Quyết định 1575/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt việc tham gia thực hiện Dự án vùng Phát triển năng lực để giảm tốn thất sau thu hoạch trong chuỗi nghề vườn tại các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) do FAO tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1575/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 1575/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt việc tham gia thực hiện Dự án vùng "Phát triển năng lực để giảm tốn thất sau thu hoạch trong chuỗi nghề vườn tại các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS)" do FAO tài trợ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1575/QĐ-BNN-HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:13/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 1575/QĐ-BNN-HTQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT VIỆC THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN VÙNG “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỂ GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH TRONG CHUỖI NGHỀ VƯỜN TẠI CÁC NƯỚC
 TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG (GMS)” DO FAO TÀI TRỢ
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT); Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Thỏa thuận tài trợ Dự án “Phát triển năng lực để giảm tổn thất sau thu hoạch trong chuỗi nghề vườn tại các nước Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS)” do Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, ký ngày 20/01/2011;
Căn cứ Công văn số 3911/VPCP-QHQT ngày 14/6/2011 về việc đồng ý cho Bộ Nông nghiệp và PTNT tham gia dự án vùng “Phát triển năng lực để giảm tổn thất sau thu hoạch trong chuỗi nghề vườn tại các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS)”, do FAO tài trợ;
Xét công văn số 45/VRQ-HTQT ngày 18/3/2011 của Viện Rau quả về việc xin phê duyệt thực hiện Dự án: ”Phát triển năng lực để giảm tổn thất sau thu hoạch trong chuỗi nghề vườn tại các nước tiểu vùng sông Mê Kông (GMS)”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt việc tham gia thực hiện dự án vùng “Phát triển năng lực để giảm tổn thất sau thu hoạch trong chuỗi nghề vườn tại các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS)” (Văn kiện dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Phát triển năng lực để giảm tổn thất sau thu hoạch trong chuỗi nghề vườn tại các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS)
2. Tên nhà tài trợ: Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO)
3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT.
4. Cơ quan thực hiện dự án: Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
5. Địa điểm thực hiện Dự án: Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan
6. Thời gian thực hiện: 2011-2012
7. Mục tiêu dự án: Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực kỹ thuật của các đối tượng trong chuỗi cung cấp rau quả nhằm làm giảm tổn thất, cải thiện chất lượng và giảm các mối nguy hại trong quá trình cung ứng các sản phẩm rau quả tươi ra các thị trường.
8. Các hoạt động dự án: (i) Tổ chức hội thảo khởi động dự án (ii) Hội thảo đào tạo khu vực (iii) Đào tạo giảng viên về an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng trong quá trình thu hoạch, xử lý sau thu hoạch và thương mại (thu gom, bán buôn...) (iv) Xác định và tổ chức các mô hình chuỗi thí điểm (v) Thiết lập hệ thống phân tích thu hoạch và xử lý sau thu hoạch (vi) Tổ chức soạn thảo tài liệu và đào tạo cho nông dân, và người hưởng lợi.
9. Kết quả: Sau khi dự án kết thúc, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch sẽ được giảm ít nhất 5%, chất lượng sản phẩm sẽ được nâng cao và thực hiện tốt công đoạn sau thu hoạch để đảm bảo an toàn sẽ được cải thiện.
Đầu ra chủ yếu: (i) tăng cường nhận thức về các vấn đề sau thu hoạch trong các nước GMS và hình thành một mạng lưới các chuyên gia sau thu hoạch tại các nước GMS (ii) Ít nhất 30 cán bộ được đào tạo cho mỗi nước về việc quản lý dây chuyền làm vườn (iii) Ít nhất hai (02) mô hình thí điểm trình diễn chuỗi cung ứng trong khu vực dự án được thành lập ở mỗi nước (iv) Ít nhất 200 học viên trong chuỗi cung ứng ở mỗi nước được đào tạo về quản lý trước thu hoạch, thu hoạch và sau thu hoạch thông qua các mô hình trình diễn thí điểm.
10. Tổng kinh phí cho các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan: 451.000 USD (bốn trăm năm mốt nghìn đô la Mỹ)
Trong đó:
a) Vốn tài trợ: 451.000 USD
b) Vốn đối ứng: Không
11. Hình thức cung cấp ODA: không hoàn lại
Điều 2. Viện Nghiên cứu Rau quả phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng như quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Vụ TC;
- Cục Trồng trọt;
- Viện Khoa học NNVN;
- Viện Rau quả;
- Lưu: VT, HTQT-(HTMC).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi