Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

______

Số: 18/2022/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

Về nghi lễ đối ngoại

____________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cảnh vệ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Chính phủ ban hành Nghị định về Nghi lễ đối ngoại.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định nghi lễ đối ngoại, bao gồm:
a) Đón, tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân, quá cảnh; đón, tiếp Bộ trưởng, Trưởng các cơ quan của Nghị viện hoặc cấp tương đương và một số đoàn khách quốc tế khác;
b) Tiễn, đón Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài; thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao;
c) Nghi lễ dành cho Trưởng cơ quan đại diện nước ngoài, bao gồm Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Trưởng cơ quan đại diện lãnh sự, và Trưởng cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
2. Trường hợp đặc biệt, cơ quan chủ trì kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức đón, tiếp các đối tượng khách khác.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan Đảng và Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện nghi lễ đối ngoại quy định tại Điều 1 Nghị định này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong phạm vi Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước” gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.
2. “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước” gồm Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Quốc hội.
3. “Khách cấp cao nước ngoài” gồm Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền và Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền; Người đứng đầu Chính phủ và cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ; Người đứng đầu Nghị viện, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện và các cấp tương đương; một số khách nước ngoài khác được quy định tại Nghị định này.
4. “Người đứng đầu Nghị viện” là Người đứng đầu cơ quan lập pháp của các quốc gia bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng nghị viện, Chủ tịch Hạ nghị viện, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và cấp tương đương.
5. “Trưởng các cơ quan của Nghị viện” gồm Người đứng đầu các Hội đồng, Ủy ban chuyên môn thuộc Nghị viện và cấp tương đương.
6. “Thăm cấp nhà nước”, “thăm chính thức”, “thăm làm việc”, “thăm nội bộ”,“thăm cá nhân” là danh nghĩa chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài, chỉ tính chất, mức độ của chuyến thăm:
a) “Thăm cấp nhà nước” là chuyến thăm được áp dụng mức độ nghi lễ nhà nước cao nhất dành cho: Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền là khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyên thủ quốc gia nước khách là khách mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) “Thăm chính thức” là chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời chính thức của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam với các nghi lễ và các biện pháp lễ tân thấp hơn so với chuyến thăm cấp nhà nước và được quy định cụ thể tại Nghị định này;
c) “Thăm làm việc” là chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam với chương trình làm việc được hai bên trao đổi, thống nhất áp dụng các biện pháp lễ tân rút gọn, đơn giản;
d) “Thăm nội bộ” là chuyến thăm làm việc không đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của khách cấp cao nước ngoài đến Việt Nam theo thỏa thuận của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam để trao đổi về các vấn đề riêng trong quan hệ giữa hai Bên;
đ) “Thăm cá nhân” là chuyến thăm thực hiện các mục đích cá nhân, đồng thời có thể kết hợp thực hiện mục đích tăng cường quan hệ song phương thông qua quan hệ cá nhân với cá nhân giữa Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam với khách cấp cao nước ngoài.
7. “Lễ đón cấp nhà nước”, “Lễ đón chính thức”, “Hội đàm cấp nhà nước”, “Hội đàm chính thức”,“Chiêu đãi cấp nhà nước”, “Chiêu đãi chính thức” là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đồng cấp chủ trì.
8. “Tiếp xúc cấp cao” hoặc “hội kiến” là cuộc tiếp xúc của khách cấp cao nước ngoài với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
9. “Cơ quan chủ trì” là cơ quan chủ trì tổ chức các hoạt động đón, tiếp, đoàn khách nước ngoài và chủ trì tổ chức sự kiện quốc tế.
10. “Trường hợp đặc biệt” là trường hợp được cơ quan chủ trì đề xuất áp dụng một số biện pháp lễ tân quy định tại Nghị định này hoặc của khách cấp cao hơn được quy định trong Nghị định này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
11. “Cơ quan đại diện nước ngoài” gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.
12. “Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài” là Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao bao gồm Đại sứ thường trú tại Việt Nam và Đại sứ không thường trú (sau đây gọi chung là Đại sứ).
13. “Trưởng cơ quan đại diện lãnh sự” là Người đứng đầu cơ quan đại diện lãnh sự tại các địa phương (sau đây gọi chung là Tổng lãnh sự).
14. “Trưởng cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam” là Người đứng đầu tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc (sau đây gọi chung là Trưởng Đại diện).
15. “Năm tròn”, “năm khác” là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện:
a) “Năm tròn” là năm có chữ số cuối cùng là “0”;
b) “Năm khác” là năm có các chữ số cuối cùng còn lại.
16. “Gác tiêu binh danh dự” là việc bố trí hai hay một số tiêu binh danh dự; “Đội hình tiêu binh danh dự” là việc sắp xếp tiêu binh danh dự thành hai hàng tiêu binh danh dự.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện nghi lễ đối ngoại
1. Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện nghi lễ đối ngoại phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật và thông lệ quốc tế.
2. Việc tổ chức nghi lễ đối ngoại phải được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị bao gồm các cơ quan Đảng và Nhà nước, phục vụ yêu cầu chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, khẳng định được vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị Việt Nam.
3. Cơ quan chủ trì kiến nghị các biện pháp nghi lễ đối ngoại trên cơ sở đối đẳng, có đi có lại; chú trọng xử lý các khác biệt giữa hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa Việt Nam với hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa nước khách.
4. Các trường hợp đặc biệt thực hiện theo đề án riêng và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
Chương II
ĐÓN, TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH CẤP CAO NƯỚC NGOÀI THĂM CẤP NHÀ NƯỚC, THĂM CHÍNH THỨC
Điều 5. Danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao
1. Bộ Ngoại giao thỏa thuận với nước khách về danh nghĩa từng chuyến thăm của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ:
a) Nguyên thủ quốc gia thực hiện chuyến thăm theo một trong các danh nghĩa: thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm nội bộ và thăm cá nhân; Phó Nguyên thủ quốc gia thực hiện chuyến thăm theo một trong các danh nghĩa: thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân;
Danh nghĩa thăm cấp nhà nước chỉ áp dụng cho Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền nước khách thăm Việt Nam;
Một năm tổ chức đón không quá 03 đoàn thăm cấp nhà nước. Bộ Ngoại giao thống nhất với Bộ Ngoại giao nước khách về chương trình chuyến thăm từ 03 đến 06 tháng trước khi diễn ra chuyến thăm;
b) Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ nước khách thực hiện chuyến thăm theo một trong các danh nghĩa: thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân.
2. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thỏa thuận với nước khách về danh nghĩa từng chuyến thăm của Người đứng đầu Nghị viện nước khách, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách theo một trong các danh nghĩa: thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân.
Điều 6. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước
1. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng tháp tùng, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và Vụ trưởng Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;
b) Nghi thức:
Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Tặng hoa Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
Cho phép đại diện cộng đồng nước khách ra sân bay đón đoàn nếu Cơ quan đại diện nước ngoài có yêu cầu.
2. Lễ đón cấp nhà nước:
a) Chủ tịch nước chủ trì lễ đón;
b) Thành phần: Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Nguyên thủ quốc gia nước khách đi cùng), Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng tháp tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại nước khách; lãnh đạo các bộ, ngành tương ứng với thành phần đoàn khách và yêu cầu đón, tiếp;
c) Nghi thức đón:
Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân đón Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi đỗ xe của Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Thiếu nhi tặng hoa Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
Thiếu nhi vẫy cờ hai nước;
d) Nghi thức duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam:
Chủ tịch nước cùng Nguyên thủ quốc gia nước khách bước lên bục danh dự; Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân Nguyên thủ quốc gia nước khách được mời đến vị trí đầu hàng các quan chức Việt Nam;
Quân nhạc cử Quốc thiều nước khách và Quốc thiều Việt Nam; bắn 21 loạt đại bác khi cử Quốc thiều hai nước theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo đề án được duyệt;
Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam chào, báo cáo và mời Nguyên thủ quốc gia nước khách duyệt Đội danh dự;
Chủ tịch nước cùng Nguyên thủ quốc gia nước khách duyệt Đội danh dự;
Đội danh dự chúc sức khỏe Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Chủ tịch nước giới thiệu các quan chức Việt Nam tham gia lễ đón với Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân. Nguyên thủ quốc gia nước khách giới thiệu các thành viên đoàn chính thức với Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân;
Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước giới thiệu một số Đại sứ (nếu được mời) với hai Nguyên thủ quốc gia và Phu nhân hoặc Phu quân;
Chủ tịch nước cùng Nguyên thủ quốc gia nước khách trở lại bục danh dự. Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân Nguyên thủ quốc gia nước khách được mời vào vị trí phía sau bục danh dự;
Đội danh dự diễu binh;
đ) Sau lễ đón, Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm;
Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia nước khách vào phòng Gặp hẹp hoặc phòng Hội đàm cấp nhà nước. Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch nước tiếp riêng Phu nhân hoặc Phu quân Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh chính;
e) Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, lễ đón chính thức được tổ chức tại Nhà Quốc hội. Không bắn đại bác khi cử Quốc thiều hai nước. Không diễu binh sau khi duyệt Đội danh dự.
3. Gặp hẹp và Hội đàm cấp nhà nước:
a) Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia nước khách gặp hẹp trước khi hội đàm theo thỏa thuận của hai bên;
b) Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng chủ trì hội đàm;
c) Thành phần tham dự phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;
d) Trong thời gian gặp hẹp và hội đàm, bố trí gác tiêu binh danh dự.
4. Tiếp xúc cấp cao:
Thu xếp Nguyên thủ quốc gia nước khách tiếp xúc cấp cao với Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
5. Chiêu đãi cấp nhà nước:
a) Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi;
b) Trải thảm đỏ từ cửa phòng tiệc đến nơi đỗ xe của Nguyên thủ quốc gia nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh; gác tiêu binh danh dự;
c) Thành phần dự:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Nguyên thủ quốc gia nước khách đi cùng), Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các thành viên Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - nước khách, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - nước khách, các thành viên tham dự lễ đón, hội đàm cấp nhà nước, các nguyên Đại sứ Việt Nam tại nước khách, một số nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách cùng dự;
Việc mời thành phần phía Việt Nam dự chiêu đãi cấp nhà nước trên cơ sở tương ứng thành phần đoàn khách và yêu cầu chính trị của chuyến thăm;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng, đại diện doanh nghiệp (nếu có) và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
d) Nghi thức:
Quân nhạc cử Quốc thiều nước khách và Quốc thiều Việt Nam mở đầu tiệc chiêu đãi;
Chủ tịch nước đọc diễn văn chào mừng;
Nguyên thủ quốc gia nước khách đáp từ;
đ) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.
6. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.
7. Một số biện pháp đặc biệt khác có thể được thực hiện theo đề án lễ tân đón đoàn như: huy động quần chúng tham gia lễ đón tại sân bay hoặc Phủ Chủ tịch; mời Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân tham dự một số hoạt động chính thức cùng với Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân; mời một số Đại sứ tham dự lễ đón cấp nhà nước và chiêu đãi cấp nhà nước; tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 7. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước theo hai chức danh
1. Việc đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước được tổ chức như sau:
a) Tổng Bí thư chủ trì lễ đón, hội đàm và chiêu đãi cấp nhà nước Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền (sau đây gọi là Trưởng đoàn khách);
b) Chủ tịch nước đồng chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước cùng với Tổng Bí thư, có hội kiến riêng và mời cơm thân Trưởng đoàn khách.
2. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng tháp tùng, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Ban Đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ khu vực thuộc Ban Đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và Vụ trưởng Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao.
b) Nghi thức: thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước quy định tại mục b khoản 1 Điều 6 Nghị định này.
3. Lễ đón cấp nhà nước:
a) Tổng Bí thư chủ trì lễ đón.
b) Thành phần: Phu nhân hoặc Phu quân Tổng Bí thư (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn nước khách đi cùng), Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng tháp tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại nước khách; lãnh đạo các bộ, ngành tương ứng với thành phần đoàn khách và yêu cầu đón, tiếp;
c) Nghi thức đón:
Tổng Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân đón Trưởng đoàn nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi đỗ xe của Trưởng đoàn nước khách;
Thiếu nhi tặng hoa Trưởng đoàn nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
Thiếu nhi vẫy cờ hai nước;
d) Nghi thức duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam:
Tổng Bí thư cùng Trưởng đoàn nước khách bước lên bục danh dự; Phu nhân hoặc Phu quân Tổng Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn nước khách được mời đến vị trí đầu hàng các quan chức Việt Nam;
Quân nhạc cử Quốc thiều nước khách và Quốc thiều Việt Nam; bắn 21 loạt đại bác khi cử Quốc thiều hai nước theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo đề án được duyệt;
Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam chào, báo cáo và mời Trưởng đoàn nước khách duyệt Đội danh dự;
Tổng Bí thư cùng Trưởng đoàn nước khách duyệt Đội danh dự;
Đội danh dự chúc sức khỏe Trưởng đoàn nước khách;
Tổng Bí thư giới thiệu các quan chức Việt Nam tham gia lễ đón với Trưởng đoàn nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân. Trưởng đoàn nước khách giới thiệu các thành viên đoàn chính thức với Tổng Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân;
Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước giới thiệu một số Đại sứ (nếu được mời) với Tổng Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân, Trưởng đoàn nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
Tổng Bí thư cùng Trưởng đoàn nước khách trở lại bục danh dự. Phu nhân hoặc Phu quân Tổng Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn nước khách được mời vào vị trí phía sau bục danh dự;
Đội danh dự diễu binh;
đ) Sau lễ đón, Tổng Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Trưởng đoàn nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm;
Tổng Bí thư và Trưởng đoàn nước khách vào phòng gặp hẹp hoặc phòng Hội đàm cấp nhà nước. Phu nhân hoặc Phu quân Tổng Bí thư tiếp riêng Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn nước khách;
Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh chính.
e) Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, lễ đón chính thức được tổ chức tại Nhà Quốc hội. Không bắn đại bác khi cử Quốc thiều hai nước. Không diễu binh sau khi duyệt Đội danh dự.
4. Gặp hẹp và Hội đàm cấp nhà nước:
a) Tổng Bí thư và Trưởng đoàn nước khách gặp hẹp trước khi hội đàm theo thỏa thuận của hai bên;
b) Tổng Bí thư và Trưởng đoàn nước khách đồng chủ trì hội đàm;
c) Thành phần tham dự phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;
d) Trong thời gian gặp hẹp và hội đàm, bố trí gác tiêu binh danh dự.
5. Tiếp xúc cấp cao:
Thu xếp Trưởng đoàn nước khách tiếp xúc cấp cao với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
6. Chiêu đãi cấp nhà nước:
a) Tổng Bí thư và Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi;
b) Trải thảm đỏ từ cửa phòng tiệc đến nơi đỗ xe của Trưởng đoàn nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh; gác tiêu binh danh dự trước cửa phòng tiệc;
c) Thành phần dự:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Tổng Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn nước khách đi cùng), Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các thành viên Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - nước khách, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - nước khách, các thành viên tham dự lễ đón, hội đàm cấp nhà nước, các nguyên Đại sứ Việt Nam tại nước khách, một số nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách cùng dự;
Việc mời thành phần phía Việt Nam dự chiêu đãi cấp nhà nước trên cơ sở tương ứng thành phần đoàn khách và yêu cầu chính trị của chuyến thăm;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng, đại diện doanh nghiệp (nếu có) và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
d) Nghi thức:
Quân nhạc cử Quốc thiều nước khách và Quốc thiều Việt Nam mở đầu tiệc chiêu đãi;
Tổng Bí thư đọc diễn văn chào mừng;
Trưởng đoàn nước khách đáp từ;
đ) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.
7. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.
8. Một số biện pháp đặc biệt khác có thể được thực hiện theo đề án lễ tân đón đoàn như đối với Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định này hoặc theo đề án riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 8. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức
1. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng tháp tùng, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và Vụ trưởng Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;
b) Nghi thức:
Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Tặng hoa Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân.
2. Lễ đón chính thức:
a) Chủ tịch nước chủ trì lễ đón chính thức;
b) Thành phần: Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Nguyên thủ quốc gia nước khách đi cùng), Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng tháp tùng, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, lãnh đạo các bộ, ngành tương ứng với thành phần đoàn khách và yêu cầu đón, tiếp;
c) Nghi thức đón và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam: thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước quy định tại mục c, d, đ khoản 2 Điều 6 Nghị định này nhưng không bắn đại bác khi cử Quốc thiều hai nước;
d) Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, lễ đón chính thức được tổ chức tại Nhà Quốc hội. Không diễu binh sau khi duyệt Đội danh dự.
3. Gặp hẹp và Hội đàm chính thức:
a) Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia nước khách gặp hẹp trước khi hội đàm theo thỏa thuận của hai bên;
b) Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng chủ trì hội đàm;
c) Thành phần tham dự phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;
d) Trong thời gian gặp hẹp và hội đàm, bố trí gác tiêu binh danh dự.
4. Tiếp xúc cấp cao:
Thu xếp Nguyên thủ quốc gia nước khách tiếp xúc cấp cao với Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
5. Chiêu đãi chính thức:
a) Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi;
b) Trải thảm đỏ từ cửa phòng tiệc đến nơi đỗ xe của Nguyên thủ quốc gia nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh; gác tiêu binh danh dự;
c) Thành phần dự:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Nguyên thủ quốc gia nước khách đi cùng); các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức, các nguyên Đại sứ Việt Nam tại nước khách. Trong trường hợp cần thiết, mời một số, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách cùng dự;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng, đại diện doanh nghiệp (nếu có) và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
d) Nghi thức:
Chủ tịch nước đọc diễn văn chào mừng;
Nguyên thủ quốc gia nước khách đáp từ;
đ) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.
6. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.
Điều 9. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm chính thức theo hai chức danh
1. Việc đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm chính thức theo lời mời của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước được tổ chức như sau:
a) Tổng Bí thư chủ trì lễ đón, hội đàm và chiêu đãi chính thức Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền (sau đây gọi là Trưởng đoàn khách);
b) Chủ tịch nước đồng chủ trì chiêu đãi chính thức cùng với Tổng Bí thư, có hội kiến riêng và mời cơm thân Trưởng đoàn khách.
2. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng tháp tùng, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Ban Đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ khu vực thuộc Ban Đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và Vụ trưởng Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;
b) Nghi thức: thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức quy định tại mục b khoản 1 Điều 8 Nghị định này.
3. Lễ đón chính thức:
a) Tổng Bí thư chủ trì lễ đón;
b) Thành phần: Phu nhân (Phu quân) Tổng Bí thư nếu Phu nhân (Phu quân) Trưởng đoàn khách đi cùng, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng tháp tùng, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, lãnh đạo các bộ, ngành tương ứng với thành phần đoàn khách và yêu cầu đón, tiếp;
c) Nghi thức đón và duyệt Đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam: thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước quy định tại mục c, d, đ khoản 3 Điều 7 Nghị định này nhưng không bắn đại bác khi cử Quốc thiều hai nước;
d) Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, lễ đón chính thức được tổ chức tại Nhà Quốc hội. Không diễu binh sau khi duyệt Đội danh dự.
4. Gặp hẹp và Hội đàm chính thức:
a) Tổng Bí thư và Trưởng đoàn nước khách gặp hẹp trước khi hội đàm theo thỏa thuận của hai bên;
b) Tổng Bí thư và Trưởng đoàn nước khách đồng chủ trì hội đàm;
c) Thành phần tham dự phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;
d) Trong thời gian gặp hẹp và hội đàm, bố trí gác tiêu binh danh dự.
5. Tiếp xúc cấp cao:
Thu xếp Trưởng đoàn nước khách tiếp xúc cấp cao với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
6. Chiêu đãi chính thức:
a) Tổng Bí thư và Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi;
b) Trải thảm đỏ từ cửa phòng tiệc đến nơi đỗ xe của Trưởng đoàn nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh; gác tiêu binh danh dự trước cửa phòng tiệc;
c) Thành phần dự:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Tổng Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn nước khách đi cùng); các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức, các nguyên Đại sứ Việt Nam tại nước khách. Trong trường hợp cần thiết, mời một số, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách cùng dự;
Phía khách: Các thành viên chính thức, một số tùy tùng, đại diện doanh nghiệp (nếu có) và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
d) Nghi thức:
Tổng Bí thư đọc diễn văn chào mừng;
Trưởng đoàn nước khách đáp từ;
đ) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.
7. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.
8. Một số biện pháp đặc biệt khác có thể được thực hiện theo đề án lễ tân đón đoàn theo đề án riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 10. Đón tiếp Người đứng đầu Đảng cầm quyền không giữ chức vụ Nhà nước là khách mời của Tổng Bí thư
Việc đón tiếp Người đứng đầu Đảng cầm quyền không giữ chức vụ Nhà nước là khách mời của Tổng Bí thư theo danh nghĩa chuyến thăm được thực hiện theo đề án riêng. Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao căn cứ theo yêu cầu chính trị của chuyến thăm đề xuất các biện pháp nghi lễ (tương đương thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 11. Đón, tiếp Người đứng đầu Chính phủ thăm chính thức
1. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: Bộ trưởng tháp tùng, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ trưởng Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;
b) Nghi thức:
Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Người đứng đầu Chính phủ nước khách;
Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Người đứng đầu Chính phủ nước khách;
Tặng hoa Người đứng đầu Chính phủ nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân.
2. Lễ đón chính thức:
a) Thủ tướng Chính phủ chủ trì lễ đón chính thức;
b) Thành phần: Phu nhân hoặc Phu quân Thủ tướng Chính phủ (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Chính phủ nước khách đi cùng), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng tháp tùng, Đại sứ Việt Nam tại nước khách; lãnh đạo các bộ, ngành tương ứng với thành phần đoàn khách và yêu cầu đón, tiếp;
c) Nghi thức đón:
Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân hoặc Phu quân đón Người đứng đầu Chính phủ nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi đỗ xe của Người đứng đầu Chính phủ nước khách;
Thiếu nhi tặng hoa Người đứng đầu Chính phủ nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
Thiếu nhi vẫy cờ hai nước;
d) Nghi thức duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam:
Thủ tướng Chính phủ cùng Người đứng đầu Chính phủ nước khách bước lên bục danh dự; Phu nhân hoặc Phu quân Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Chính phủ nước khách được mời đến vị trí đầu hàng các quan chức Việt Nam;
Quân nhạc cử Quốc thiều nước khách và Quốc thiều Việt Nam;
Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam chào, báo cáo và mời Người đứng đầu Chính phủ nước khách duyệt Đội danh dự;
Thủ tướng Chính phủ cùng Người đứng đầu Chính phủ nước khách duyệt Đội danh dự;
Đội danh dự chúc sức khỏe Người đứng đầu Chính phủ nước khách;
Thủ tướng Chính phủ giới thiệu các quan chức Việt Nam tham gia lễ đón với Người đứng đầu Chính phủ nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân. Người đứng đầu Chính phủ nước khách giới thiệu các thành viên đoàn với Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân hoặc Phu quân;
Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước giới thiệu một số Đại sứ (nếu được mời) với Thủ tướng Chính phủ, Người đứng đầu Chính phủ nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
Thủ tướng Chính phủ cùng Người đứng đầu Chính phủ nước khách trở lại bục danh dự. Hai Phu nhân hoặc Phu quân được mời đứng vào vị trí phía sau bục danh dự;
Đội danh dự diễu binh;
đ) Sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Người đứng đầu Chính phủ nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Chính phủ;
Thủ tướng Chính phủ và Người đứng đầu Chính phủ nước khách vào phòng Gặp hẹp hoặc phòng Hội đàm chính thức. Phu nhân hoặc Phu quân Thủ tướng Chính phủ tiếp riêng Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Chính phủ nước khách;
Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh chính;
e) Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, lễ đón chính thức được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ. Không diễu binh sau khi duyệt Đội danh dự.
3. Gặp hẹp và Hội đàm chính thức:
a) Thủ tướng Chính phủ và Người đứng đầu Chính phủ nước khách gặp hẹp trước khi hội đàm theo thỏa thuận của hai bên;
b) Thủ tướng Chính phủ và Người đứng đầu Chính phủ nước khách đồng chủ trì hội đàm;
c) Thành phần tham dự hội đàm phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;
d) Trong thời gian gặp hẹp và hội đàm, bố trí gác tiêu binh danh dự.
4. Tiếp xúc cấp cao:
Thu xếp Người đứng đầu Chính phủ nước khách tiếp xúc cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
5. Chiêu đãi chính thức:
a) Thủ tướng Chính phủ chủ trì tiệc chiêu đãi.
b) Trải thảm đỏ từ cửa phòng tiệc đến nơi đỗ xe của Người đứng đầu Chính phủ nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh; gác tiêu binh danh dự.
c) Thành phần dự:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Thủ tướng Chính phủ (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Chính phủ nước khách đi cùng), các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức, các nguyên Đại sứ Việt Nam tại nước khách. Trong trường hợp cần thiết, mời một số nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách cùng dự;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng, đại diện doanh nghiệp (nếu có) và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách.
d) Nghi thức:
Thủ tướng Chính phủ đọc diễn văn chào mừng;
Người đứng đầu Chính phủ nước khách đáp từ;
đ) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.
6. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.
Điều 12. Đón, tiếp Người đứng đầu Nghị viện thăm chính thức
1. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hoặc lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đại diện Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Văn phòng Quốc hội;
b) Nghi thức:
Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách;
Tặng hoa Người đứng đầu Nghị viện nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân.
2. Lễ đón chính thức:
a) Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón;
b) Thành phần: Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch Quốc hội (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Nghị viện nước khách đi cùng), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một số lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, một số đại biểu Quốc hội tương ứng với thành phần chính thức đoàn khách, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
c) Nghi thức đón:
Trải thảm đỏ từ cửa Nhà Quốc hội đến nơi đỗ xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ;
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân hoặc Phu quân đón Người đứng đầu Nghị viện nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi đỗ xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách;
Tặng hoa Người đứng đầu Nghị viện nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
d) Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Người đứng đầu Nghị viện nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm. Chủ tịch Quốc hội và Người đứng đầu Nghị viện nước khách vào phòng gặp hẹp hoặc phòng hội đàm; Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Nghị viện nước khách chia tay tại nơi đỗ xe của Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Nghị viện nước khách.
3. Hội đàm chính thức:
a) Chủ tịch Quốc hội và Người đứng đầu Nghị viện nước khách đồng chủ trì hội đàm;
b) Thành phần tham dự hội đàm phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;
c) Trong thời gian gặp hẹp và hội đàm, bố trí gác tiêu binh danh dự.
4. Tiếp xúc cấp cao:
Thu xếp Người đứng đầu Nghị viện nước khách tiếp xúc cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
5. Chiêu đãi chính thức:
a) Chủ tịch Quốc hội chủ trì tiệc chiêu đãi;
b) Trải thảm đỏ từ cửa phòng tiệc đến nơi đỗ xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sảnh; gác tiêu binh danh dự;
c) Thành phần:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Chủ tịch Quốc hội (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Người đứng đầu Nghị viện nước khách đi cùng), các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức. Trong trường hợp cần thiết, mời một số đại biểu Quốc hội, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách cùng dự;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng, đại diện doanh nghiệp (nếu có) và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
d) Nghi thức:
Chủ tịch Quốc hội đọc diễn văn chào mừng;
Người đứng đầu Nghị viện nước khách đáp từ;
đ) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.
6. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.
Điều 13. Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức
1. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao.
b) Nghi thức:
Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Tặng hoa Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân.
2. Lễ đón chính thức:
a) Phó Chủ tịch nước chủ trì lễ đón;
b) Thành phần: Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách đi cùng), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các thành viên tham gia hội đàm chính thức, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;
c) Nghi thức đón:
Trải thảm đỏ trải dọc trên bậc thềm từ cửa chính Phủ Chủ tịch đến nơi đỗ xe của Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ;
Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân đón Phó Nguyên thủ quốc gia và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi đỗ xe của Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách;
Thiếu nhi tặng hoa Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
Phó Chủ tịch nước giới thiệu các thành viên dự lễ đón phía Việt Nam;
Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách giới thiệu các thành viên đoàn khách;
d) Sau lễ đón, Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm;
Phó Chủ tịch nước và Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách vào phòng hội đàm;
Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách chia tay tại nơi đỗ xe của Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách.
3. Hội đàm chính thức:
a) Phó Chủ tịch nước và Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng chủ trì hội đàm;
b) Thành phần tham dự hội đàm phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm.
4. Tiếp xúc cấp cao: thu xếp theo thỏa thuận của hai bên.
5. Chiêu đãi chính thức:
a) Phó Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi;
b) Thành phần:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ nước khách đi cùng), các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số quan chức tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
c) Nghi thức:
Phó Chủ tịch nước phát biểu chào mừng;
Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách đáp từ;
d) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.
6. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.
Điều 14. Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền thăm chính thức theo hai chức danh
1. Việc đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền thăm chính thức theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Phó Chủ tịch nước được tổ chức như sau:
a) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì lễ đón, hội đàm và chiêu đãi chính thức Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền (sau đây gọi là Trưởng đoàn khách);
b) Phó Chủ tịch nước đồng chủ trì chiêu đãi chính thức cùng với Thường trực Ban Bí thư; có hội kiến riêng và mời cơm thân Trưởng đoàn khách.
2. Đón đoàn tại sân bay:
a) Thành phần: Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Ban Đối ngoại Trung ương hoặc cấp tương đương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước, lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo Vụ Lễ tân Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;
b) Nghi thức:
Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Trưởng đoàn khách;
Tặng hoa Trưởng đoàn khách và Phu nhân hoặc Phu quân.
3. Lễ đón chính thức:
a) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì lễ đón;
b) Thành phần: Phu nhân (Phu quân) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nếu Phu nhân (Phu quân) Trưởng đoàn khách đi cùng, Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các thành viên tham gia hội đàm chính thức, lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;
c) Nghi thức đón:
Trải thảm đỏ trải dọc trên bậc thềm từ cửa chính Phủ Chủ tịch đến nơi đỗ xe của Trưởng đoàn khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ;
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân đón Trưởng đoàn khách và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi xe đỗ;
Thiếu nhi tặng hoa Trưởng đoàn khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu các thành viên dự lễ đón phía Việt Nam;
Trưởng đoàn khách giới thiệu các thành viên đoàn khách;
d) Sau lễ đón, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Trưởng đoàn khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm;
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Trưởng đoàn khách vào phòng hội đàm;
Phu nhân hoặc Phu quân Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn khách chia tay tại nơi đỗ xe của Phu nhân hoặc Phu quân Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn khách.
4. Hội đàm chính thức:
a) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Trưởng đoàn khách chủ trì hội đàm;
b) Thành phần tham dự hội đàm phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm.
5. Tiếp xúc cấp cao: thu xếp theo thỏa thuận của hai bên.
6. Chiêu đãi chính thức:
a) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi;
b) Thành phần:
Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn khách đi cùng), các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số quan chức tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
c) Nghi thức:
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chào mừng;
Trưởng đoàn khách đáp từ;
d) Tại tiệc chiêu đãi có biểu diễn nghệ thuật chào mừng đoàn.
7. Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.
Điều 15. Đón, tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách thăm chính thức
1. Đón, tiễn tại sân bay:
a) Lãnh đạo cấp Vụ Bộ Ngoại giao đón, tiễn cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách;
b) Lãnh đạo cấp Vụ Văn phòng Quốc hội đón, tiễn cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách.
2. Lễ đón, hội đàm, chiêu đãi:
a) Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì các hoạt động chính thức đối với khách đồng cấp;
b) Lễ đón: đón, chụp ảnh chung với cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách;
c) Thành phần phía Việt Nam tham dự lễ đón và hội đàm: tương ứng với thành phần của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;
d) Chiêu đãi:
Phía Việt Nam: các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức. Trong trường hợp cần thiết, mời một số nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách cùng dự;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
Chủ tiệc phát biểu chúc rượu;
Trưởng đoàn khách đáp từ;
Trường hợp đặc biệt, có thể tổ chức biểu diễn văn nghệ trong khi chiêu đãi.
3. Tiếp xúc cấp cao: theo thỏa thuận của hai bên.
Chương III
ĐÓN, TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH CẤP CAO NƯỚC NGOÀI THĂM LÀM VIỆC, THĂM NỘI BỘ, THĂM CÁ NHÂN, QUÁ CẢNH
Điều 16. Đón, tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc
1. Đón, tiếp Người đứng đầu Chính phủ nước khách thăm làm việc thực hiện như đối với chuyến thăm chính thức nhưng không tổ chức lễ đón chính thức, không trang trí đường phố, không bố trí đội hình tiêu binh danh dự tại sân bay, không có mô-tô hộ tống.
2. Đón, tiếp Người đứng đầu Nghị viện nước khách thăm làm việc thực hiện như đối với chuyến thăm chính thức nhưng không tổ chức lễ đón chính thức, không có mô-tô hộ tống.
3. Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách thăm làm việc thực hiện như đối với chuyến thăm chính thức nhưng không tổ chức lễ đón chính thức.
4. Ăn trưa hoặc ăn tối của các chuyến thăm làm việc:
a) Thành phần dự tiệc:
Phía Việt Nam: các thành viên tham gia đón, tiễn, làm việc;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng và cán bộ cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
b) Chủ tiệc phát biểu chúc rượu, Trưởng đoàn khách đáp từ.
Điều 17. Đón, tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm nội bộ
Việc đón, tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm nội bộ thực hiện như đối với chuyến thăm làm việc với thành phần tham dự hẹp hơn. Các biện pháp lễ tân được triển khai theo đề án đón tiếp được phê duyệt.
Điều 18. Đón, tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm cá nhân
Việc đón, tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm cá nhân thực hiện theo quy định sau:
1. Đối với Nguyên thủ quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ thăm cá nhân: Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Vụ trưởng Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao đón, tiễn tại sân bay.
2. Đối với Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm cá nhân: Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đón, tiễn tại sân bay.
3. Đối với Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm cá nhân: lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước và lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao đón, tiễn tại sân bay.
4. Đối với Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền: đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đón, tiễn tại sân bay.
5. Đối với Người đứng đầu Nghị viện, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện thăm cá nhân: lãnh đạo cấp Vụ, Văn phòng Quốc hội đón, tiễn tại sân bay.
6. Trường hợp đặc biệt, lãnh đạo cấp tương đương của Việt Nam tiếp và mời cơm Trưởng đoàn khách.
Điều 19. Đón, tiếp khách cấp cao nước ngoài quá cảnh
Việc đón, tiếp khách cấp cao nước ngoài quá cảnh thực hiện theo quy định sau:
1. Đối với Nguyên thủ quốc gia nước khách quá cảnh tại sân bay Nội Bài: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc cấp tương đương đón, tiếp.
2. Đối với Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền quá cảnh tại sân bay Nội Bài: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đón, tiếp.
3. Đối với Người đứng đầu Chính phủ nước khách quá cảnh tại sân bay Nội Bài: Bộ trưởng hoặc cấp tương đương đón, tiếp.
4. Đối với cấp Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách quá cảnh tại sân bay Nội Bài: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc cấp tương đương đón, tiếp.
5. Đối với Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền nước khách quá cảnh tại sân bay Nội Bài: Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hoặc cấp tương đương đón, tiếp.
6. Đối với cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ nước khách quá cảnh tại sân bay Nội Bài: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc cấp tương đương đón, tiếp.
7. Đối với các đoàn khách của Nghị viện các nước, các tổ chức Nghị viện quốc tế quá cảnh tại sân bay Nội Bài: lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại hoặc lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đón, tiếp.
8. Đối với khách cấp cao nước ngoài quá cảnh tại sân bay địa phương: lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đón, tiếp.
9. Nếu đoàn khách cấp cao nước ngoài có nhu cầu nghỉ lại, cơ quan đầu mối phối hợp với cơ quan đại diện nước ngoài thu xếp ăn ở, đi lại cho đoàn.
10. Theo thỏa thuận của hai bên, có thể thu xếp cấp tương đương hoặc thấp hơn một cấp chủ trì làm việc và chiêu đãi đoàn khách.
Chương IV
ĐÓN, TIẾP BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN CỦA NGHỊ VIỆN VÀ MỘT SỐ KHÁCH KHÁC
Điều 20. Đón, tiếp Bộ trưởng, Trưởng các cơ quan của Nghị viện hoặc cấp tương đương
1. Đón, tiếp Bộ trưởng hoặc cấp tương đương:
a) Lãnh đạo cấp Cục hoặc Vụ phụ trách đối ngoại hoặc đơn vị phụ trách đón tiếp của Bộ, cơ quan mời khách đón, tiễn đoàn tại sân bay;
b) Bộ trưởng hoặc cấp tương đương mời khách chủ trì đón, tiếp, hội đàm, chiêu đãi.
c) Tiếp xúc cấp cao: thu xếp theo thỏa thuận của hai bên;
d) Thành phần tham dự các hoạt động chính thức do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương mời khách quyết định.
2. Đón, tiếp Trưởng các cơ quan của Nghị viện hoặc cấp tương đương:
a) Lãnh đạo cấp Vụ Văn phòng Quốc hội đón, tiễn đoàn tại sân bay;
b) Chủ nhiệm Ủy ban tương ứng hoặc cấp tương đương mời khách chủ trì đón, tiếp, hội đàm, chiêu đãi;
c) Tiếp xúc cấp cao: thu xếp theo thỏa thuận của hai bên;
d) Thành phần tham dự các hoạt động chính thức do Chủ nhiệm Ủy ban hoặc cấp tương đương mời khách quyết định.
3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng quy định về nghi lễ đón, tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo của lực lượng vũ trang nước khách thăm Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và mức độ đón, tiếp khách của Việt Nam được quy định tại Nghị định này.
Điều 21. Đón, tiếp một số khách khác
1. Đối với Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm chính thức hoặc thăm làm việc là khách mời của Chủ tịch nước, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia nước khách thăm Việt Nam theo danh nghĩa chuyến thăm.
2. Đối với Chủ tịch Ủy ban châu Âu thăm chính thức hoặc thăm làm việc là khách mời của Thủ tướng Chính phủ, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Người đứng đầu Chính phủ nước khách thăm Việt Nam theo danh nghĩa chuyến thăm. Đối với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu thăm chính thức hoặc thăm làm việc là khách mời của Phó Thủ tướng Chính phủ, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với cấp phó Người đứng đầu Chính phủ nước khách thăm Việt Nam theo danh nghĩa chuyến thăm.
3. Đối với Tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm chính thức hoặc thăm làm việc là khách mời của Chủ tịch nước, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia nước khách theo danh nghĩa chuyến thăm nhưng không tổ chức cử Quốc thiều và duyệt đội danh dự. Đối với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm chính thức hoặc thăm làm việc là khách mời của Phó Chủ tịch nước, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với cấp phó Nguyên thủ quốc gia nước khách thăm Việt Nam theo danh nghĩa chuyến thăm.
4. Đối với Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) và một số diễn đàn liên nghị viện khác thăm chính thức hoặc thăm làm việc là khách mời của Chủ tịch Quốc hội, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Người đứng đầu Nghị viện nước khách thăm Việt Nam theo danh nghĩa chuyến thăm. Đối với Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) thăm chính thức hoặc thăm làm việc là khách mời của Phó Chủ tịch Quốc hội, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách thăm Việt Nam theo danh nghĩa chuyến thăm.
5. Đối với Người kế vị Vua hoặc Nữ hoàng nước khách là khách mời của Phó Chủ tịch nước, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách thăm Việt Nam.
6. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì đón, tiếp các thành viên khác của Hoàng gia nước ngoài là khách của Bộ Ngoại giao.
7. Thành viên Hoàng gia nước ngoài dẫn đầu đoàn kinh tế, văn hóa, xã hội, lãnh đạo các tổ chức quốc tế chuyên ngành ngoài hệ thống Liên hợp quốc là khách của bộ, ngành nào do lãnh đạo bộ, ngành đó chủ trì đón, tiếp.
8. Lãnh đạo các tổ chức quốc tế chuyên ngành ngoài hệ thống Liên hợp quốc là khách của bộ, ngành nào do lãnh đạo bộ, ngành đó chủ trì đón, tiếp.
9. Đối với Tổng Thư ký ASEAN là khách mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, mức độ và nghi lễ đón thực hiện như đối với đoàn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thăm chính thức.
10. Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức đón, tiếp các cựu Nguyên thủ quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ nước khách đến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ.
11. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội chủ trì tổ chức đón, tiếp các cựu Người đứng đầu Nghị viện nước khách, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách, Tổng Thư ký AIPA, IPU và các tổ chức liên Nghị viện đến thăm theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.
12. Các cựu Nguyên thủ quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Người đứng đầu Nghị viện, Phó Nguyên thủ quốc gia, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách là khách mời của cơ quan nào do cơ quan đó chủ trì đón, tiếp.
13. Thu xếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Trưởng đoàn khách theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
Chương V
MỘT SỐ QUY ĐỊNH LỄ TÂN CỤ THỂ VỀ ĐÓN, TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI
Điều 22. Lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, Lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
1. Lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm và Lễ đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thu xếp theo thỏa thuận của hai bên.
2. Đối với Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền, Người đứng đầu Chính phủ, Người đứng đầu Nghị viện nước khách thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc:
a) Tại Đài Tưởng niệm, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón và hướng dẫn đoàn; bố trí đội hình tiêu binh danh dự. Khi mặc niệm, Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ’;
b) Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón và hướng dẫn đoàn đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên khán đài và trước cửa Lăng. Khi mặc niệm, quân nhạc cử “Lãnh tụ ca”.
3. Đối với khách nước ngoài khác từ cấp Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng dẫn đoàn đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm, đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Điều 23. Người tháp tùng và thứ tự lễ tân
1. Người tháp tùng:
a) Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tháp tùng Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền nước khách thăm cấp nhà nước, thăm chính thức; trường hợp đặc biệt mời Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Bí thư Trung ương Đảng tháp tùng đoàn;
b) Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng hoặc cấp tương đương tháp tùng Nguyên thủ quốc gia nước khách thăm cấp nhà nước, thăm chính thức;
c) Bộ trưởng hoặc cấp tương đương tháp tùng Người đứng đầu Chính phủ nước khách thăm chính thức tại Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại nước khách tháp tùng đi địa phương;
d) Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hoặc Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tháp tùng Người đứng đầu Nghị viện nước khách thăm chính thức;
đ) Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng hoặc cấp tương đương tháp tùng Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền nước khách thăm chính thức;
e) Người tháp tùng Trưởng đoàn khách tham dự đón, tiễn đoàn tại sân bay, lễ đón, chiêu đãi chính thức và tháp tùng Trưởng đoàn khách trong các hoạt động chính thức. Người tháp tùng Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn khách tham dự đón, tiễn đoàn tại sân bay, lễ đón, chiêu đãi chính thức và tháp tùng Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn khách trong các hoạt động theo chương trình riêng tại Hà Nội;
g) Đại sứ Việt Nam tại nước khách về nước tham gia đón, tiếp, tháp tùng Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền và Người đứng đầu Chính phủ nước khách thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc. Trường hợp đặc biệt, cơ quan chủ trì trao đổi thống nhất với Bộ Ngoại giao.
2. Thứ tự lễ tân của Đại sứ Việt Nam tại nước khách:
Trong các hoạt động đối ngoại, thứ tự lễ tân của Đại sứ Việt Nam tại nước khách được xếp ngay sau các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Chính phủ.
Điều 24. Treo Quốc kỳ
1. Đối với chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền, chuyến thăm chính thức của Người đứng đầu Chính phủ nước khách:
a) Treo Quốc kỳ hai nước trước cửa nhà khách danh dự sân bay quốc tế Nội Bài và các sân bay địa phương nơi đoàn đến thăm, tại nơi tổ chức lễ đón, trong phòng hội đàm, phòng tiếp của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, phòng ký kết văn kiện, phòng họp báo, phòng chiêu đãi, trên các tuyến đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Độc Lập (Hà Nội), tại nơi ở của Trưởng đoàn khách, nơi Trưởng đoàn khách đến thăm;
b) Treo cụm Quốc kỳ hai nước trước cổng Phủ Chủ tịch, ngà năm đường Độc Lập - Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Chùa Một Cột - Tôn Thất Đàm, ngã tư đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng (Hà Nội);
c) Đối với chuyến thăm cấp nhà nước của Nguyên thủ quốc gia nước khách: treo Quốc kỳ hai nước dọc 2 km đầu tiên trên đường từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm Hà Nội;
d) Ngoài các quy định trên, đối với chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức của Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền nước khách, treo cụm Quốc kỳ hai nước trước cổng trụ sở Trung ương Đảng.
2. Đối với chuyến thăm chính thức của Người đứng đầu Nghị viện nước khách: treo Quốc kỳ hai nước trước cửa nhà khách danh dự sân bay quốc tế Nội Bài và các sân bay địa phương nơi đoàn đến thăm, trước Nhà Quốc hội (đường Độc Lập), trong phòng hội đàm, phòng tiếp của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, phòng ký kết văn kiện, phòng họp báo, phòng chiêu đãi, tại nơi ở của Trưởng đoàn khách, nơi Trưởng đoàn khách đến thăm.
3. Đối với chuyến thăm làm việc của Người đứng đầu Chính phủ nước khách, Người đứng đầu Nghị viện nước khách: treo Quốc kỳ hai nước trước cửa nhà khách danh dự sân bay quốc tế Nội Bài và các sân bay địa phương nơi đoàn đến thăm, trong phòng hội đàm, phòng tiếp của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, phòng ký kết văn kiện, phòng họp báo, phòng chiêu đãi, tại nơi ở của Trưởng đoàn khách, nơi Trưởng đoàn khách đến thăm.
4. Đối với chuyến thăm chính thức, thăm làm việc của Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền nước khách: treo Quốc kỳ hai nước trước cửa nhà khách danh dự sân bay quốc tế nơi đoàn đến, tại nơi tổ chức lễ đón hoặc nơi đón tiếp, trong phòng hội đàm, phòng ký kết văn kiện, phòng họp báo, phòng chiêu đãi, tại nơi ở của Trưởng đoàn khách, nơi Trưởng đoàn khách đến thăm. Treo cụm Quốc kỳ hai nước trước Phủ Chủ tịch.
5. Đối với chuyến thăm chính thức, thăm làm việc của cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ nước khách, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng các cơ quan Nghị viện và cấp tương đương nước khách: treo Quốc kỳ hai nước tại nơi đón tiếp, trong phòng hội đàm, phòng ký kết văn kiện, phòng họp báo, phòng chiêu đãi, tại nơi ở của Trưởng đoàn khách, nơi Trưởng đoàn khách đến thăm.
6. Trên bàn hội đàm từ cấp Bộ trưởng và cấp tương đương trở lên đặt Quốc kỳ hai nước có kích thước nhỏ.
7. Trên bàn họp Ủy ban hợp tác liên chính phủ do cấp Thứ trưởng làm Trưởng ban, bàn hội đàm cấp Thứ trưởng ngoại giao, đặt Quốc kỳ hai nước có kích thước nhỏ.
8. Trên xe của Trưởng đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, xe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an thăm chính thức cắm cờ hai nước.
9. Trong phòng tiếp khách, treo Quốc kỳ hai nước khi tiếp khách từ cấp Bộ trưởng và cấp tương đương trở lên (tiếp đồng cấp); trong trường hợp khách có chức vụ thấp hơn chủ nhà, chỉ treo Quốc kỳ Việt Nam.
10. Đối với chuyến thăm nội bộ, thăm cá nhân, quá cảnh của khách cấp cao nước ngoài: không treo Quốc kỳ hai nước trong các hoạt động, trừ trường hợp đặc biệt theo đề án được phê duyệt.
11. Khi treo Quốc kỳ Việt Nam và Quốc kỳ nước khách hoặc Quốc kỳ Việt Nam và cờ của Tổ chức quốc tế trong các hoạt động đối ngoại, Quốc kỳ Việt Nam ở bên phải, Quốc kỳ nước khách, cờ của Tổ chức quốc tế ở bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên. Quốc kỳ các nước, cờ hiệu của Nguyên thủ quốc gia, cờ của Tổ chức quốc tế phải may đúng quy định, đúng mẫu và treo theo chiều ngang.
12. Trong trường hợp đón hai đoàn khách cùng một thời điểm, Quốc kỳ Việt Nam được treo ở giữa, Quốc kỳ nước khách được bố trí lần lượt bên trái và bên phải Quốc kỳ Việt Nam theo thứ tự tên tiếng Anh của nước khách theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên, trừ trường hợp đặc biệt theo đề án được phê duyệt.
13. Đối với chuyến thăm của Vua, Nữ hoàng hoặc thành viên Hoàng gia nước khách, nếu phía khách đề nghị sử dụng cờ hiệu Hoàng gia, cơ quan tổ chức đón, tiếp đáp ứng theo yêu cầu của phía khách.
Điều 25. Phòng khách danh dự đón, tiễn khách nước ngoài tại sân bay
1. Tại các sân bay quốc tế ở thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các địa phương khác, cơ quan quản lý sân bay thu xếp phòng khách danh dự để đón, tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài và các đoàn chuyên cơ hoặc máy bay riêng từ cấp Bộ trưởng, Trưởng các cơ quan Nghị viện và cấp tương đương nước ngoài trở lên.
2. Thu xếp phòng khách danh dự đón các đoàn cấp Bộ trưởng, Trưởng các cơ quan Nghị viện và cấp tương đương nước ngoài đi máy bay thương mại theo điều kiện thực tế của sân bay.
Điều 26. Xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường
1. Xe của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền nước khách thăm cấp nhà nước, thăm chính thức có 09 mô-tô hộ tống; có xe cảnh sát dẫn đường.
2. Xe của Người đứng đầu Chính phủ nước khách thăm chính thức có 07 mô-tô hộ tống; có xe cảnh sát dẫn đường.
3. Xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách thăm chính thức có 05 mô-tô hộ tống, có xe cảnh sát dẫn đường.
4. Mô-tô hộ tống chỉ áp dụng khi đón, tiễn sân bay và trong các hoạt động chính thức tại các quận nội thành thuộc thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
5. Đối với chuyến thăm cá nhân của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền; thăm làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân Người đứng đầu Chính phủ, Người đứng đầu Nghị viện nước khách có xe cảnh sát dẫn đường trong các hoạt động chính, không có mô-tô hộ tống.
6. Đối với chuyến thăm chính thức, làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân của Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách có xe cảnh sát dẫn đường trong các hoạt động chính.
7. Đối với chuyến thăm chính thức, thăm làm việc của Bộ trưởng, Trưởng các cơ quan Nghị viện và cấp tương đương nước khách, có xe cảnh sát dẫn đường trong các hoạt động chính.
Điều 27. Đài thọ
1. Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được thực hiện theo quy định của Việt Nam và trên cơ sở có đi có lại.
2. Đài thọ phòng ở:
a) Đài thọ cho Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền và Phu nhân hoặc Phu quân thăm cấp nhà nước, thăm chính thức cùng 09 đoàn viên chính thức tại một khách sạn 5 sao trong thời gian tối đa 05 ngày 04 đêm (trong đó có tối đa 03 đêm ở Hà Nội);
b) Đài thọ cho Người đứng đầu Chính phủ và Phu nhân hoặc Phu quân, Người đứng đầu Nghị viện và Phu nhân hoặc Phu quân thăm chính thức cùng 5 đoàn viên chính thức tại một khách sạn 5 sao trong thời gian tối đa 05 ngày 04 đêm (trong đó có tối đa 03 đêm tại Hà Nội);
c) Đài thọ cho Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền và Phu nhân hoặc Phu quân; cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ và Phu nhân hoặc Phu quân, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện và Phu nhân hoặc Phu quân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phu nhân hoặc Phu quân thăm chính thức và 02 đoàn viên trong thời gian tối đa 03 ngày 02 đêm;
d) Đài thọ cho Bộ trưởng và cấp tương đương và Trưởng các cơ quan của Nghị viện thăm chính thức thực hiện theo đề án đón tiếp được duyệt.
3. Đài thọ xe:
Đài thọ xe cho các đoàn theo nguyên tắc sau:
a) Xe nghi lễ nhà nước cho Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền và Phu nhân hoặc Phu quân; Người đứng đầu Chính phủ và Phu nhân hoặc Phu quân trong các hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; xe 04 chỗ tại các địa phương khác;
b) Xe 04 chỗ cho Người đứng đầu Nghị viện;
c) Xe 04 chỗ cho Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
d) Xe 04 chỗ cho các Bộ trưởng và cấp tương đương và Trưởng các cơ quan của Nghị viện và cấp tương đương thăm chính thức. Đối với Bộ trưởng nước khách và cấp tương đương tháp tùng khách cấp cao nước ngoài, bố trí 02 người một xe;
đ) Xe 04 chỗ cho Phu nhân hoặc Phu quân khách cấp nước ngoài theo chương trình riêng;
e) Xe nhiều chỗ cho các đoàn viên khác;
g) Xe hành lý cho Trưởng đoàn và Phu nhân hoặc Phu quân (đối với đoàn Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền, Người đứng đầu Chính phủ và Người đứng đầu Nghị viện);
h) Xe hành lý cho đoàn theo nguyên tắc có đi có lại.
4. Trường hợp đặc biệt, cơ quan chủ trì kiến nghị cấp có thẩm quyền về chế độ đài thọ khác quy định này và các chi phí lễ tân theo chương trình hoạt động.
5. Đối với các chuyến thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân: chế độ đài thọ được áp dụng theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
6. Việc đài thọ cho các đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này được thực hiện trên cơ sở đề án đón tiếp hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và mức chi áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính.
Điều 28. Tặng phẩm
1. Đối với các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chủ trì có tặng phẩm tặng Trưởng đoàn khách và Phu nhân hoặc Phu quân. Trong trường hợp đặc biệt, bố trí tặng phẩm tặng thành viên chính thức và tùy tùng theo đề án được phê duyệt.
2. Tặng phẩm quy định tại khoản 1 Điều này là sản phẩm do Việt Nam sản xuất, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, trang trọng, tiết kiệm.
Điều 29. Đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài đến và về bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy
Việc đón, tiễn các đoàn khách cấp cao nước ngoài đến và về bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy được thực hiện tương tự như đón, tiễn đoàn đến và về bằng đường hàng không nhưng vận dụng theo điều kiện thực tế của địa điểm nơi tổ chức.
Điều 30. Đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm địa phương trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm.
2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn nghi lễ đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương theo quy định hiện hành.
Điều 31. Đón, tiếp khách nước ngoài vào tham dự sự kiện, hội nghị quốc tế tại Việt Nam
Việc đón, tiếp khách nước ngoài đến tham dự sự kiện, hội nghị quốc tế tổ chức do Việt Nam chủ trì thực hiện theo đề án và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế và thông lệ của từng sự kiện, hội nghị.
Chương VI
MỘT SỐ NGHI LỄ LIÊN QUAN ĐẾN LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
Điều 32. Thu xếp khách nước ngoài chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam
1. Cơ quan chủ quản thu xếp cho khách nước ngoài chào lãnh đạo Đảng thông qua Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; chào Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thông qua Văn phòng Chủ tịch nước; chào Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thông qua Văn phòng Chính phủ; chào Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội thông qua Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
2. Cơ quan chủ quản thu xếp cho khách nước ngoài chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước có trách nhiệm thông báo Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan kết quả các cuộc tiếp để phối hợp triển khai thực hiện.
3. Bộ Ngoại giao làm đầu mối, thông qua Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tham mưu, kiến nghị và thu xếp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các Đại sứ và Trưởng Đại diện.
Điều 33. Tiêu binh danh dự
1. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an thu xếp bố trí gác tiêu binh danh dự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tiếp khách nước ngoài từ cấp Bộ trưởng và tương đương trở lên, Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các sự kiện quốc tế có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thực hiện theo đề án tổ chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với thành phần khách nước ngoài khác, gác tiêu binh danh dự khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
2. Vị trí, số lượng tiêu binh danh dự trong đội hình tiêu binh danh dự phù hợp với đặc điểm địa hình của từng địa điểm triển khai.
3. Bố trí gác tiêu binh danh dự khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp khách nước ngoài chỉ thực hiện tại các trụ sở của cơ quan cấp trung ương, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Nhà khách Chính phủ tại Hà Nội và Dinh Thống Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Vị trí gác tiêu binh danh dự phù hợp với đặc điểm địa hình của từng địa điểm triển khai; các vị trí cơ bản bao gồm sảnh chính và cổng chính của trụ sở, mỗi vị trí có hai tiêu binh danh dự.
Điều 34. Tiễn và đón lãnh đạo cấp cao đi thăm, dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài
Thành phần tiễn và đón Đoàn tại sân bay được quy định như sau:
1. Thường trực Ban Bí thư hoặc Ủy viên Bộ Chính trị tiễn và đón Tổng Bí thư.
2. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tiễn và đón Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.
3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiễn và đón Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
4. Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiễn và đón Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.
5. Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương hoặc lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tiễn và đón Thường trực Ban Bí thư.
Điều 35. Thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao
1. Bộ Ngoại giao chủ trì kiến nghị và dự thảo thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
2. Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao kiến nghị, trình Tổng Bí thư duyệt điện mừng, thăm hỏi của Tổng Bí thư gửi Nguyên thủ một số nước, Người đứng đầu một số Đảng có quan hệ đặc biệt.
3. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp Bộ Ngoại giao kiến nghị, trình Chủ tịch Quốc hội duyệt, ký thư mừng, thăm hỏi, chia buồn gửi Người đứng đầu Nghị viện các nước có quan hệ đặc biệt.
Chương VII
NGHI LỄ DÀNH CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Điều 36. Đón, tiễn Đại sứ bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ công tác
Bộ Ngoại giao cử cán bộ đón, tiễn và bố trí phòng khách danh dự tại sân bay cho Đại sứ khi bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Không bố trí xe đón, tiễn tại sân bay.
Điều 37. Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm
1. Đại sứ trình Quốc thư:
a) Đại sứ trình Quốc thư lên Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch;
b) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan tổ chức 04 đợt trình Quốc thư một năm, vào khoảng giữa mỗi quý. Trường hợp đặc biệt, Bộ Ngoại giao kiến nghị tổ chức đợt trình Quốc thư riêng;
c) Thành phần tham dự Lễ trình Quốc thư: Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp Vụ, Bộ Ngoại giao;
d) Bộ Ngoại giao cử cán bộ và bố trí xe đưa đón Đại sứ đi trình Quốc thư. Xe Đại sứ đi trình Quốc thư có 4 mô-tô hộ tống. Sau khi trình Quốc thư, xe đưa Đại sứ trở về cắm cờ nước cử;
đ) Trước cửa Phủ Chủ tịch bố trí đội hình tiêu binh danh dự chào khi Đại sứ đến và về. Trước cửa phòng trình Quốc thư bố trí gác tiêu binh danh dự mở cửa phòng. Bố trí một tiêu binh danh dự mở cửa xe đưa đón Đại sứ tại vị trí dừng xe;
e) Trước khi trình Quốc thư, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao tiếp Đại sứ để nhận bản sao Quốc thư và giới thiệu nghi lễ trình Quốc thư.
2. Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc trình Thư ủy nhiệm:
a) Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc trình Thư ủy nhiệm lên Thủ tướng Chính phủ tại Văn phòng Chính phủ;
b) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức buổi trình Thư ủy nhiệm.
3. Bộ Ngoại giao tiếp nhận Thư ủy nhiệm của Tổng Lãnh sự.
Điều 38. Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt lãnh đạo Đảng, Nhà nước
1. Sau khi Đại sứ trình Quốc thư lên Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao thu xếp cho Đại sứ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao và điều kiện cho phép.
2. Khi Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ, Bộ Ngoại giao thu xếp cho Đại sứ chào từ biệt Chủ tịch nước và lãnh đạo Bộ Ngoại giao theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao. Trường hợp đặc biệt, thu xếp chào Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
3. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao mời cơm thân chia tay và có quà tặng Đại sứ khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Điều 39. Trao tặng Huân chương hữu nghị và các danh hiệu khác
Bộ Ngoại giao chủ trì kiến nghị xét trao tặng Huân chương hữu nghị hoặc các hình thức khen thưởng phù hợp cho Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam; kiến nghị cấp trao tặng và tổ chức lễ trao tặng.
Điều 40. Đại sứ, Tổng Lãnh sự và Trưởng đại diện tham dự các hoạt động
1. Kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 tại Hà Nội.
a) Đối với Quốc khánh vào năm tròn:
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân hoặc Phu quân chủ trì tiệc chiêu đãi các Đại sứ, Trưởng Đại diện và Phu nhân hoặc Phu quân tại Hà Nội;
b) Đối với Quốc khánh vào năm khác:
Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân chủ trì tiệc chiêu đãi các Đại sứ, Trưởng Đại diện và Phu nhân hoặc Phu quân tại Hà Nội;
c) Bộ Ngoại giao tổ chức lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và lễ đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các Đại sứ, Trưởng Đại diện tại Hà Nội;
d) Lãnh đạo tỉnh, thành phố nơi có cơ quan lãnh sự nước ngoài tổ chức gặp mặt các Tổng Lãnh sự.
2. Tết Nguyên đán.
a) Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân hoặc Phu quân chủ trì tiệc chiêu đãi các Đại sứ, Trưởng Đại diện và Phu nhân hoặc Phu quân tại Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán;
b) Tùy điều kiện của địa phương, lãnh đạo tỉnh, thành phố và Phu nhân hoặc Phu quân có thể tổ chức gặp mặt các Tổng lãnh sự và Phu nhân hoặc Phu quân tại địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán;
c) Các bộ, ngành không tổ chức gặp mặt riêng các Đại sứ, Trưởng Đại diện nhân dịp Tết Nguyên đán.
3. Thủ tướng Chính phủ tiếp chung các Trưởng Đại diện thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Liên hợp quốc (24-10) hàng năm.
4. Mời các Đại sứ, Trưởng Đại diện tại Hà Nội dự phiên khai mạc các kỳ họp Quốc hội.
5. Đối với các sự kiện lớn khác của đất nước, mời Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tham dự theo đề án, chương trình hoặc yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
6. Các bộ, ngành địa phương tổ chức các sự kiện, hoạt động mời các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện tham dự phải trao đổi, thống nhất với Bộ Ngoại giao trước khi mời.
Điều 41. Cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
1. Dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài:
a) Đối với ngày kỷ niệm vào năm tròn: lãnh đạo cấp Bộ trưởng là khách chính, thay mặt Chính phủ đọc bài phát biểu chúc mừng;
b) Đối với ngày kỷ niệm vào năm khác, lãnh đạo cấp Thứ trưởng là khách chính, thay mặt Chính phủ đọc bài phát biểu chúc mừng.
2. Dự chiêu đãi kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: lãnh đạo cấp Thứ trưởng là khách chính, thay mặt Chính phủ đọc bài phát biểu chúc mừng. Trường hợp đặc biệt, thực hiện theo đề án được phê duyệt.
3. Đối với các sự kiện khác do cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức: các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Bộ Ngoại giao đề xuất, xin ý kiến cấp có thẩm quyền quyết định lãnh đạo cấp cao hoặc lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự các sự kiện trên tinh thần phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế và thông lệ của từng sự kiện.
Điều 42. Ký Sổ tang tại cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội
1. Đại diện Bộ ngoại giao đến ký sổ tang khi các cơ quan đại diện nước ngoài mở sổ tang.
2. Trường hợp đặc biệt, Bộ Ngoại giao đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến ký Sổ tang tại cơ quan đại diện nước ngoài.
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 43. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2022.
2. Nghị định này thay thế nội dung Nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài (từ Chương 8 đến Chương 13) tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
Điều 44. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Ngoại giao:
a) Chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về thực hiện nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;
b) Đề xuất mức độ đón, tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức khu vực khác chưa được quy định tại Nghị định này.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về chế độ đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, đảm bảo phù hợp.
3. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm bố trí:
a) Quân nhạc, tiêu binh danh dự theo quy định trong các sự kiện lễ đón tại sân bay; lễ đón cấp nhà nước, lễ đón chính thức; chiêu đãi cấp nhà nước; lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ;
b) Tiêu binh danh dự theo quy định trong các sự kiện Gặp hẹp, Hội đàm cấp nhà nước, Hội đàm chính thức đối với Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước và thăm chính thức và các trường hợp khác theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
4. Bộ Công an:
a) Chịu trách nhiệm bố trí tiêu binh danh dự theo quy định trong các sự kiện: Gặp hẹp; Hội đàm chính thức đối với các chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này; tiếp xúc cấp cao trong khuôn khổ các chuyến thăm; chiêu đãi chính thức; Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tiếp xã giao, hội kiến, làm việc với khách nước ngoài; lễ trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm và các trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
b) Chịu trách nhiệm triển khai xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường theo quy định.
5. Người đứng đầu các cơ quan Đảng và Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, QHQT (3b).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

thuộc tính Nghị định 18/2022/NĐ-CP

Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:18/2022/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:18/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao

Ngày 18/02/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại.

Theo đó, việc tổ chức nghi lễ đối ngoại phải được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Cơ quan chủ trì kiến nghị các biện pháp nghi lễ đối ngoại trên cơ sở đối đẳng, có đi có lại; chú trọng xử lý các khác biệt giữa hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa Việt Nam với hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa nước khách.

Về danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao, Bộ Ngoại giao thỏa thuận với nước khách về danh nghĩa từng chuyến thăm của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thỏa thuận với nước khách về danh nghĩa từng chuyến thăm của Người đứng đầu Nghị viện nước khách, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách theo một trong các danh nghĩa: thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/4/2022.

Xem chi tiết Nghị định 18/2022/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE GOVERNMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 18/2022/ND-CP

 

Hanoi, February 18, 2022

 

DECREE

On diplomatic ceremonies[1]

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the June 20, 2017 Law on Guards;

At the proposal of the Minister of Foreign Affairs,

The Government promulgates the Decree on diplomatic ceremonies.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Decree provides for diplomatic ceremonies, covering:

a/ Welcoming and receiving foreign high-ranking delegations who pay state-level visits, official visits, working visits, unannounced visits or private visits or are in transit; welcoming and receiving ministers, heads of parliamentary bodies or holders of equivalent titles and a number of other international delegations;

b/ Seeing off and welcoming back Party and State leaders who visit, and attend international conferences in, foreign countries; sending letters and telegrams of congratulations, telegrams of condolence, and telegrams of sympathy of high-ranking leaders;

c/ Performing ceremonies reserved for heads of foreign representative missions, including heads of diplomatic missions, heads of consulates, and heads of representative offices of international organizations in Vietnam.

2. In special cases, lead agencies shall propose competent authorities to decide on organization of the welcoming and reception of other guests.

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to Party and State agencies, armed forces units, and related organizations and individuals when performing the diplomatic ceremonies specified in Article 1 of this Decree.

Article 3. Interpretation of terms

For the purpose of this Decree, the terms below are construed as follows:

1. “High-ranking leaders of the Party and the State” include the Party General Secretary, the President, the Prime Minister and the Chairperson of the National Assembly.

2. “Party and State leaders” include high-ranking leaders of the Party and the State, members of the Political Bureau, members of the Secretariat of the Party Central Committee, Vice Presidents, Deputy Prime Ministers, and Vice Chairpersons of the National Assembly.

3. “Foreign high-ranking guests” include Heads of State, Heads of State-cum-Heads of ruling Party, Deputy Heads of State, and Deputy Heads of State-cum-Leaders of ruling Party; Heads of Government and Deputy Heads of Government; Heads of Parliament, Deputy Heads of Parliament and holders of equivalent titles; and a number of other foreign guests as defined in this Decree.

4. “Head of Parliament” means the Head of the Legislative Body of a State, who may be the Chairperson of the National Assembly, the President/Speaker of the Senate, the President/Speaker of the House of Representatives, the Chief Member of the Standing Committee of the National People’s Congress, or holder of an equivalent title.

5. “Heads of parliamentary bodies” include Heads of Councils and Specialized Committees of the Parliament and holders of equivalent titles.

6. “State visit”, “official visit”, “working visit”, “unannounced visit”, or “private visit” means the title of a visit by a foreign high-ranking guest, indicating the nature and significance of the visit:

a/ “State visit” means a visit for which the highest-level state ceremonies are applied and reserved for a visiting Head of State-cum-Head of ruling Party as guest of the Party General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and the President of the Socialist Republic of Vietnam; or for a visiting Head of State as guest of the President of the Socialist Republic of Vietnam;

b/ “Official visit” means a visit by a foreign high-ranking guest to Vietnam at the official invitation of a Leader of the Party or State of Vietnam with ceremonies and protocol measures lower than those applicable to a state visit and specified in this Decree;

c/ “Working visit” means a visit by a foreign high-ranking guest to Vietnam at the working invitation of a Leader of the Party or State of Vietnam under a working agenda for which the two sides exchange opinions and agree to apply fast-track and simple protocol measures;

d/ “Unannounced visit” means a working visit by a foreign high-ranking guest to Vietnam under the agreement with a Leader of the Party or State of Vietnam to exchange opinions on exclusive issues in the relationship between the two sides, which will not be reported in the mass media;

dd/ “Private visit” means a visit for private purposes which may concurrently be combined with the purpose of strengthening bilateral ties through personal relations between a Leader of the Party or State of Vietnam and the foreign high-ranking guest.

7. “State-level welcome ceremony”, “Official welcome ceremony”, “State-level talks”, “Official talks”, “State banquet”, and “Official banquet” mean the main activities in the agenda of a foreign high-ranking guest’s visit that are hosted by a counterpart Leader of the Party or State of Vietnam.

8. “High-level meeting” or “audience” means a meeting of a foreign high-ranking guest with a Leader of the Party or State of Vietnam.

9. “Lead agency” means an agency that has the prime responsibility for organizing activities of welcoming and receiving foreign guest delegations and organizing international events.

10. “Special case” means a case in which the lead agency proposes application of a number of protocol measures specified in this Decree or those applicable to higher-level guests provided in this Decree in order to meet the requirements of political tasks and such proposal is approved by a competent agency.

11. “Foreign representative offices” include diplomatic missions, consulates and representative offices of international organizations belonging to the United Nations system, and intergovernmental international organizations outside the United Nations system in Vietnam.

12. “Head of foreign diplomatic mission” means the head of a diplomatic mission, who may be a resident Ambassador to Vietnam or a non-resident Ambassador (below collectively referred to as Ambassador).

13. “Head of consulate” means the head of a consulate in a locality (below collectively referred to as Consul General).

14. “Head of representative office of international organization in Vietnam” means the head of an international organization belonging to the United Nations system or an intergovernmental international organization outside the United Nations system (below collectively referred to as chief representative).

15. “Decennial anniversary” or “other anniversary” means an anniversary of a commemorative event:

a/ “Decennial anniversary” is the anniversary ending with digit “0”;

b/ “Other anniversary” is the anniversary ending with other digits.

16. “Honor guard posting” means the composition of two or a number of honor guards; “Honor guard formation” means the arrangement of honor guards into two rows.

Article 4. Principles of performance of diplomatic ceremonies

1. Agencies assuming the prime responsibility for organizing diplomatic ceremonies shall comply with the Constitution and laws of Vietnam as well as international law and practices.

2. The organization of diplomatic ceremonies shall be carried out uniformly in the entire political system composed of Party and State agencies to meet political and external requirements of the Party and the State, affirming the position and leadership of the Communist Party of Vietnam in the Vietnamese political system.

3. Lead agencies shall propose measures of diplomatic ceremonies on the basis of peering and reciprocity; and pay special attention to dealing with the differences between the political systems, customs and cultures of Vietnam and the guest countries.

4. For special cases, separate schemes shall be prepared and reported to competent authorities for decision.

 

Chapter II

WELCOMING AND RECEIVING FOREIGN HIGH-RANKING DELEGATIONS ON STATE VISITS OR OFFICIAL VISITS

Article 5. Titles of high-level visits

1. The Ministry of Foreign Affairs shall reach agreement with the guest country on the title of each visit by the Head of State, the Head of State-cum-Head of ruling Party, the Head of Government, a Deputy Head of State, a Deputy Head of State-cum-Leader of the ruling Party, or a Deputy Head of Government, specifically as follows:

a/ The Head of State may make a visit titled as state visit, official visit, unannounced visit or private visit; a Deputy Head of State may make a visit titled as official visit, working visit, unannounced visit or private visit;

The title of state visit shall apply only to visits to Vietnam by the Head of State, and the Head of State-cum-Leader of ruling Party of his/her country;

In a year, no more than 3 delegations on state visit shall be received. Three to 6 months before a visit, the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam shall reach agreement on its agenda with the Ministry of Foreign Affairs of the guest country;

b/ The Head of Government or a Deputy Head of Government of the guest country may make a visit titled as official visit, working visit, unannounced visit or private visit.

2. The National Assembly’s Committee on External Relations shall reach agreement with the guest country on the title of each visit by its Head of Parliament or Deputy Head of Parliament as official visit, working visit, unannounced visit or private visit.

Article 6. Welcoming and receiving a Head of State on a state visit

1. Welcome ceremony at the airport:

a/ Participants: the Chairperson of the Office of the President or an accompanying Minister, the Vietnamese Ambassador to the guest country, a Deputy Minister of Foreign Affairs, the Chairperson of the People’s Committee of Hanoi, the Director of the Directorate of State Protocol of the Ministry of Foreign Affairs, the Director of the Department of External Relations of the Office of the President, and the Director of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs;

b/ Ceremonials:

Rolling out a red carpet from the foot of the airstair to the parking place of the car of the visiting Head of State;

Arranging a formation of honor guards standing along two sides of the red carpet from the foot of the airstair to the parking place of the car of the visiting Head of State;

Giving flowers to the visiting Head of State and his/her Wife/Husband;

Allowing representatives of the guest country’s community to welcome the guest delegation at the airport if so requested by the foreign representative mission.

2. State-level welcome ceremony:

a/ The President hosts the welcome ceremony;

b/ Participants: The Wife/Husband of the President (if the visiting Head of State is accompanied by his/her Wife/Husband), a Deputy Prime Minister, a Vice Chairperson of the National Assembly, the Chairperson of the Office of the President or an accompanying Minister, the Chairperson of the People’s Committee of Hanoi, the Vietnamese Ambassador to the guest country; and leaders of ministries and sectors corresponding to members of the guest delegation and meeting the welcoming and reception requirements;

c/ Welcoming ceremonials:

The President and his/her Wife/Husband welcome the visiting Head of State and his/her Wife/Husband at the parking place of the car of the visiting Head of State;

Children give flowers to the visiting Head of State and his/her Wife/Husband;

Children wave the flags of the two countries;

d/ Ceremonials of reviewing the Honor Guard of the Vietnam People’s Army:

The President and the visiting Head of State step onto the saluting dais; the Wife/Husband of the President and the Wife/Husband of the visiting Head of State are invited to the first positions of the row of Vietnamese officials;

The Military Band plays the National Anthem of the guest country and the National Anthem of Vietnam; a 21-gun salute is fired when the National Anthems of the two countries are played on the principle of reciprocity or according to the approved scheme;

The Head of the Honor Guard of the Vietnam People’s Army greets, reports, and invites the visiting Head of State to review the Honor Guard;

The President and the visiting Head of State review the Honor Guard;

The Honor Guard wishes good health to the visiting Head of State;

The President introduces the Vietnamese officials who participate in the welcome ceremony to the visiting Head of State and his/her Wife/Husband. The visiting Head of State introduces the official members of his/her delegation to the President and his/her Wife/Husband;

The Director of the Directorate of State Protocol introduces a number of Ambassadors (if invited) to the two Heads of State and their Wives/Husbands;

The President and the visiting Head of State return to the saluting dais. The Wife/Husband of the President and the Wife/Husband of the visiting Head of State are invited to take the positions behind the saluting dais;

The Honor Guard holds a military parade;

dd/ After the welcome ceremony, the President and his/her Wife/Husband pose for souvenir photos with the visiting Head of State and his/her Wife/Husband;

The President and the visiting Head of State enter the small meeting room or the state-level meeting room. The Wife/Husband of the President holds a separate reception for the Wife/Husband of the visiting Head of State;

Arranging an honor guard formation in the main hall;

e/ In case of unfavorable weather conditions, the official welcome ceremony is held at the National Assembly Building. No gun salute is fired when the National Anthems of the two countries are played. No parade is held after the Honor Guard is reviewed.

3. Small meeting and state-level talks:

a/ The President and the visiting Head of State hold a small meeting before holding talks as agreed upon by the two sides;

b/ The President and the visiting Head of State co-host the talks;

c/ The Vietnamese side’s participants in the talks correspond to the official members of the guest delegation and suit the contents of the talks;

d/ During the small meeting and talks, posting the honor guards.

4. High-level meeting:

Arranging a high-level meeting for the visiting Head of State with the Party General Secretary, the Prime Minister, the Chairperson of the National Assembly, and a number of other leaders as suitable to the specific requirements and conditions of the visit.

5. State banquet:

a/ The President hosts the banquet;

b/ Rolling out a red carpet from the door of the banquet hall to the parking place of the car of the visiting Head of State; arranging an honor guard formation at the lobby; posting honor guards;

c/ Participants:

The Vietnamese side: the Wife/Husband of the President (if the visiting Head of State is accompanied by his/her Wife/Husband), the Prime Minister, the Chairperson of the National Assembly, the President of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, the Chief Justice of the Supreme People’s Court, the Procurator General of the Supreme People’s Procuracy, cabinet members, the Chairperson of the People’s Committee of Hanoi, the Chairperson of the Vietnam Union of Friendship Organizations, the President of the Vietnam-guest country Friendship Association, the President of the Vietnam-guest country Friendship Parliamentarians Group, members attending the state-level welcome ceremony and talks, former Vietnamese Ambassadors to the guest country, a number of personalities, intellectuals, and representatives of businesses with numerous cooperation ties with the guest country;

The Vietnamese side’s members to be invited to the state banquet correspond to members of the guest delegation and meet political requirements of the visit;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages, businesses’ representatives (if any), and a number of diplomats of the diplomatic mission of the guest country;

d/ Ceremonials:

The Military Band plays the National Anthem of the guest country and the National Anthem of Vietnam to open the banquet;

The President delivers a welcome speech;

The visiting Head of State gives a response speech;

dd/ Organizing an art performance at the banquet.

6. Seeing-off ceremony at the airport: Participants and ceremonials are the same as those for the welcome ceremony.

7. A number of other special measures may be taken according to the diplomatic protocol scheme, such as: inviting local people to participate in the welcome ceremony at the airport or the Presidential Palace; inviting the President and his/her Wife/Husband to attend a number of official activities along with the visiting Head of State and his/her Wife/Husband; inviting a number of Ambassadors to attend the state-level welcome ceremony and state banquet; and organizing an art performance at the Hanoi Opera House.

Article 7. Welcoming and receiving a Head of State-cum-Head of ruling Party on a state visit as holder of both titles

1. The welcoming and reception of the Head of State-cum-Head of ruling Party on a state visit at the invitation of both the Party General Secretary and the President shall be organized as follows:

a/ The Party General Secretary hosts the state-level welcome ceremony, talks and banquet for the Head of State-cum-Head of ruling Party (below referred to as the Head of the guest delegation);

b/ The President co-hosts the state banquet with the Party General Secretary, and has a private audience with and an informal feast for the Head of the guest delegation.

2. Welcome ceremony at the airport:

a/ Participants: the Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, the Chairperson of the Office of the President or an accompanying Minister, the Vietnamese Ambassador to the guest country, a Vice Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, a Vice Chairperson of the Office of the Party Central Committee, a Deputy Minister of Foreign Affairs, the Chairperson of the People’s Committee of Hanoi, the Director of the Directorate of State Protocol of the Ministry of Foreign Affairs, the Director of the Protocol Department of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, the Director of the relevant Regional Department of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, the Director of the Department of External Relations of the Office of the President, and the Director of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs.

b/ Ceremonials: The ceremonials are the same as those for the Head of State on state visit as specified at Point b, Clause 1, Article 6 of this Decree.

3. State-level welcome ceremony:

a/ The Party General Secretary hosts the welcome ceremony.

b/ Participants: the Wife/Husband of the Party General Secretary (if the Head of the guest delegation is accompanied by his/her Wife/Husband), a Deputy Prime Minister, a Vice Chairperson of the National Assembly, the Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, the Chairperson of the Office of the President or an accompanying Minister, the Chairperson of the People’s Committee of Hanoi, the Vietnamese Ambassador to the guest country; and leaders of ministries and sectors corresponding to the members of the guest delegation and meeting the welcoming and reception requirements;

c/ Welcoming ceremonials:

The Party General Secretary and his/her Wife/Husband welcome the Head of the guest delegation and his/her Wife/Husband at the parking places of their cars;

Children give flowers to the Head of the guest delegation and his/her Wife/Husband;

Children wave the flags of the two countries;

d/ Ceremonials of reviewing the Honor Guard of the Vietnam People’s Army:

The Party General Secretary and the Head of the guest delegation step on the saluting dais; the Wife/Husband of the Party General Secretary and the Wife/Husband of the Head of the guest delegation are invited to the first positions of the row of Vietnamese officials;

The Military Band plays the National Anthem of the guest country and the National Anthem of Vietnam; a 21-gun salute is fired when the National Anthems of the two countries are played on the principle of reciprocity or according to the approved scheme;

The Head of the Honor Guard of the Vietnam People’s Army greets, reports, and invites the Head of the guest delegation to review the Honor Guard;

The Party General Secretary and the Head of the guest delegation review the Honor Guard;

The Honor Guard wishes good health to the Head of the guest delegation;

The Party General Secretary introduces Vietnamese officials who participate in the welcome ceremony to the Head of the guest delegation and his/her Wife/Husband. The Head of the guest delegation introduces the official members of his/her delegation to the Party General Secretary and his/her Wife/Husband;

The Director of the Directorate of State Protocol introduces the Ambassadors (if invited) to the Party General Secretary and his/her Wife/Husband and to the Head of the guest delegation and his/her Wife/Husband;

The Party General Secretary and the Head of the guest delegation return to the saluting dais. The Wife/Husband of the Party General Secretary and the Wife/Husband of the Head of the guest delegation are invited to take the positions behind the saluting dais;

The Honor Guard holds a military parade;

dd/ After the welcome ceremony, the Party General Secretary and his/her Wife/Husband pose for souvenir photos with the Head of the guest delegation and his/her Wife/Husband;

The Party General Secretary and the Head of the guest delegation enter the small meeting room or state-level meeting room. The Wife/Husband of the Party General Secretary holds a separate reception for the Wife/Husband of the Head of the guest delegation;

Arranging an honor guard formation in the main hall.

e/ In case of unfavorable weather conditions, the official welcome ceremony is held at the National Assembly Building. No gun salute is fired when the National Anthems of the two countries are played. No parade is held after the Honor Guard is reviewed.

4. Small meeting and state-level talks:

a/ The Party General Secretary and the Head of the guest delegation hold a small meeting before holding talks as agreed upon by the two sides;

b/ The Party General Secretary and the Head of the guest delegation co-host the talks;

c/ The Vietnamese side’s participants in the talks correspond to the official members of the guest delegation and suit the contents of the talks;

d/ During the small meeting and talks, posting honor guards.

5. High-level meeting:

Arranging a high-level meeting for the Head of the guest delegation with the President, the Prime Minister, the Chairperson of the National Assembly, and a number of other leaders as suitable to the requirements and specific conditions of the visit.

6. State banquet:

a/ The Party General Secretary and the President host the banquet;

b/ Rolling out a red carpet from the door of the banquet hall to the parking place of the car of the Head of the guest delegation; arranging an honor guard formation at the lobby; posting honor guards in front of the banquet hall;

c/ Participants:

The Vietnamese side: the Wife/Husband of the Party General Secretary and the Wife/Husband of the President (if the Head of the guest delegation is accompanied by his/her Wife/Husband), the Prime Minister, the Chairperson of the National Assembly, the Chairperson of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, the Chief Justice of the Supreme People’s Court, the Procurator General of the Supreme People’s Procuracy, the cabinet members, the Chairperson of the People’s Committee of Hanoi, the President of the Vietnam Union of Friendship Organizations, the President of the Vietnam-guest country Friendship Association, the President of the Vietnam-guest country Friendship Parliamentarians Group, members attending the state-level welcome ceremony and talks, former Vietnamese Ambassadors to the guest country, and a number of personalities, intellectuals and representatives of businesses with numerous cooperation ties with the guest country;

The Vietnamese side’s members to be invited to attend the state banquet correspond to members of the guest delegation and meet the political requirements of the visit;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages, businesses’ representatives (if any), and a number of diplomats of the diplomatic mission of the guest country;

d/ Ceremonials:

The Military Band plays the National Anthem of the guest country and the National Anthem of Vietnam to open the banquet;

The Party General Secretary delivers a welcome speech;

The Head of the guest delegation gives a response speech;

dd/ Organizing an art performance at the banquet.

7. Seeing-off ceremony at the airport: Participants and ceremonials are the same as those for the welcome ceremony.

8. A number of other special measures may be taken according to the protocol scheme as for the Head of State paying a state visit as specified in Clause 7, Article 6 of this Decree or according to a separate scheme approved by a competent authority.

Article 8. Welcoming and receiving a Head of State on an official visit

1. Welcome ceremony at the airport:

a/ Participants: the Chairperson of the Office of the President or an accompanying Minister, the Vietnamese Ambassador to the guest country, a Deputy Minister of Foreign Affairs, the Director of the Directorate of State Protocol of the Ministry of Foreign Affairs, the Director of the Department of External Relations of the Office of the President, and Director of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs;

b/ Ceremonials:

Rolling out a red carpet from the foot of the airstair to the parking place of the car of the visiting Head of State;

Arranging a formation of honor guards to stand on two sides of the red carpet from the foot of the airstair to the parking place of the car of the visiting Head of State;

Giving flowers to the visiting Head of State and his/her Wife/Husband.

2. Official welcome ceremony:

a/ The President hosts the official welcome ceremony;

b/ Participants: the Wife/Husband of the President (if the visiting Head of State is accompanied by his/her Wife/Husband), the Chairperson of the Office of the President or an accompanying Minister, the Vietnamese Ambassador to the guest country, and leaders of ministries and sectors corresponding to the members of the guest delegation and meeting the welcoming and reception requirements;

c/ Ceremonials for welcoming and reviewing the Honor Guard of the Vietnam People’s Army: The ceremonials are the same as those for the Head of State on a state visit as specified at Points c, d and dd, Clause 2, Article 6 of this Decree, but no gun salute is fired when the National Anthems of the two countries are played;

d/ In case of unfavorable weather conditions, the official welcome ceremony is held at the National Assembly Building. No parade is held after the Honor Guard is reviewed.

3. Small meeting and official talks:

a/ The President and the visiting Head of State hold a small meeting before holding talks as agreed upon by the two sides;

b/ The President and the visiting Head of State co-host the talks;

c/ The Vietnamese side’s participants in the talks correspond to the official members of the guest delegation and suit the contents of the talks;

d/ During the small meeting and talks, posting honor guards.

4. High-level meeting:

Arranging a high-level meeting for the visiting Head of State with the Party General Secretary, the Prime Minister, the Chairperson of the National Assembly, and a number of other leaders as suitable to the requirements and specific conditions of the visit.

5. Official banquet:

a/ The President hosts the banquet;

b/ Rolling out a red carpet from the door of the ballroom to the parking place of the car of the visiting Head of State; arranging an honor guard formation at the lobby; posting honor guards;

c/ Participants:

The Vietnamese side: the Wife/Husband of the President (if the visiting Head of State is accompanied by his/her Wife/Husband); members participating in the official welcome ceremony and talks, and former Vietnamese Ambassadors to the guest country. In case of necessity, a number of personalities, intellectuals and representatives of businesses with numerous cooperation ties with the guest country are invited;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages, businesses’ representatives (if any), and a number of diplomats of the diplomatic mission of the guest country;

d/ Ceremonials:

The President delivers a welcome speech;

The visiting Head of State gives a response speech;

dd/ Organizing an art performance at the reception.

6. Seeing-off ceremony at the airport: Participants and ceremonials are the same as those for the welcome ceremony.

Article 9. Welcoming and receiving a Head of State cum Head of ruling Party on an official visit as holder of both titles

1. The welcoming and reception of the Head of State cum Head of the ruling Party an official visit at the invitation of both the Party General Secretary and the President shall be organized as follows:

a/ The Party General Secretary hosts the welcome ceremony, talks and official banquet for the Head of State cum Head of the ruling Party (below referred to as the Head of the guest delegation);

b/ The President co-hosts the official banquet together with the Party General Secretary, and has a private audience with and an informal feast for the Head of the guest delegation.

2. Welcome ceremony at the airport:

a/ Participants: the Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, the Chairperson of the Office of the President or an accompanying Minister, the Vietnamese Ambassador to the guest country, a Vice Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, a Vice Chairperson of the Office of the Party Central Committee, a Deputy Minister of Foreign Affairs, the Chairperson of the People’s Committee of Hanoi, the Director of the Directorate of State Protocol of the Ministry of Foreign Affairs, the Director of the Protocol Department of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, the Director of the relevant Regional Department of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, the Director of the Department of External Relations of the Office of the President, and the Director of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs;

b/ Ceremonials: The ceremonials are the same as those for the Head of State on official visit as specified at Point b, Clause 1, Article 8 of this Decree.

3. Official welcome ceremony:

a/ The Party General Secretary hosts the welcome ceremony;

b/ Participants: the Wife/Husband of the Party General Secretary, if the Head of the guest delegation is accompanied by his/her Wife/Husband, the Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, the Chairperson of the Office of the President or an accompanying Minister, the Vietnamese Ambassador to the guest country, and leaders of ministries and sectors corresponding to the members of the guest delegation and meeting the welcoming and reception requirements;

c/ Ceremonials of welcoming and reviewing the Honor Guard of the Vietnam People’s Army: The ceremonials are the same as those for the Head of State cum Head of ruling Party on a state visit as specified at Points c, d and dd, Clause 3, Article 7 of this Decree but no gun salute is fired when the National Anthems of the two countries are played;

d/ In case of unfavorable weather conditions, the official welcome ceremony is held at the National Assembly Building. No parade is held after the Honor Guard is reviewed.

4. Small meeting and official talks:

a/ The Party General Secretary and the Head of the guest delegation hold a small meeting before holding talks as agreed upon by the two sides;

b/ The Party General Secretary and the Head of the guest delegation co-host the talks;

c/ The Vietnamese side’s participants in the talks correspond to the official members of the guest delegation and suit the contents of the talks;

d/ During the small meeting and talks, posting honor guards.

5. High-level meeting:

Arranging a high-level meeting for the Head of the guest delegation with the President, the Prime Minister, the Chairperson of the National Assembly, and a number of other leaders as suitable to the requirements and specific conditions of the visit.

6. Official banquet:

a/ The Party General Secretary and the President host the reception;

b/ Rolling out a red carpet from the door of the ballroom to the parking place of the car of the Head of the guest delegation; arranging an honor guard formation at the lobby; posting honor guards in front of the ballroom;

c/ Participants:

The Vietnamese side: the Wife/Husband of the Party General Secretary and Wife/Husband of the President (if the Head of the guest delegation is accompanied by his/her Wife/Husband); members participating in the welcome ceremony and official talks, and former Vietnamese ambassadors to the guest country. In case of necessity, a number of personalities, intellectuals and representatives of businesses with numerous cooperation ties with the guest country are invited;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages, businesses’ representatives (if any), and a number of diplomats of the diplomatic mission of the guest country;

d/ Ceremonials:

The Party General Secretary delivers a welcome speech;

The Head of the Guest Delegation gives a response speech;

dd/ Organizing an art performance at the reception.

7. Seeing-off ceremony at the airport: Participants and ceremonials are the same as those for the welcome ceremony.

8. A number of other special measures may be taken according to the protocol scheme for welcoming the guest delegation as approved by a competent authority.

Article 10. Welcoming and receiving a Head of ruling Party who holds no state position as guest of the Party General Secretary

The welcoming and reception of the Head of ruling Party who holds no state position as guest of the Party General Secretary according to the title of the visit shall be carried out under a separate scheme. Based on the political requirements of the visit, the Party Central Committee’s Commission for External Relations shall coordinate with the Ministry of Foreign Affairs in proposing ceremonial measures (corresponding to those applicable to a state visit, an official visit, a working visit, an unannounced visit, or a private visit), and submitting them to competent authorities for approval.

Article 11. Welcoming and receiving a Head of Government on an official visit

1. Welcome ceremony at the airport:

a/ Participants: an accompanying Minister, the Vietnamese Ambassador to the guest country, a Deputy Minister of Foreign Affairs, the Director of the Directorate of State Protocol, and the Director of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs;

b/ Ceremonials:

Rolling out a red carpet from the foot of the airstair to the parking place of the car of the visiting Head of Government;

Arranging a formation of honor guards standing along two sides of the red carpet from the foot of the airstair to the parking place of the car of the visiting Head of Government;

Giving flowers to the visiting Head of Government and his/her Wife/Husband.

2. Official welcome ceremony:

a/ The Prime Minister hosts the official welcome ceremony;

b/ Participants: the Wife/Husband of the Prime Minister (if the visiting Head of Government is accompanied by his/her Wife/Husband), the Minister-Chairperson of the Government Office, an accompanying Minister, the Vietnamese Ambassador to the guest country; and leaders of ministries and sectors corresponding to the members of the guest delegation and meeting the welcoming and reception requirements;

c/ Welcoming ceremonials:

The Prime Minister and his Wife/Husband welcome the visiting Head of Government and his/her Wife/Husband at the parking place of the car of the visiting Head of Government;

Children give flowers to the visiting Head of Government and his/her Wife/Husband;

Children wave the flags of the two countries;

d/ Ceremonials of reviewing the Honor Guard of the Vietnam People’s Army:

The Prime Minister and the visiting Head of Government step onto the saluting dais; the Wife/Husband of the Prime Minister and the Wife/Husband of the visiting Head of Government are invited to the first places of the row of Vietnamese officials;

The Military Band plays the National Anthem of the guest country and the National Anthem of Vietnam;

The Head of the Honor Guard of the Vietnam People’s Army greets, reports, and invites the visiting Head of Government to review the Honor Guard;

The Prime Minister and the visiting Head of Government review the Honor Guard;

The Honor Guard wishes good health to the visiting Head of Government;

The Prime Minister introduces the Vietnamese officials participating in the welcome ceremony to the visiting Head of Government and his Wife/Husband. The visiting Head of Government introduces his/her delegation’s members to the Prime Minister and his/her Wife/Husband;

The Director of the Directorate of State Protocol introduces the Ambassadors (if invited) to the Prime Minister and the visiting Head of Government and their Wives/Husbands;

The Prime Minister and the visiting Head of Government return to the saluting dais. The two Wives/Husbands are invited to stand behind the saluting dais;

The Honor Guard holds a military parade;

dd/ After the welcome ceremony, the Prime Minister and his/her Wife/Husband pose for souvenir photos with the visiting Head of Government and his/her Wife/Husband at the Government Headquarters;

The Prime Minister and the visiting Head of Government enter the small- meeting room or official meeting room. The Wife/Husband of the Prime Minister holds a separate reception for the Wife/Husband of the visiting Head of Government;

Arranging a formation of honor guards in the main hall;

e/ In case of unfavorable weather conditions, the official welcome ceremony is held at the Government Headquarters. No parade is held after the Honor Guard is reviewed.

3. Small meeting and official talks:

a/ The Prime Minister and the visiting Head of Government hold as small meeting before holding talks as agreed upon by the two sides;

b/ The Prime Minister and the visiting Head of Government co-host the talks;

c/ The Vietnamese side’s participants in the talks correspond to the official members of the guest delegation and suit the contents of the talks;

d/ During the small meeting and talks, posting honor guards.

4. High-level meeting:

Arranging a high-level meeting for the visiting Head of Government with the Party General Secretary, the President, the Chairperson of the National Assembly, and a number of other leaders as suitable to the specific requirements and conditions of the visit.

5. Official banquet:

a/ The Prime Minister hosts the reception.

b/ Rolling out a red carpet from the door of the ballroom to the parking place of the car of the visiting Head of Government; arranging an honor guard formation at the lobby; posting honor guards.

c/ Participants:

The Vietnamese side: the Wife/Husband of the Prime Minister (if the visiting Head of Government is accompanied by his/her Wife/Husband), members participating in the official welcome ceremony and talks, and former Vietnamese Ambassadors to the guest country. In case of necessity, a number of personalities, intellectuals and representatives of businesses with numerous cooperation ties with the guest country are invited;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages, businesses’ representatives (if any) and a number of diplomats of the diplomatic mission of the guest country.

d/ Ceremonials:

The Prime Minister delivers a welcome speech;

The visiting Head of Government gives a response speech;

dd/ Organizing an art performance at the reception.

6. Seeing-off ceremony at the airport: Participants and ceremonials are the same as those for the welcome ceremony.

Article 12. Welcoming and receiving a Head of Parliament on an official visit

1. Welcome ceremony at the airport:

a/ Participants: A leader of the National Assembly’s Committee on External Relations or a leader of the Office of the National Assembly, a representative of the relevant Parliamentary Friendship Group, and the Director of the Office of the National Assembly’s Protocol Department;

b/ Ceremonials:

Rolling out the red carpet from the foot of the airstair to the parking place of the car of the visiting Head of Parliament;

Giving flowers to the visiting Head of Parliament and his/her Wife/Husband.

2. Official welcome ceremony:

a/ The Chairperson of the National Assembly hosts the welcome ceremony;

b/ Participants: the Wife/Husband of the Chairperson of the National Assembly (if the visiting Head of Parliament is accompanied by his/her Wife/Husband), the Chairperson of the National Assembly’s Committee on External Relations and the Secretary General-Chairperson of the Office of the National Assembly, a number of leaders of agencies of the National Assembly and Government, the relevant Parliamentary Friendship Group, a number of National Assembly deputies corresponding to the official members of the guest delegation, and a Deputy Minister of Foreign Affairs;

c/ Welcome ceremonials:

Rolling out the red carpet from the door of the National Assembly Building to the parking place of the car of the visiting Head of Parliament. Arranging an honor guard formation standing along two sides of the red carpet;

The Chairperson of the National Assembly and his/her Wife/Husband welcome the visiting Head of Parliament and his/her Wife/Husband at the parking place of the car of the visiting Head of Parliament;

Giving flowers to the visiting Head of Parliament and his/her Wife/Husband;

d/ After the welcome ceremony, the Chairperson of the National Assembly and his/her Wife/Husband pose for souvenir photos with the visiting Head of Parliament and his/her Wife/Husband. The Chairperson of the National Assembly and the visiting Head of Parliament enter the small meeting room or the meeting room; the Wife/Husband of the Chairperson of the National Assembly and the Wife/Husband of the visiting Head of Parliament bid farewell at the parking place of the latter’s car.

3. Official talks:

a/ The Chairperson of the National Assembly and the visiting Head of Parliament co-host the talks;

b/ The Vietnamese side’s participants in the talks correspond to the official members of the guest delegation and conform to the contents of the talks;

c/ Posting honor guards during the small meeting and talks.

4. High-level meeting:

Arranging high-level meetings between the visiting Head of Parliament and the Party General Secretary, the President, the Prime Minister and a number of other leaders according to specific requirements and conditions of the visit.

5. Official banquet:

a/ The Chairperson of the National Assembly hosts the banquet;

b/ Rolling out the red carpet from the entrance door of the banquet hall to the parking place of the car of the visiting Head of Parliament. Arranging an honor guard formation at the lobby; posting honor guards.

c/ Participants:

The Vietnamese side: the Wife/Husband of the Chairperson of the National Assembly (if the visiting Head of Parliament is accompanied by his/her Wife/Husband), and participants at the official welcome ceremony and talks. In case of necessity, to invite a number of National Assembly deputies, personalities, intellectuals, and representatives of businesses with numerous cooperation ties with the guest country;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages, representatives of businesses (if any) and a number of diplomats of the diplomatic mission of the guest country;

d/ Ceremonials:

The Chairperson of the National Assembly delivers a welcome speech;

The visiting Head of Parliament gives a response speech;

dd/ Organizing an art performance at the banquet.

6. Seeing-off ceremony at the airport: Participants and ceremonials are the same as those for the welcome ceremony at the airport.

Article 13. Welcoming and receiving a Deputy Head of State on an official visit

1. Welcome ceremony at the airport:

a/ Participants: A Vice Chairperson of the Office of the President, a leader of the Directorate of State Protocol, a leader of the External Relations Department of the Office of the President, and a leader of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs.

b/ Ceremonials:

Rolling out the red carpet from the foot of the airstair to the parking place of the car of the visiting Deputy Head of State;

Giving flowers to the visiting Deputy Head of State and his/her Wife/Husband.

2. Official welcome ceremony:

a/ The Vice President hosts the welcome ceremony;

b/ Participants: the Vice President’s Wife/Husband (if the visiting Deputy Head of State is accompanied by his/her Wife/Husband), a Vice Chairperson of the Office of the President, participants in the official talks, a leader of the External Relations Department of the Office of the President and a leader of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs.

c/ Welcome ceremonials:

Rolling out the red carpet along the stairs from the main entrance of the Presidential Palace to the parking place of the car of the visiting Deputy Head of State. Arranging an honor guard formation standing along two sides of the red carpet;

The Vice President and his/her Wife/Husband welcome the visiting Deputy Head of State and his/her Wife/Husband at the parking place of the car of the visiting Deputy Head of State;

Children give flowers to the visiting Deputy Head of State and his/her Wife/Husband;

The Vice President introduces the Vietnamese side’s participants in the welcome ceremony;

The visiting Deputy Head of State introduces members of the guest delegation;

d/ After the welcome ceremony, the Vice President and his/her Wife/Husband pose for souvenir photos with the visiting Deputy Head of State and his/her Wife/Husband;

The Vice President and the visiting Deputy Head of State enter the meeting room;

The Wife/Husband of the Vice President and the Wife/Husband of the visiting Deputy Head of State bid farewell at the place where their cars park.

3. Official talks:

a/ The Vice President and the visiting Deputy Head of State co-host  the talks;

b/ The Vietnamese side’s participants in the talks correspond to the official members of the guest delegation and conform to the contents of the talks.

4. High-level meeting: as agreed by the two sides.

5. Official banquet:

a/ The Vice President hosts the banquet;

b/ Participants:

The Vietnamese side: The Vice President’s Wife/Husband (if the visiting Deputy Head of State is accompanied by his/her Wife/Husband), and participants in the official welcome ceremony and talks. In case of necessity, to invite a number of officials, personalities, intellectuals, and representatives of businesses with numerous cooperation ties with the guest country;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages, and a number of diplomats of the diplomatic mission of the guest country;

c/ Ceremonials:

The Vice President delivers a welcome speech;

The visiting Deputy Head of State gives a response speech;

d/ Organizing an art performance at the banquet.

6. Seeing-off ceremony at the airport: Participants and ceremonials are the same as those for the welcome ceremony at the airport.

Article 14. Welcoming and receiving a Deputy Head of State-cum-Head of ruling Party on an official visit as holder of both titles

1. The welcome and reception of a visiting Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party on an official visit at the invitation of the Party Central Committee and the Vice President shall be organized as follows:

a/ The Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat hosts the official welcome ceremony, talks and banquet for the Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party (below referred to as the Head of the guest delegation);

b/ The Vice President co-hosts the official banquet  together with the Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat; and holds a private audience with and an informal feast for the Head of the guest delegation.

2. Welcome ceremony at the airport:

a/ Participants: the Chairperson or a Vice Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations or an equivalent title holder, a Vice Chairperson of the Office of the President, a leader of the Directorate of State Protocol, a leader of the relevant Regional Department under the Party Central Committee’s Commission on External Relations, a leader of the Protocol Department under the Party Central Committee’s Commission on External Relations, a leader of the External Relations Department of the Office of the President, and a leader of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs;

b/ Ceremonials:

Rolling out the red carpet from the foot of the airstair to the parking place of the car of the Head of the guest delegation;

Giving flowers to the Head of the guest delegation and his/her Wife/Husband.

3. Official welcome ceremony:

a/ The Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat hosts the welcome ceremony;

b/ Participants: the Wife/Husband of the Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat, if the Head of the guest delegation is accompanied by his/her Wife/Husband, the Chairperson or a Vice Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations, a Vice Chairperson of the Office of the President, participants in the official talks, a leader of the relevant Regional Department under the Party Central Committee’s Commission on External Relations, a leader of the External Relations Department of the Office of the President, and  a leader of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs;

c/ Welcome ceremonials:

Rolling out the red carpet along the stairs from the main entrance of the Presidential Palace to the parking place of the car of the Head of the guest delegation. Arranging an honor guard formation standing along two sides of the red carpet;

The Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat and his/her Wife/Husband welcome the Head of the guest delegation and his/her Wife/Husband at the parking place of the latter’s car;

Children give flowers to the Head of the guest delegation and his/her Wife/Husband;

The Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat introduces Vietnamese side’s participants in the welcome ceremony;

The Head of the guest delegation introduces members of the guest delegation;

d/ After the welcome ceremony, the Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat and his/her Wife/Husband pose for souvenir photos with the Head of the guest delegation and his/her Wife/Husband;

The Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat and the Head of the guest delegation enter the meeting room;

The Wife/Husband of the Political Bureau’s member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat and the Wife/Husband of the Head of the guest delegation bid farewell at the place where their cars park.

4. Official talks:

a/ The Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat and the Head of the guest delegation host the talks;

b/ The Vietnamese side’s participants in the talks correspond to the official members of the guest delegation and conform to the contents of the talks.

5. High-level meeting: as agreed by the two sides.

6. Official banquet:

a/ The Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat and the Vice President host the banquet;

b/ Participants:

The Vietnamese side: the Wife/Husband of the Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat and the Wife/Husband of the Vice President  (if the Head of the guest delegation is accompanied by his/her Wife/Husband), and participants in the official welcome ceremony and talks. In case of necessity, to invite a number of officials, personalities, intellectuals, and representatives of businesses with numerous cooperation ties with the guest country;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages, and a number of diplomats of the diplomatic mission of the guest country;

c/ Ceremonials:

The Political Bureau’s Member-Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat delivers a welcome speech;

The Head of the guest delegation gives a response speech;

d/ Organizing an art performance at the banquet to welcome the guest delegation.

7. Seeing-off ceremony at the airport: Participants and ceremonials are the same as those for the welcome ceremony at the airport.

Article 15. Welcoming and receiving a Deputy Head of Government, Deputy Head of Parliament or Minister of Foreign Affairs of a guest country on an official visit

1. Welcome and seeing-off ceremonies at the airport:

a/ A department-level leader of the Ministry of Foreign Affairs welcomes and sees off the visiting Deputy Head of Government or the Minister of Foreign Affairs;

b/ A department-level leader of the Office of the National Assembly welcomes and sees off the visiting Deputy Head of Parliament.

2. Welcome ceremony, talks and banquet:

a/ A Deputy Prime Minister, a Vice Chairperson of the National Assembly or the Minister of Foreign Affairs hosts official activities for his/her counterpart;

b/ Welcome ceremony: The host welcomes and poses for photos with the visiting Deputy Head of Government, Deputy Head of Parliament or Minister of Foreign Affairs;

c/  The Vietnamese side’s participants in the welcome ceremony and talks correspond to the official members of the guest delegation and conform to the contents of the talks;

d/ Banquet:

The Vietnamese side: participants in the official welcome ceremony and talks. In case of necessity, to invite a number of personalities, intellectuals, and representatives of businesses with numerous cooperation ties with the guest country;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages and a number of diplomats of the diplomatic mission of the guest country;

The host delivers a toast speech;

The Head of the guest delegation gives a response speech;

In special cases, an art performance may be organized during the banquet.

3. High-level meeting: as agreed by the two sides.

 

 

 

Chapter III

WELCOMING AND RECEIVING FOREIGN HIGH-RANKING DELEGATIONS ON WORKING VISITS, UNANNOUNCED VISITS OR PRIVATE VISITS OR IN TRANSIT

Article 16. Welcoming and receiving foreign high-ranking guests on working visits

1. The welcome and reception of the Head of Government of a guest country on a working visit shall be carried out as for an official visit but without the official welcome ceremony, street decorations, honor guard formation at the airport, and motorcycle escort.

2. The welcome and reception of the Head of Parliament of a guest country on a working visit shall be carried out as for an official visit but without the official welcome ceremony and motorcycle escort.

3. The welcome and reception of a Deputy Head of State, Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party, Deputy Head of Government, or Deputy Head of Parliament of a guest country on a working visit shall be carried out as for an official visit but without the official welcome ceremony.

4. Luncheon or dinner party for a working visit:

a/ Participants:

The Vietnamese side: participants in welcome and seeing-off ceremonies and working sessions;

The guest side: official members of the guest delegation, a number of entourages, and staff members of the diplomatic mission of the guest country;

b/ The host delivers a toast speech, and the Head of the guest delegation gives a response speech.

Article 17. Welcoming and receiving foreign high-ranking guests on unannounced visits

The welcome and reception of foreign high-ranking guests on unannounced visits shall be carried out as for working visits with a smaller number of participants. The protocol measures must comply with approved reception schemes.

Article 18. Welcoming and receiving foreign high-ranking guests on private visits

The welcome and reception of foreign high-ranking guests on private visits must comply with the following regulations:

1. For a Head of State or Head of Government on a private visit: The Director of the Directorate of State Protocol and the Director of the relevant Regional Department under the Ministry of Foreign Affairs welcome and see off the guest at the airport.

2. For a Head of State-cum-Head of ruling Party on a private visit: The Chairperson or a Vice Chairperson of the Party Central Committee’s Committee on External Relations welcomes and sees off the guest at the airport.

3. For a Deputy Head of State or Deputy Prime Minister on a private visit: A leader of the Directorate of State Protocol and a leader of the relevant Regional Department of the Ministry of Foreign Affairs welcome and see off the guest at the airport.

4. For a Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party on a private visit: A representative of the leadership of the Party Central Committee’s Commission on External Relations welcomes and sees off the guest at the airport.

5. For a Head of Parliament or Deputy Head of Parliament on a private visit: A department-level leader the Office of the National Assembly welcomes and sees off the guest at the airport.

6. In special cases, an equivalent title holder on the Vietnamese side receives and holds a feast for the Head of the guest delegation.

Article 19. Welcoming and receiving foreign high-ranking guests in transit

The welcome and reception of foreign high-ranking guests in transit must comply with the following regulations:

1. For the Head of State of a guest country in transit at Noi Bai airport: The Chairperson of the Office of the President or an equivalent title holder welcomes and receives the guest.

2. For the Head of State-cum-Head of ruling Party of a guest country in transit at Noi Bai airport: The Chairperson of the Party Central Committee’s Commission for External Relations welcomes and receives the guest.

3. For the Head of Government of a guest country in transit at Noi Bai airport: A Minister or an equivalent title holder welcomes and receives the guest.

4. For the Deputy Head of State of a guest country in transit at Noi Bai airport: A Vice Chairperson of the Office of the President or an equivalent title holder welcomes and receives the guest.

5. For the Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party of a guest country in transit at Noi Bai airport: The Chairperson or a Vice Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations or an equivalent title holder welcomes and receives the guest.

6. For the Deputy Head of Government of a guest country in transit at Noi Bai airport: A Vice Chairperson of the Government Office or an equivalent title holder welcomes and receives the guest.

7. For a parliamentary delegation of a guest country or an international parliamentary organization in transit at Noi Bai airport: A leader of the National Assembly’s Committee on External Relations or a leader of the Office of the National Assembly welcomes and receives the delegation or organization.

8. For a foreign high-ranking guest in transit at a local airport: A leader of the concerned province or centrally run city welcomes and receives the guest

9. If the foreign high-ranking delegation wishes to take a sojourn, the lead agency shall coordinate with the foreign representative mission to arrange accommodation and travel for the delegation.

10. As agreed by the two sides, the holder of the equivalent title or of the title one rank lower than that of the guest may host a working session with and hold a banquet for the delegation.

 

Chapter IV

WELCOMING AND RECEIVING MINISTERS, HEADS OF PARLIAMENTARY BODIES AND OTHER GUESTS

Article 20. Welcoming and receiving ministers, heads of parliamentary bodies or equivalent title holders

1. Welcoming and receiving a Minister or an equivalent title holder:

a/ A leader of the Directorate or Department in charge of external relations or the unit in charge of reception of the inviting ministry or agency welcomes and sees off the delegation at the airport;

b/ The Minister or equivalent title holder who invites the guest hosts the welcome, reception, talks and banquet;

c/ High-level meeting: as agreed by the two sides;

d/ Participants in official activities shall be decided by the Minister or equivalent title holder who invites the guest.

2. Welcoming and receiving a head of parliamentary body or an equivalent title holder:

a/ A department-level leader of the Office of the National Assembly welcomes and sees off the delegation at the airport;

b/ The Chairperson of the relevant Committee of the National Assembly or equivalent title holder who invites the guest hosts the welcome, reception, talks and banquet;

c/ High-level meeting: as agreed by the two sides;

d/ Participants in official activities shall be decided by the Chairperson of the relevant Committee of the National Assembly or equivalent title holder who invites the guest.

3. The Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries and branches in, formulating regulations on welcome and reception ceremonies for Ministers of National Defense, Ministers of Public Security and leaders of the armed forces of guest countries visiting Vietnam in conformity with international practices and Vietnam’s levels of guest welcome and reception specified in this Decree.

Article 21. Welcoming and receiving other guests

1. For the President of the European Council on an official visit or a working visit as guest of the President, the welcome and reception level and ceremonies are the same as those for the Head of State of a guest country on a visit of the same title to Vietnam.

2. For the President of the European Commission on an official visit or a working visit as guest of the Prime Minister, the welcome and reception level and ceremonies are the same as those for a Head of Government of a guest country on a visit of the same title to Vietnam. For a Vice President of the European Commission on an official visit or a working visit as a guest of a Deputy Prime Minister, the welcome and reception level and ceremonies are the same as those for a Deputy Head of Government of a guest country on a visit of the same title to Vietnam.

3. For the Secretary-General of the United Nations on an official visit or a working visit as guest of the President, the welcome and reception level and ceremonies are the same as those for the Head of State of a guest country on a visit of the same title but without National Anthem playing and honor guard review. For a Deputy Secretary-General of the United Nations on an official visit or a working visit as guest of a Vice President, the welcome and reception level and ceremonies are the same as those for the Deputy Head of State of a guest country on a visit of the same title to Vietnam.

4. For the President of the Inter-Parliamentary Union (IPU), the President of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) and a number of other inter-parliamentary forums on an official visit or a working visit as guest of Chairperson of the National Assembly, the welcome and reception level and ceremonies are the same as those for the Head of Parliament of a guest country on a visit of the same title to Vietnam. For a Vice President of the IPU on an official visit or a working visit as guest of a Vice Chairperson of the National Assembly, the welcome and reception level and ceremonies are the same as those for a Deputy Head of Parliament of a guest country on a visit of the same title to Vietnam.

5. For the successor to the King or Queen of a guest country who is the guest of a Vice President, the welcome and reception level and ceremonies are the same as those for the Deputy Head of State of a guest country on a visit to Vietnam.

6. Leaders of the Ministry of Foreign Affairs shall host the welcome and reception of other members of foreign royal families who are guests of the Ministry of Foreign Affairs.

7. The welcome and reception of members of foreign royal families who lead economic, cultural and social delegations and leaders of specialized international organizations outside the United Nations system shall be hosted by leaders of inviting ministries and sectors.

8. The welcome and reception of leaders of specialized international organizations outside the United Nations system shall be hosted by leaders of inviting ministries or sectors.

9. For the Secretary-General of ASEAN who is the guest of the Minister of Foreign Affairs, the welcome level and ceremonies are the same as those for the delegation of the Minister of Foreign Affairs of a guest country on an official visit.

10. The Ministry of Foreign Affairs shall assume the prime responsibility for organizing the welcome and reception of former Heads of State, Heads of Government, Deputy Heads of State and Deputy Prime Ministers of guest countries visiting Vietnam at the invitation of the President, the Prime Minister, Vice Presidents or Deputy Prime Ministers.

11. The National Assembly’s Committee on External Relations and the Office of the National Assembly shall host the welcome and reception of former Heads of Parliament and Deputy Heads of Parliament of guest countries, former Secretaries-General of AIPA, IPU and inter-parliamentary organizations visiting Vietnam at the invitation of the Chairperson or Vice Chairpersons of the National Assembly.

12. The welcome and reception of former Heads of State, Heads of Government, Heads of Parliament, Deputy Heads of State, Deputy Heads of Government, and Deputy Heads of Parliament of guest countries shall be hosted by inviting agencies.

13. The reception of the Head of a guest delegation by Party and State leaders shall be arranged depending on specific requirements and conditions of the visit.

 

Chapter V

SPECIFIC PROTOCOL REGULATIONS ON THE WELCOME AND RECEPTION OF FOREIGN GUEST DELEGATIONS

Article 22. Wreath-laying ceremony at the Monument to War Heroes and Martyrs, wreath-laying ceremony at and visit to the President Ho Chi Minh Mausoleum

1. The wreath-laying ceremony at the Monument and the wreath-laying ceremony at and visit to the President Ho Chi Minh Mausoleum shall be arranged as agreed by the two sides.

2. For the Head of State, Head of State-cum-Head of ruling Party, Head of Government, or Head of Parliament of a guest country on a state visit, an official visit, or a working visit:

a/ At the Monument, leaders of the President Ho Chi Minh Mausoleum High Command welcome and guide the delegation; to arrange an honor guard formation. During the minutes’ silence, the Military Band plays the song “Hon tu si”;

b/ At the President Ho Chi Minh Mausoleum, leaders of the President Ho Chi Minh Mausoleum High Command welcome and guide the delegation to lay wreaths and visit the Mausoleum; to arrange an honor guard formation standing along two sides of the stands and in front of the Mausoleum. During the minutes’ silence, the Military Band plays the song “Lanh tu ca”.

3. For other foreign guests of ministerial or equivalent or higher levels, leaders of the President Ho Chi Minh Mausoleum High Command shall guide the delegation to lay wreaths at the Monument, and lay wreaths at, and visit the President Ho Chi Minh Mausoleum.

Article 23. Accompanying persons and order of protocol

1. Accompanying persons:

a/ The Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations accompanies the Head of State-cum-Head of ruling Party of a guest country on a state visit or an official visit; in special cases, to invite a Political Bureau’s Member or a member of the Party Central Committee’s Secretariat to accompany the delegation;

b/ The Chairperson of the Office of the President or a Minister or an equivalent title holder accompanies the Head of State of a guest country on a state visit or an official visit;

c/ A Minister or an equivalent title holder accompanies the Head of Government of a guest country on an official visit in Hanoi; the Vietnamese Ambassador to the guest country accompanies during trips to other localities;

d/ The Chairperson or a Vice Chairperson of the National Assembly’s Committee on External Relations or the Chairperson of the relevant Friendship Parliamentarians Group accompanies the Head of Parliament of a guest country on an official visit;

dd/ The Chairperson or a Vice Chairperson of the Party Central Committee’s Commission on External Relations or an equivalent title holder accompanies the Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party of a guest country on an official visit;

e/ The person accompanying the Head of a guest delegation participates in the guest delegation’s welcome and seeing-off ceremonies at the airport, the official welcome ceremony and official banquet and accompanies the Head of the guest delegation during official activities. The person accompanying the Wife/Husband of the Head of the guest delegation participates in the delegation’s welcome and seeing-off ceremonies at the airport, the official welcome ceremony and official banquet and accompanies the Wife/Husband of the Head of the guest delegation during activities according to his/her separate agenda in Hanoi;

g/ The Vietnamese Ambassador to the guest country returns to the country to participate in  the welcome and reception of, and accompanies the Head of State, Head of State-cum-Head of ruling Party, or Head of Government of a guest country on a state visit, an official visit or a working visit. In special cases, the lead agency shall work with and reach agreement with the Ministry of Foreign Affairs on this issue.

2. Order of protocol of the Vietnamese Ambassador to the guest country:

In external activities, the order of protocol of the Vietnamese Ambassador to the guest country is right below members of the Party Central Committee, members of the National Assembly Standing Committee, and cabinet members.

Article 24. Flying national flags

1. For a Head of State or a Head of State-cum-Head of ruling Party on a state visit or an official visit, or the Head of Government of a guest country on an official visit:

a/ Flying the two countries’ national flags in front of the honor guest house at the Noi Bai international airport and airports in localities where the guest delegation visits, venues where the welcome ceremonies are held, in the meeting room, the reception room of high-ranking leaders of the Party or the State, the venue for the signing of documents, the briefing room, and the banquet hall, and along the Hung Vuong-Hoang Van Thu-Doc Lap route (Hanoi), in the place where the Head of the guest delegation stays and places where the Head of the guest delegation visits;

b/ Flying the two countries’ national flags in front of the gate of the Presidential Palace, at the Doc Lap-Dien Bien Phu-Chu Van An-Chua Mot Cot-Ton That Dam intersection and the Hung Vuong-Phan Dinh Phung intersection (Hanoi);

c/ For a Head of State of a guest country on a state visit: flying the two countries’ national flags along the first 2 kilometers of the route from the Noi Bai international airport to the center of Hanoi;

d/ In addition to the above provisions, for a Head of State-cum-Head of ruling Party of a guest country on a state visit or an official visit, flying the two countries’ national flags in front of the gate of the headquarters of the Party Central Committee.

2. For a Head of Parliament of a guest country on an official visit: flying the two countries’ national flags in front of the waiting room for guests of honor at the Noi Bai international airport and airports in localities where the guest delegation visits, in front of the National Assembly Building (Doc Lap street), in the meeting room, the reception room of high-ranking leaders of the Party or the State, the venue for the signing of documents, the briefing room, the banquet hall, the place where the Head of the guest delegation stays and places where the Head of the guest delegation visits;

3. For a Head of Government or a Head of Parliament of a guest country on a working visit: flying the two countries’ national flags in front of the waiting room for guests of honor at the Noi Bai international airport and airports in localities where the guest delegation visits, in the meeting room, the reception room of high-ranking leaders of the Party or the State, the venue for the signing of documents, the briefing room, the banquet hall, in the place where the Head of the guest delegation stays and places where the Head of the guest delegation visits;

4. For a Deputy Head of State or a Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party of a guest country on an official visit or a working visit: flying the two countries’ national flags in front of the waiting room for guests of honor at the airport where the guest delegation arrives, in the place where the welcome ceremony is held or in the welcome venue, in the meeting room, the venue for the signing of documents, the briefing room, the banquet hall, the place where the Head of the guest delegation stays and places where the Head of the guest delegation visits. Flying the two countries’ national flags in front of the Presidential Palace.

5. For a Deputy Head of Government, a Deputy Head of Parliament, the Minister of Foreign Affairs, a Head of parliamentary body or an equivalent title holder of a guest country on an official visit or a working visit: flying the two countries’ national flags in the welcome and reception venues, the meeting room, the venue for the signing of documents, the briefing room, the banquet hall, the place where the Head of the guest delegation stays and places where the Head of the guest delegation visits.

6. Displaying table flags of the two countries on conference tables at ministerial- or equivalent- or higher-level meetings.

7. Displaying table flags of the two countries on tables at a meeting of an Inter-Governmental Cooperation Committee headed by a deputy ministerial-level official or conference tables at  foreign deputy ministerial-level meetings.

8. For a Head of a foreign high-ranking delegation on a state visit, an official visit, or a working visit, or the Minister of Foreign Affairs, the Minister of National Defense, or the Minister of Public Security of a guest country on an official visit, flying the two countries’ flags on his/her car.

9. For a foreign guest holding ministerial or equivalent or higher title, flying the two countries’ national flags in the reception room (in case the host and the guest are counterparts); in case the guest’s position is lower than the host’s, flying only the Vietnamese flag.

10. For a foreign high-ranking guest on an unannounced visit or a private visit or in transit, not flying the two countries’ national flags during all activities, except special cases stated in approved schemes.

11. In case of flying the national flags of Vietnam and a guest country or the national flag of Vietnam and the flag of an international organization during external activities, displaying the national flag of Vietnam on the right and the national flag of the guest country or the flag of the international organization on the left to the observer’s view from the outside or upward. The national flags of guest countries, pennants of Heads of State and flags of international organizations must be made in accordance with regulations, correct patterns and flown horizontally.

12. In case of receiving two guest delegations at the same time, flying the national flag of Vietnam in the middle and the national flags of the guest countries on the left and right of the national flag of Vietnam in the alphabetical order of the English names of the guest countries to the observer’s view from the outside or upward, except special cases stated in approved schemes.

13. For a visit by the King, the Queen or a Royal Family member of a guest country, if the guest requests flying his/her Royal flag, the welcoming and receiving agency shall comply with the guest’s request.

Article 25. Waiting rooms for guests of honor for welcoming and seeing off foreign guests at the airport

1. At the international airports in Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang city and other localities, airport-managing agencies shall arrange waiting rooms for guests of honor to welcome and receive foreign high-ranking delegations and delegations who are ministers, heads of parliamentary bodies or equivalent or higher title holders and fly on special flights or private aircraft.

2. Arranging waiting rooms for guests of honor, depending on the airport’s practical conditions, to welcome delegations of ministers, heads of parliamentary bodies and  equivalent title holders on commercial flights.

Article 26. Motorcades, escorting police cars

1. The car of a Head of State or a Head of State-cum Head of ruling Party of a guest country on a state visit or an official visit shall be escorted by a 9-vehicle motorcade and police cars.

2. The car of a Head of Government of a guest country on an official visit shall be escorted by a 7-vehicle motorcade and police cars.

3. The car of a Head of Parliament of a guest country on an official visit shall be escorted by a 5-vehicle motorcade and police cars.

4. Motorcades shall only be deployed for welcoming and seeing off guest delegations at the airport and during their official activities in inner districts of Hanoi and Ho Chi Minh City.

5. For a Head of State or a Head of State-cum Head of ruling Party on a private visit; or a Head of Government or a Head of Parliament of a guest country on a working visit, an unannounced visit or a private visit, his/her delegation shall be escorted by police cars during main activities but without motorcades.

6. For a Deputy Head of State, a Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party, a Deputy Head of Government, a Deputy Head of Parliament, or the Minister of Foreign Affairs of a guest country on an official visit, a working visit, an unannounced visit or a private visit, his/her delegation shall be escorted by police cars during main activities.

7. For a Minister, a Head of parliamentary body or an equivalent title holder of the guest country on an official visit or a working visit, his/her delegation shall be escorted by police cars during main activities.

Article 27. Defrayal

1. The defrayal for foreign delegations visiting Vietnam must comply with Vietnam’s regulations and on the basis of reciprocity.

2. Defrayal for accommodation:

a/ A Head of State, or a Head of State-cum-Head of ruling Party and his/her Wife/Husband and 9 official members of a guest delegation on a state visit or an official visit will be entitled to defrayal for the maximum stay of 5 days and 4 nights (including at most 3 nights in Hanoi), at a 5-star hotel;

b/ A Head of Government or a Head of Parliament and his/her Wife/Husband and 5 official members of a guest delegation on an official visit will be entitled to defrayal for the maximum stay of 5 days and 4 nights (including at most 3 nights in Hanoi), at a 5-star hotel;

c/ A Deputy Head of State or a Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party and his/her Wife-Husband, a Deputy Head of Government or a Deputy Head of Parliament and his/her Wife-Husband, or the Minister of Foreign Affairs and his/her Wife/Husband and 2 members of a guest delegation on an official visit will be entitled to defrayal for the maximum stay of 3 days and 2 nights;

d/ Defrayal for accommodation for ministers or equivalent title holders and heads of parliamentary bodies on an official visit must comply with the approved welcome and reception plans.

3. Defrayal for vehicles:

The defrayal for vehicles for guest delegations must adhere to the following principles:

a/ Arranging a state ceremonial car for a visiting Head of State or a Head of State-cum-Head of ruling Party and his/her Wife-Husband, or a visiting Head of Government and his/her Wife/Husband during their activities in Hanoi and Ho Chi Minh City; and a 4-seat car in other localities;

b/ Arranging a 4-seat car for a visiting Head of Parliament;

c/ Arranging  a 4-seat car for a visiting Deputy Head of State, a Deputy Head of State-cum-Leader of ruling Party, Deputy Head of Government, Deputy Head of Parliament, or visiting Minister of Foreign Affairs;

d/ Arranging  a 4-seat car for a visiting Minister  or Head of parliamentary body or equivalent title holder on an official visit. For Ministers or equivalent title holders accompanying a foreign high-ranking guest, arrangging a car for every 2 people;

dd/ Arranging  a 4-seat car for the Wife/Husband of a foreign high-ranking guest for activities under his/her own agenda;

e/ Arranging  a multi-seat vehicle for other members of a guest delegation;

g/ Arranging  a luggage vehicle for a Head of a guest delegation and his/her Wife/Husband (for the delegation of a Head of State, a Head of State-cum-Head of ruling Party, a Head of Government or a Head of Parliament);

h/ Arranging  a luggage vehicle for a guest delegation on the basis of reciprocity.

4. In a special case, the lead agency shall propose competent authorities other regimes on defrayal than those specified above and protocol expenses according to relevant activity agendas.

5. Regimes on defrayal for a working visit, an unannounced visit or a private visit may be applied according to the visit’s requirements and specific conditions.

6. The defrayal for subjects not regulated by this Decree shall be made according to reception plans or decisions of competent agencies and expense levels specified by the Ministry of Finance.

Article 28. Gifts

1. Leaders of the Party and the State and the lead agencies shall present gifts to the heads of guest delegations and their wives/husbands, for foreign high-ranking delegations on state visits, official visits or working visits. In special cases, gifts shall be presented to official members and their entourage according to the approved schemes.

2. The gifts specified in Clause 1 of this Article are those made by Vietnam and reflecting the nation’s cultural identity, ensuring solemnity and thrift.

Article 29. Welcoming and seeing off foreign high-ranking guests travelling by road, railway or waterway

The welcome and seeing-off of foreign high-ranking delegations travelling by road, railway or waterway are similar to the welcome and seeing-off of guest delegations travelling by air, taking into account practical conditions of the venue where the welcome or seeing-off ceremony is held.

Article 30. Welcoming and receiving foreign guests touring localities

1. Provinces and centrally run cities shall welcome and receive foreign delegations on visits to localities in a high-esteem, thoughtful, safe and thrifty manner.

2. The Ministry of Foreign Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries and sectors in, guiding welcome ceremonies and reception for foreign guests on visits to localities under current regulations.

Article 31. Welcoming and receiving foreign guests attending international events or conferences in Vietnam

The welcome and reception of foreign guests attending international events or conferences in  Vietnam shall be held under schemes and plans approved by competent authorities and in accordance with Vietnam’s law, international practices and practices of separate events or conferences.

 

Chapter VI

A NUMBER OF CEREMONIES RELATED TO PARTY AND STATE LEADERS

Article 32. Making arrangements for foreign guests to greet Vietnamese Party and State leaders

1. The lead agency shall make arrangements for foreign guests to greet the Party leaders via the Party Central Committee’s Commission on External Relations; greet the President or Vice Presidents via the Office of the President; greet the Prime Minister or Deputy Prime Ministers via the Government Office; or greet the Chairperson or Vice Chairpersons of the National Assembly via the National Assembly’s Committee for External Relations.

2. The lead agency that makes arrangements for foreign guests to greet Party and State leaders shall notify the Ministry of Foreign Affairs and related agencies of the results of the receptions for joint coordination in implementation.

3. The Ministry of Foreign Affairs shall act as a focal point and, through the Party Central Committee’s Commission on External Relations, the Office of the President, the Government Office and the National Assembly’s Committee for External Relations, advise, propose, and make arrangements for Party and State leaders to receive Ambassadors and Chief Representatives.

Article 33. Honor guards

1. The Guard High Command of the Ministry of Public Security shall arrange honor guard posting when the Party General Secretary, President, Prime Minister or Chairperson of the National Assembly receives foreign guests holding ministerial-level or equivalent or higher title, or Chief Representatives of Vietnam-based foreign representative missions. For international events attended by Party and/or State leaders, schemes approved by competent authorities shall be complied with. For other foreign guests, to arrange honor guard posting upon request of competent authorities.

2. The places for and number of honor guards in the honor guard formation must be suitable to topographic conditions of relevant locations.

3. At receptions given to foreign guests by Party and State leaders, honor guard posting shall be arranged only at the headquarters of central-level agencies, the Vietnam National Convention Center, the International Convention Center, the Government Guest House in Hanoi, and the Independence Palace in Ho Chi Minh City.

4. The places for honor guard posting must be suitable to topographic conditions of relevant locations; the main places include the main lobby and the main entrance of the headquarters, each with two honor guards.

Article 34. Seeing off and welcoming back high-ranking leaders on visits to or attending international conferences in foreign countries

Participants seeing off and welcoming back a delegation at the airport are specified as follows:

1. The Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat or a member of the Political Bureau of the Party Central Committee sees off and welcomes back the Party General Secretary.

2. The Chairperson or a Vice Chairperson of the Office of the President sees off and welcomes back the President or a Vice President.

3. The Minister-Chairperson or a Vice Chairperson of the Government Office sees off and welcomes back the Prime Minister or a Deputy Prime Minister.

4. A Vice Chairperson of the National Assembly or the Chairperson or a Vice Chairperson of the National Assembly’s Committee for External Relations and the Chairperson or a Vice Chairperson of the Office of the National Assembly see off and welcome back the Chairperson or a Vice Chairperson of the National Assembly.

5. A leader of the Party Central Committee’s Commission on External Relations or a leader of the Office of the Party Central Committee sees off and welcomes back the Permanent Member of the Party Central Committee’s Secretariat.

Article 35. Letters, telegrams of congratulations, telegrams of condolence and telegrams of sympathy of high-ranking leaders

1. The Ministry of Foreign Affairs shall propose making and draft letters, telegrams of congratulations, telegrams of condolence and telegrams of sympathy of the Party General Secretary, the President, the Prime Minister and the Chairperson of the National Assembly.

2. The Party Central Committee’s Commission on External Relations shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Foreign Affairs in, proposing the making of, and submitting to the Party General Secretary for approval, telegrams of congratulations and telegrams of sympathy to be sent by the latter to the Heads of a number of States and the Chiefs of a number of Parties having special relations with Vietnam.

3. The National Assembly’s Committee for External Relations shall coordinate with the Ministry of Foreign Affairs in proposing the making of, and submitting to the Chairperson of the National Assembly for approval and signing, letters of congratulations, telegrams of sympathy and telegrams of condolence to the Heads of Parliaments of countries having special relations with Vietnam.

 

Chapter VII

CEREMONIALS FOR VIETNAM-BASED FOREIGN REPRESENTATIVE MISSIONS

Article 36. Welcoming and seeing off Ambassadors who begin or end their terms of office

The Ministry of Foreign Affairs shall send officers to welcome or see off Ambassadors who begin or end their terms of office in Vietnam and arrange the honor guest house for them at the airport. No cars are arranged to welcome or see off Ambassadors at the airport.

Article 37. Presentation of credentials and letters of credence

1. Presentation of credentials by Ambassadors

a/ An Ambassador shall present his/her credential to the President at the Presidential Palace;

b/ The Ministry of Foreign Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Office of the President and related agencies in, organizing 4 credentials-presentation ceremonies in the middle of each quarter in a year. In special cases, the Ministry of Foreign Affairs shall propose the organization of a private credentials-presentation ceremony;

c/ Participants at a credential-presentation ceremony: the Chairperson or a Vice Chairperson of the Office of the President, a Deputy Minister of Foreign Affairs, the Director of the Directorate of State Protocol, a leader of the Department of External Relations of the Office of the President, and a department-level leader of the Ministry of Foreign Affairs;

d/ The Ministry of Foreign Affairs shall send officers and arrange a car to take the Ambassador for presentation of his/her credentials. An Ambassador’s car is escorted by a 4-vehicle motorcade. After the credentials-presentation ceremony, the Ambassador shall be taken by the car flying the flag of his/her sending country;

dd/ Honor guard formation shall be arranged in front of the Presidential Palace to greet the Ambassador upon his/her arrival and leaving. Honor guard posting shall be arranged in front of the credentials-presentation hall to open the hall’s door. An honor guard shall be arranged to open the Ambassador’s car door at the place where the car stops;

e/ Before the credentials-presentation ceremony, the Director of the Directorate of State Protocol of the Ministry of Foreign Affairs shall receive the Ambassador to accept a copy of his/her credentials and introduce the credentials-presentation ceremony.

2. Presentation of the letter of credence by the United Nations resident coordinator:

a/ The United Nations resident coordinator shall present his/her letter of credence to the Prime Minister at the Government Office;

b/ The Ministry of Foreign Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Government Office and related agencies in, organizing the ceremony of presentation of the letter of credence.

3. The Ministry of Foreign Affairs shall receive letters of credence of consuls general.

Article 38. Ambassadors paying courtesy and farewell visits to Party and State leaders

1. After an Ambassador presents his/her credentials to the President, the Ministry of Foreign Affairs shall make arrangements for the Ambassador to pay a courtesy visit to the Party General Secretary, President, Prime Minister, Chairperson of the National Assembly and Minister of Foreign Affairs at the request of the diplomatic mission and if conditions permit.

2. Before an Ambassador ends his/her term of office in Vietnam, the Ministry of Foreign Affairs shall make arrangements for the Ambassador to pay farewell visits to the President and the Ministry’s leaders at the request of the diplomatic mission. In special cases, arrangements shall be made for the Ambassador to pay courtesy visits to the Party General Secretary, Prime Minister and Chairperson of the National Assembly.

3. A representative of the leadership of the Ministry of Foreign Affairs shall host a farewell feast for and present gifts to the Ambassador upon the latter’s expiration of his/her term of office in Vietnam.

Article 39. Presentation of Friendship Orders and other titles

The Ministry of Foreign Affairs shall propose the consideration of awarding of the Friendship Orders or other appropriate forms of commendation to Ambassadors, Consuls General and Chief Representatives in recognition of the latter’s active contributions to the cause of development of friendship and cooperation relations with Vietnam; and propose the awarding authorities and organize awarding ceremonies.

Article 40. Ambassadors, Consuls General and Chief Representatives attending events

1. Anniversary of the National Day - September 2 in Hanoi

a/ For a decennial anniversary of the National Day:

The Party General Secretary, President, Prime Minister, and Chairperson of the National Assembly and their Wives/Husbands shall host a banquet for Ambassadors, Chief Representatives and their Wives/Husbands in Hanoi;

b/ For other anniversary of the National Day:

The President and his/her Wife/Husband shall host a banquet for Ambassadors, Chief Representatives and their Wives/Husbands in Hanoi;

c/ The Ministry of Foreign Affairs shall organize wreath-laying ceremonies at the Monument to War Heroes and Martyrs and wreath-laying ceremonies at and visits to the President Ho Chi Minh Mausoleum for Ambassadors and Chief Representatives in Hanoi.

d/ Leaders of provinces and cities where foreign consulates are based shall organize get-togethers for Consuls General.

2. Lunar New Year festival

a/ The Prime Minister and his/her Wife/Husband shall host a banquet for Ambassadors, Chief Representatives and their Wives/Husbands in Hanoi on the occasion of lunar New Year festival;

b/ Based on practical conditions of localities, leaders of provinces and cities and their wives/husbands may organize get-togethers for consuls general and their wives/husbands in the localities on the occasion of lunar New Year festival;

c/ Ministries and sectors shall not organize private meetings with Ambassadors and Chief Representatives on the occasion of lunar New Year festival.

3. The Prime Minister shall organize a reception for all Chief Representatives in the United Nations system in Hanoi on the annual United Nations founding anniversary (October 24).

4. Ambassadors and Chief Representatives in Hanoi shall be invited to the opening ceremony of the National Assembly’s sessions.

5. Heads of foreign representative missions shall be invited to attend other big events of the country under schemes or programs approved by or at the request of competent authorities.

6. Ministries, sectors and localities organizing events and activities shall, if wishing to invite Ambassadors, Consuls General and Chief Representatives, consult the Ministry of Foreign Affairs before inviting them.

Article 41. Officials eligible to attend banquets that mark national days of foreign countries and anniversaries of the establishment of diplomatic relations

1. For a banquet that marks the national day of a foreign country:

a/ For a decennial anniversary: A ministerial-level leader is a main guest and delivers a congratulatory speech on behalf of the Government;

b/ For other anniversary: A deputy ministerial leader is a main guest and delivers a congratulatory speech on behalf of the Government.

2. For a banquet that marks the establishment of diplomatic relations: A deputy ministerial leader is a main guest and delivers a congratulatory speech on behalf of the Government. For special cases, the approved scheme must be complied with.

3. For other events hosted by foreign representative missions: Related ministries, sectors and localities shall coordinate with the Ministry of Foreign Affairs in proposing and consulting competent authorities on sending high-ranking leaders or leaders of ministries, sectors or localities to the events in conformity with relevant provisions of Vietnam’s law, international practices and practices of separate events.

Article 42. Signing funeral guest books at foreign representative missions in Hanoi

1. A representative of the Ministry of Foreign Affairs shall sign the funeral guest book at a foreign representative mission.

2. In special cases, the Ministry of Foreign Affairs shall propose Party or State leaders to come and sign funeral guest books at foreign representative missions.

 

Chapter VIII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 43. Effect

1. This Decree takes effect on April 10, 2022.

2. This Decree replaces the contents on diplomatic ceremonies and the welcome and reception of foreign guests (from Chapter 8 to Chapter 13) provided in the Government’s Decree No. 145/2013/ND-CP of October 29, 2013, on organization of anniversaries; ceremonials of presentation and receipt of forms of commendations and emulation titles; and diplomatic ceremonies and the welcome and reception of foreign guests.

Article 44. Implementation responsibility

1. The Ministry of Foreign Affairs shall:

a/ Perform the unified state management of the performance of diplomatic ceremonies and the welcome and reception of foreign guests;

b/ Propose the level of welcome and reception of foreign high-ranking delegations, international organizations and regional organizations other than those defined in this Decree.

2. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and related ministries and agencies in, reviewing, amending and supplementing provisions on regimes for welcome and reception of foreign guests entering Vietnam to work as appropriate.

3. The Ministry of National Defense shall arrange:

a/ Military bands and honor guards under regulations at welcome ceremonies at airports; state-level welcome ceremonies and official welcome ceremonies; state banquets; tribute-paying ceremonies at President Ho Chi Minh Mausoleum; and wreath-laying ceremonies at the Monument to War Heroes and Martyrs;

b/ Honor guards under regulations in small meetings, state-level talks and official talks with Heads of State, Heads of State-cum-Heads of ruling Party on state visits or official visits, and in other cases as requested by competent agencies.

4. The Ministry of Public Security shall:

a/ Arrange honor guards under regulations in small meetings; official talks during visits by foreign high-ranking guests, except the case specified in Clause 3 of this Article; high-level meetings within the framework of visits; official banquets; courtesy receptions, audiences and working sessions of Party and State leaders with foreign guests; ceremonies of presentation of credentials and letters of credence, and in other cases as requested by competent agencies;

b/ Provide motorcades and escorting police cars under regulations.

5. When conducting diplomatic ceremonies and welcoming and receiving foreign guests, heads of the Party and State agencies, armed forces units and related organizations and individuals shall implement this Decree.-

On behalf of the Government
For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
PHAM BINH MINH

[1] Công Báo Nos 245-246 (28/02/2022)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decree 18/2022/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 18/2022/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi