Chỉ thị 12/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----------------------
Số:12/CT-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 
 
CHỈ THỊ
Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và
tìm kiếm cứu nạn năm 2012
-----------------
 
                                            
Những năm gần đây, thiên tai đã xảy ra trên địa bàn cả nước với nhiều diễn biến bất thường, cực đoan, mức độ nghiêm trọng và khó dự báo. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong năm 2012, ngày 23 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 06/CT-TTg về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2012. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2012 của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác PCLB&TKCN năm 2011, trên cơ sở đó xây dựng, triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB&TKCN năm 2012 theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, vận dụng linh hoạt nguyên tắc “4 tại chỗ”, bám sát tình hình thực tế, có tính đến yếu tố bất thường của thời tiết trong xây dựng phương án và triển khai công tác PCLB&TKCN năm 2012 xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2012.
2. Củng cố, kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy PCLB&TKCN, dự trù và chuẩn bị kinh phí hoạt động và ban hành cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy theo Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ.
3. Tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy PCLB&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão. Theo dõi sát diễn biến, tình hình thời tiết xấu, vùng áp thấp, lũ, lụt, giông, bão. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện nghiêm các công điện theo quy định.
4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai. Qua các buổi giao ban báo chí, chỉ đạo báo, đài phát thanh, truyền hình tại địa phương cùng tham gia phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức người dân về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Tổ chức diễn tập, tập huấn cho đội ngũ phóng viên về công tác truyền thông phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
5. Đối với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT :
 a) Cục Viễn thông - Thường trực Ban chỉ huy PCLB&TKCN của Bộ:
- Sớm hoàn thiện trình ban hành Thông tư quy định việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai.
- Phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Bộ trưởng để kiện toàn Ban chỉ huy PCLB&TKCN của Bộ; Chủ trì dự thảo trình Trưởng ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để điều hành, xử lý kịp thời các tình huống khi thiên tai xảy ra.
- Tiếp tục tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên biển.
- Chỉ đạo, hướng dẫn VTC và các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ thông tin di động, sẵn sàng tổ chức triển khai thực hiện các chiến dịch nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, kịp thời ủng hộ đồng bào tại vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, giúp đồng bào nhanh chóng ổn định cuộc sống, sản xuất.
- Tổ chức tốt công tác trực ban chỉ đạo điều hành phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão theo quy định.
- Nghiên cứu để quy định giá cước theo khung, bản tin phát, truyền và thời lượng của bản tin đối với dịch vụ dịch vụ phát tin báo bão, áp thấp nhiệt đới, truyền tin tìm kiếm cứu nạn trên các đài thông tin duyên hải.
 b) Cục Tần số Vô tuyến điện:
 - Rà soát, phân bổ, cấp phép, xử lý can nhiễu cho thiết bị hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ phòng chống thiên tai và hệ thống thông tin an toàn, tìm kiếm cứu nạn.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan triển khai cấp giấy phép tần số vô tuyến điện cho tất cả các phương tiện nghề cá có trang bị máy thông tin vô tuyến điện, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ.
- Tiếp tục cập nhật về cấp phép tàu thuyền trong cơ sở dữ liệu để thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông:
 - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất trên các tần số an toàn, cứu nạn để phát hiện và xử lý kịp thời nhiễu có hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển.
 c) Vụ Kế hoạch Tài chính và Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích:
Chủ trì, phối hợp với Cục Viễn thông để hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ Quỹ cho mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai theo quy định hiện hành cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp sử dụng dịch vụ viễn thông để chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn qua mạng viễn thông chuyên dùng phục vụ phòng chống lụt bão.
d) Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử:
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tại các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và kiến thức phòng chống thiên tai đối với xã hội và người dân.
- Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế phát ngôn, đưa tin chính xác về tình hình, diễn biến thiên tai, lũ lụt.
đ) Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC:
- Tăng cường và đảm bảo nội dung chương trình về tuyên truyền phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn trên kênh truyền hình VTC14.
e) Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông:
- Chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về PCLB&TKCN.
- Kịp thời đăng tải công điện khẩn về PCLB&TKCN của Ban chỉ huy.
6. Đối với các Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn triển khai các phương án PCLB&TKCN phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm thiên tai, các công trình quan trọng liên quan đến công tác phòng chống thiên tai như hồ, đập, đê,...
- Phối hợp với các Đài, Báo ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai. Phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ đội Biên phòng để hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm và sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện đối với các phương tiện nghề cá.
- Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2012 của ngành Thông tin và Truyền thông tại địa phương mình.
- Kiện toàn Ban chỉ huy PCLB&TKCN năm 2012 của ngành Thông tin và Truyền thông.
7. Đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông:
- Xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, kiên cố hoá nhà trạm, phòng máy; ngầm hoá mạng ngoại vi. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông, đặc biệt lưu ý đến hệ thống nguồn điện và chống sét; tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCLB, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm về PCLB.
- Chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị thông tin liên lạc (bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng (kể cả máy nổ, xăng dầu phục vụ cấp nguồn cho các hệ thống thông tin trong trường hợp mất điện dài ngày) để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành PCLB, TKCN, di dân và khắc phục hậu quả.
- Nâng cao chất lượng và mở rộng vùng phủ sóng điện thoại di động khu vực chậm lũ, phân lũ;
- Các doanh nghiệp thông tin di động tiếp tục triển khai các trạm thu phát di động có công suất lớn, lắp đặt tại các vùng ven biển đảm bảo thông tin liên lạc cho các tàu đánh bắt cá gần bờ.
8. Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên cần ưu tiên tập trung triển khai:
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo viễn thông tỉnh, thành phố, các đơn vị thành viên tổ chức, đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ, lụt, di dân.
- Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.
- Tập đoàn sẵn sàng tổ chức thông tin cơ động khi có yêu cầu cho các đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đến các địa phương, vùng bị ảnh hưởng nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
- Tập trung tổ chức triển khai Dự án mạng thông tin chuyên dùng đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại quyết định số 720/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2010, nhanh chóng đưa vào khai thác, sử dụng.
- Xây dựng Đề án sử dụng mạng thông tin vệ tinh VINASAT để nâng cao năng lực hệ thống thông tin chuyên ngành Khí tượng Thủy văn.
- Cùng các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và triển khai Đề án tổ chức truyền thông tin cảnh báo về động đất, sóng thần qua mạng viễn thông.
9. Đối với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel:
- Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lực lượng vũ trang tham gia công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
- Phối hợp, triển khai dự án thử nghiệm trạm báo tin cảnh báo động đất, sóng thần, thực hiện theo Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần tại Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
- Triển khai lắp đặt các trạm BTS công suất lớn lắp đặt tại ven biển, xã đảo, huyện đảo.
10. Đối với Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam:
- Đảm bảo thông tin liên lạc trên vùng biển Việt Nam. Khai thác, vận hành hoạt động Hệ thống Đài thông tin duyên hải. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trực canh, tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu- khẩn cấp, thông tin an toàn- an ninh và phát quản bá thông tin an toàn hàng hải.
- Nâng cao tốc độ, chất lượng các đường truyền kết nối giữa các thành phần của hệ thống các Đài thông tin duyên hải với nhau; tăng công suất phát, tần suất phát, chế độ phát sóng của hệ thống các Đài thông tin duyên hải Việt Nam để phục vụ công tác dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.
- Chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương để tổ chức phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, vùng thời tiết xấu trên biển theo Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ tại Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14/3/2011.
- Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
- Triển khai Dự án xây dựng hệ thống tin học quản lý dữ liệu tàu thuyền vận tải
7. Ban chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả lên Bộ trưởng./.
 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCLB TW;
- Ủy ban Quốc gia TKCN
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các thành viên Ban chỉ huy PCLB Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông;
- Websitte Bộ;
       - Lưu: VT, CVT.
BỘ TRƯỞNG
             
(đã ký)
 
 
Nguyễn Bắc Son

 

thuộc tính Chỉ thị 12/CT-BTTTT

Chỉ thị 12/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/CT-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành:21/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai Dự án xây dựng hệ thống tin học quản lý dữ liệu tàu thuyền vận tải
Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, ngày 21/03/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.
Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam triển khai Dự án xây dựng hệ thống tin học quản lý dữ liệu tàu thuyền vận tải; chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương để tổ chức phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, vũng thời tiết xấu trên biển theo Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn …
Cũng theo Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành có trách nhiệm khẩn trương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; tổ chức diễn tập, tập huấn cho đội ngũ phóng viên về công tác truyền thông phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão…

Xem chi tiết Chỉ thị12/CT-BTTTT tại đây

tải Chỉ thị 12/CT-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi