Quyết định 1527/QĐ-BTNMT điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của BTNMT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1527/QĐ-BTNMT

Quyết định 1527/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1527/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:10/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1527/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cụ thể, các nội dung thanh tra không thực hiện trong năm 2020 đó là:

Thứ nhất, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cục Viễn Thám quốc gia, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường do trùng với Kế hoạch kiểm toán (các đơn vị có kiến nghị bằng văn bản).

Thứ hai, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư tại Quảng Ninh do tỉnh đang có Đoàn kiểm tra Giám sát số 1324 của Uỷ Ban kiểm tra Trung ương và Đoàn công tác của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công An (địa phương có kiến nghị bằng văn bản).

Thứ ba, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất (Theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội) tại Thành phố Hà Nội; Bình Thuận; Thành phố Hồ Chí Minh do các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp dịch bệnh Covid-19...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1527/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________

Số: 1527/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010:

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra:

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 (Nội dung điều chỉnh, bổ sung theo Danh mục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước để đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.
2. Thủ trưởng các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chết và Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ và các Sở Tài nguyên về Môi trường khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trước khi triển khai các cuộc thanh tra.
Trong quá trình thanh tra đối với các tổ chức trong kế hoạch này nếu phát hiện sai phạm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường thì Thủ trưởng các đơn vị nêu trên có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến Bộ trưởng để xem xét, tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân các cấp và đưa vào kế hoạch thanh tra của Bộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Quốc phòng.
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TTr (PB).

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020
(Đính kèm Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. CÁC NỘI DUNG THANH TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020

STT

Nội dung

Đối tượng

Địa điểm

Lý do

Ghi chú

I

Thanh tra Bộ

 

 

 

 

1

Thanh tra hành chính

 

 

 

 

1.1

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Tại TP. Hà Nội và một số địa phương

Trùng với Kế hoạch kiểm toán (các đơn vị có kiến nghị bằng văn bản)

 

1.2

Cục Viễn Thám quốc gia

Tại TP. Hà Nội và một số địa phương

 

1.3

Trường Đại học Tài nguyên Môi trường

Tại TP. Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

 

2

Thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực

 

 

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư

 

Quảng Ninh

Do tỉnh đang có Đoàn kiểm tra Giám sát số 1324 của Ủy Ban kiểm tra Trung ương và Đoàn công tác của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công An (địa phương có kiến nghị bằng văn bản)

 

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 01 đính kèm

Quảng Nam

Các dự án chậm hoặc chưa triển khai do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (địa phương có kiến nghị bằng văn bản)

 

3

Thanh tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn đối với hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện và công trình cáp treo

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 02 đính kèm

Hà Giang

Một số dự án đã được UBND thanh tra cuối năm 2019, mới ban hành kết luận tháng 4 năm 2020 và do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (địa phương có kiến nghị bằng văn bản)

 

4

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (giảm từ 08 cuộc xuống 06 cuộc)

Các tổ chức trong các kết luận thanh tra đã ban hành từ các năm trước

Các tỉnh, thành phố đã được thanh tra

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

5

Công tác khác

 

 

 

 

 

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020

 

 

Lồng ghép với Hội nghị của Bộ theo chỉ đạo của Bộ trưởng

 

II

Tổng cục Quản lý đất đai

 

 

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất (Theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội)

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 03 đính kèm

Thành phố Hà Nội; Bình Thuận; Thành phố Hồ Chí Minh

Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp dịch bệnh Covid-19

 

III

Tổng cục Môi trường

 

 

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 04 đính kèm

Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Quảng Trị, Ninh Thuận, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau

Theo Phụ lục 03 đính kèm

 

IV

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

 

 

 

1

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại một số mỏ đá vôi, đá sét làm xi măng; đá ốp lát; mỏ cao lanh

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 05 đính kèm

Quảng Ninh, Bình Định, Bình Phước

Theo Phụ lục 04 đính kèm

 

2

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra các đối tượng đã thanh tra, kiểm tra các năm 2017, 2018, 2019

 

An Giang

Chuyển sang Kế hoạch năm 2021 theo đề nghị của địa phương

 

V

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

 

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 06 đính kèm

Thanh Hóa, Kiên Giang, Nghệ An

Do tình hình của dịch bệnh Covid-19

 

VI

Cục Quản lý tài nguyên nước

 

 

 

 

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 07 đính kèm

Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Định, Đăk Lăk, Phú yên, Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hồ Chí Minh

Theo Phụ lục 06 đính kèm

 

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước một số đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn và phục vụ cấp nước cho đô thị

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng; Công ty Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng

Hải Phòng

Bộ xây dựng đã kiểm tra cuối năm 2019

 

B. CÁC NỘI DUNG THANH TRA ĐIỀU CHỈNH TRONG NĂM 2020

STT

Nội dung đã được phê duyệt

Nội dung điều chỉnh

Ghi chú

I

Thanh tra Bộ

 

 

1

Thanh tra hành chính

 

 

 

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ - Tổng Cục Khí tượng Thủy văn

Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý I-II sang Quý II-III

 

2

Thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực

 

 

 

Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (trọng tâm là quản lý chất thải rắn) và tài nguyên nước đối với các nhà máy nhiệt điện đối với: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng; Công ty Nhiệt điện Thái Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý I-II sang Quý II-III

 

II

Tổng cục Quản lý đất đai

 

 

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích khác; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất có nguồn gốc từ đất trồng lúa (theo nội dung Đề án 1675 của TTg về "tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020") tại Hưng Yên và Hậu Giang

Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý I-II sang Quý II-III

 

2

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Trọng tâm là việc thực hiện các quy định về rà soát, sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường; tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại Lâm Đồng và Hòa Bình

Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý III-IV về Quý III

 

III

Tổng cục Môi trường

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Điều chỉnh tên và địa điểm của các đối tượng thanh tra tại Phụ lục 07 đính kèm

 

IV

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

 

1

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại một số mỏ đá vôi, đá sét làm xi măng; đá ốp lát; mỏ cao lanh

Tại tỉnh Quảng Ninh: Điều chỉnh tên của đối tượng thanh tra: từ “Công ty cổ phần xi măng Sông Lam” thành “Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh” (tại mục 4 phần III Phụ lục số 06 kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020)

 

- Tại tỉnh Bình Định: Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý II sang Quý III

 

2

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra các đối tượng đã thanh tra, kiểm tra các năm 2017, 2018, 2019

- Tại Tuyên Quang: Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý II-IV về Quý II.

- Tại Bình Dương, Bình Phước: Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý I-II sang Quý II-III.

 

C. CÁC NỘI DUNG THANH TRA BỔ SUNG TRONG NĂM 2020

STT

Nội dung

Đối tượng

Địa điểm

Thời gian

Lý do

Ghi chú

I

Thanh tra Bộ

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

Dự án sản xuất clinker và xi măng của Công ty Cổ phần - Tập đoàn Thaigroup - Chi nhánh Quảng Nam

Quảng Nam

Quý III-IV

Theo đề xuất của Tổng cục Môi trường

 

II

Tổng cục Môi trường

 

 

 

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 09 đính kèm

Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên

Quý II- IV

Là các tổ chức do Bộ phê duyệt báo cáo ĐTM và được địa phương đề xuất bổ sung

 

III

Cục Quản lý tài nguyên nước

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với một số tổ chức được thanh tra năm 2018 và 2019

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 10 đính kèm

Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III-IV

Là cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện khắc phục các tồn tại liên quan đến thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa, có các biện pháp quản lý, điều hành và hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trước tình hình hạn hán diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước tăng cao

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Tỉnh, Thành phố/Tổ chức

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện dự án

I

Tỉnh Quảng Nam

 

 

1

Công ty Xây dựng công trình giao thông 501

XD và KD khu đô thị - TĐC Phước Trạch-Phước Hải (gđ 1)

Cửa Đại

2

Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545

XD kết cấu hạ tầng kỹ thuật KDC Lưu Minh

Hà Lam

3

Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Thái Công

XD khu nhà ở và khu KD dịch vụ

Đại Quang

4

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tam Phú

XD khu ĐT số 1 thuộc KĐT sinh thái Nam Tam Phú-Tecco 533 (gđ 1)

An Phú

5

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt

XD khu đô thị An Phú Quý (đợt 1)

Điện Ngọc

Xây dựng khu dân cư

Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

Xây dựng khu đô thị An Phú Quý

Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

6

Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành

Xây dựng khu dân cư thống nhất (đợt 1 giai đoạn 1) phường Điện Dương, Điện Bàn

Phường Thạch Than, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

7

Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 557

Đầu tư xây dựng khu dân cư Liễu Trì

Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐỐI VỚI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tỉnh (thành phố)/tổ chức

Địa điểm

Ghi chú

 

Hà Giang

 

 

1

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Nậm Ngần

Tỉnh Hà Giang

 

2

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Con

 

3

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Bạc

 

4

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Bát Đại Sơn

 

5

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Thái An

 

6

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Thuận Hòa

 

7

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Nho Quế 1,2,3

 

8

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Chảy 5,6

 

9

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Miện 5

 

10

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Lô 2,4,6

 

11

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Bắc Mê

 

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CHẬM ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CÓ SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT (THEO CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 23/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14 NGÀY 14/6/2019 CỦA QUỐC HỘI)
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tỉnh (thành phố)/tổ chức

Địa điểm thực hiện dự án

Ghi chú

I

Tỉnh Bình Thuận

 

 

1

Công ty Liên doanh Du lịch Kê Gà

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu du lịch sinh thái Kê Gà tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

2

Công ty TNHH Delverton Việt Nam

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu du lịch sinh thái Delverton tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

3

Công ty Cổ phần Thái Vân

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu du lịch Bàu Trắng - Hòn Hồng tại xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình

4

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thế Giới Xanh

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu sân Golf và Biệt thự Hàm Thuận Nam tại xã Tân Thành và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

II

Thành phố Hà Nội

 

 

1

Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (Vinaconex - Posco)

Thành phố Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bắc An Khánh tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế VIGEBA

Thành phố Hà Nội

Dự án Khu đô thị Thành phố Giao Lưu” tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

3

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vinaconex - Viettel (nay đổi tên thành Côngty CP ĐTKD PT đô thị Tây Hà Nội)

Thành phố Hà Nội

Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park tại phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

4

Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc

Thành phố Hà Nội

Dự án Khu Đô thị mới thuộc Khu đô thị Đại học Vân Canh tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

III

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

1

Công ty TNHH quản lý bất động sản Hoàng Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Khu nhà ở xã hội - Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc tại khu đất Chợ Bình Phú cũ địa chỉ số 116 Lý Chiêu Hoàng phường 10, Quận 6, TP.HCM

2

Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy

Thành phố Hồ Chí Minh

Khu nhà ở 1 Bis - 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu tại phường Đa Kao, Quận 1

3

Công ty TNHH Quốc tế Thế kỷ số 21

Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Khu dân cư và du lịch, văn hóa, giải trí tại phường An Phú, Quận 2

PHỤ LỤC 04

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngà  y tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tổ chức/Tỉnh, thành phố

Lý do

Ghi chú

I

Bắc Ninh

 

 

1

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây

 

2

Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc tỉnh phê duyệt ĐTM; không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây

 

3

Công ty TNHH môi trường Việt Tiến

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây

 

4

Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sơn Linh

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc tỉnh phê duyệt ĐTM; Tổng cục Môi trường thanh tra năm 2015 có vi phạm về BVMT

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh

5

Công ty TNHH Seojin System Vina

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc tỉnh phê duyệt ĐTM; Tổng cục Môi trường thanh tra năm 2015 có vi phạm về BVMT

6

Công ty TNHH Hóa chất công nghiệp Thái Hòa

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng vừa có kết luận thanh tra của Sở TNMT ngày 20/12/2019

 

7

Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh (chủ đầu tư KCN VSIP Bắc Ninh)

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây

 

8

Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc tỉnh phê duyệt ĐTM, thanh tra năm 2017 không có vi phạm về BVMT. Theo khảo sát tại địa phương, hiện nay đơn vị hoạt động cầm chừng (20-25% công suất thiết kế)

 

9

Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây

 

10

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Phát triển Bình Nguyên

Có VB đề nghị không thanh tra do năm 2019 Sở TNMT đã tiến hành kiểm tra, năm 2020 đã có Đoàn kiểm tra liên ngành.

 

II

Cao Bằng

 

 

1

Công ty Cổ phần Mangan Cao Bằng

Dừng hoạt động

 

2

Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng

 

3

Công ty Cổ phần Chế biến khoáng sản Cao Sơn Hà

 

4

Công ty Cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Barit và chì kẽm Cao Bằng

 

5

Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang Cao Bằng

 

6

Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Cao Giang (Chủ đầu tư Dự án khai thác, chế biến quặng bôxít mỏ Táp Ná)

 

7

Công ty TNHH Thương mại Trường Anh

 

8

Công ty Cổ phần khoáng sản Tấn Phát

 

9

Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

10

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

11

Công ty TNHH CKC

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

12

Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Bảo Lâm

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

13

Công ty TNHH MTV Ắc quy Green Cao Bằng

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

14

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Cao Bằng

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

III

Hà Tĩnh

 

 

1

Công ty TNHH Yên Huy

Đang tiến hành xây dựng

 

2

Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường FUTEK

Chưa tiến hành xây dựng

 

3

Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh

Đề nghị không thanh tra, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

4

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh

Đề nghị không thanh tra, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

5

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Đề nghị không thanh tra, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

6

Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Đề nghị không thanh tra, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

7

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Tĩnh

Đề nghị không thanh tra, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

IV

Hải Dương

 

 

1

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Theo kiến nghị của địa phương

 

2

Công ty TNHH Nhôm Đông Á

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

3

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

4

Công ty TNHH may Tinh Lợi

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

5

Công ty TNHH Đại Dương

Tỉnh phê duyệt ĐTM, thanh tra năm 2017 có vi phạm về BVMT

Đề nghị chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

6

Công ty TNHH may mặc Makalot Việt Nam

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

7

Công ty Cổ phần Môi trường APT - Seraphin Hải Dương

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

8

Công ty Cổ phần Đại An

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, Bộ phê duyệt ĐTM. Thanh tra năm 2018 không vi phạm

 

9

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, Bộ phê duyệt ĐTM. Thanh tra năm 2018 không vi phạm

 

10

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang (chủ đầu tư KCN Nam Sách và Tân Trường)

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

11

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, Bộ phê duyệt ĐTM. Thanh tra năm 2017 không vi phạm

 

12

Công ty Cổ phần thép Hải Dương

Địa phương và tổ chức được thanh tra đề xuất do vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và ban hành báo cáo tháng 3 năm 2020; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

 

V

Hưng Yên

 

 

1

Công ty TNHH KCN Thăng Long II (chủ đầu tư KCN Thăng Long II

Đề nghị không thanh tra, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây

 

2

Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam

Đề nghị không thanh tra, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây

 

3

Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco 11

Địa phương đề xuất chuyển sang năm 2021

 

4

Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phương Đông

Địa phương đề xuất chuyển sang năm 2021

 

5

Công ty TNHH Nhuộm và Giặt thời trang quốc tế

Đã dừng hoạt động và đã báo cáo Bộ tại PT số 493/PT-TCMT

 

6

Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên

Địa phương đề xuất chuyển sang năm 2021

 

7

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt

Đề nghị không thanh tra, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

8

Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

Đề nghị không thanh tra, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh, Tổng cục Môi trường thanh tra năm 2014 có vi phạm

Đề nghị chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

VI

Lạng Sơn

 

 

1

Công ty TNHH Anh Kiệt

Địa phương đề nghị điều chỉnh giảm do chưa xây dựng và đi vào hoạt động

 

2

Mỏ than Na Dương - Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin

Đã sáp nhập vào Công ty Than Na Dương - VVMI

 

3

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV

Địa phương đề nghị không thanh tra năm 2020

 

VII

Sơn La

 

 

1

Công ty TNHH Phân bón và Hóa chất Sơn La

Điều chỉnh giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

2

Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Fococev

Điều chỉnh giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh

 

VIII

Thái Nguyên

 

 

1

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Lệ Trạch (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Trung Thành)

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, Thanh tra năm 2017 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

2

Công ty Cổ phần đầu tư APEC Thái Nguyên (Chủ đầu tư KCN Điềm Thụy - Khu B)

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, Thanh tra năm 2017 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

3

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Sông Công I)

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, Thanh tra năm 2017 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

4

Công ty Cổ phần xi măng La Hiên

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, Thanh tra năm 2017 có vi phạm

 

5

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên –Vimico

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, Thanh tra năm 2017 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

6

Công ty Cổ phần khoáng sản An Khánh

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, Thanh tra năm 2017 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

7

Công ty TNHH Sam sung Electro-Mechanics (SEMV) Việt Nam

Đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh; không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây

 

8

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn

Đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh; không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây

 

IX

Tuyên Quang

 

 

1

Công ty cổ phần xi măng Tân Quang

ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 2013 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

2

Công ty cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công

ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 2013 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

3

Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang

ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 2013 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

4

Công ty cổ phần Kim loại mầu Tuyên Quang

ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 2013 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

5

Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương

ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 2013 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

6

Công ty Cổ phần Prime Hào Phú

ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 2013 có vi phạm

Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

7

Công ty TNHH Sơn Lâm CĐP

ĐTM do tỉnh phê duyệt

 

8

Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

ĐTM do tỉnh phê duyệt

 

X

Đắk Lắk

 

 

1

Công ty Cổ phần tinh bột sắn Đắk Lắk (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Krông Bông); Tên cũ: Công ty CP Lương thực, vật tư nông nghiệp Đắk Lắk

Sở Tài nguyên và Môi trường mới thanh tra vào tháng 01 năm 2020

 

2

Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên (Nhà máy sản xuất tinh bột sắn, công suất 20.000 tấn thành phẩm/năm)

 

3

Công ty Cổ phần tinh bột sắn Ea Kar (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar); Tên cũ: Công ty CP Lương thực, vật tư nông nghiệp Đắk Lắk (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar)

 

4

Công ty TNHH Vinh Phúc (Nhà máy chế biến mủ cao su khô công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm)

Sở Tài nguyên và Môi trường mới thanh tra vào tháng 01 năm 2020

 

5

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú

Đề nghị không thanh tra

 

6

Công ty XNK Nông Lâm sản và vật tư nông nghiệp (Nhà máy chế biến tinh bột sắn 20.000 tấn/năm)

Đề nghị không thanh tra

 

7

Công ty TNHH Sản xuất thương mại 579

Đề nghị không thanh tra

 

8

Chi nhánh Đắk Lắk- Công ty cổ phần XNK tổng hợp Bình Phước

Đề nghị không thanh tra

 

9

Công ty TNHH Một thành viên Thành Vũ Đắk Lắk

Đề nghị không thanh tra

 

10

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Xí nghiệp chế biến và dịch vụ cao su)

Đề nghị không thanh tra

 

11

Cty Cổ phần Mía đường 333 (Nâng cấp nhà máy đường 333 từ 800 lên 2500 tấn mía/ngày)

Đề nghị không thanh tra

 

12

Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk

Đề nghị không thanh tra

 

13

Công ty Công ty Cổ phần thép Đông Nam Á (Nhà máy luyện cán thép Tây Nguyên)

Đề nghị không thanh tra

 

14

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Miền Trung (ĐT mở rộng nâng CS nhà máy bia lên 70 triệu lít/năm)

Đề nghị không thanh tra

 

XI

Đắk Nông

 

 

1

Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng

Đề nghị không thanh tra

 

2

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đỗ Kim Thành

Đề nghị không thanh tra

 

3

Công ty TNHH Tinh bột sắn Đắk Nông

Đề nghị không thanh tra

 

4

Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song - Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

Đề nghị không thanh tra

 

XII

Kon Tum

 

 

1

Công ty CP Trường Nam (Nhà máy CB mủ cao su Pô Cô)

Không còn tồn tại

 

2

Công ty TNHH MTV Lệ Hường

Không có thông tin về đối tượng

 

3

Công ty TNHH Kim Sơn Thủy (Dự án khai thác vàng sa khoáng khu vực suối Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Đã bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản năm 2013

 

4

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

5

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

6

Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh ((Dự án đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su APT Kon Tum)

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

7

Công ty TNHH TBS Tây nguyên Đăk Hà (Nhà máy chế biến cao su tại Đăk Hà- gđ 1 120 tấn thành phẩm/ngày đêm)

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

8

Công ty TNHH MTV Thuận Lợi

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

9

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

10

Công ty TNHH Vạn Lợi

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

11

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Fococev Kon Tum

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

12

Công ty TNHH Phương Hoa

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

13

Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

14

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Vina tại Kon Tum

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

15

Công ty TNHH MTV ĐTPT Nông nghiệp Ia HDrai Kon Tum (Chế biến tinh bột sắn công suất 320 tấn/ngày

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

16

Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi- Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đăk Tô

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

17

Nhà máy tinh bột sắn tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum - Công ty cổ phần Fococev Tây Nguyên

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

18

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Nhà máy đường Kon Tum)

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

19

Công ty Cổ phần Tấn Phát (xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum)

Địa phương có ý kiến là đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

XIII

Quảng Trị

 

 

1

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị

Hoạt động gián đoạn, sản lượng hạn chế

 

2

Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

 

3

Công ty Cổ phần Cao su Vĩnh Hải

 

4

Công ty Cổ phần Cao su Quảng Trị

 

5

Công ty Cổ phần gỗ MDF-VRG Quảng Trị

Đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

6

Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms

 

7

Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hưng Lộc

 

8

Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

 

9

Công ty CP Chế biến Tinh bột sắn An Thái

 

XIV

Ninh Thuận

 

 

1

Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận

Đang xây dựng

 

2

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Chiến Thắng - Ninh Thuận

Dừng hoạt động

 

3

Công ty Cổ phần VINAMINCO - Ninh Thuận

 

4

Công ty Cổ phần Thăng Long

 

5

Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn-Ninh Thuận

 

6

Nhà máy chế biến tôm chiên bột của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cà Ná

Quy mô công suất nhỏ (120 tấn sản phẩm/năm), khối lượng nước thải phát sinh ít

 

7

Phòng Quản lý đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

8

Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Fococev

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

9

Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

XV

Kiên Giang

 

 

1

Công ty TNHH Thủy sản AOKI

Năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở theo phản ánh của cử tri ở địa phương; tiếp đó tháng 01 năm 2020, Sở TN&MT tiếp tục kiểm tra theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

 

2

Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

3

Công ty Cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

4

Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

5

Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

6

Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

7

Công ty Cổ phần xi măng Kiên Giang

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

8

Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

9

Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

XVI

An Giang

 

 

1

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang

Năm 2019, đã có 02 đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tại đơn vị

 

2

Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Hòa Phát

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

3

Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Đông Á

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

4

Công ty Cổ phần Nam Việt

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

5

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

6

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

7

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Mỹ

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

8

Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

9

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

10

Công ty TNHH Tiến Bộ

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

11

Tập đoàn Sao Mai

Dự án đang trong quá trình xây dựng, năm 2019 Bộ đã thanh tra và thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn (trên địa bàn tỉnh Cà Mau)

 

XVII

Vĩnh Long

 

 

1

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Trí

Dừng hoạt động

 

2

Công ty TNHH MTV On Oanh

Công ty có văn bản số 03/2020/CV-CT báo cáo UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long về khó khăn và tạm dừng sản xuất trong năm 2020

 

3

Công ty Cổ phần Hòa Phú

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

4

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

5

Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

6

Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân MêKông

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

7

Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Cát Tường

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

8

Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông Vĩnh Long

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

9

Công ty TNHH MTV Khang Thiên Phát - Dự án: "Nhà máy xử lý chất thải y tế, công nghiệp và nguy hại"

Sở TNMT đề xuất không thanh tra

 

10

Công ty Cổ phần phân bón miền Nam

Sở TNMT đề xuất không thanh tra

 

XVIII

Bạc Liêu

 

 

1

Công ty TNHH Thực phẩm thủy sản Minh Bạch

Khó khăn về tài chính, không có vốn hoạt động, thực tế đang phá sản

 

2

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp

Là đơn vị trực thuộc nhà nước (đổi tên là Trung tâm Dịch vụ KCN trực thuộc Ban Quản lý các KCN), có khó khăn về tài chính, các cơ sở trong KCN đã có hệ thống xử lý nước thải riêng và được phép xả ra ngoài môi trường

 

3

Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F.89

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

4

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Thiên Phú

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

5

Công ty Cổ phần thủy sản Quốc Lập

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

6

Công ty TNHH Thủy sản Nigico

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

7

Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Ngọc Trí

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

8

Công ty TNHH Một thành viên thực phẩm đông lạnh Việt I-Mei

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

9

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Việt Cường

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

10

Xí nghiệp Chế biến thủy sản Láng Trâm thuộc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

11

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Phương Anh

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

12

Xí nghiệp Chế biến thủy sản Trà Kha F69 thuộc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

13

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Bạc Liêu

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

14

Công ty TNHH chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Trang Khanh

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

15

Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững II

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

16

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

17

Công ty TNHH MTV thủy sản Tân Phong Phú

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

XIX

Cà Mau

 

 

1

Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến thủy sản và XNK Quốc Việt

Đang gặp khó khăn và hoạt động không liên tục

 

2

Công ty TNHH kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long

Công ty không có kế hoạch hoạt động sản xuất do thay đổi công nghệ, mặt hàng sản xuất và tiến hành kế hoạch cải tạo, nâng cấp nhà máy

 

3

Công ty Cổ phần Viet Nam Food

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

4

Công ty TNHH MTV SX TM xuất khẩu Đại Phát

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

5

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Cà Mau

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

6

Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau (04 xí nghiệp, phân xưởng trực thuộc)

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

7

Công ty Cổ phần Camimex Group

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

8

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Tắc Vân

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

9

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hoà Trung

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

10

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

11

Công ty TNHH Anh Khoa

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

12

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

13

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

14

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Nhà máy xử lý chất thải)

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

XX

Trà Vinh

 

 

1

Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

2

Công ty Cổ phần Đông lạnh Thủy sản Long Toàn

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

3

Công ty Cổ phần thủy sản Thông Thuận Trà Vinh

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục môi trường

 

PHỤ LỤC 05

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA CHUYÊN ĐỀ XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG KHOÁNG SẢN KHAI THÁC THỰC TẾ TẠI MỘT SỐ MỎ ĐÁ VÔI, ĐÁ SÉT LÀM XI MĂNG; ĐÁ ỐP LÁT; MỎ CAO LANH
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức, cá nhân

Giấy phép số

Loại khoáng sản

Vị trí mỏ

Ghi chú

I

Tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

1556/GP-BTNMT 13/8/2009

Đá vôi xi măng

Mỏ Quang Hanh II, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

Đây là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Viettel và đang thực hiện thoái vốn; đã được Quốc hội thực hiện việc giám sát trong hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường vào cuối năm 2019 và có đề xuất của Thanh tra Bộ Quốc phòng

1557/GP-BTNMT 13/8/2009

Đá sét xi măng

Mỏ Sét Hà Chanh, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả

II

Tỉnh Bình Định

 

 

 

 

1

Công ty cổ phần Phú Tài

47/GP-UBND 01/6/2011

Đá ốp lát

Mỏ đá núi Ngang, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Địa phương đề xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

2

Công ty TNHH Tân Long gratnit

71/GP-UBND 29/6/2011

Đá ốp lát

Xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

3

Công ty TNHH Hùng Vương

67/GP-UBND 28/9/2018

Đá ốp lát

Núi Đá Trãi, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

4

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Viễn Dương

60/GP-UBND 15/8/2019

Đá ốp lát

Núi Gò Quy, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

III

Tỉnh Bình Phước

 

 

 

 

1

Công ty CP Trung Thành

06/GP-BTNMT 05/01/2005

Cao lanh

Bàu Đông Lan, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Địa phương đề xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

2

Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản KL

1120/GP- BTNMT 29/8/2006

Cao lanh

Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

3

Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Oanh

1750/GP- BTNMT 05/11/2007

Cao lanh

Ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

4

Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương

386/GP-BTNMT 07/03/2011

Cao lanh

Ấp 1 và ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

5

Công ty TNHH sản xuất thương mại Phước Lộc Thọ

852/GP-BTNMT 14/4/2016

Cao lanh

Ấp 1 , xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

PHỤ LỤC 06

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ VEN BIỂN
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức

Địa điểm

Ghi chú

I

Tỉnh Thanh Hóa

 

 

1

Công ty CP Cảng DV dầu khí PTSC Thanh Hóa (Cảng dịch vụ đầu khí PTSC)

Xã Nghị Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Dịch vụ cảng & Logistics, cơ khí dầu khí công nghiệp, tàu dịch vụ

2

Công ty xi măng Nghi Sơn (Cảng Nhà máy xi măng)

Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất xi măng

3

Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Đại Dương (Bến cảng số 3,4,5)

Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Đại Dương (Bến cảng số 3,4,5)

Dịch vụ cảng & Logistics

4

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Nghi Sơn

Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

II

Tỉnh Nghệ An

 

 

 

Công ty TNHH chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri Việt Trung

Xóm 8, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

 

PHỤ LỤC 07

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tỉnh (thành phố) Tổ chức

Tên công trình cơ sở

Ghi chú

I

Thành phố Hà Nội

1

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

NMN Bắc Thăng Long; NMN Pháp Vân; TCN Bạch Mai; TCN Tương Mai; NMN Cáo Đỉnh; TCN Nam Dư; NMN Ngọc Hà; NMN Yên Phụ; NM Mai Dịch; NMN Lương Yên; NMN Ngô Sỹ Liên; NMN Hạ ĐÌnh; NMN Kim Liên; NMN Thượng Cát; TCN Đông Mỹ

Bộ xây dựng đã kiểm tra cuối năm 2019 và là địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

2

Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội

TCN Ngọc Thụy; TCN Sài Đồng; TCN Kiêu Kỵ; TCN Đông Anh; TCN sân bay Gia Lâm

3

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Dông

NMN Ba La; NMN Bà Triệu; NMN Dương Nội

4

Công ty Cổ phần sản xuất, kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

TCN Đồn Thủy

5

Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống

NMN Sông Đuống

II

Tỉnh Thái Nguyên

1

Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên

NMN Túc Duyên; NMN Núi Cốc

Bộ xây dựng đã kiểm tra cuối năm 2019 và đề xuất của địa phương để phù hợp với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

III

Tỉnh Hà Nam

1

Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam

Hệ thống cấp nước sạch sông Hồng giai đoạn 1

Chồng chéo với kế hoạch của địa phương

IV

Tỉnh Nghệ An

1

Công ty TNHH MTV cấp nước sông Lam

NMN Tp. Vinh

Địa phương đề xuất do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

2

Công ty Cổ phần nước sạch Nghệ An

Tỉnh Nghệ An

V

Thành phố Đà Nẵng

1

Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng

NMN Cầu Đỏ

Bộ xây dựng đã kiểm tra cuối năm 2019 và đề xuất của địa phương do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

VI

Tỉnh Thừa Thiên Huế

1

Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

Vạn Niên

Bộ xây dựng đã kiểm tra cuối năm 2019

VII

Tỉnh Khánh Hòa

1

Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa

Võ Cạnh

Bộ xây dựng đã kiểm tra cuối năm 2019 và đề xuất của địa phương do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

VIII

Tỉnh Bình Định

1

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định

TCN An Nhơn; Hà Thanh; Thế Thạnh; TCN Bồng Sơn

Địa phương đã thanh tra, kiểm tra đầu năm 2020 và đề xuất của địa phương do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

IX

Tỉnh Đắk Lắk

1

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước đầu tư XD Đăk Lắk

Công trình cấp nước phục vụ thành phố Buôn Ma Thuột

Địa phương đề xuất và có chồng chéo với kế hoạch của địa phương

2

Công ty TNHH cấp nước Buôn Ma Thuột

Ea B'hôk và Dray Bhăng

X

Tỉnh Phú Yên

1

Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên

NMN Hòa An; NMN Hòa Thắng

Địa phương đề xuất do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

XI

Tỉnh Bình Dương

1

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương

NMN Tân Hiệp

Mới được địa phương kiểm tra cuối năm 2019

2

Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một

Nam Thủ Dầu Một

3

Công ty TNHH cấp nước Bình An

Bình An

Tạm dừng hoạt đồng

XII

Thành phố Cần Thơ

1

Công ty CP cấp thoát nước Cần Thơ

Cần Thơ 1

Bộ xây dựng đã kiểm tra cuối năm 2019

XIII

Tỉnh Hậu Giang

1

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam

NMN Ngã Bảy

Mới được địa phương kiểm tra cuối năm 2019 và địa phương đề xuất do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

XIV

Tỉnh Sóc Trăng

1

Cty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng

TCN KCN An nghiệp; NMN ngầm số 2; NMN Nguyễn Chí Thanh; NMN Mỹ Xuyên

Địa phương đề xuất do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

XV

Thành phố Hồ Chí Minh

1

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn -TNHH Một thành viên

NMN Thủ Đức 2; Hòa Phú

Bộ xây dựng đã kiểm tra cuối năm 2019

2

Cty TNHH MTV nước ngầm Sài Gòn

NMN Tân Phú

PHỤ LỤC 08

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 ĐIỀU CHỈNH TÊN, ĐỊA CHỈ THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tổ chức/Tỉnh, thành phố

Nội dung điều chỉnh

Ghi chú

I

Hải Dương

 

 

1

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương

Địa chỉ cũ là Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nay điều chỉnh thành Phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

 

2

Công ty TNHH Điện lực Jask Hải Dương

Địa chỉ cũ là Xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nay điều chỉnh thành Xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

 

II

HưngYên

 

 

1

Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

Điều chỉnh tên thành: Công ty Cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang - Chi nhánh Hưng Yên Điều chỉnh địa chỉ thành: Lô 4, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 

III

Lạng Sơn

 

 

1

Công ty TNHH MTV Than Na Dương

Điều chỉnh tên thành Công ty Than Na Dương - VVMI

 

IV

Sơn La

 

 

1

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Điều chỉnh địa chỉ từ Tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thành Km 34 quốc lộ 6 Sơn La - Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 

V

Ninh Thuận

 

 

1

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Điều chỉnh tên thành Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận (Chủ đầu tư Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận và Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận Sagota); đổi địa chỉ thành Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 

2

Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải

Điều chỉnh tên thành Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải (Nhà máy chế biến rong sụn)

 

3

Công ty TNHH Thủy sản Thông Thuận

Đề xuất đổi tên thành Công ty TNHH Thủy sản Thông Thuận - Ninh Thuận (Chủ đầu tư Nhà máy chế biến tôm số 1 và số 2); đổi địa chỉ thành Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 

VI

Cà Mau

 

 

1

Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau

Đổi địa chỉ trụ sở chính thành Lô D, Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; đề xuất đổi tên và địa chỉ nhà máy thành Nhà máy Đạm Cà Mau, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

 

2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Đổi địa chỉ thành Khu công nghiệp phường 8, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

3

Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

Đổi địa chỉ thành ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

 

PHỤ LỤC 09

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tổ chức/Tỉnh, thành phố

Địa chỉ

Lý do

Ghi chú

I

Bắc Ninh

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh - Chi nhánh tại Bắc Ninh - Nhà máy Phân bón Hà Gianh

Cụm Công nghiệp Nhân Hòa Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Bộ phê duyệt ĐTM, thanh tra năm 2015 có vi phạm về BVMT, địa phương đề nghị bổ sung

 

II

Lạng Sơn

 

 

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Khu đồi Phai Trần, xã Hoàng Đồng, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Bộ phê duyệt báo cáo ĐTM, địa phương đề xuất bổ sung

 

III

Thái Nguyên

 

 

 

1

Công ty Cổ phần xi măng Quang Sơn

Xã Quang Sơn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Bộ phê duyệt ĐTM. Tại buổi khảo sát, địa phương đề nghị điều chỉnh bổ sung do thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đã được LĐ Bộ đồng ý tại PT số 493/PT-TCMT

 

IV

Hưng Yên

 

 

 

1

Công ty Quản lý khai thác KCN Phố Nối A (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Yên Mỹ 2)

KCN Phố Nối A, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Bộ phê duyệt ĐTM, địa phương đề nghị bổ sung

 

PHỤ LỤC 10

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BỔ SUNG THUỘC NHIỆM VỤ: KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2018 VÀ 2019
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tổ chức/Tỉnh, thành phố

Tên công trình/Cơ sở

Địa điểm

Ghi chú

I

Quảng Nam

 

 

 

1

Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Mi

Đắk Mi 4A

Quảng Nam

 

2

Công ty Cổ phần ZaHưng

Za Hung

Quảng Nam

 

II

Phú Yên

 

 

 

3

Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Sông Hinh

Phú Yên

 

III

Gia Lai

 

 

 

4

Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai

Ayun Thượng 1A

Gia Lai

 

Đắk Pi Hao

Gia Lai

 

Đắk Pi Hao 2

Gia Lai

 

Ia Puch 3

Gia Lai

 

5

Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Tô Na

ĐăkSrông 3A

Gia Lai

 

IV

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

6

Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư thương mại Thành Công

 

TP. Hồ Chí Minh

 

7

Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung

 

TP. Hồ Chí Minh

 

V

Đồng Nai

 

 

 

8

Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn

 

Đồng Nai

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi