Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 222-HĐBT ngày 5/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75-TC/CTN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1987 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 222-HĐBT NGÀY 5 THÁNH 12 NĂM 1987 CỦA HĐBT VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THƯ

Thi hành Nghị định số 222-HĐBT ngày 5 tháng 12 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

A. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ:
I. ĐỐI TƯỢNG CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
1. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ.
Điều 1. Nghị định của HĐBT đã nêu "Mọi trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng về nhà đất, xe ôtô, xe gắn máy, tàu thuyền v.v... (dưới đây gọi chung là tài sản) bao gồm mua bán, nhượng đổi, cho không, hay thừa kế đều phải làm thủ tục khai báo và nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế. Bộ Tài chính hướng dẫn và giải thích rõ những loại tài sản phải trước bạ và những trường hợp chuyển dịch tài sản phải nộp lệ phí trước bạ như sau:
a. Những loại tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.
Theo quy định của Điều 1 Nghị định số 222-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng thì mọi sự chuyển dịch các loại tài sản thuộc diện phải đăng ký quản lý với các cơ quan chức năng của Nhà nước đều phải nộp lệ phí trước bạ.
Cụ thể là:
- Nhà đất, bao gồm quyền sở hữu hoặc quản lý nhà, quyền sử dụng đất.
- Xe ôtô các loại
- Xe gắn máy bao gồm: xe hai bánh, xe ba bánh, xe lam, xe xích lô máy.
- Tàu thuyền bao gồm cả ca nô, xà lan, thuyền dùng để vận tải hàng hoá, hành khách hoặc đánh cá trên sông biển. Các tài sản hoặc phương tiện khác bao gồm: xe xích lô, xe lôi, xe ba gác, video cát sét, camêra, súng hơi.
b. Các trường hợp chuyển dịch tài sản sau đây phải nộp lệ phí trước bạ:
- Chuyển dịch tài sản giữa cá nhân, tập thể, tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam với nhau.
- Chuyển dịch tài sản giữa cá nhân, tập thể, tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài với các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, đoàn thể, cơ quan Nhà nước hoặc ngược lại.
- Trường hợp nhận tài sản của cá nhân hay tổ chức từ nước ngoài gửi về, khi đăng ký sử dụng hoặc sở hữu cũng phải nộp lệ phí trước bạ.
c. Những trường hợp chuyển dịch tài sản sau đây không phải nộp lệ phí trước bạ.
- Những tài sản là hàng hoá do mua của các cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh những mặt hàng thuộc diện nộp lệ phí trước bạ.
Ví dụ:
+ Mua xe máy của cửa hàng mậu dịch quốc doanh
+ Mua thuyền của HTX đóng thuyền
- Nhà, đất được các cơ quan Nhà nước phân phối sử dụng
- Đổi nhà, đất với cơ quan Nhà nước theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
d. Các trường hợp chuyển dịch tài sản giữa các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, đoàn thể cơ quan Nhà nước với nhau có chế độ riêng.
2. Người nộp lệ phí trước bạ.
- Trường hợp mua bán, nhượng, cho không hay thừa kế thì người nhận tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.
- Trường hợp đổi tài sản thì các bên tham gia đổi tài sản đều phải nộp lệ phí trước bạ trên trị giá tài sản mỗi bên nhận được.
II. CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
1. Trị giá tài sản chuyển dịch được tính theo giá thị trường lúc trước bạ.
Đối với các tài sản bán cho các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, đoàn thể, cơ quan Nhà nước thì trị giá tài sản là giá thực tế thanh toán.
2. Tỷ lệ 3% trị giá tài sản áp dụng đối với các trường hợp chuyển dịch tài sản sau đây:
- Thừa kế tài sản.Thừa kế tài sản là sự chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo luật và theo di chúc, quy định tại Thông tư số 81/TANDTC ngày 24/7/1982 "về việc hướng dẫn giải quyết tranh chấp thừa kế" của Toà án nhân dân tối cao.
- Phân chia tài sản giữa các cộng đồng sở hữu chung về tài sản để mỗi người được công nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì nộp lệ phí trước bạ trên phần tài sản được chia.
- Việc phân chia tài sản chung của hai vợ chồng khi ly hôn, mỗi người phải nộp lệ phí trước bạ trên giá trị tài sản được chia.
III. TRÁCH NHIỆM CỦÂ NGƯỜI NỘP VÀ CƠ QUAN THUẾ
1. Trách nhiệm của người nộp lệ phí trước bạ
Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển dịch tài sản giữa hai bên (giấy mua, bán, nhượng, đổi, cho, di chúc, giao kèo, hợp đồng) người nộp lệ phí trước bạ phải đến cơ quan thuế công thương nghiệp nơi bên nhận tài sản cư trú làm tờ khai chuyển dịch tài sản (theo mẫu quy định), xuất trình các chứng từ cần thiết và nộp lệ phí trước bạ trước khi được các cơ quan quản lý chức năng cấp giấy phép sử dụng hoặc giấy chứng nhận sở hữu.
- Riêng các tài sản chuyển dịch từ năm 1987 trở về trước, chưa được cấp giấy phép sử dụng hoặc giấy chứng nhận sở hữu thì chậm nhất là ngày 30/3/1988 phải đến cơ quan thuế công thương nghiệp nơi người sở hữu sử dụng tài sản cư trú để làm thủ tục và nộp lệ phí trước bạ.
2. Trách nhiệm của cơ quan thuế:
a. Nhận được tờ khai, cơ quan thuế phải kiểm tra thực trạng tài sản, trị giá tài sản, và các chứng từ về chuyển dịch tài sản trước bạ.
b. Tính và thu đúng mức lệ phí, ghi sổ trước bạ, đóng dấu "đã nộp lệ phí trước bạ" vào tờ khai chuyển dịch tài sản và cấp biên lai thu tiền giao 1 bản tờ khai cho người nộp lệ phí.
c. Hồ sơ trước bạ của từng tài sản đã trước bạ, cơ quan thuế phải tổ chức lưu giữ và bảo quản cẩn thận để kiểm tra đối chiếu khi cần thiết.
d. Thường xuyên tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng công an, nhà đất, giao thông, toà án, văn hoá... để đảm bảo quản lý chặt chẽ mọi trường hợp chuyển dịch tài sản và thu đủ lệ phí trước bạ theo qui định, đồng thời tránh những thủ tục phức tạp gây phiền hà cho người nộp lệ phí.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổ chức bộ máy thu lệ phí trước bạ.
- Nội thành các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng thành lập phòng thu lệ phí trước bạ trực thuộc Chi cục thế công thương nghiệp.
- Các nơi khác do phòng thuế công thương nghiệp quận, huyện tổ chức thu lệ phí trước bạ.
2. Giải quyết khiếu nại:
Những khiếu nại về thu nộp lệ phí trước bạ do cơ quan thuế các cấp giải quyết, nếu vẫn còn khiếu nại thì UBND tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương giải quyết. Quyết định của UBND tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương là quyết định cuối cùng.
3. Khen thưởng:
Người có công phát hiện các trường hợp trốn lậu về lệ phí trước bạ và giúp cơ quan thuế thu được số lệ phí gian lận thì sẽ được hưởng 10% số tiền phạt về gian lận, mỗi vụ thưởng tối đa không quá 50.000 đ.
4. Hàng ngày cơ quan thuế phải nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách, nộp vào các chương tương ứng, loại 14 khoản 01 hạng 9 mục 24 của mục lục Ngân sách Nhà nước.
B. LỆ PHÍ CHỨNG THƯ
I. ĐỐI TƯỢNG VỀ MỨC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THƯ
1. Chứng thư về hành chính bao gồm:
Bản sao văn bằng, bản sao lý lịch, bản sao học bạ, bản sao giấy khai sinh, các loại bản sao khác là UBND các cấp thực hiện thì mỗi lần sao nộp 50 đồng.
2. Các chứng thư về pháp lý gồm:
- Giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn mỗi chứng thư nộp 100 đồng.
- Các đơn kiện, phán quyết của toà án mỗi chứng thư nộp 200 đồng.
- Mỗi chứng thư ly hôn nộp 500 đồng, do người chủ động xin ly hôn nộp.
- Các chứng thư pháp lý khác, mỗi chứng thư nộp 200 đồng.
3. Chứng thư về kinh tế gồm:
Các hợp đồng kinh tế, các giấy chứng nhận nhãn hiệu, phẩm chất, các biên bản thanh lý hợp đồng mỗi chứng thư nộp 500 đồng.
II. TỔ CHỨC THU NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CHỨNG THƯ
1. Cơ quan chức năng thực hiện loại chứng thư gì thì trực tiếp thu lệ phí chứng thư đó.
2 Phát hành và quản lý tem chứng thư:
- Mỗi chứng thư phải dán tem do Sở Tài chính tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương thống nhất, quản lý phát hành trên địa bàn.
- Trước mắt nếu địa phương nào chưa in kịp tem thì báo cáo UBND tỉnh, thành phố, đặc khu cho phép dùng biên lai thu tiền thay tem chứng thư.
- Sở Tài chính hướng dẫn việc giao nhận, thanh quyết toán tem chứng thư (hoặc biên lai thu tiền) cho từng đơn vị thu lệ phí chứng thư.
3. Số tiền lệ phí chứng thư phải nộp vào ngân sách hàng ngày hoặc định kỳ theo quy định của Ngân hàng cơ quan thu lệ phí thuộc cấp nào thu, thì nộp vào ngân sách của cấp đó, theo chương tương ứng, loại 15 khoản 00, hạng 1, mục 47 của mục lục ngân sách Nhà nước.
4. Cơ quan thu lệ phía chứng thư được hưởng 20% số tiền thu được để chi phí cho việc chứng thư, và thưởng cho những người làm tốt công tác chứng thư.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1988. Tất cả các quy định trước đây của các địa phương, các ngành trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời xem xét giải quyết.

thuộc tính Thông tư 75-TC/CTN

Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 222-HĐBT ngày 5/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:75-TC/CTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Tiêu
Ngày ban hành:29/12/1987Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 75-TC/CTN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75-TC/CTN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1987 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 222-HĐBT NGÀY 5 THÁNH 12 NĂM 1987 CỦA HĐBT VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THƯ

 

Thi hành Nghị định số 222-HĐBT ngày 5 tháng 12 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

 

A. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ:

 

I. ĐỐI TƯỢNG CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

 

1. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

Điều 1. Nghị định của HĐBT đã nêu "Mọi trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng về nhà đất, xe ôtô, xe gắn máy, tàu thuyền v.v... (dưới đây gọi chung là tài sản) bao gồm mua bán, nhượng đổi, cho không, hay thừa kế đều phải làm thủ tục khai báo và nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế. Bộ Tài chính hướng dẫn và giải thích rõ những loại tài sản phải trước bạ và những trường hợp chuyển dịch tài sản phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

a. Những loại tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

Theo quy định của Điều 1 Nghị định số 222-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng thì mọi sự chuyển dịch các loại tài sản thuộc diện phải đăng ký quản lý với các cơ quan chức năng của Nhà nước đều phải nộp lệ phí trước bạ.

Cụ thể là:

- Nhà đất, bao gồm quyền sở hữu hoặc quản lý nhà, quyền sử dụng đất.

- Xe ôtô các loại

- Xe gắn máy bao gồm: xe hai bánh, xe ba bánh, xe lam, xe xích lô máy.

- Tàu thuyền bao gồm cả ca nô, xà lan, thuyền dùng để vận tải hàng hoá, hành khách hoặc đánh cá trên sông biển. Các tài sản hoặc phương tiện khác bao gồm: xe xích lô, xe lôi, xe ba gác, video cát sét, camêra, súng hơi.

b. Các trường hợp chuyển dịch tài sản sau đây phải nộp lệ phí trước bạ:

- Chuyển dịch tài sản giữa cá nhân, tập thể, tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam với nhau.

- Chuyển dịch tài sản giữa cá nhân, tập thể, tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài với các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, đoàn thể, cơ quan Nhà nước hoặc ngược lại.

- Trường hợp nhận tài sản của cá nhân hay tổ chức từ nước ngoài gửi về, khi đăng ký sử dụng hoặc sở hữu cũng phải nộp lệ phí trước bạ.

c. Những trường hợp chuyển dịch tài sản sau đây không phải nộp lệ phí trước bạ.

- Những tài sản là hàng hoá do mua của các cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh những mặt hàng thuộc diện nộp lệ phí trước bạ.

Ví dụ:

+ Mua xe máy của cửa hàng mậu dịch quốc doanh

+ Mua thuyền của HTX đóng thuyền

- Nhà, đất được các cơ quan Nhà nước phân phối sử dụng

- Đổi nhà, đất với cơ quan Nhà nước theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

d. Các trường hợp chuyển dịch tài sản giữa các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, đoàn thể cơ quan Nhà nước với nhau có chế độ riêng.

2. Người nộp lệ phí trước bạ.

- Trường hợp mua bán, nhượng, cho không hay thừa kế thì người nhận tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

- Trường hợp đổi tài sản thì các bên tham gia đổi tài sản đều phải nộp lệ phí trước bạ trên trị giá tài sản mỗi bên nhận được.

 

II. CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

 

1. Trị giá tài sản chuyển dịch được tính theo giá thị trường lúc trước bạ.

Đối với các tài sản bán cho các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, đoàn thể, cơ quan Nhà nước thì trị giá tài sản là giá thực tế thanh toán.

2. Tỷ lệ 3% trị giá tài sản áp dụng đối với các trường hợp chuyển dịch tài sản sau đây:

- Thừa kế tài sản.Thừa kế tài sản là sự chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo luật và theo di chúc, quy định tại Thông tư số 81/TANDTC ngày 24/7/1982 "về việc hướng dẫn giải quyết tranh chấp thừa kế" của Toà án nhân dân tối cao.

- Phân chia tài sản giữa các cộng đồng sở hữu chung về tài sản để mỗi người được công nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì nộp lệ phí trước bạ trên phần tài sản được chia.

- Việc phân chia tài sản chung của hai vợ chồng khi ly hôn, mỗi người phải nộp lệ phí trước bạ trên giá trị tài sản được chia.

 

III. TRÁCH NHIỆM CỦÂ NGƯỜI NỘP VÀ CƠ QUAN THUẾ

 

1. Trách nhiệm của người nộp lệ phí trước bạ

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển dịch tài sản giữa hai bên (giấy mua, bán, nhượng, đổi, cho, di chúc, giao kèo, hợp đồng) người nộp lệ phí trước bạ phải đến cơ quan thuế công thương nghiệp nơi bên nhận tài sản cư trú làm tờ khai chuyển dịch tài sản (theo mẫu quy định), xuất trình các chứng từ cần thiết và nộp lệ phí trước bạ trước khi được các cơ quan quản lý chức năng cấp giấy phép sử dụng hoặc giấy chứng nhận sở hữu.

- Riêng các tài sản chuyển dịch từ năm 1987 trở về trước, chưa được cấp giấy phép sử dụng hoặc giấy chứng nhận sở hữu thì chậm nhất là ngày 30/3/1988 phải đến cơ quan thuế công thương nghiệp nơi người sở hữu sử dụng tài sản cư trú để làm thủ tục và nộp lệ phí trước bạ.

2. Trách nhiệm của cơ quan thuế:

a. Nhận được tờ khai, cơ quan thuế phải kiểm tra thực trạng tài sản, trị giá tài sản, và các chứng từ về chuyển dịch tài sản trước bạ.

b. Tính và thu đúng mức lệ phí, ghi sổ trước bạ, đóng dấu "đã nộp lệ phí trước bạ" vào tờ khai chuyển dịch tài sản và cấp biên lai thu tiền giao 1 bản tờ khai cho người nộp lệ phí.

c. Hồ sơ trước bạ của từng tài sản đã trước bạ, cơ quan thuế phải tổ chức lưu giữ và bảo quản cẩn thận để kiểm tra đối chiếu khi cần thiết.

d. Thường xuyên tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng công an, nhà đất, giao thông, toà án, văn hoá... để đảm bảo quản lý chặt chẽ mọi trường hợp chuyển dịch tài sản và thu đủ lệ phí trước bạ theo qui định, đồng thời tránh những thủ tục phức tạp gây phiền hà cho người nộp lệ phí.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

- Tổ chức bộ máy thu lệ phí trước bạ.

- Nội thành các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng thành lập phòng thu lệ phí trước bạ trực thuộc Chi cục thế công thương nghiệp.

- Các nơi khác do phòng thuế công thương nghiệp quận, huyện tổ chức thu lệ phí trước bạ.

2. Giải quyết khiếu nại:

Những khiếu nại về thu nộp lệ phí trước bạ do cơ quan thuế các cấp giải quyết, nếu vẫn còn khiếu nại thì UBND tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương giải quyết. Quyết định của UBND tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương là quyết định cuối cùng.

3. Khen thưởng:

Người có công phát hiện các trường hợp trốn lậu về lệ phí trước bạ và giúp cơ quan thuế thu được số lệ phí gian lận thì sẽ được hưởng 10% số tiền phạt về gian lận, mỗi vụ thưởng tối đa không quá 50.000 đ.

4. Hàng ngày cơ quan thuế phải nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách, nộp vào các chương tương ứng, loại 14 khoản 01 hạng 9 mục 24 của mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

B. LỆ PHÍ CHỨNG THƯ

 

I. ĐỐI TƯỢNG VỀ MỨC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THƯ

 

1. Chứng thư về hành chính bao gồm:

Bản sao văn bằng, bản sao lý lịch, bản sao học bạ, bản sao giấy khai sinh, các loại bản sao khác là UBND các cấp thực hiện thì mỗi lần sao nộp 50 đồng.

2. Các chứng thư về pháp lý gồm:

- Giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn mỗi chứng thư nộp 100 đồng.

- Các đơn kiện, phán quyết của toà án mỗi chứng thư nộp 200 đồng.

- Mỗi chứng thư ly hôn nộp 500 đồng, do người chủ động xin ly hôn nộp.

- Các chứng thư pháp lý khác, mỗi chứng thư nộp 200 đồng.

3. Chứng thư về kinh tế gồm:

Các hợp đồng kinh tế, các giấy chứng nhận nhãn hiệu, phẩm chất, các biên bản thanh lý hợp đồng mỗi chứng thư nộp 500 đồng.

 

II. TỔ CHỨC THU NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CHỨNG THƯ

 

1. Cơ quan chức năng thực hiện loại chứng thư gì thì trực tiếp thu lệ phí chứng thư đó.

2 Phát hành và quản lý tem chứng thư:

- Mỗi chứng thư phải dán tem do Sở Tài chính tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương thống nhất, quản lý phát hành trên địa bàn.

- Trước mắt nếu địa phương nào chưa in kịp tem thì báo cáo UBND tỉnh, thành phố, đặc khu cho phép dùng biên lai thu tiền thay tem chứng thư.

- Sở Tài chính hướng dẫn việc giao nhận, thanh quyết toán tem chứng thư (hoặc biên lai thu tiền) cho từng đơn vị thu lệ phí chứng thư.

3. Số tiền lệ phí chứng thư phải nộp vào ngân sách hàng ngày hoặc định kỳ theo quy định của Ngân hàng cơ quan thu lệ phí thuộc cấp nào thu, thì nộp vào ngân sách của cấp đó, theo chương tương ứng, loại 15 khoản 00, hạng 1, mục 47 của mục lục ngân sách Nhà nước.

4. Cơ quan thu lệ phía chứng thư được hưởng 20% số tiền thu được để chi phí cho việc chứng thư, và thưởng cho những người làm tốt công tác chứng thư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1988. Tất cả các quy định trước đây của các địa phương, các ngành trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời xem xét giải quyết.

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi