Quyết định 21/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 21/2000/QĐ-BXD
NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 4/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay công bố 327 văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành xây dựng hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


DANH MỤC VĂN BẢN QPPL NGÀNH XÂY DỰNG
HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo quyết định số 21/2000/QĐ-BXD
ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

QUYẾT ĐỊNH

Năm 1977

1

Quyết định

290/BXD-TC
ngày 1/6/1977

Về việc thành lập các tổ chức bảo vệ từ trên cơ quan Bộ xuống các đơn vị sản xuất trực thuộc Bộ.

2

Quyết định

365/BXD-VKT ngày 1/7/1977

Định mức dự toán bê tông cốt thép, đài nước, ống khói, xilo, mái bằng, mái lợp, xibroxi măng, mái lợp tôn.

3

Quyết định

493/BXD-QĐ ngày 7/8/1977

Ban hành chế độ sổ sách kế toán theo hình thức "Nhật ký chứng từ"

4

Quyết định

572/BXD ngày 30/9/1977

Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng QĐXD 65-77

5

 

Quyết định

629/BXD ngày 14/10/1977

Ban hành quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong sử dụng và vận hành các hệ thống cấp thoát nước QPXD 66-77

6

Quyết định

635/BXD-QĐ ngày 5/10/1977

Quy định trách nhiệm, quyền hạn quản lý công nhân trong các đơn vị thuộc Bộ

 

Năm 1978

 

7

 

Quyết định

01/BXD-KHKT ngày 2/1/1978

Ban hành kèm theo bản quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật tại các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Xây dựng và các cơ sở, ty Xây dựng.

 

8

 

Quyết định

71/KHKT ngày 9/2/1978

Ban hành Quy phạm nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình đã xây dựng hoặc cải tạo xong QĐXD 73-78

 

9

 

Quyết định

143/BXD-KHKT ngày 13/3/1978

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học kỹ thuật- Bộ Xây dựng

 

10

 

Quyết định

231/BXD-ĐT ngày 10/4/1978

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học Kiến trúc xây dựng

 

11

 

Quyết định

478/BXD-ĐT ngày 13/7/1978

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học kinh tế

 

12

 

Quyết định

576/BXD-VKT ngày 24/8/1978

Ban hành tạm thời tập "Chỉ tiêu và định mức kinh tế kỹ thuật máy thi công.

 

13

 

Quyết định

580/BXD-VKT ngày 27/8/1978

Ban hành định mức tiêu dùng điện năng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất sửa chữa cơ khí xây dựng, lắp máy và thi công xây dựng.

Năm 1979

14

Quyết định

98/BXD-ĐT ngày 26/2/1979

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo cán bộ trung học chuyên nghiệp vật liệu xây dựng chuyên ngành

- Sản xuất gạch, ngói, sành sứ.

- Sản xuất xi măng, vôi

15

Quyết định

322/BXD-KHKT ngày 25/6/1979

Ban hành tiêu chuẩn gạch chịu lửa sa mốt TCXD 77-79

16

Quyết định

127/BXD-ĐT ngày 13/8/1979

Ban hành mục tiêu chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

17

Quyết định

298/BXD-ĐT ngày 13/8/1979

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học Vật liệu xây dựng

Năm 1980

 

18

 

Quyết định

163/BXD/QĐ-VKT ngày 16/4/1980

Tạm thời quy định giá bán vỏ bao xi măng thu hồi của các đơn vị xây dựng

 

19

 

Quyết định

529/BXD/QĐ-VKT P6 ngày 24/11/1980

Quy định tạm thời giá bán buôn công nghiệp 1m2 Phibroxi măng

 

20

 

Quyết định

531/BXD/QĐ-VKT P6 ngày 26/11/1980

Quy định tạm thời giá thành toàn bộ 1m3 Bê tông mác 150

21

 

Quyết định

505/BXD-VKT ngày 18/11/1981

Ban hành định mức và đơn giá khảo sát xây dựng.

Năm 1981

 

22

 

Quyết định

45/BXD-VKT ngày 24/2/1981

Đơn giá XDCB áp dụng cho các công trình xây dựng do Việt nam thi công tại Xiêng khoảng- Lào.

 

23

 

Quyết định

116/BXD-QĐ ngày 23/3/1981

Ban hành thể lệ đăng ký nhà trong các thị xã, thị trấn.

 

24

 

Quyết định

186/BXD-QH ngày 27/4/1981

Về việc quy định nội dung công tác lập và ký hợp đồng thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

25

Quyết định

196/BXD-VKT ngày 17/5/1981

Chỉ tiêu khái toán các bộ phận kết cấu nhà ở

 

26

 

Quyết định

356/BXD/-VKT ngày 3/8/1981

Ban hành tạm thời tập đơn giá dự toán những máy không có trong tập mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 1276-UB/KTXD và những máy trong khảo sát đo đạc xây dựng và cấp thoát nước, trong xây dựng dân dụng công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng.

 

27

 

Quyết định

422/BXD-VKT ngày 7/9/1981

Ban hành định mức và đơn giá khảo sát xây dựng

28

Quyết định

478/BXD-VKT ngày 7/11/1981

Ban hành hệ số tăng mức lao động và đơn giá nhân công bình quân cho những công việc sản xuất gạch ngói đất sét nung hiện đang áp dụng tập định mức lao động ban hành theo Quyết định số 617/BXD -VKT ngày 10/9/1978

Năm 1982

 

29

 

Quyết định

16/BXD-KHKT ngày 15/1/1982

Về việc ban hành tiêu chuẩn quy phạm quy hoạch xây dựng các điểm dân cư xã- Hợp tác xã.

 

30

 

Quyết định

27/BXD-VKT ngày 5/2/1982

Tái bản sửa đổi bổ sung tập " Định mức vật tư trong sản xuất vật liệu xây dựng".

 

31

 

Quyết định

68/BXD-VKT ngày 12/3/1982

Về giá thu hồi vỏ bao xi măng

 

32

 

Quyết định

178/BXD-KHKT ngày 3/5/1982

Ban hành 2 tiêu chuẩn ngành: Gạch lát nền ép bán khô và gạch lát đất sét nung.

33

Quyết định

182/BXD-VKT ngày 5/6/1982

Ban hành kèm theo bảng giá" Dịch vụ về chi phí sử dụng vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng xe máy thi công dùng để thi công các công trình có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng tại Hà nội.

34

Quyết định

209/BXD-VKT ngày 5/7/1982

Quy định thu hồi vỏ bao xi măng

35

Quyết định

307/BXD-VKT-P6 ngày 17/9/1982

Giá bán buôn công nghiệp sản phẩm ngói loại B, sứ vệ sinh.

36

Quyết định

434/BXD-KHCN ngày 11/12/1982

Ban hành Điều lệ đảm bảo chất lượng công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng

Năm 1983

 

37

 

Quyết định

77/BXD-QLTC ngày 3/3/1983

Ban hành "Bản danh mục thiết bị được phân cấp quản lý giữa Bộ và đơn vị cơ sở và tiêu chuẩn công nhân vận hành thiết bị trong ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

 

38

 

Quyết định

78/BXD-QLTC ngày 3/3/1983

Điều lệ tạm thời về quản lý thiết bị trong ngành xây dựng, Công nghiệp dân dụng và vật liệu xây dựng.

39

Quyết định

174/BXD-KHKT ngày 4/5/1983

Về việc ban hành 2 tiêu chuẩn: Nhà ở- Yêu cầu thiết kế TCN 108-83- Nhà ở căn hộ- Tiêu chuẩn thiết kế 20TCN 109-83

 

40

 

Quyết định

297/BXD-VKT-P6 ngày 21/7/1983

Quy định giá bán vỏ bao xi măng thu hồi của các đơn vị sử dụng xi măng bao và các đơn vị cung ứng vận tải.

41

Quyết định

343/BXD-VKT-P6 ngày 15/9/1983.

Quy định giá bán buôn công nghiệp tạm thời sản phẩm gạch không nung

Năm 1984

 

42

 

Quyết định

01/BXD-VKT ngày 3/1/1984

Định mức chuyên ngành cấp thoát nước, đơn giá ca máy cấp thoát nước, đơn giá sản phẩm gia công cơ khí chuyên ngành cấp thoát nước.

 

 

43

 

 

Quyết định

506/BXD-VKT6 ngày 21/10/1984

Về giá bán buôn công nghiệp các loại sản phẩm vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng do các xí nghiệp thuộc Bộ Xây dựng sản xuất.

 

44

 

Quyết định

562/BXD-KHKT ngày 14/11/1984

Ban hành tiêu chuẩn 20 TCN-124-84.

Năm 1985

 

45

 

Quyết định

55/BXD-VKT4 ngày 24/1/1985

Ban hành tạm thời nhóm mức lao động trong công tác sản xuất gạch lát nền xi măng cát vàng, bột màu.

 

46

 

Quyết định

108/BXD-KHKT ngày 27/2/1985

Ban hành 2 tiêu chuẩn ngành:

- Xi măng poolăng trắng- Yêu cầu kỹ thuật- 20 TCN-142-85.

- Xi măng poolăng- Phương pháp xác định độ trắng- 20 TCN-143-85.

47

Quyết định

273/BXD-VKT ngày 16/5/1985

Sửa đổi định mức số hiệu 19.1 bảng 19 trang 22 của tập "Định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe máy trong xây dựng dân dụng, công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng".

48

Quyết định

344/BXD-VKT3 ngày 29/11/1985

Ban hành tạm thời giá bán buôn đất đèn cho các đơn vị sản xuất thuộc Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy.

49

Quyết định

349/BXD-KHKT ngày 3/12/1985

Ban hành 1 tiêu chuẩn ngành "Trình tự lập và xét duyệt các văn bản tiêu chuẩn của các tổ chức thuộc Bộ Xây dựng"

50

Quyết định

206/BXD-KHKT ngày 21/12/1985

Ban hành tiêu chuẩn Việt nam: Đất xây dựng- Các phương pháp thí nghiệm xác định đặc trưng trong phòng thí nghiệm (8 tiêu chuẩn).

Năm 1986

51

Quyết định

547/BXD-VKT4 ngày 10/2/1986

Ban hành mức chi phí tiền lương.

52

Quyết định

299/BXD-KHKT ngày 8/7/1986

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế

53

Quyết định

431/BXD-VKT-KH ngày 13/10/1986

Ban hành tạm thời tỷ trọng chi phí tiền lương bình quân cho 1000 đồng giá trị sản lượng xây lắp đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.

54

Quyết định

452/BXD-VKT3 ngày 22/10/1986

Ban hành định mức lao động, vật tư và máy chuyên ngành khảo sát xây dựng.

55

Quyết định

481/BXD-VKT3 ngày 5/11/1986

Ban hành tạm thời "định mức vật tư cơ khí xây dựng"

56

Quyết định

513/BXD-VKT6 ngày 24/11/1986

Giá bán lẻ kinh doanh thưong nghiệp tạm thời sản phẩm vật liệu xây dựng ở các tỉnh phía Bắc.

57

Quyết định

543/BXD-VKT6 ngày 9/12/1986

Ban hành tạm thời " Giá bán buôn công nghiệp sản phẩm cơ khí xây dựng"

58

Quyết định

546/BXD-VKT3 ngày 10/12/1986

Ban hành giá khảo sát xây dựng.

59

Quyết định

572/BXD-VKT3 ngày 24/12/1986

Ban hành tạm thời định mứchao hụt xi măng trong vận chuyển xi măng đi Nam tại khu vực đầu nguồn

Năm 1987

60

Quyết định

491/BXD-VKT3 ngày 20/1/1987

Ban hành hệ số điều chỉnh giá sản phẩm khảo sát xây dựng.

61

Quyết định

71/BXD-VKT6 ngày 6/3/1987

Ban hành giá bán kinh doanh thương nghiệp sản phẩm vật liệu xây dựng.

62

Quyết định

377/BXD-VKT3 ngày 25/3/1987

Ban hành định mức và giá sản phẩm gia công cơ khí khảo sát xây dựng.

63

Quyết định

205/BXD-KHKT ngày 16/5/1987

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành " nghiệm thu sản phẩm gạch lát hoa và quy chế chấm điểm Hội thi gạch lát của ngành xây dựng gạch chịu lửa sa mốt TCXD 77-79

64

Quyết định

265/BXD-LĐTL ngày 13/6/1987

Ban hành tạm thời tiêu chuẩn cấp bậc công nhân

65

 

Quyết định

271/BXD-VKT6 ngày 18/6/1987

Ban hành tạm thời bổ sung một số đơn giá cho các công tác thuộc biện pháp thi công thực nghiệm nhà kích nâng sàn

66

Quyết định

352/BXD-VKT3 ngày 1/8/1987

Ban hành hệ số điều chỉnh giá sản phẩm khảo sát xây dựng.

67

Quyết định

407/BXD-TCLĐ ngày 17/9/1987

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân

68

Quyết định

437/BXD-VKT6 ngày 15/10/1987

Về giá bán buôn sản phẩm xi măng do các nhà máy xi măng thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng sản xuất

69

Quyết định

438/BXD-VKT6 ngày 15/10/1987

Về mức chiết khấu vật tư xi măng.

70

Quyết định

439/BXD-VKT6 ngày 15/10/1987

Về giá bán buôn sản phẩm bê tông đúc sẵn và cơ khí xây dựng

71

Quyết định

447/BXD-VKT3 ngày 20/10/1987

Ban hành bổ sung giá sản phẩm xây dựng cơ bản.

72

Quyết định

456/BXD-VKT6 ngày 21/10/1987

Ban hành giá bán buôn công nghiệp sản phẩm gạch ngói sành sứ xây dựng,đá, cát, sỏi, gannito, bê tông và sản phẩm cơ khí xây dựng.

73

Quyết định

503/BXD-VKT4 ngày 26/11/1987

Ban hành mức chi phí tiền lương cho sản phẩm khảo sát xây dựng.

74

Quyết định

530/BXD-VKT6 ngày 18/12/1987

Ban hành giá sản phẩm cơ khí xây dựng cấp thoát nước.

Năm 1988

75

Quyết định

12/BXD-VKT6 ngày 13/1/1988

Về giá bán vỏ bao xi măng thu hồi.

76

Quyết định

226/BXD-VKT6 ngày 10/8/1988

Về ban hành giá kinh doanh xi măng

77

Quyết định

288/BXD-VKT6 ngày 19/8/1988

Ban hành chí phí tiền lương đơn vị sản phẩm xi măng và phibro xi măng do Liên hiệp các xí nghiệp xi măng sản xuất

78

Quyết định

278/BXD-VKT6 ngày 7/10/1988

Ban hành giá vốn sản phẩm tấm lợp phibro xi măng

79

Quyết định

298/BXD-KHKT ngày 21/10/1988

Về việc ban hành tiêu chuẩnViệt nam về xây dựng: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- kết cấu bê tông cốt thép-Bản vẽ thi công

80

Quyết định

310/BXD-VKT3 ngày 1/11/1988

Ban hành đơn giá ca máy gia cố nền móng

81

Quyết định

339/BXD-KHKT ngày 13/12/1988

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành "Giàn đá xây dựng"

Năm 1989

82

Quyết định

84/BXD-VKT6 ngày 8/4/1989

Ban hành giá bán xi măng do Liên hiệp các xí nghiệp xi măng sản xuất

83

Quyết định

86/BXD-VKT6 ngày 8/4/1989

Ban hành giá bán buôn công nghiệp các sản phẩm bi, đạn nghiền xi măng do Liên hiệp các xí nghiệp cơ khí xây dựng sản xuất

 

84

 

Quyết định

96/BXD-VKT ngày 10/5/1989

Ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng

85

Quyết định

95/BXD-VKT ngày 10/5/1989

Ban hành giá thiết kế công trình XDCB

86

Quyết định

325/BXD-VKT ngày 10/5/1989

Ban hành tạm thời định mức dự toán công tác trung tu đường, hè phố và tổ chức giao thông nội thành. khảo sát XD

87

Quyết định

196/BXD-VKT ngày 11/7/1989

Ban hành tập giá khảo sát xây dựng

88

 

Quyết định

195/BXD- GP ngày 20/7/1989

Về việc ban hành tiêu chuẩn về xây dựng "Bể chứa bằng bê tông cốt thép- Quy phạm thi công và nghiệm thu"

89

Quyết định

205/TCH ngày 11/8/1989

Về việc ban hành tiêu chuẩn về xây dựng "Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế"

90

Quyết định

250/BXD-GĐ ngày 14/10/1989

Quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh thiết kế xây dựng

91

Quyết định

255/BXD-VLXD ngày 15/10/1989

Quản lý nhãn hiệu và chất lượng vật liệu xây dựng trong sản xuất kinh doanh

92

Quyết định

255/BXD ngày 18/10/1989

Quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh xây dựng.

Năm 1990

93

Quyết định

33/BXD-KHKT ngày 17/2/1990

Về việc ban hành tiêu chuẩn Việt nam: "Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-90"

94

Quyết định

208 (61b)/BXD-TCKT ngày 23/3/1990

Ban hành kèm theo bản quy định tạm thời chế độ kế toán đối với các đơn vị xây dựng trực thuộc Bộ ở các đơn vị ngoài nước

95

Quyết định

81/BXD- VKT ngày 25/4/1990

Về việc ban hành tạm thời chế độ kinh phí cho hoạt động quản lý các công trình nhà nước uỷ nhiệm cho Bộ Xây dựng

96

Quyết định

133/BXD-VKT ngày 25/6/1990

Về Quy chế đại lý bán lẻ xi măng

97

Quyết định

132/BXD-VLXD ngày 26/6/1990

Ban hành Quy chế hành nghề kinh doanh xi măng.

98

Quyết định

209/BXD-VKTM ngày 10/11/1990

Ban hành bảng giá ca máy và thiết kế xây dựng.

99

Quyết định

252/BXD-VKT3 ngày 9/12/1990

Ban hành định mức dự toán chuyên ngành cấp thoát nước

100

Quyết định

244/BXD-GĐ ngày 24/12/1990

Ban hành Điều lệ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư

Năm 1992

101

Quyết định

29/BXD-KTTC ngày 27/1/1992

Điều chỉnh giá khảo sát xây dựng

102

Quyết định

77/BXD-VKT ngày 25/4/1992

Ban hành định mức dự toán tạm thời về lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

103

Quyết định

102/BXD-GĐ ngày 15/6//1992

Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Năm 1993

104

Quyết định

22/BXD-QLXD ngày 26/1/1993

Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng.

105

Quyết định

27/BXD-VKT ngày 2/2/1993

Ban hành chỉ tiêu định mức tiêu hao kinh tế kỹ thuật cho sản xuất xi măng Pooclăng PC30

106

Quyết định

92/BXD-GĐ ngày 17/4/1993

Hành nghề khảo sát thiết kế

107

Quyết định

158/BXD-CSXD ngày 22/6/1993

Ban hành Quy chế hoạt động và đăng ký hành nghề của Công ty tư vấn xây dựng

108

Quyết định

265/BXD-VKT ngày 25/10/1993

Ban hành tạm thời định mức dự toán các công tác gia công, chế tạo các sản phẩm chiếu sáng công cộng.

109

Quyết định

328/BXD-VKT ngày 31/12/1993

Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng .

Năm 1994

110

Quyết định

60/BXD-VKT ngày 30/3/1994

Quy chế đấu thầu xây lắp.

111

Quyết định

1647/BXD-KH ngày 7/11/1994

Việc quản lý xây dựng- xuất nhập khẩu trong xây dựng.

112

Quyết định

535/BXD-GĐ ngày 14/12/1994

Quy chế bảo hành công trình xây dựng.

113

Quyết định

536/BXD-GĐ ngày 14/12/1994

Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng

114

Quyết định

556/BXD ngày 30/12/1994

Ban hành quy chế nội quy tiếp công dân.

Năm 1995

115

Quyết định

21/BXD-VKT ngày 10/6/1995

Ban hành bản: "Qui định về chi phí tư vấn xây dựng".

116

Quyết định

20/BXD-GĐ ngày 10/6/1995

Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

117

Quyết định

177/BXD-VKT ngày 17/7/1995

Ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng.

Năm 1996

 

18

Quyết định

501/BXD-VKT ngày 18/9/1996

Chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư và xây dựng

119

Quyết định

497/BXD-GĐ ngày 18/9/1996

Lập, thẩm định xét duyệt thiết kế công trình xây dựng.

120

Quyết định

498/BXD-GĐ ngày 18/9/1996

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

121

Quyết định

500/BXD-CSXD ngày 18/9/1996

Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Năm 1997

 

122

Quyết định

499/BXD-GĐ ngày 18/9/1997

Bảo hành xây lắp công trình

123

Quyết định

540/BXD-GĐ ngày 21/11/1997

Bảo hành xây lắp công trình

124

Quyết định

541/BXD-GĐ ngày 22/11/1997

Lập, thẩm định xét duyệt thiết kế

Năm 1999

 

125

Quyết định

35/1999/QĐ-BXD ngày 12/11/1999

Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

126

Quyết định

45/1999/QĐ-BXD ngày 2/12/1999

Ban hành định mức chi phí tư vấn dầu tư và xây dựng.

 

THÔNG TƯ

Năm 1977

 

1

Thông tư

21/BXD ngày 10/8/1977

Hướng dẫn việc lập quy hoạch và thẩm tra để trình xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, tiểu khu nhà ở, khu nhà ở và đường phố

2

Thông tư

25/BXD-PC ngày 28/9/1977

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của bộ phận pháp chế ở cơ sở.

 

3

Thông tư

14/BXD ngày 3/5/1977

Hướng dẫn việc đẩy mạnh công tác xây dựng và tăng cường quản lý việc thực hiện các định mức lao động trong ngành xây dựng.

 

Năm 1978

 

4

Thông tư

08/BXD ngày 12/4/1978

Hướng dẫn khen thưởng cho cán bộ công nhân viên thuộc hệ dân chính đảng ở các tỉnh và thành phố phía nam có thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

5

Thông tư

19/BXD-TCCB ngày 14/7/1978

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ quan xây dựng, cơ quan nhà đất và công trình công cộng địa phương.

 

Năm 1979

 

6

Thông tư

02/BXD-VP ngày 5/1/1979

Hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng nhà thầu xây dựng

7

Thông tư

11/BXD-TV ngày 10/4/1979

Về việc đẩy mạnh thực hiện hình thức sổ sách kế toán nhật ký chứng từ trong các đơn vị sản xuất- kinh doanh thuộc Sở, Ty xây dựng

8

Thông tư

28/BXD-TT ngày 27/9/1979

Hướng dẫn việc phân công phân cấp trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng Thủ đô

 

Năm 1980

9

Thông tư

37/BXD-VP/QS ngày 23/2/1980

Hướng dẫn về việc thi hành Quyết định số 333/CP ngày 10/10/1980 của Hội đồng Chính phủ về vấn đề tuyển quân đợt 2 năm 1980 (học sinh tốt nghiệp đại học)

10

Thông tư

12/BXD-VKT ngày 1/4/1980

Hướng dẫn thực hiện giá gạch ngói đất nung theo phẩm cấp ban hành năm 1980

11

Thông tư

19/BXD-KHKT ngày 24/5/1980

Tăng cường chất lượng công tác thiết kế và thi công xây dựng.

12

Thông tư

 

38/BXD-TV5 ngày 15/11/1980

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ đăng ký kinh doanh thuộc khu vực kinh tế tập thể và cá thể trong chuyên ngành xây dựng công nghiệp dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê nhà.

 

Năm 1981

 

13

Thông tư

02/BXD-TT ngày 19/1/1981

Về tăng cường quản lý việc mua bán nhà cửa của tư nhân tại các đô thị.

14

Thông tư

04/TT/BXD ngày 23/2/1981

Cải tiến công tác kế hoạch hoá.

15

 

Thông tư

07/BXD-TV5 ngày 9/3/1981

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 64/CP ngày 23/2/1981 của Hội đồng Chính phủ về việc giao nộp sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh và tập trung các nguồn thu tiền mặt vào Nhà nước.

16

Thông tư

4a-BXD-VT ngày 17/3/1981

Hướng dẫn một số điểm cụ thể để thực hiện Quyết định số 25/CP của Hội đồng Bộ trưởng trong ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

17

Thông tư

20/BXD/VKT 5 ngày 26/6/1981

Hướng dẫn thi hành chế độ phụ trợ cấp lương tạm thời trong ngành xây dựng dân dụng- công nghiệp.

18

Thông tư

29 ngày 24/7/1981

Quy định tạm thời về "Định mức đơn giá tiền lương thiết kế và khảo sát các công trình xây dựng dân dụng".

19

Thông tư

30/BXD-VKT5 ngày 25/7/1981

Quy định tạm thời về điều chỉnh giá thiết kế quy hoạch cho các đô thị.

20

Thông tư

36b-BXD/KHKT ngày 13/8/1981

Hướng dẫn tạm thời bản Điều lệ về sáng kiến sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31/CP

 

Năm 1982

 

21

Thông tư

05/BXD-QLN ngày 11/2/1982

Hướng dẫn việc tổ chức và giúp đỡ tư nhân sửa chữa nhà tại các thành phố, thị xã, thị trấn.

 

Năm 1983

 

22

Thông tư

31/BXD-KHCN ngày 9/11/1983

Hướng dẫn thi hành Điều lệ về sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định 31/CP.

23

Thông tư

33/BXD-CK-TV ngày 20/12/1983

Quy định một số điểm về chế độ thanh lý xe máy, thiết bị.

24

Thông tư

63/BXD-VKT năm 1983

Hướng dẫn xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý đối với các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.

 

Năm 1984

 

25

Thông tư

13/BXD-VT ngày 25/5/1984

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 195-HĐBT áp dụng cho sản xuất vật liệu xây dựng.

26

Thông tư

77/BXD ngày 15/11/1984

Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục chuyển dịch quyền sở hữu nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của tư nhân tại các thành phố, thị xã, thị trấn.

27

Thông tư

82/BXD-KHKT ngày 30/11/1984

Hướng dẫn tạm thời việc khen thưởng hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học.

Năm 1985

 

28

Thông tư

72-BXD/VKT ngày 6/10/1985

Hướng dẫn xếp hạng các xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

 

Năm 1986

 

29

Thông tư

68/BXD-VKT ngày 31/12/1986

 

Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh giá thiết kế

Năm 1987

 

30

Thông tư

02/BXD-TCKT ngày 9/1/1987

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ trong lĩnh vực tài chính ở các xí nghiệp xây lắp, khảo sát và thiết kế

31

Thông tư

54/BXD-LĐTL ngày 14/10/1987

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và tiền lương và đời sống đối với công nhân viên chức thuộc Bộ Xây dựng.

Năm 1988

 

32

Thông tư

01/BXD-LĐTL ngày 13/1/1988

 

Hướng dẫn việc phân phối tiền lương và thu nhập đối với công nhân viên chức ngành xây dựng làm việc tại I rắc.

33

Thông tư

20-BXD/VKT ngày 17/5/1988

Hướng dẫn thực hiện bù giá 6 mặt hàng bán định lượng trong XDCB.

 

34

Thông tư

37/BXD-TCLĐ ngày 22/7/1988

Phân phối tiền lương và thu nhập đối với CNVC ngành xây dựng đi hợp tác lao động đồng bộ tại Liên xô.

35

Thông tư

40/BXD-KH ngày 18/8/1988

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 1989.

36

Thông tư

52/BXD-GĐTKXD ngày 6/10/1988

 

Hướng dẫn công tác giám sát của tác giả thiết kế công trình xây dựng.

Năm 1989

 

37

Thông tư

03/BXD/VKT ngày 10/1/1989

 

Hướng dẫn tạm thời về thực hiện đấu thầu trong xây dựng

 

38

Thông tư

14/BXD/VKT ngày 11/3/1989

Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản

 

39

Thông tư

25/TT-LT ngày 1/5/1989

Hướng dẫn thực hiện nghị định 88/HĐBT ngày 2/6/1988 của HĐBT về quyền làm chủ của tập thể lao động tại xí nghiệp quốc doanh nâng bậc lương cho công nhân

40

Thông tư

47/BXD-XDCB-ĐT ngày 5/8/1989

Hướng dẫn việc thực hiện của thường trực HĐBT về việc hoá giá nhà cấp III cấp IV tại các đô thị

 

Năm 1990

 

41

Thông tư

167/BXD-VKT ngày 4/7/1990

 

Hướng dẫn lập dự toán công trình XDCB

 

42

Thông tư

487/BXD-VLXD ngày 12/11/1990

 

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh xi măng vàquy chế đại lý bán lẻ

43

Thông tư

553/BXD-GĐ ngày 22/12/1990

Quy định việc thẩm tra giám định thiết kế công trình do đợn vị thuộc Bộ lập

 

Năm 1992

 

44

Thông tư

01/BXD-GĐ ngày 16/1/1992

Hướng dẫn nội dung phương thức thẩm tra thiết kế những công trình do các đơn vị thuộc Bộ lập

 

45

Thông tư

02/BXD-ĐT ngày 29/4/1992

Hướng dẫn thực hiện ý kiến của thường trực HĐBT về hoá giá nhà cấp III, cấp IV ( thay thế thông tư 47/BXD-XDCB-ĐT ngày 5/8/1989)

46

Thông tư

56/BXD ngày 30/4/1992

 

Hướng dẫn trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo

 

47

Thông tư

04/BXD-KHKT ngày 15/5/1992

 

Về việc sử dụng các phụ gia vào các công trình xây dựng

 

48

Thông tư

06/BXD-QLXD ngày 17/6/ 1992

Hướng dẫn thiết kế thi công hệ thống tải điện 500KW Bắc nam

49

Thông tư

08/BXD-ĐT ngày 18/8/1992

Hướng dấn sửa đổi thôngtư số 02/BXD-ĐT ngày 29/4/1992 của BXD về viẹc hoá giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thị

 

 

Năm 1993

50

Thông tư

02/BXD-QLXD ngày 26/1/1993

Hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vồn đầu tư nước ngoài tại Việt nam

51

Thông tư

03/BXD-QLXD ngày 26/1/1993

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép cho nhà thầu nươc ngoài

 

52

Thông tư

11/BXD-VKT ngày 5/4/1993

Hướng dẫn tố chức và hoạt động của ban quản lý công trình

53

Thông tư

20/BXD-GĐ ngày 11/9/1993

Hướng dẫn bổ sung nội dung các bước thiết kế và lập thiết kế các công trình xây dựng cơ bản.

54

Thông tư

23/BXD-GĐ ngày 25/9/1993

Hướng dẫn bổ sung việc nghiệm thu công trình có vốn đầu tư nước ngoài hoặc do hãng nước ngoài xây dựng tại Việt nam

55

Thông tư

26/BXD-VKT ngày 31/12/1993

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB theo chế độ tiền lương mới.

 

Năm 1994

 

56

Thông tư

03/BXD-VKT ngày 30/3/1994

Hướng dẫn việc xây dựng đơn giá XDCB và lập dự toán các công trình XDCB.

57

Thông tư

391/BXD ngày 25/11/1994

Hướng dẫn trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại- tố cáo.

58

Thông tư

23/BXD-VKT ngày 15.12.1994

Hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

 

59

 

Thông tư

24/BXD-KTQH ngày 16/12/1994

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng các công trình trong đô thị

 

Năm 1995

60

Thông tư

08/BXD-CSXD ngày 30/3/1995

Hướng dẫn quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt nam.

61

Thông tư

18/BXD-VKT ngày 10/6/1995

Hướng dẫn việc thực hiện các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng

62

Thông tư

22/BXD-Viện Kinh tế ngày 17/7/1995

Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát

 

Năm 1996

 

63

Thông tư

05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Năm 1998

 

64

Thông tư

04/1998/TT-BXD ngày 19/12/1998

Về việc sửa đổi, bổ sung mục 2 phần I Thông tư hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng số 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng.

 

Năm 1999

 

65

Thông tư

01/1999/TT-BXD ngày 16/1/1999

Hướng dẫn lập dự toán công trình XDCB theo luật thuế V.A.T, thuế thu nhập doanh nghiệp

 

66

Thông tư

08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999

Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ( 18 VĂN BẢN)

Năm 1977

1

TTLB Xây dựng- Bộ Tài chính

35/TT-LB ngày 6/8/1977

Quy định tạm thời định mức chi phí khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng cơ bản

 

Năm 1978

2

TTLB Bộ Quốc phòng- Bộ Xây dựng

13/XD-QP ngày 21/6/1978

Đối với lực lượng xây dựng công nghiệp và dân dụng của Bộ Quốc phòng

3

TTLB Bộ XD và Bộ NNPT &NT

20/TT-LB ngày 31/8/1978

Hướng dẫn về công tác xây dựng cơ bản các công trình công nghiệp và dân dụng của ngành nông nghiệp

4

TT LB Bộ XD và Bộ Hải sản

10/TT-LB ngày 30/8/1978

Hướng dẫn công tác xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng phát triển ngành hải sản

 

Năm 1979

 

5

TTLB UB Vật giá NN- Bộ XD

57/VGNN-XD ngày 1/2/1979

Hướng dẫn giá mua máy thiết bị trong cải tạo XHCN đối với ngành xây dựng tại các tỉnh miền Nam.

Năm 1980

 

6

TT LB UB Vật giá NN- Bộ XD

04/VGNN-XD ngày 17/3/1980

Về nguyên tắc chỉ đạo và phân công, phân cấp quy định giá sản phẩm gạch, ngói

Năm 1981

 

7

TTLB Xây dựng- Quốc phòng

28/XD-QP ngày 20/7/1981

Tổ chức chỉ huy quản lý các đơn vị quân đội làm kinh tế thuộc Bộ Xây dựng.

 

Năm 1982

8

TTLB Bộ Xây dựng- Bộ Nội vụ

46B/TT-LB ngày 2/11/1982

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị Hội đồng Bộ trưởng và Nghị quyết hội nghị Liên Bộ Xây dựng- Bộ Nội vụ về việc tăng cường công tác bảo vệ các công trình trọng điểm của Nhà nước.

Năm 1985

 

9

TTLB Bộ XD- Bộ QP

98/LB/XD-QP ngày 30/1/1985

Thay đổi phương thức và tổ chức quản lý các đơn vị quân đội tham gia xây dựng các công trình do Bộ Xây dựng quản lý

Năm 1989

 

10

TTLB Bộ Xây dựng- Uỷ ban Vật giá NN

04/TTLB ngày 5/12/1989

 

Về các biện pháp bình ổn giá xi măng ở các tỉnh phía nam

Năm 1992

 

11

TT LB Bộ Xây dựng- Tổng cục ruộng đất

07/LB-TT ngày 1/3/1992

Hướng dẫn việc sản xuất gạch ngói nung nhằm bảo vệ đất canh tác

12

TTLB Bộ TC- Bộ XD- Ban VGCP

07/LB/VC-TC-XD ngày 30/10/1992

Hướng dẫn thông báo và kiểm sát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong XDCB.

 

Năm 1993

 

13

TTLB Ban VGCP- Bộ XD

01/TTLB ngày 2/1/1993

Hướng dẫn cơ chế quản lý giá xi măng

14

TTLB Bộ Ban VGCP- Bộ XD

08/TTLB ngày 17/9/1993

Hướng dẫn cơ chế quản lý giá xi măng

15

TTLB Xây dựng- Thương mại

 

09/TTLB ngày 16/11/1993

Về quản lý kinh doanh buôn bán xi măng

Năm 1994

16

TTLB Uỷ ban KHNN- Bộ Xây dựng- Bộ Tài chính

09/TTLB ngày 10/6/1994

Hướng dẫn thủ tục xét duyệt lại luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán theo Quyết định 92/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ

17

TTLB Xây dựng- Công nghiệp nặng

25/TTLB ngày 29/12/1994

Về quản lý khai thác và sử dụng hợp lý đá vôi

 

Năm 1995

 

18

TTLB Bộ Xây dựng- Uỷ ban KHNN- Bộ Tài chính

03/TTLB ngày 25/01/1995

Hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ

 

 

CHỈ THỊ

Năm 1977

1

Chỉ thị

12/BXD-TCLĐ ngày 8/4/1977

Xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành xây dựng.

2

Chỉ thị

17/BXD-TC ngày 03/6/1977

Về việc phân công trách nhiệm chuẩn bị thi hành điều lệ xí nghiệp

3

Chỉ thị

30/BXD-CT ngày 17/10/1977

Về việc đẩy mạnh công tác cải tạo XHCN đối với cơ sở sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng ở các tỉnh miền nam

Năm 1978

 

4

Chỉ thị

04/BXD-GĐ ngày 28/3/1978

Về công tác quản lý chất lượng thiết kế

 

5

Chỉ thị

06/BXD-ĐT ngày 8/4/1978

Tuyển sinh đào tạo cán bộ trung học xây dựng cho huyện cho các tỉnh phía Nam.

6

Chỉ thị

07/BXD ngày 11/4/1978

Về công tác tuyển chọn cán bộ CNV vào cơ quan xí nghiệp và việc nắm tình hình thuần khiết nội bộ.

7

Chỉ thị

09/BXD-GĐ ngày 2/5/1978

Kiểm tra chất lượng công trình.

8

Chỉ thị

15/BXD-LĐTL ngày 20/6/1978

Tổ chức nghiên cứu về bảo hộ lao động cho Giám đốc các công ty, xí nghiệp thuộc Bộ và thủ trưởng Cục, Vụ, Viện có liên quan

9

Chỉ thị

21/BXD-VP ngày 12/9/1978

Về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế trong ngành xây dựng

10

Chỉ thị

24/BXD-TC ngày 28/9/1978

Điều động công nhân sản xuất sang làm công tác hành chính quản trị

11

 

Chỉ thị

26/BXD-VP ngày 14/10/1978

Về công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt trong ngành xây dựng

12

Chỉ thị

27/BXD-VP ngày 14/10/1978

Về việc thực hiện nghiêm chỉnh các thủ tục và trình tự kiến thiết cơ bản

13

Chỉ thị

28/BXD-LĐTL ngày 16/10/1978

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực và thực phẩm trong các đơn vị trực thuộc Bộ.

14

Chỉ thị

784/BXD-ĐT ngày 13/11/1978

Mục tiêu chương trình đào tạo trung học cấp thoát nước

15

Chỉ thị

32/BXD ngày 17/11/1978

Tổ chức chấn chỉnh công tác tổng hợp và thông tin điều độ

Năm 1979

16

Chỉ thị

04/BXD-VP ngày 15/2/1979

Về việc đẩy mạnh một số công tác trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng công trình thuỷ điện Hoà bình

17

Chỉ thị

16/BXD-ĐT ngày 18/5/1979

Phân công, phân cấp xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo.

18

Chỉ thị

17/BXD-QLNĐ ngày 22/5/1979

Về công tác xây dựng quản lý khai thác các công trình chống bọn phản động Trung quốc

19

Chỉ thị

22/BXD-CT ngày 29/6/1979

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 217/CP về chế độ trách nhiệm chế độ kỷ luật chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân của cán bộ nhân viên và cơ quan nhà nước.

Năm 1980

 

20

Chỉ thị

01/BXD-VP ngày 9/1/1980

Về việc tận dụng sắt thép phế liệu trong xây dựng.

21

Chỉ thị

30/BXD-KH ngày 18/2/1980

Lập kế hoạch vật tư vận tải thiết bị hàng năm

 

22

Chỉ thị

07/BXD-QH ngày 17/3/1980

Về việc tham gia Hội nghị khoa học xây dựng nông thôn

23

Chỉ thị

08/BXD-LĐTL ngày 21/3/1980

Nâng bậc lương cho công nhân.

24

Chỉ thị

13/BXD-QH ngày 3/4/1980

Chuẩn bị hội nghị khoa học xây dựng nông thôn.

 

25

Chỉ thị

18/BXD-TCLĐ ngày 24/5/1980

Thi hành Nghị định số 25 NQ-TW cán bộ chính trị, giải quyết khó khăn về lương thực

26

Chỉ thị

20/BXD-LĐTL ngày 27/5/1980

Nâng bậc lương cho công nhân

27

Chỉ thị

1388/BXD-KHKT ngày 11/9/1980

Về việc điều tra tổng hợp tình hình hoạt động 3 mặt tiêu chuẩn hoá - đo lường -kiểm tra chất lượng trong ngành xây dựng.

28

Chỉ thị

35/BXD ngày 21/10/1980

Tăng cường công tác bảo hộ lao động

29

Chỉ thị

39/BXD-QS ngày 15/11/1980

Chuẩn bị động viên khi có chiến tranh

30

Chỉ thị

40/BXD-VP ngày 4/12/1980

Về việc đảm bảo các điều kiện khởi công các công trình công nghiệp và dân dụng.

Năm 1981

 

31

Chỉ thị

05/BXD ngày 5/2/1981

Chỉ thị chống tham nhũng tiêu cực

32

Chỉ thị

11/BXD ngày 30/4/1981

Đẩy mạnh nhiệm vụ chống tiêu cực.

33

Chỉ thị

12/BXD-ĐT ngày 6/5/1981

Về việc thực hiện hợp tác sử dụng lao động ngành xây dựng với các nước xã hội chủ nghĩa

34

Chỉ thị

23/BXD

-KHKT ngày

1/7/1981

Về việc đảm bảo chất lượng thi công lớp trát trần nhà.

 

 

35

Chỉ thị

36/BXD-VP ngày 31/8/1981

Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ vật tư thiết bị trên các công trình xây dựng.

36

Chỉ thị

27/BXD

Về việc sử dụng xe máy và xăng dầu.

 

Năm 1982

 

37

Chỉ thị

20/BXD-VKT ngày 30/3/1982

Triển khai xây dựng giá cho công tác thiết kế công trình dân dụng- công nghiệp.

38

Chỉ thị

47A/BXD ngày 2/11/1982

Về việc thực hiện Nghị quyết 128 ngày 2/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về những biện pháp cấp bách để bảo vệ tài sản XHCN và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Năm 1983

 

39

Chỉ thị

01/BXD-TCLĐ ngày 26/1/1983

 

Tăng cường công tác phòng chống trách nhiệm lao động.

40

Chỉ thị

 

6/BXD ngày 18/4/1983

Chấn chỉnh tổ chức thanh tra chuyên trách ở cơ sở.

 

41

Chỉ thị

19/BXD-TV ngày 2/7/1983

Về việc chấn chỉnh thực hiện chế độ ghi chép ban đầu

 

42

 

Chỉ thị

 

22/BXD-QS ngày 26/8/1983

Về việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đảm bảo nhu cầu động viên Quân đội nhân dân Việt nam.

43

Chỉ thị

24/BXD-TCCB/KTXD ngày 15/9/1983

Về việc xây dựng chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức ngành xây dựng.

44

Chỉ thị

28/BXD-TCLĐ ngày 5/10/1983

Về việc giải quyết hậu quả trách nhiệm lao động.

45

Chỉ thị

26/BXD

-TV ngày

11/10/1983

Về việc chấp hành kỷ luật tài chính và thực hành tiết kiệm.

 

 

Năm 1984

 

46

 

Chỉ thị

27/BXD-VP ngày 9/6/1984

Về việc tổ chức sản xuất đất đèn.

47

Chỉ thị

16/BXD-VT ngày 27/4/1984

Về báo cáo tồn kho và báo cáo kiểm kê

48

 

Chỉ thị

76/BXD-TV ngày 13/11/1984

Về những việc cần làm để giảm bội chi tiền mặt.

49

Chỉ thị

94/BXD ngày 19/12/1984

Thực hiện Nghị định 26/HĐBT về công tác thanh tra

50

Chỉ thị

475/BXD ngày 20/12/1984

Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Năm 1985

 

51

Chỉ thị

06/BXD-LĐTL ngày 25/1/1985

Tăng cường chỉ đạo công tác đào tạo công nhân.

 

52

Chỉ thị

35/BXD ngày 17/5/1985

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo lập quy hoạch xây dựng ở 7 huyện điểm của Trung ương và các huyện điểm của tỉnh.

53

Chỉ thị

312/BXD-TCLĐ ngày 5/6/1985

Mục tiêu chương trình môn học 4 nghề xây dựng.

 

54

Chỉ thị

235/BXD-ĐT ngày 7/6/1985

Phân công phân cấp quản lý kế hoạch giáo dục

55

Chỉ thị

85/BXD-VKT ngày 16/11/1985

Tăng cường định mức kinh tế kỹ thuật trong ngành xây dựng

Năm 1986

56

Chỉ thị

9/BXD-VKT ngày 1/3/1986

Về việc soát xét, bổ sung sửa đổi các định mức lao động thi công xây dựng

57

Chỉ thị

45/BXD-XDCB ngày 15/6/1986

Về việc lập kế hoạch đầu tư và quản lý vốn đầu tư XDCB.

58

Chỉ thị

48/BXD-VP ngày 26/8/1986

Về việc tăng cường công tác bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn nội bộ, bảo vệ tốt tài sản XHCN và giữ gìn trật tự an ninh cơ quan.

59

Chỉ thị

03/BXD-TCKT ngày 15/9/1986

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong ngành xây dựng

 

Năm 1987

60

Chỉ thị

13/BXD ngày 11/4/1987

Tăng cường tổ chức và hiệu lực tổ chức thanh tra.

 

61

Chỉ thị

19/BXD-TCLĐ ngày 2/5/1987

Hội thi sản xuất gạch lát toàn quốc

62

Chỉ thị

44/BXD-VP ngày 29/8/1987

Về việc tiếp tục hưởng ứng "Những việc cần làm ngay" trong ngành xây dựng.

 

Năm 1988

 

63

Chỉ thị

14/TTKT ngày 15/4/1988

Về việc đăng ký hợp đồng kinh tế

64

Chỉ thị

42/BXD ngày 26/8/1988

Triển khai đợt thanh tra tài chính trong ngành xây dựng

65

Chỉ thị

51/BXD-KH ngày 4/10/1988

Về việc cung ứng xi măng cho các tỉnh miền trung và Tây nguyên quý IV/1988

66

Chỉ thị

57/BXD -VLXD ngày 24/10/1988

Về việc tổ chức sản xuất và sử dụng gạch nung rỗng trong xây dựng

67

Chỉ thị

63/BXD-ĐT ngày 26/11/1988

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị số 47/CT/TW và Chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng số 154/HĐBT về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất.

Năm 1989

68

Chỉ thị

01/BXD-TCKT ngày 02/1/1989

Về tài chính và tiền tệ

69

Chỉ thị

35/BXD-TCKT ngày 22/2/1989

Về việc giải quyết tình trạng nợ nần và chiếm dụng vốn lẫn nhau

70

Chỉ thị

49/BXD ngày 10/8/1989

Về việc tiến hành kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh

 

71

Chỉ thị

61a/BXD-KHKT ngày 16/10/1989

Về việc giao nhiệm vụ chế tạo ghi quay cho lò đứng nung CLinke xi măng.

Năm 1990

72

Chỉ thị

07/BXD-GĐXD ngày 5/2/1990.

Vận động chất lượng cao

73

 

Chỉ thị

236/BXD-VP ngày 7/8/1990

Về việc giải quyết một số vấn đề trong quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc Bộ với các quỹ tín dụng ở các địa phương.

74

Chỉ thị

276/BXD-TCLĐ ngày 25/8/1990

Về công tác quản lý nồi hơi và vận hành thiết bị áp lực.

75

Chỉ thị

277/BXD-VKT ngày 27/8/1990

Về việc triển khai thực hiện Quyết định 143/HĐBT ngày 10/5/1990 trong các đơn vị của Bộ Xây dựng

 

76

Chỉ thị

477/BXD-XDCB ngày 5/11/1990

Chấn chỉnh công tác quản lý vốn

77

Chỉ thị

529/BXD/KH1 ngày 26/11/1990

Về việc quản lý chặt chẽ việc sử dụng lưu kho đồng và kim loại màu

78

Chỉ thị

542/BXD-KTTC ngày 8/12/1990

Về việc triển khai thực hành thanh toán công nợ giữa các đơn vị, tổ chức kinh tế

Năm 1991

79

Chỉ thị

107/BXD-KTTC ngày 2/3/1991

 

Về việc quản lý, sử dụng khấu hao cơ bản tập trung của Nhà nước để lại đầu tư các công trình xi măng quốc doanh Trung ương

80

Chỉ thị

227/BXD-NXB ngày 29/6/1991

Về công tác xuất bản và in ấn ở các đơn vị thuộc Bộ

81

Chỉ thị

380/BXD/KH6 ngày 5/10/1991

Về việc điều tra thực trạng xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

82

Chỉ thị

391/BXD-KHKT ngày 15/10/1991

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ của Bộ Chính trị về KHC trong sự nghiệp đổi mới.

83

Chỉ thị

419/BXD-KTQH ngày 27/11/1991

Về việc tổng kết công tác thiết kế, thi công trang thiết bị cho các công trình cấp nước đô thị

84

Chỉ thị

198/BXD-KTTC ngày 8/12/1991

Về việc triển khai thực hiện thanh toán công nợ giữa các đơn vị, tổ chức kinh tế

Năm 1992

85

Chỉ thị

01/BXD-AL ngày 14/3/1992

Về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực

86

 

Chỉ thị

04/BXD-VP ngày 13/4/1992

Về việc chấn chỉnh công tác hành chính văn phòng

87

Chỉ thị

05/BXD-VP ngày 16/4/1992

Về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

88

Chỉ thị

19/BXD-QLVL ngày 6/11/1992

Về việc tổ chức và kiểm tra mỏ nguyên liệu sản xuất xi măng.

89

Chỉ thị

24/BXD-ĐT ngày 30/12/1992

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng đất xây dựng tại các đô thị.

Năm 1993

90

Chỉ thị

08/BXD-KH6 ngày 12/2/1993

Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê

91

Chỉ thị

09/BXD-QLXD ngày 23/2/1993

 

Thực hiện công tác đăng ký hành nghề xây dựng

Năm 1994

92

Chỉ thị

07/BXD-KHĐT ngày 4/5/1994

Tăng cường công tác quản lý các công trình đầu tư của Bộ

93

Chỉ thị

13/BXD-VP ngày 29/5/1993

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch quỹ quốc phòng toàn dân năm 1993 của Quận Hai Bà Trưng

94

Chỉ thị

05/BXD ngày 10/4/1994

Về việc tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

95

Chỉ thị

10/BXD-TTKT ngày 12/7/1994

Về việc ngành xây dựng tham gia triển lãm một số hình ảnh về công cuộc đổi mới theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

96

Chỉ thị

14/BXD-KH ngày 19/8/1994

Xây dựng kế hoạch 1995

97

Chỉ thị

16/BXD-TCKT

ngày 23/9/1994

Về việc cải cách kế toán trong các doanh nghiệp trực thuộc Bộ

98

Chỉ thị

21/BXD/KH ngày 15/10/1994

Về việc thực hiện các biện pháp để góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long

Năm 1995

 

99

Chỉ thị

01/BXD-TCKT ngày 7/1/1995

Về việc thực hiện chế độ kế toán mới trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

100

Chỉ thị

29/BXD-TCKT ngày 17/11/1995

Về một số vấn đề trong quản lý tài chính ở các đơn vị thuộc Bộ.

Năm 1996

101

Chỉ thị

14/BXD-TCKT ngày 24/9/1996

Về việc đẩy mạnh công tác đầu tư và phát triển của ngành xây dựng.

 

VĂN BẢN CỦA UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯ ỚC

QUYẾT ĐỊNH

Năm 1981

1

Quyết định

72/UB-VKT ngày 19/8/1981

Ban hành kèm theo tập "Định mức thời hạn sử dụng và tỷ lệ khấu hao các loại máy và thiết bị xây dựng

Năm 1986

2

Quyết định

14/UBXD ngày 17/1/1986

Quy định về việc cho xoá bỏ hiện trường khi công trình có sự cố

Năm 1987

3

Quyết định

114/UBXD ngày 4/9/1987

Điều tra, thống kê báo cáo sự cố kỹ thuật

THÔNG TƯ

Năm 1979

4

Thông tư

01/UB/TC ngày 7/7/1979

Hướng dẫn thi hành NĐ 156/CP ngày 16/4/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập tổ chức quản lý tổng hợp công tác xây dựng cơ bản ở địa phương

Năm 1980

5

TTLB (UBXDCB- Bộ Nội vụ)

28/TT-LB ngày 17/6/1980

Thoả thuận thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các công trình xây dựng

6

Thông tư

 

29/UB-VKT ngày 10/4/1981

Hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc mở rộng hình thức trả lương khoán lươg sản phẩm và các hình thức tiền lương trong xây dựng cơ bản

7

Thông tư

64/UB-VKT ngày 4/7/1981

Quy định việc điều chỉnh bổ sung đơn giá dự toán làm cơ sở thanh toán khối lượng công tác xây lắp năm 1981.

8

Thông tư

73/BXD- UB/VKT ngày 22/8/1981

Hướng dẫn điều chỉnh giá ca máy làm cơ sở thanh toán khối lượng công tác xây lắp năm 1981.

Năm 1982

9

TTLB Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước- Bộ Lâm nghiệp

104/TTLB ngày 11/12/1982

Hướng dẫn áp dụng quy phạm QPVL 16-97 phòng trừ mối mọt cho các công trình xây dựng

Năm 1983

10

Thông tư

178/UB-TT ngày 30/12/1983

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Uỷ ban (hoặc ban) xây dựng cơ bản tỉnh thành phố và đặc khu trực thuộc TW

Năm 1984

11

TTLB Bộ Tài chính- Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước

13/LB ngày 21/3/1984

Quy định về việc quản lý cấp phép và sử dụng vốn trong công tác thiết kế điển hình.

Năm 1985

12

Thông tư

107/UB-TT ngày 21/6/1985

Hướng dẫn tổ chức và nhiệm vụ của Vụ (hoặc Ban) XDCB các Bộ, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng

 

13

TTLB Uỷ ban Kế hoạch NN- Uỷ ban XDCB NN

108/TT-LB ngày 28/6/1985

Hướng dẫn việc sắp lại lực lượng và tổ chức lại sản xuất trong xây dựng theo tinh thần Nghị quyết 166-HĐBT ngày 25/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến quản lý XDCB.

 

14

Thông tư

751/UB-TT ngày 12/10/1985

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban quản lý công trình

 

15

Thông tư

139/UB-VKT ngày 14/10/1985

Hướng dẫn việc lập lại giá XDCB theo hệ thống giá lương mới.

 

16

Thông tư

146-UB/VKT ngày 25/10/1985

Hướng dẫn việc điều chỉnh các chi phí trong XDCB theo giá lương mới để làm căn cứ thanh toán sản phẩm xây dựng hoàn thành trong 4 tháng cuối năm 1985 (từ tháng 9 đến tháng 12/1985).

 

 

Tổng số: 327 văn bản

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 21/2000/QD-BXD DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi