Quyết định 786/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý gỗ Pơmu tồn đọng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 786/TTg NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1997 VỀ VIỆC XỬ LÝ GỖ PƠ MU TỒN ĐỌNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 658 NN-PTLN/TT ngày 07 tháng 3 năm 1997) về việc xử lý gỗ Pơ mu tồn đọng theo Quyết định số 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cho phép giải quyết số gỗ Pơ mu tồn đọng sau khi đã kiểm kê theo Quyết định 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a. Đối với các loại gỗ nguyên liệu (Gỗ tròn, gỗ xẻ, cành ngọn, bìa bắp, bán thành phẩm) để kiểm kê cụ thể, có biên bản xác định rõ ràng, cho phép tiếp tục chế biến thành các sản phẩm hoàn chỉnh đủ tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định của Chính phủ tại Công văn số 5986/KTN ngày 26 tháng 11 năm 1996 của Văn phòng Chính phủ.

b. Các sản phẩm đã chế biến hoàn chỉnh nhưng không đúng quy định của Chính phủ tại Văn bản 5986/KTN ngày 26 tháng 11 năm 1996 của Văn phòng Chính phủ thì cho xuất các sản phẩm đó theo đúng tên gọi và số lượng như biên bản kiểm kê liên ngành đã xác nhận thực tế đang có.

c. Trường hợp các đơn vị không chế biến thành những sản phẩm hoàn chỉnh thì cho phép nhượng bán cho các doanh nghiệp khác theo hợp đồng kinh tế để chế biến thành các sản phẩm đúng quy định. Việc mua bán, vận chuyển gỗ và sản phẩm gỗ pơ mu tồn đọng phải theo đúng quy định hiện hành.

 

Điều 2.- Thời gian chế biến và xuất khẩu hết số gỗ pơ mu tồn đọng đã kiểm kê theo Quyết định 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ là 06 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này.

 

Điều 3.- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Bộ Tài chính xác định tỷ lệ phần lớn (có thể cả 100%) tiền thu được từ bán gỗ pơ mu tồn đọng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trường học, trạm y tế... ở vùng đồng bào dân tộc khó khăn, trước hết ở vùng có khai thác gỗ pơ mu; không dùng tiền này để xây dựng trụ sở...

 

Điều 4.- Các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại, Nội vụ; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ quá trình chế biến, lưu thông, tiêu thụ hết số sản phẩm pơ mu tồn đọng đã kiểm kê theo Quyết định 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Không để việc khai thác, buôn lậu gỗ pơ mu tái diễn.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 786/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý gỗ Pơmu tồn đọng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 786/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/09/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------
No: 786/TTg
Hanoi ,September 24, 1997

DECISION
ON THE HANDLING OF "PO MU" (FOKIENIA HODGINSII) TIMBER IN STOCK
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992,
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development (in Official Dispatch No.658/NN-PTLN/TT of March 7, 1997) on the handling of "po mu" timber in stock in accordance with Decision No.821-TTg of November 6, 1996 of the Prime Minister,
DECIDES:
Article 1.- The volume of "po mu" timber in stock shall, after being inventoried under Decision No.821-TTg of November 6, 1996 of the Prime Minister, be handled as follows:
a/ Timber used as materials (logs, sawn timber, branches, outer planks or semi-finished products) already specifically inventoried in written records, shall be allowed to be further processed into finished products qualified for export as defined in the Government's Official Dispatch No.5986/KTN issued on November 26, 1996 by the Government Office;
b/ Those products completely processed but not up to the Government's standards prescribed in Official Dispatch No.5986/KTN of November 26, 1996 of the Government Office shall be exported strictly in accordance with the names and volumes certified by the record on the inter-branch inventory;
c/ In cases where production units have not processed their "po mu" timber into finished products, they shall be allowed to sell such timber to other enterprises under economic contracts for processing into standardized products. The purchase, sale and transport of "po mu" timber in stock and "po mu" products must comply with current regulations.
Article 2.- The time limit for processing and export of all unsold and inventoried "po mu" timber under Decision No.821-TTg of November 6, 1996 of the Prime Minister shall be six (6) months after this Decision is signed.
Article 3.- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall consult the Ministry of Finance in deducting large percentages (possibly 100%) of proceeds from the sale of such "po mu" timber for investment in construction of infrastructure projects such as: roads, schools, medical stations... in areas of ethnic minorities meeting with difficulties, first of all areas where "po mu" timber is exploited. Such money shall not be used to build offices, etc.
Article 4.- The Ministers of Agriculture and Rural Development, Trade and the Interior; the General Director of the General Department of Customs; the presidents of the provincial People's Committees shall be responsible to the Prime Minister for closely directing and supervising the processing, circulation and sale of all the unsold and inventoried "po mu" products under Decision No. 821-TTg of November 6, 1996 of the Prime Minister. The illegal exploitation and smuggling of "po mu" timber must not be allowed to recur.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!