Quyết định 313/QĐ-BTC 2020 phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 313/QĐ-BTC

Quyết định 313/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:313/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:10/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phạm vi quản lý theo địa bàn của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Ngày 10/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 313/QĐ-BTC về phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Cụ thể, phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước như sau: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội (Thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình); Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc (tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu); Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú (tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ); Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng (tỉnh Hải Dương, Hưng Yên);….

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 313/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 313/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

                                                              

QUYẾT ĐỊNH

Về phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2428/QĐ-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phạm vi quản lý dự trữ nhà nước theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Tiến Dũng

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

PHẠM VI QUẢN LÝ DỰ TRỮ QUỐC GIA CỦA CÁC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TRỰC THUỘC TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Số

TT

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC (Theo Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg)

PHẠM VI QUẢN LÝ DỰ TRỮ QUỐC GIA CỦA CÁC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC

1

2

3

1

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội

Thành phố Hà Nội, tỉnh Hoà Bình

2

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

Tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu

3

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

Tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái, tỉnh Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang

4

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

Tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

5

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn

6

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

Tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn

7

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

Tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên

8

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh

9

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

10

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

11

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

Tỉnh Thanh Hoá

12

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh

13

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

Tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên - Huế

14

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam

15

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Ngãi

16

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

Tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hoà, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bình Thuận

17

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

Tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum

18

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên

Tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông

19

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

Tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước

20

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bến Tre, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp

22

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

Thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh An Giang

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi