dụng cho các cơ sở chăn nuôi và tổng kết, đánh giá

 

Chuyển đổi cơ cấu tầu thuyền với công suất hợp lý, đổi mới công nghệ khai thác thủy sản đạt hiệu quả cao thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các tỉnh trọng điểm

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Chuyển dịch cơ cấu giữa khai thác với nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển dịch vụ phục vụ cho nuôi trồng thủy sản

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi trong nuôi trồng thủy sản từ khâu cải tiến giống, thức ăn, công nghệ ao nuôi, kiểm soát dịch bệnh, phát triển thị trường và xử lý môi trường ao nuôi

Bộ NNPTNT

2021-2025: Chuẩn bị cơ sở kỹ thuật và quản lý cho việc xây dựng Đề án

2026: Phê duyệt Đề án

2027-2030: Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú tránh bão cho tàu thuyền tại vùng ven biển miền Trung Trung Bộ và Đông Nam Bộ

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Phát triển các loài nuôi mới có tính chống chịu cao với biến đổi khí hậu, các công nghệ nuôi phù hợp với từng vùng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

Triển khai thí điểm

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Triển khai, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho thủy sản

Tăng cường các dịch vụ thú y thủy sản, kiểm soát chặt chẽ, dự báo, cảnh báo kịp thời dịch bệnh, môi trường và thời tiết cực đoan nhằm giảm thiểu rủi ro đối với nuôi trồng thủy sản

Bộ NNPTNT

Các hoạt động kiểm soát và dịch vụ thú y được áp dụng trong toàn bộ quá trình nuôi trồng thủy sản

 

6

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Xây dựng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ NNPTNT

2022: Trình phê duyệt Quy hoạch

 

Triển khai các giải pháp phòng chống cháy rừng, quản lý sâu, bệnh hại rừng, hạn chế sa mạc hoá và bảo tồn đa dạng sinh học rừng

Bộ NNPTNT

Các giải pháp được thí điểm, đánh giá và triển khai

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Phát triển, nâng cao chất lượng rừng thông qua các giải pháp tái sinh, phục hồi rừng, làm giàu rừng, thay đổi cơ cấu cây trồng

Xây dựng và triển khai các dự án nhằm tăng cường quản lý bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Triển khai các dự án trồng và phục hồi rừng ven biển

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Nghiên cứu chọn tạo và phát triển các loại cây rừng mới có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng sinh thái nhằm giảm nguy cơ mất rừng và suy thoái rừng

Bộ NNPTNT

Giống cây mới được chọn tạo, thí điểm và đánh giá

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

7

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác phát triển rừng thông qua tăng cường sinh kế và cơ hội việc làm trong lâm nghiệp

Hỗ trợ, khuyến khích cộng đồng tham gia phát triển lâm nghiệp bền vững

Nhân rộng mô hình phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn tại các đầm nuôi trồng thủy sản đã bị suy thoái theo hướng lâm - ngư kết hợp dựa vào cộng đồng

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Hỗ trợ phát triển mô hình sinh kế cộng đồng dựa vào rừng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

Mô hình được thí điểm, triển khai và đánh giá

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Thực thi cơ chế khuyến khích tham gia REDD+ trong quản lý rừng và đất lâm nghiệp

Bộ NNPTNT

Cơ chế khuyến khích được thực thi và đánh giá

 

C. Phòng chống thiên tai

STT

Nhu cầu thích ứng

Mục tiêu cần đạt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025

Đến năm 2030

1

Nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó với các hiểm họa do biến đổi khí hậu

Tăng cường năng lực giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc KTTV, dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Bộ TNMT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai và hoàn thành Đề án

Duy trì hoạt động của hệ thống

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và giám sát xâm nhập mặn

Bộ TNMT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai Đề án

Duy trì hoạt động của hệ thống

Hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn; dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan

Bộ TNMT

2021: Dự án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai Dự án

Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

Triển khai khung dịch vụ khí hậu toàn cầu ở Việt Nam phục vụ các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai

Bộ TNMT

2021: Dự án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai Dự án

Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

Tăng cường năng lực truyền tin thiên tai, đảm bảo truyền, phát thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời phục vụ phòng tránh thiên tai hiệu quả

Bộ TTTT, Bộ NNPTNT, Bộ TNMT, Đài Tiếng nói VN, Đài THVN

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai Đề án

Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

Tăng cường mức độ an toàn của hệ thống công trình thủy lợi, công trình phòng tránh thiên tai

Xây dựng quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ NNPTNT

2022: Trình phê duyệt Quy hoạch

 

Đầu tư xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cho các hồ chứa để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2025: Hoàn thành Đề án

 

Rà soát và đánh giá mức độ an toàn hệ thống công trình thủy lợi, công trình phòng tránh thiên tai

Bộ NNPTNT

2022: Công bố báo cáo, đánh giá mức độ an toàn hệ thống công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai

 

Xây dựng bản đồ ngập lụt và lập phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du của các hồ chứa trọng điểm trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2025: Công bố các bản đồ, phương án phòng chống lũ, lụt do xả lũ và vỡ đập của một số hồ chứa trọng điểm

 

Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chứa, hệ thống đê điều, công trình phòng chống thiên tai có nguy cơ tổn thương cao do tác động của biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Đầu tư thí điểm một số công trình trọng điểm

Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

Củng cố, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm, cấp bách

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Đầu tư thí điểm một số công trình trọng điểm

Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

2

Cải thiện hệ thống quản lý rủi ro thiên tai

Xác định, phân vùng và dự báo cấp độ rủi ro thiên tai

Rà soát, cập nhật phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai

Bộ TNMT

2022: Phê duyệt việc rà soát, cập nhật cấp độ rủi ro thiên tai

Rà soát, cập nhật phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai

Phân vùng rủi ro và cảnh báo rủi ro thiên tai phục vụ quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ TNMT

2022: Kết quả phân vùng rủi ro và cảnh báo rủi ro thiên tai được công bố

Phân vùng rủi ro và cảnh báo rủi ro thiên tai phục vụ quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tăng cường năng lực, biện pháp quản lý và thúc đẩy giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; xác định các biện pháp ứng phó thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai ở các cấp

Bộ NNPTNT

2021: Kế hoạch Phòng, chống thiên tai được phê duyệt;

2025: Tổng kết, đánh giá

 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, sử dụng tri thức người dân địa phương trong phòng tránh thiên tai

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2025: Đầu tư thí điểm một số công trình trng điểm

Mở rộng quy mô và tổng kết đánh giá

Tổng kết, đánh giá, triển khai, nhân rộng mô hình phòng tránh thiên tai dựa vào cộng đồng

Bộ NNPTNT

2021: Tổng kết, đánh giá các mô hình;

2022-2025: Triển khai nhân rộng

Mở rộng quy mô và tổng kết đánh giá

Tăng cường năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Đầu tư thí điểm một số công trình trọng điểm

Mở rộng quy mô và tổng kết đánh giá.

3

Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan

Tăng cường năng lực phòng chống lũ quét, sạt lở đất cho các vùng chịu nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là vùng miền núi phía Bắc

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Đầu tư thí điểm một số công trình trọng điểm

Mở rộng quy mô và tổng kết đánh giá.

Tăng cường năng lực phòng chống bão, lũ lán và lũ cực đoan các lưu vực sông trên toàn quốc

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Đầu tư thí điểm một số công trình trọng điểm

Mở rộng quy mô và tổng kết đánh giá

Xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại của hạn hán, triều cường và xâm nhập mặn

Bộ NNPTNT

2021: Kế hoạch được ban hành;

2022-2025: Triển khai thực hiện

Mở rộng quy mô và tổng kết đánh giá

Đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu

Đánh giá tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu

Bộ TNMT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện

Mở rộng quy mô và tổng kết đánh giá

Triển khai các giải pháp chia sẻ rủi ro khí hậu, giảm tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu

Bộ TNMT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện

Mở rộng quy mô và tổng kết đánh giá

Tăng cường các giải pháp chống sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển

Điều tra khảo sát, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chống sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ TNMT

2021: Đề án được phê duyệt;

2025: Tổng kết đánh giá

 

Củng cố, xây dựng các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển ở các khu vực trọng điểm, cấp bách

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai xây dựng các công trình cấp bách

Đầu tư theo lộ trình;

Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

Tăng cường các giải pháp công trình để đối phó với hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng

Rà soát, xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi vùng cửa sông và các vùng dễ bị tổn thương nhằm ứng phó với hạn hán, nước biển dâng và xâm nhập mặn

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai xây dựng các công trình cấp bách

Đầu tư theo lộ trình;

Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

Xây mới một số hồ chứa lớn tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao nhằm trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT

2021: Đề án được phê duyệt;

2025: Triển khai xây dựng các công trình cấp bách

Đầu tư theo lộ trình;

Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

 

 

D. Môi trường và đa dạng sinh học

STT

Nhu cu thích ứng

Mục tiêu cần đạt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025

Đến năm 2030

1

Nâng cao khả năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học

Tăng cường công tác quản lý các hệ sinh thái vá đa dạng sinh học

Xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro do biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái tự nhiên

Bộ TNMT

2021: Dự án được phê duyệt;

2023: Hoàn thành, tổng kết, đánh giá

 

Tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu vực đa dạng sinh học cao, dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

Bộ TNMT

2022: Dự án được phê duyệt;

2023-2025: Triển khai các mô hình

Mrộng quy mô

Đánh giá nguy cơ và kiểm soát sự xâm hại của các loài ngoại lai dưới tác động của biến đổi khí hậu

Bộ TNMT

2023: Dự án được phê duyệt;

2023-2025: Triển khai thực hiện

Tiếp tục thực hiện; tổng kết, đánh giá

Thành lập các khu cứu hộ, bảo tồn ngoại vi, nuôi và nhân giống các loài bị đe dọa

Bộ TNMT

2023: Dự án được phê duyệt;

2024-2025: Triển khai thực hiện

Tiếp tục thực hiện; tổng kết, đánh giá

Khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị suy thoái

Bộ TNMT

2021: Dự án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện

Tiếp tục thực hiện; tổng kết, đánh giá

Phát triển các mô hình thích ứng dựa vào hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng

Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên bảo tồn nguồn gen quý, các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng và các hệ sinh thái quan trọng

Bộ TNMT

2023: Dự án được phê duyệt;

2023-2025: Triển khai thực hiện

Tiếp tục thực hiện; tổng kết, đánh giá

Ứng dụng kiến thức của người dân địa phương trong bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, bảo đảm sinh kế bền vững, ưu tiên cộng đồng dễ bị tổn thương

Bộ TNMT

2024: Dự án được phê duyệt

2025-2030: Triển khai thực hiện; tổng kết, đánh giá

 

 

Đ. Tài nguyên nước

STT

Nhu cầu thích ứng

Mục tiêu cần đạt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025

Đến năm 2030

1

Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu

Xây dựng Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Bộ TNMT

2022: Trình phê duyệt Chiến lược

 

Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ TNMT

2021: Trình phê duyệt Quy hoạch

 

Xây dựng các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Bộ TNMT

2023: Hoàn thành việc trình trình phê duyệt các quy hoạch

 

Rà soát, điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông

Bộ TNMT, Bộ NPTNT, Bộ CT

2025: 100% Quy trình vận hành liên hồ/đơn hồ được ban hành

 

Tăng cường công tác giám sát và bảo vệ tài nguyên nước

Hoàn thiện hệ thống quan trắc và giám sát tài nguyên nước quốc gia

Bộ TNMT

2022: Đề án được phê duyệt;

2025: Hoàn thành, tổng kết, đánh giá

 

Xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho các khu vực, đặc biệt đối với đồng bằng sông Cửu Long

UBND các tỉnh, thành phố

2025: Hoàn thành nhiệm vụ

 

Khôi phục, phát triển rừng phòng hộ và rừng ngập mặn nhằm bảo vệ nguồn nước, chống xói lở bờ sông, bờ biển

Bộ NNPTNT UBND các tỉnh, thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện

Tiếp tục thực hiện; tổng kết, đánh giá

Tăng cường khả năng trữ nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước

Điều tra, đánh giá và xây dựng các giải pháp tổng thể về trữ nước dựa vào xu thế tự nhiên của từng khu vực

Bộ TNMT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện

Hoàn thành và tổng kết, đánh giá

Phân loại mức độ khan hiếm nước, đề xuất áp dụng các biện pháp tích trữ nước, tiết kiệm nước, hạn chế khai thác, sử dụng nước theo từng cấp độ khan hiếm nước

Bộ TNMT, UBND các tỉnh, thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2025: Hoàn thành, tổng kết, đánh giá

 

Điều tra đánh giá, xác định giải pháp bổ sung nhân tạo nước dưới đất cho các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất trong điều kiện biến đổi khí hậu

Bộ TNMT, Bộ NNPTNT

2022: Đề án được phê duyệt;

2025: Hoàn thành, tổng kết, đánh giá

 

Xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Bộ NNPTNT, Bộ XD, UBND các tỉnh, thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm

Đúc kết, nhân rộng; tổng kết, đánh giá

Xây dựng bổ sung các công trình trữ nước, khai thác, sử dụng nguồn nước trong điều kiện hạn hán gia tăng do biến đổi khí hậu

Bộ NNPTNT UBND các tỉnh, thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm

Đúc kết, nhân rộng; tổng kết, đánh giá

 

 

E. Cơ sở hạ tầng

STT

Nhu cầu thích ứng

Mục tiêu cần đạt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025

Đến năm 2030

I

Giao thông vận tải

1

Hoàn thiện các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch ngành giao thông vận tải

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách ngành giao thông vận tải nhằm thúc đẩy lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu

Cập nhật, xây dựng các chiến lược, quy hoạch dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu có chú trọng đến các ngành và vùng dễ bị tổn thương do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu

Bộ GTVT

2022: Các chiến lược, quy hoạch được phê duyệt

 

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ GTVT

2023: Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật được cập nhật, hoàn thiện, ban hành

 

2

Nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua các biện pháp cải tạo cơ sở hạ tầng ngành giao thông vận tải

Triển khai các chương trình, dự án nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông ở những vùng thường bị đe dọa bởi thiên tai và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

Nâng cấp, cải tạo, xây dựng các công trình giao thông đường bộ, đường thủy ở những vùng thường bị đe dọa bởi lũ, lụt, nước biển dâng, đặc biệt khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Bộ GTVT, UBND các tỉnh, Thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Nâng cấp, cải tạo, xây dựng các công trình giao thông đường bộ có khả năng chống chịu với sạt lở đất khu vực miền núi phía bắc và Tây Nguyên

Bộ GTVT, UBND các tỉnh, Thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

II

Xây dựng, đô thị

1

Hoàn thiện các chính sách, quy hoạch ngành xây dựng và đô thị

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng và đô thị ứng phó với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Rà soát, hiệu chỉnh, xây dựng mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình nhà ở và công trình công cộng cho các vùng thường xuyên bị thiên tai

BXD

2023: Các quy chuẩn, tiêu chuẩn được xây dựng, hoàn thiện, ban hành

 

Rà soát, hiệu chỉnh, xây dựng mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn phù hợp kịch bản cập nhật của biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Bộ XD

2023: Các quy chuẩn, tiêu chuẩn được ban hành

 

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh văn bản pháp luật của ngành xây dựng liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu

BXD

2022: Các văn bản pháp luật được cập nhật, điều chỉnh, ban hành

 

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng các vùng liên tỉnh, các khu kinh tế, khu công nghệ cao nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ XD

2023: Quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt

 

Lồng ghép các yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị ven biển do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Bộ XD

2025: Các quy hoạch đô thị ven biển có lồng ghép biến đổi khí hậu được phê duyệt

 

Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ứng phó với úng ngập đô thị (san nền, thoát nước, hồ điều hòa, đê bao...)

Bộ XD, UBND các tỉnh, Thành phố

2022: Hướng dẫn kỹ thuật được ban hành

 

2

Nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua các biện pháp cải tạo cơ sở hạ tầng ngành xây dựng và đô thị

Triển khai các chương trình, dự án nhằm nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu tái định cư ven biển và hải đảo

Quy hoạch đô thị và sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu tái định cư ven biển và hải đảo trên cơ sở kịch bản nước biển dâng

Bộ XD

2023: Quy hoạch được phê duyệt

 

Đầu tư, bố trí di dời, sắp xếp lại các khu dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của bão, nước dâng do bão, lũ lụt, xói lở bờ sông, bờ biển hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Bộ XD

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng, miền

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Triển khai các chương trình, dự án nâng cao năng lực chống ngập lụt đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Thực hiện các giải pháp chống ngập cho các đô thị lớn

UBND các tỉnh, Thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các đô thị trọng điểm

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Khẩn trương hoàn thành các công trình chống ngập đang thi công ở Thành phố Hồ Chí Minh, bổ sung các giải pháp dần hình thành hệ thống chống ngập đồng bộ, hiệu quả

UBND TP. Hồ Chí Minh

Hoàn thành các công trình chống ngập. Các giải pháp bổ sung được đề xuất

 

Triển khai các giải pháp chống ngập cho vùng lõi thành phố Cần Thơ

UBND TP Cần Thơ

Hoàn thành các giải pháp chống ngập, tổng kết đánh giá

 

Thực hiện các giải pháp cấp nước hiệu quả ở các khu đô thị, công nghiệp tại các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của khô hạn, xâm nhập mặn, nước biển dâng

Bộ XD, UBND các tỉnh, Thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án phát triển và xây dựng nhà an toàn với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Xây dựng nhà ở an toàn với bão, lũ cho khu vực đô thị Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

UBND các tỉnh, Thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Thí điểm, đầu tư các giải pháp kỹ thuật nhằm thích ứng với ngập lụt do mưa lớn, triều cường và nước biển dâng cho các khu đô thị ven biển miền Trung

Bộ XD, UBND các tỉnh, Thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các đô thị trọng điểm

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Thí điểm, đầu tư các giải pháp kỹ thuật phòng chống lũ quét và sạt lở đất cho các cụm dân cư khu vực miền núi

Bộ XD, UBND các tỉnh, Thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

 

 

Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu bền vững, có tính chống chịu cao cho công trình nhà ở đô thị

Triển khai các dự án nhằm ứng dụng các công nghệ mới, sử dụng các loại vật liệu bền vững, có tính chống chịu cao với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng và đô thị

Bộ XD, UBND các tỉnh, Thành phố

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

III

Công nghiệp, thương mại và năng lượng

1

Hoàn thiện các chính sách, quy hoạch ngành công nghiệp, thương mại và năng lượng

Rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách ngành công nghiệp, thương mại và năng lượng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

Đánh giá các chính sách thương mại quốc tế, rào cản kỹ thuật liên quan đến biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp ứng phó

Bộ CT

2022: Báo cáo đánh giá và đề xuất được phê duyệt

 

2

Củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp, năng lượng nhằm nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu

Nâng cấp cải tạo các cơ sở, công trình năng lượng tại khu vực ven biển

Xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cấp, cải tạo các nhà máy điện, trạm truyền tải điện, trạm biến áp, hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu, hầm mỏ, bãi than và các cơ sở năng lượng khác ở vùng ven biển

Bộ CT, các địa phương

2021: Kế hoạch được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp

Cải thiện chuỗi cung ứng nguyên liệu, đa dạng hoá nguồn cung cấp, nguồn thay thế cho các nguyên vật liệu nhạy cảm với khí hậu

BCT

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thực hiện và tổng kết, đánh giá

 

 

 

G. Sức khỏe cộng đồng, Lao động - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch

STT

Nhu cầu thích ứng

Mục tiêu cn đạt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Kết quả thực hiện

Đến năm 2025

Đến năm 2030

I

Sức khỏe cộng đồng

1

Hoàn thiện các chính sách ngành y tế và sức khỏe cộng đồng

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách của ngành y tế

Rà soát, sửa đổi, xây dựng, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách của ngành y tế về bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bộ YT, các Bộ, ngành liên quan

2023: Các văn bản pháp luật và cơ chế chính sách được ban hành

 

2

Nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, giảm tính dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu

Triển khai các Dự án đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng ngành y tế và sức khỏe cộng đồng

Phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch, bệnh và các bệnh mới phát sinh do tác động của biến đổi khí hậu

Bộ YT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng, miền

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Phát triển hạ tầng cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường tốt, thực hiện các giải pháp về công nghệ, trang thiết bị trong dự phòng và điều trị các bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu

Bộ YT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng, miền

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ

Bộ YT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng, miền

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Triển khai, xây dựng và nhân rộng các mô hình nhằm nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý, giám sát các dịch bệnh liên quan đến sự thay đổi của thời tiết và khí hậu

Bộ YT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng, miền

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Xây dựng và nhân rộng các mô hình vệ sinh môi trường và nước sạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng và cơ sở y tế

Bộ YT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng, miền

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Xây dựng, nhân rộng các mô hình về dinh dưỡng, thực phẩm, bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ tái tạo, sử dụng năng lượng sạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng và các cơ sở y tế

Bộ YT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Triển khai thí điểm cho các vùng, miền

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

II

Lao động - Xã hội

1

Hoàn thiện hệ thống chính sách và nâng cao năng lực cho các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cơ hội việc làm của người dân và tình trạng bình đẳng giới

Thúc đẩy lồng ghép vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong các chính sách về việc làm

Hoàn thiện chính sách việc làm nhằm khuyến khích tạo việc làm xanh và bền vững

Bộ LĐTBXH, các địa phương

2022: Chính sách được ban hành

 

Xây dựng chính sách thúc đẩy lồng ghép, tạo việc làm xanh và hỗ trợ chuyển đổi việc làm, phát triển sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt là người lao động có đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc bị tác động của biến đổi khí hậu, các sự cố, thảm họa môi trường

Bộ LĐTBXH, các địa phương

2023: Chính sách được ban hành

 

Xây dựng các chính sách đặc thù hỗ trợ cho các đối tượng dễ bị tổn thương, lồng ghép giới trong triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ LĐTBXH, các địa phương

2023: Các chính sách được ban hành

 

Nâng cao năng lực cho phụ nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ tham gia vào quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng Đề án truyền thông nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh gồm “Giới và biến đổi khí hậu”, “Bình đẳng giới với biến đổi khí hậu”

Bộ LĐTBXH, các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các lĩnh vực

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Đào tạo kỹ năng mềm cho lao động nữ tham gia các ngành kinh tế mới theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu

Bộ LĐTBXH, các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các lĩnh vực

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

III

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

1

Nâng cao năng lực chống chịu của các công trình, địa danh du lịch, di sản văn hóa, di tích lịch sử

Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa

Xây dựng đề án duy tu, bảo tồn các khu di tích văn hóa trong điều kiện biến đổi khí hậu, chú trọng công tác duy tu, bảo tồn các khu di tích văn hóa

Bộ VHTTDL, các địa phương

2023: Đề án được phê duyệt;

2024-2025: Triển khai

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Nâng cao khả năng khai thác các hoạt động du lịch trong điều kiện biến đổi khí hậu

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu du lịch, các điểm nghỉ dưỡng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ VHTTDL, các địa phương

2023: Quy hoạch được phê duyệt

 

Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt chú trọng đối với các khu, điểm du lịch

Bộ VHTTDL, các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình, di tích văn hóa, lịch sử, thể thao nhằm nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ VHTTDL, các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống, tri thức địa phương trong thích ứng biến đổi khí hậu

Xây dựng và nhân rộng các mô hình ổn định đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng địa phương trong quá trình tái định canh, định cư dưới tác động của biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ các thiết chế văn hoá cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, các tri thức địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ VHTTDL, các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Tổng kiểm kê, sưu tầm, nghiên cứu tri thức địa phương về thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu; phổ biến tri thức địa phương trong cộng đồng, đặc biệt chú trong vai trò của nghệ nhân và xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ VHTTDL, các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương nhằm bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trước tác động của biến đổi khí hậu bằng các tri thức địa phương

Bộ VHTTDL, các địa phương

2021: Đề án được phê duyệt;

2022-2025: Thí điểm cho các vùng

Mở rộng quy mô, tổng kết, đánh giá

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

Công báo tiếng Anh
download Decision 1055/QD-TTg DOC(Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Bản dịch LuatVietnam
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi