Quyết định 798/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt văn kiện Dự án Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của các giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến do Cơ quan năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
Số: 798/QĐ-BNN-HTQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “CẢI TẠO, NÂNG CAO NĂNG SUẤT
VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỚI ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘT BIẾN”
DO CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA) TÀI TRỢ
------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ hợp đồng IAEA – Contract No 16948 ngày 22/11/2011 giữa Viện Di truyền Nông nghiệp và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của các giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến”;
Xét công văn số 50/VDT-KH ngày 28/02/2012 của Viện Di truyền Nông nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt dự án “Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của các giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến” với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: “Cải tạo, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của các giống đậu tương với điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp đột biến”
2. Tên nhà tài trợ: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)
3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Cơ quan thực hiện dự án: Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
5. Địa điểm thực hiện Dự án: Hà Nội
6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc Dự án: 2012
7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu dự án
Mục tiêu dự án: Đánh giá, xây dựng quy trình kỹ thuật và phát triển các giống đậu tương được tạo ra bằng phương pháp đột biến, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện sinh thái khó khăn do biến đổi khí hậu.
Các kết quả chủ yếu dự án: (i) Xác định được năng suất, hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, khả năng thích ứng, khả năng chống chịu bệnh của các giống đậu tương mới; (ii) Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương mới; (iii) Xây dựng 1-2 mô hình trình diễn giống đậu tương mới và (vi) Tập huấn kỹ thuật sản xuất giống đậu tương mới cho nông dân.
8. Tổng vốn dự án: 6.000 EURO (Sáu nghìn EURO)
Trong đó:
a. Vốn do IAEA trợ: 6.000 EUROI
b. Vốn đối ứng: Viện Di truyền Nông nghiệp tự thu xếp.
Điều 2. Trong quá trình thực hiện dự án, Viện cần tuân thủ các quy định hiện hành về chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ :KH&ĐT, TC;
- Cục Vụ KHCN và MT, TC;
- Cục Trồng trọt;
- Viện Di truyền Nông nghiệp;
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, HTQT – (HTMC)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi