Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 40/2012/TT-BNNPTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012
 
 
THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của
nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
-----------------------
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 được Chủ tịch nước công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch của Việt Nam như sau:
Điều 1. Ban hànhdanh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (dưới đây gọi tắt là vật thể) xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh Việt Nam bao gồm:
1. Thực vật
Cây và các bộ phận của cây còn sống được sử dụng làm giống hoặc sử dụng cho các mục đích khác.
2. Sản phẩm thực vật
a) Các loại củ, quả, hạt, hoa, lá, thân, cành, gốc, rễ cây;
b) Các loại tấm, cám, khô dầu, bột, tinh bột, sợi, mùn cưa, dược liệu;
c) Cọng thuốc lá, thuốc lá sợi, thuốc lào sợi, thuốc lá điếu, xì gà, men bia, men rượu, men thức ăn chăn nuôi, chè, bông, xơ dừa, sắn lát, mây, song, tre, nứa, chiếu cói, rơm, rạ, cỏ, bèo và thực vật biển;
d) Gỗ và các sản phẩm của gỗ (trừ gỗ và các sản phẩm của gỗ có Giấy thông báo miễn kiểm dịch theo quy định);  
đ) Hàng thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc thực vật;
e) Các loại bao bì đóng gói, vật liệu chèn lót, giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật;
g) Thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu chế biến có nguồn gốc từ thực vật;
h) Cao su mủ, nhựa cây, gôm tự nhiên, bột giấy, giấy cuộn;
3. Các loại nấm, mộc nhĩ;
4. Các loại phân hữu cơ, phân vi sinh;
5. Bột cá, phế liệu tơ tằm, kén tằm, lông, da, xương, sừng, móng và cánh kiến.
6. Các loại côn trùng, nhện, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, virus, phytoplasma, viroids, cỏ dại và các loại tiêu bản thực vật phục vụ cho công tác giám định, tập huấn, phòng trừ sinh học và nghiên cứu khoa học.
7. Phương tiện vận chuyển, sản xuất, bảo quản vật thể.
8. Các vật thể khác có khả năng mang dịch hại kiểm dịch thực vật.
Điều 2. Trường hợp xuất khẩunhững vật thể không thuộc danh mục tại Điều 1 của Thông tư này được thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu và các thông lệ quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29   tháng   9 năm 2012.
2. Thông tư này bãi bỏ Quyết định­ số 72/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét, giải quyết./.
 

Nơi nhận:                      
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quang ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ;
- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ NN và PTNT;
- Các Chi cục KDTV vùng;
- Các chi cục BVTV tỉnh;
- Lưu VT, BVTV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Bùi Bá Bổng
 
 

thuộc tính Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:40/2012/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:15/08/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

 Bổ sung danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật
Ngày 15/08/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đó, so với Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2012, Thông tư đã bổ sung vào Danh mục vật thể thuộc diện phải kiểm dịch thực vật trong quá trình xuất, nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh Việt Nam bao gồm: Các sản phẩm thực vật như các loại củ, quả, hạt, hoa, lá, thân, cành, gốc, rễ cây; cao su mủ, nhựa cây, gôm tự nhiên, bột giấy, giấy cuộn; các loại nấm, mộc nhĩ và các loại phân hữu cơ, phân vi sinh.
Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp xuất khẩu những vật thể không thuộc danh mục phải kiểm dịch thực vật nêu trên sẽ được thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu và thông lệ quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/09/2012.

Xem chi tiết Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT tại đây

tải Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 40/2012/TT-BNNPTNT
Hanoi, August 15, 2012
 
CIRCULAR
PROMULGATING THE LIST OF OBJECTS SUBJECT TO PLANT QUARANTINE OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 
Pursuant to Government’s Decree No.01/2008/ND-CP, of January 03, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Government’s Decree No.75/2009/ND-CP, of September 10, 2009 on amending Article 3 of the Government’s Decree No.01/2008/ND-CP, of January 03, 2008 defining the  functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Ordinance on Plant Protection and Quarantine No.36/2001/PL-UBTVQH10, announced by the State President on August 08, 2001;
Pursuant to the Government’s Decree No.02/2007/ND-CP, of January 05, 2007m on Plant Quarantine;
At the proposal of director of plant protection Department;
The Minister of Agriculture and Rural Development promulgates the list of objects subject to plant quarantine of Vietnam as follows:
Article 1. To promulgate the list of objects subject to plant quarantine (hereinafter referred to as objects) which export, import, border-gate transfer, temporary import for re-export, temporary export for re-import and transit in Vietnam including:
1. Plants
Trees and alive parts of tree used for breeding purpose or other purposes.
2. Plant products
a) Tubers, fruits, seeds, flowers, leaves, trunks, branches, stumps, roots of all kinds;
b) Broken grains, bran, oil-cake, flour, starch, fibers,  sawdust and pharmaceutical material of all kinds;
c) Tobacco stems, fibred tobacco, cigarette tobacco, cigar, beer yeast, liquor yeast, livestock feed yeast, tea, cotton, coconut fiber, sliced cassava, rattan, bamboo, sedge, mats, rice straw and stem, hay, water fern, and sea plants;
f) Timber and timber products (except for timber and timber products having notification paper of exemption from quarantine as prescribed);
dd) Handicrafts and fine-arts with plant origin;
e) Package, choke material, growing medium with plant origin of all kinds;
g) Livestock feed or raw materials for processing with plant origin;
h) Rubber latex, resin, natural eraser, paper pulp, reeled paper;
3. Mushrooms, wood ear mushrooms of all kinds;
4. Organic fertilizer, micro-organic fertilizer of all kinds;
5. Fish flour, scraps of silk, silkworm cocoons, feather, skin, bone, horns, claws, and lac.
6. Assorted insects, spider, causal fungus, nematode, bacterium, virus, phytoplasmas, viroids, weeds, and assorted herbarium in service of expertise, training, biological prevention and scientific research.
7. Means of transport, equipment for production and preservation of objects.  
8. Other objects capable of carrying harmful epidemical diseases of plant quarantine.
Article 2. For export of objects not in the list specified in Article 1 of this Circular shall comply with requirement of importing countries and international common practices in which Vietnam has signed or acceded.
Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 40/2012/TT-BNNPTNT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi