Quyết định 643-TC/QĐ/TCNH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 643 TC/QĐ/TCNH NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1997 BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ BÓC
BIẾT KẾT QUẢ NGAY

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Căn cứ Nghị định 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính.

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay áp dụng thống nhất trong cả nước.

 

Điều 2.- Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quy chế ban hành tại Quyết định số 660 TC/QĐ/TCNH ngày 26/7/1996 của Bộ Tài chính.

Các đồng chí Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Công ty XSKT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ BÓC BIẾT KẾT QUẢ NGAY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 643 TC/QĐ/TCNH ngày 8 tháng 9 năm 1997
của Bộ Tài chính)

 

Để đảm bảo thi hành đúng quy định về thống nhất quản lý phát hành XSKT, Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay để công ty XSKT các tỉnh, thành phố có căn cứ tổ chức thực hiện:

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

 

- Xổ số bóc biết kết quả ngay (gọi tắt là xổ số bóc) là loại hình XSKT; Người mua vé xổ số bóc mở tờ vé ra (hoặc bóc, xé, giật, kéo... lớp che phủ) đối chiếu giữa số in sẵn trên vé với bảng kết quả xổ số bóc do Công ty XSKT thông báo là biết ngay được kết quả có trúng thưởng hay không trúng thưởng và giá trị của giải thưởng; Việc phát hành xổ số bóc phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố cho phép tổ chức phát hành.

+ Có màng lưới đại lý phát hành rộng rãi trên địa bàn, chấp hành đầy đủ và đúng các quy định của Nhà nước về phát hành xổ số kiến thiết.

+ Được tổ chức quản lý chặt chẽ và phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Nhà nước về thống nhất quản lý phát hành xổ số kiến thiết, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.

+ Phải đảm bảo tính khách quan trung thực, an toàn, bí mật tuyệt đối về vé trúng thưởng; thuận tiện cho người tham gia mua vé xổ số bóc; thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo quyền lợi cho người mua vé.

- Phát hành xổ số bóc phải đồng thời với tổ chức tốt công tác tuyên truyền quảng cáo, giải thích cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức phát hành xổ số, kết hợp với các loại hình xổ số khác đấu tranh chống nạn số đề trên địa bàn.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHÁT HÀNH
VÀ QUẢN LÝ XỔ SỐ BÓC:

 

1. Tổ chức phát hành:

a. In vé:

- Vé xổ số bóc biết kết quả ngay phải có hình thức và kích thước phù hợp với yêu cầu phản ánh đủ các yếu tố cần thiết phục vụ cho người tham gia mua vé xổ số bóc và đáp ứng được yêu cầu quản lý (như giá tiền, ký hiệu xê-ri, số dự thưởng, quy định về trả thưởng...).

- Hình ảnh in trên tờ vé phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và thích hợp với yêu cầu quản lý, thống nhất in tên gọi trên tờ vé là "xổ số bóc biết kết quả ngay".

- Việc in vé phải được thực hiện ở những cơ sở in có tín nhiệm và có đủ điều kiện về đảm bảo an toàn, chống làm giả... Vé in của mỗi kỳ phát hành phải đủ số lượng phù hợp với cơ cấu giải thưởng trong thông báo phát hành.

Ngoài ra để đảm bảo yêu cầu quản lý đặc thù đối với loại hình xổ số bóc Công ty XSKT phải báo cáo về Bộ Tài chính các thông tin về nơi in vé, thiết kế tờ vé, các biện pháp đảm bảo an toàn tờ vé.

b. Giá vé:

Giá vé xổ số bóc được hình thành trên cơ sở đảm bảo cân đối hài hoà với giá vé các loại xổ số khác cùng phát hành; theo nhiều mức, tương ứng với các đợt, tối đa không quá 5.000 đồng.

c. Cơ cấu giải thưởng:

- Đối với mỗi loại giá vé khác nhau có cơ cấu giải thưởng tương ứng khác nhau. Cơ cấu giải thưởng phải đảm bảo đúng quy định chung nhưng tối đa là 55% doanh thu phát hành, trong đó giải cao nhất không quá 10% doanh thu phát hành.

d. Tổ chức phát hành:

- Phát hành xổ số bóc phải thực hiện đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phân định thị trường và phải tuân thủ các quy định quản lý có liên quan của từng Khối liên kết được Bộ Tài chính thông qua.

- Khi phát hành xổ số bóc phải tính toán chặt chẽ số lượng vé phát hành trên cơ sở nhu cầu hợp lý của thị trường và không làm ảnh hưởng đến các loại hình xổ số khác (như XSKT truyền thống, xổ số cào biết kết quả ngay...).

- Thời hạn lưu hành vé của mỗi đợt phát hành xổ số bóc cần được nghiên cứu xác định phù hợp với đặc điểm thị trường và thuận tiện cho công tác quản lý bán vé, trả thưởng.

e. Công tác tuyên truyền quảng cáo: Khi phát hành xổ số bóc, Công ty XSKT phải thông tin đầy đủ cho nhân dân về thể lệ phát hành; xê-ri vé và cơ cấu giải thưởng tương ứng; thời hạn lưu thông vé; các thông tin khác liên quan như mục tiêu phát hành, những đóng góp của hoạt động XSKT cho các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn...

 

2. Tổ chức quản lý:

a. Đối với các Công ty XSKT:

Khi phát hành xổ số bóc Công ty XSKT phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thống nhất quản lý phát hành XSKT và các luật thuế hiện hành. Một số nội dung cụ thể quy định như sau:

- Về đảo vé xổ số bóc: Trước khi quay số mở thưởng phải tổ chức đảo vé xổ số bóc theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát XSKT. Số lượng vé đưa ra đảo phải đúng với số lượng vé sẽ công bố phát hành và phù hợp với cơ cấu giải thưởng. Trường hợp đưa ra phát hành nhiều xê-ri có cùng một cơ cấu giải thưởng thì cũng phải đảo từng xê-ri một trước khi quay số mở thưởng.

Kết quả đảo vé phải có biên bản trong đó ghi rõ người tham gia đảo vé, thời gian, địa điểm, số lượng vé đưa ra đảo và xác nhận của Hội đồng giám sát XSKT.

- Việc tổ chức quay số mở thưởng phải công khai dưới sự giám sát của Hội đồng XSKT với đầy đủ thành phần theo đúng quy định tại Công văn số 50-TC/XS-CT ngày 20/01/1988 của Bộ Tài chính. Kết quả quay số mở thưởng phải lập thành biên bản được các thành viên Hội đồng giám sát XSKT ký xác nhận, làm cơ sở pháp lý ra thông báo kết quả xổ số bóc và trả thưởng.

- Hoa hồng đại lý do Công ty XSKT quy định, nhưng mức tối đa không quá 13% doanh thu bán vé (đối với các tỉnh đồng bằng và thành phố) không quá 15% (đối với các tỉnh miền núi và Tây Nguyên).

- Thông báo kết quả xổ số bóc phải được phát hành cùng lúc với mỗi xê-ri xổ số bóc tương ứng đưa ra lưu thông có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền của Công ty XSKT nơi phát hành.

Nội dung thông báo kết quả xổ số bóc phải bao gồm:

+ Loại giá vé, ký hiệu vé, số lượng vé phát hành.

+ Thời gian, địa điểm mở thưởng.

+ Kết quả trúng thưởng và giá trị trúng thưởng của mỗi giải.

+ Thời hạn lưu hành vé.

+ Thời hạn lĩnh thưởng và nơi lĩnh thưởng.

+ Tên công ty XSKT phát hành.

Và các thông tin cần thiết khác phục vụ người mua vé.

- Vé trúng thưởng được lĩnh thưởng tại Công ty XSKT hoặc tại đại lý bán vé theo sự uỷ quyền về trả thưởng hộ của Công ty XSKT. Vé đã trả thưởng phải được vô hiệu hoá để tránh quay vòng và phải được lưu giữ quản lý chặt chẽ theo quy định hiện hành.

- Khi hết thời hạn lưu hành vé xổ số bóc, Công ty XSKT phải tiến hành thu hồi vé bán không hết (vé ế) tổ chức kiểm tra kiêm đếm và thanh huỷ theo đúng quy định hiện hành. Để vô hiệu hoá tờ vé phải đục lỗ hoặc cắt góc.

- Các loại thuế đối với xổ số bóc được áp dụng theo các quy định hiện hành. Cụ thể đối với thuế doanh thu thì xổ số bóc là loại hình xổ số "biết kết quả ngay" và được áp dụng mức thuế suất là 20% trên doanh thu thực thu.

b. Đối với đại lý:

Đại lý bán vé xổ số bóc có thể lựa chọn trong các đại lý bán vé XSKT và có thể tổ chức thêm các đại lý là các cửa hàng thương nghiệp, bưu điện, khách sạn hoặc đại lý bán dạo... nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Đại lý bán vé xổ số bóc phải được tuyển chọn kỹ càng, chấp hành đầy đủ các quy định của thể lệ phát hành xổ số bóc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có liên quan của Công ty XSKT.

- Đại lý bán vé xổ số bóc nhận vé để bán phải thanh toán ngay bằng tiền mặt. Trường hợp đại lý có khó khăn thì có thể được xem xét thế chấp bằng các chứng từ có giá trị (trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu...) tương đương giá trị vé nhận trừ hoa hồng đại lý bán vé.

- Đại lý bán vé xổ số bóc chỉ được phép bán vé đang còn giá trị lưu hành và phải nắm vững thể lệ phát hành để hướng dẫn, giải thích cho người mua vé.

- Phải bán đúng giá và trả thưởng cho người trúng thưởng theo đúng giá trị trúng thưởng ghi trên thông báo phát hành và đúng với những giải mà Công ty XSKT đã quy định đại lý được trả. Vé đã trả thưởng phải được lưu trữ và bảo quản nguyên vẹn làm cơ sở thanh toán với Công ty XSKT.

- Mọi sai sót, nhầm lẫn trong quá trình bán vé, trả thưởng không đúng quy định của Công ty XSKT, đại lý phải chịu trách nhiệm vật chất đối với người mua vé và trước pháp luật.

Ngoài ra các đại lý bán vé xổ số bóc cũng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định trong Quy chế đại lý XSKT, phải ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty XSKT và quy định rõ trách nhiệm vật chất giữa hai bên.

c. Đối với người mua vé:

- Trước khi mua vé, người mua cần nghiên cứu kỹ các điều quy định đã ghi trong thể lệ phát hành hoặc hỏi thêm đại lý để được hướng dẫn thể lệ chơi.

- Sau khi mua vé, người mua bóc vé theo quy định, đối chiếu với kết quả mở thưởng của xê-ri vé đã mua để biết có trúng thưởng hay không trúng thưởng và giá trị giải thưởng là bao nhiêu.

- Người trúng thưởng có thể lĩnh thưởng ngay tại đại lý bán vé theo quy định của Công ty XSKT hoặc tại trụ sở các Công ty XSKT.

- Những trường hợp sau đây không được lĩnh thưởng:

+ Vé không còn nguyên hình khuôn khổ, bị rách rời, chắp vá, tẩy xoá.

+ Vé trúng thưởng để quá thời hạn quy định trên tờ vé hoặc trong thông báo phát hành của Công ty XSKT.

(Các điểm trên phải được thể hiện trong thể lệ phát hành xổ số bóc của mỗi Công ty XSKT).

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Điều kiện để tổ chức phát hành xổ số bóc:

Các Công ty XSKT có nhu cầu phát hành xổ số bóc phải xây dựng đề án (được Sở Tài chính - Vật giá duyệt) trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định cho phép phát hành.

Đề án phải thể hiện đủ các nội dung chủ yếu sau:

- Kế hoạch phát hành cả năm có chia ra từng tháng, quý.

- Nơi in vé, thiết kế tờ vé và các biện pháp đảm bảo an toàn tờ vé.

- Tổ chức mạng lưới đại lý và địa bàn bán vé.

- Tổ chức công tác tuyên truyền, quảng cáo.

- Hiệu quả kinh tế, xã hội.

- Biện pháp tổ chức quản lý.

Quyết định cho phép phát hành xổ số bóc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phải gửi về Bộ Tài chính để theo dõi quản lý.

 

 

2. Việc tổ chức phát hành xổ số bóc phải thực hiện đầy đủ quy trình sau:

- Phải tổ chức tốt công tác thăm dò thị trường, để xây dựng kế hoạch phát hành phù hợp với khả năng tiêu thụ; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quảng cáo, giải thích cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tính trung thực và khách quan của việc phát hành xổ số bóc.

- Trước khi phát hành phải có đủ các điều kiện vật chất phục vụ cho việc phát hành; phải tổ chức tốt mạng lưới đại lý, công bố rộng rãi công khai các quy định về phát hành và thể lệ chơi.

- Phải tổ chức phát hành thí điểm để rút kinh nghiệm, việc mở rộng địa bàn bán vé phải phù hợp với khả năng quản lý.

- Hàng tháng, quý phải tiến hành sơ kết, thường xuyên kiểm tra, kịp thời uốn nắn chấn chỉnh những lệch lạc, không để phát sinh tiêu cực.

 

3. Công tác hạch toán kế toán:

- Toàn bộ hoạt động kinh doanh phát hành xổ số bóc phải được mở sổ sách và hạch toán riêng chi tiết cho từng xê-ri theo đúng Pháp lệnh kế toán thông kê của Nhà nước và Quyết định số 298 TC/QĐ/CĐKT ngày 28/4/1997 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp XSKT.

- Chế độ báo cáo: Ngoài những quy định về chế độ báo cáo chung, hàng tháng, hàng quý Công ty XSKT báo cáo tình hình và kết quả phát hành xổ số bóc về Bộ Tài chính để theo dõi và quản lý.

- Kết quả kinh doanh xổ số bóc được tính là kinh doanh chính như XSKT định kỳ.

 

IV. XỬ LÝ VI PHẠM:

 

- Công ty XSKT vi phạm các quy định tại Quy chế này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý bằng các hình thức xử phạt hành chính (bao gồm cả xem xét đình chỉ phát hành xổ số bóc) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đối với hành vi cố ý gian lận cạo sửa, in vé giả để lĩnh thưởng tuỳ theo mức độ vi phạm phải bồi thường vật chất hoặc truy cứu trách nhiệm theo luật hình sự.

 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Công ty XSKT có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này và chịu sự kiểm tra của Sở Tài chính - Vật giá, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính và cơ quan có chức năng có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết.

thuộc tính Quyết định 643-TC/QĐ/TCNH

Quyết định 643-TC/QĐ/TCNH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:643-TC/QĐ/TCNHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:08/09/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 643-TC/QĐ/TCNH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi