Thông tư 73/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 về hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các Công ty xổ số kiến thiết

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 73/2004/TT-BTC

Thông tư 73/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 về hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các Công ty xổ số kiến thiết
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:73/2004/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành:16/07/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Quản lý tài chính - Ngày 16/7/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2004/TT-BTC, sửa đổi Thông tư số 117/2002/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các Công ty xổ số kiến thiết, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo đó, đối với việc phát triển mạng lưới đại lý, các khoản chi được thực hiện theo nguyên tắc sau: mức tối đa là 2,5% trên tổng doanh thu bán vé của Công ty xổ số kiến thiết (trước đây: khoản chi này được áp dung chung ở mức 2%, trường hợp Công ty xổ số kiến thiết có doanh thu tăng 10% trở lên so với năm liền kề thì khoản chi này mới được tăng lên 2,5%)...

Xem chi tiết Thông tư 73/2004/TT-BTC tại đây

tải Thông tư 73/2004/TT-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 73/2004/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2004 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 117/2002/TT-BTC NGÀY 27/12/2002
VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ ban hành "Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với Doanh nghiệp Nhà nước " và Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tài chính nói trên;

Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động xổ số kiến thiết,

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2003 về hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các Công ty xổ số kiến thiết như sau:

1. Điểm 2.2 mục 2 phần II quy định về chi hoa hồng tại Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2003 được sửa lại như sau:

- Chi hoa hồng đại lý: Là khoản chi cho các đại lý làm nhiệm vụ tiêu thụ vé cho Công ty XSKT.

Chi hoa hồng đại lý do Công ty xổ số kiến thiết quy định đối với từng loại hình xổ số và áp dụng cho từng thời gian, từng khu vực cụ thể, nhưng tối đa không quá 13% tổng doanh thu bán vé.

Các Công ty XSKT có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các đại lý thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi thanh toán trả tiền hoa hồng bán vé XSKT cho các đại lý theo quy định hiện hành.

Ngoài tỷ lệ hoa hồng đại lý trên đây, tuỳ theo quy mô, khu vực, tính chất và khả năng kinh doanh, các Công ty XSKT được áp dụng khoản chi hỗ trợ phát triển mạng lưới đại lý theo quy định cụ thể tại điểm 2.8, mục II của Thông tư.

2. Điểm 2.8 mục 2 phần II quy định về chi phát triển màng lưới đại lý tại Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2003 được sửa lại như sau:

- Chi phát triển mạng lưới đại lý: Là khoản chi nhằm khuyến khích việc mở rộng, phát triển khâu tiêu thụ sản phẩm của loại hình kinh doanh đặc thù xổ số kiến thiết.

Chi phát triển màng lưới đại lý xổ số kiến thiết gồm: Chi phí in mẫu biểu, sổ sách, bảng kê, trang thiết bị, phương tiện, vận chuyển vé đến các địa điểm xa trụ sở Công ty, hội họp, hỗ trợ một phần rủi ro trong tiêu thụ và các khoản hỗ trợ cần thiết khác cho đại lý.

Khoản chi này được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tỷ lệ chi được quy định ở mức tối đa là 2,5% trên tổng doanh thu bán vé của Công ty xổ số kiến thiết.

- Các Công ty xổ số kiến thiết căn cứ tỷ lệ chi quy định trên đây để áp dụng cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh doanh của đơn vị.

- Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết xây dựng và ban hành công khai Quy chế chi phát triển mạng lưới đại lý cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng Công ty. Quy chế chi phát triển mạng lưới đại lý này phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính địa phương và báo cáo với Hội đồng giám sát để thực hiện quản lý. Căn cứ vào các quy định về việc hỗ trợ đại lý đã ban hành, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết ra quyết định cụ thể về mức hỗ trợ cho từng đại lý. Căn cứ vào Quyết định hỗ trợ, bộ phận quản lý thực hiện lập chứng từ chi cho đại lý; hàng tháng, quý, năm lập bảng kê chi tiết số tiền chi hỗ trợ cho các đại lý (theo mẫu đính kèm), báo cáo cùng với các báo cáo tài chính của Công ty.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 

 

 

 


MẪU SỐ 01-BK-HTĐL

(Kèm theo Thông tư số 73/2004/TT-BTC ngày16 /7/2004 của Bộ Tài chính)

 

Công ty XSKT

...........

BẢNG KÊ HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

(Tháng, quý, năm)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Họ tên đại lý

Số quyết định

Số tiền

Chứng từ chi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......, ngày.... tháng.... năm 2004

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi