Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.368 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 438/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Công điện 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

02
03

Công văn 51/UBND-VP5 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn

04

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

05
06

Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

07

Công văn 136/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Công ty Cổ phần cung ứng và Xuất khẩu lao động Hàng Không nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

08

Công văn 235/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp

09

Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2023

10

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

11

Công văn 125/UBND-XD của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

12

Công văn 85/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y - dược tư nhân trên địa bàn tỉnh

13

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội

14

Công văn 39/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão

15

​Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021 - 2025​

16

Quyết định 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Chính sách Người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

17

Công văn 63/BXD-GD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn

18

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

19

Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

20

Thông tư 18/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế