Quyết định 393/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
------------------
Số: 393/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM NĂM 2010
--------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Dân tộc và Giám đốc Trung tâm thông tin,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2010 với các nội dung chính như sau: (Bản kế hoạch chi tiết kèm theo)
1. Nội dung hoạt động:
- Xây dựng Đề án chi tiết Bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Xử lý, phân tích số liệu về dân tộc thiểu số từ mẫu dữ liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2011.
2. Kinh phí thực hiện: 200.000.000.đ (Hai trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn sự nghiệp khoa học – công nghệ năm 2010 của Ủy ban Dân tộc đã cấp cho Viện Dân tộc.
3. Chủ trì thực hiện: Viện Dân tộc
4. Sản phẩm:
- Bản dự thảo Đề án chi tiết Bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2010.
- Báo cáo kết quả phân tích xử lý số liệu gốc từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 (kèm theo đĩa mềm, dữ liệu gốc).
- Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2011.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Viện Dân tộc chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan thực hiện theo nội dung phê duyệt.
- Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì tổ chức thẩm định, quyết toán kinh phí theo quy định.
Điều 3. Viện trưởng Viện Dân tộc, Giám đốc Trung tâm thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Lưu: VT, VDT, TTTT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMHà Hùng
 

thuộc tính Quyết định 393/QĐ-UBDT

Quyết định 393/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2010
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:393/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng
Ngày ban hành:01/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi