Chỉ thị 05/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 05/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016
 
 
CHỈ THỊ
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016
 
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn cả nước năm 2016 tiếp tục diễn biến phức tạp; do ảnh hưởng của El Nino nên từ nay đến tháng 9 năm 2016, dòng chảy trên các sông thuộc khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục suy giảm, tình trạng khô hạn sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên; sau khi kết thúc El Nino, cuối năm 2016 có thể xuất hiện La Nina... Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, để chủ động phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2016, Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau đây:
1. Yêu cầu chung đối với các đơn v
- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTT và TKCN; tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về những nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai, các sự cố tại đơn vị.
- Rà soát, hiệu chỉnh phương án PCTT phù hợp với đặc thù của đơn vị; cập nhật bổ sung phương án PCTT đối với tất cả hình thái thiên tai có thể xảy ra ảnh hưởng đến đơn vị.
- Kiện toàn tổ chức, lực lượng; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần theo nguyên tắc 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với thiên tai; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó đối với các tình huống thiên tai cơ bản để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các đơn vị với địa phương để thống nhất chỉ huy, Điều hành và phát huy hiệu quả nguồn lực của các đơn vị trong quá trình ứng phó với với các tình huống thiên tai, sự cố.
- Tiếp tục rà soát lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng thiết kế, xây dựng các công trình để bảo đảm an toàn cho công trình, cho cộng đồng đối với các hình thái thiên tai.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.
2. Yêu cầu cụ thể đối với một số đơn vị
a) Đối với Sở Công Thương
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị ngành Công Thương trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các quy định của pháp luật về PCTT và TKCN;
- Lập kế hoạch dự trữ, phương án cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời cho mọi nhu cầu sử dụng, đặc biệt các vùng bị chia cắt do thiên tai;
- Tăng cường công tác quản lý thị trường, không để tăng giá hàng hóa trong các đợt thiên tai.
b) Đối với các chủ đập thủy điện
- Kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) trước mùa mưa, lũ;
- Rà soát, bổ sung phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập năm 2015, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt;
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn và phối hợp với các cơ quan có liên quan để vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa lũ đồng thời tham gia phòng, chống hạn hán có hiệu quả.
c) Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam:
- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Mục 2.b Chỉ thị này;
- Chỉ đạo các đơn vị phân phối điện, truyền tải điện, nhà máy điện rà soát, kiểm tra các công trình, đầu tư sửa chữa, gia cố để đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực đảm bảo khôi phục, cung cấp điện kịp thời, an toàn sau thiên tai.
d) Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam
- Kiểm tra, rà soát các bãi thải, các khu mỏ khai thác than, khoáng sản, hệ thống đê chân bãi thải, hệ thống bơm thoát nước, mương thoát nước, mặt bằng sản xuất... chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn công trình, khu dân cư lân cận, nhất là trong tình huống xảy ra mưa lũ lớn.
- Tổ chức diễn tập phương án ứng phó chống ngập lụt mỏ, sạt lở bãi thải ảnh hưởng đến các khu dân cư trong vùng trước mùa mưa, lũ; huấn luyện cấp cứu mỏ đối với các lực lượng tại các mỏ thuộc Tập đoàn.
- Xây dựng hoàn thành Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản cấp quốc gia trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.
đ) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Rà soát cập nhật hoàn chỉnh phương án, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, ứng phó sự cố tràn dầu. Xây dựng hoàn thành Kế hoạch ứng phó sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí cấp quốc gia trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.
e) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch dự trữ và sẵn sàng phục vụ các vùng bị thiên tai; rà soát, cập nhật phương án đảm bảo an toàn, phòng chống ngập các công trình, cửa hàng xăng dầu, chống trôi nổi các bồn chứa xăng dầu khi bị ngập nước.
g) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam
Chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật phương án ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất; sạt lở bãi thải, ngập nước mỏ.
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo về Bộ Công Thương qua Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Điện thoại: 04 22218311, Fax: 04 39393661, Email: [email protected].
Giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai trong ngành Công Thương./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- Văn phòng Bộ, các Vụ, Viện, Tổng Cục, Cục, Trường thuộc Bộ;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- Các Sở Công Thương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ;
- Các ủy viên BCH PCTT và TKCN;
- Các thành viên VPTT;
- Lưu: VT, ATMT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

thuộc tính Chỉ thị 05/CT-BCT

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/CT-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành:19/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 của ngành Công Thương

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2016, tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, ngày 19/05/2016, Bộ Công Thương đã ra Chỉ thị số 05/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.
Chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương phải rà soát, hiệu chỉnh phương án phòng chống thiên tai phù hợp với đặc thù của đơn vị; cập nhật bổ sung phương án phòng chống thiên tai đối với tất cả hình thái thiên tai có thể xảy ra ảnh hưởng đến đơn vị; kiện toàn tổ chức, lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần theo nguyên tắc 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với thiên tai; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó đối với các tình huống thiên tai cơ bản để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố…
Riêng các Sở Công Thương có trách nhiệm lập kế hoạch dự trữ, phương án cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời cho mọi nhu cầu sử dụng; tăng cường công tác quản lý thị trường, không để tăng giá hàng hóa trong các đợt thiên tai. Đối với các chủ đập thủy điện, phải kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiệt bị, công trình xả lũ, nhận nước… và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) trước mùa mưa lũ; theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn và phối hợp với các cơ quan có liên quan để vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa lũ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải chỉ đạo các đơn vị phân phối điện, truyền tải điện, nhà máy điện rà soát, kiểm tra các công trình, đầu tư sửa chữa, gia cố để đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra…

Xem chi tiết Chỉ thị 05/CT-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi