Quyết định 930/QĐ-UBDT 2019 Tọa đàm về kết quả nghiên cứu đánh giá Chiến lược công tác dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 930/QĐ-UBDT

Quyết định 930/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:930/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:03/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ủy ban Dân tộc chi hơn 15 triệu đồng cho Tọa đàm về Chiến lược công tác dân tộc

Ngày 03/12/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 930/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch trên với dự toán kinh phí là 15.380.000 đồng. Toạ đàm được tổ chức vào ngày 01/12/2019 tại Phòng họp Tầng 5, Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội với mục đích: Tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, góp ý kiến về kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ - Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc.

Nội dung chính của Tọa đàm bao gồm: Thông tin khoa học các kết quả trong phạm vi nghiên cứu của đề tài cấp Bộ; Trao đổi, góp ý các nội dung liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; Tổng hợp các trao đổi, góp ý, phản biện của các nhà khoa học, các chuyên gia, quản lý về nội dung của buổi Tọa đàm; Chủ tịch Hội đồng Khoa học, chủ trì Tọa đàm tóm tắt ý kiến và kết luận.

Xem chi tiết Quyết định 930/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

------------

Số: 930/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

                                                                               

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thông tin khoa học về kết quả nghiên
cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác
dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc
giai đoạn 2021 – 2030

----------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-HĐKHCN ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 290/KH-HĐKHCN ngày 29/3/2019 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc về kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch tổ chức Tọa đàm thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 (Kế hoạch chi tiết buổi Tọa đàm kèm theo).

Điều 2. Giao Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, HĐKH (05 bản).

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Lê Sơn Hải

 

 
 

ỦY BAN DÂN TỘC

------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tọa đàm thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ

về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020,

 đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030

(Kèm theo Quyết số 930/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 12 năm 2019
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

---------------------

 

1. Mục đích, Yêu cầu

- Mục đích: Tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, góp ý về kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 nhằm góp phần định hướng Chiến lược công tác dân tộc trong tình hình mới.

- Tọa đàm phải đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả.

2. Nội dung

Tọa đàm tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

- Thông tin khoa học các kết quả trong phạm vi nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

- Trao đổi, góp ý các nội dung liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đặc biệt tập trung vào đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tổng hợp các trao đổi, góp ý, phản biện của các nhà khoa học, các chuyên gia, quản lý về nội dung của buổi Tọa đàm.

- Chủ tịch HĐKH, chủ trì Tọa đàm tóm tắt các ý kiến và kết luận.

3. Thành phần tham dự

- Khoảng 50-60 đại biểu, trong đó:

- Chủ trì: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Công nghệ Ủy ban Dân tộc.

- Các đại biểu tham dự: Lãnh đạo Ủy ban; một số thành viên Hội đồng; thành viên Tổ nghiên cứu xây dựng Báo cáo đánh giá việc thực hiện CSDT giai đoạn 2011 -2020 và mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021- 2030 (theo Quyết đinh số 91/QĐ-UBDT ngày 06/3/2019); lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tổng hợp, và các Vụ, đơn vị có liên quan và các nhà khoa học, quản lý khác...

- Đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương.

- Đại biểu là các nhà khoa học có các kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp đến nội dung của hội thảo.

4. Thời gian, địa điểm, kết quả Tọa đàm

- Thời gian: Tổ chức 01 ngày vào tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 5, Ủy ban Dân tộc (349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

- Kết quả Tọa đàm: Tổng hợp ý kiến thảo luận, các bài báo cáo tham luận kết quả nghiên cứu về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

5. Kinh phí

Kinh phí từ nguồn sự nghiệp KH&CN năm 2019 (mục kinh phí quản lý khoa học và hoạt động của Hội đồng KH&CN).

6. Tổ chức thực hiện

- Vụ Tổng hợp: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng nội dung, chương trình của buổi Tọa đàm, đặt báo cáo chuyên đề. Xây dựng, thẩm định dự toán, thanh quyết toán kinh phí.

- Giao đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ký giấy mời Tọa đàm.

- Học viện Dân tộc xây dựng báo cáo chính và các báo cáo tham luận của các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu liên quan đến Đề tài.

- Văn phòng Ủy ban: Chuẩn bị maket, hội trường. Phối hợp với Vụ Tổng hợp chuẩn bị kinh phí thực hiện.

- Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Vụ Tổng hợp thẩm định dự toán kinh phí thực hiện theo quy định

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC

DỰ TOÁN KINH PHÍ

Tổ chức tọa đàm thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược

công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030

(Kèm theo Quyết định số 930/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

 

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Số đề nghị thẩm định

Căn cứ

1

Chủ trì : (1 người x 450.000đ/buổi x 2 buổi)

người/buổi

2

450.000

900.000

QĐ 723/QĐ-UBDT ngày 28/12/2015

2

Thư ký: (1 người x 150.000đ/buổi x 2 buổi)

người/buổi

2

150.000

300.000

3

Thành viên tham gia tọa đàm: (50 người x 70.000d/buổi

x 2 buổi)

người/buổi

50x2

70.000

7.000.000

4

Báo cáo khoa học trình bày tại tọa đàm

bài báo cáo

2

500.000

1.000.000

5

Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức tọa đàm đặt

hàng nhưng không trình bày

bài báo cáo

2

300.000

600.000

6

Phô tô tài liệu: (tạm tính 10.000 trang x 350đ/trang)

Trang

10.000

350

3.500.000

7

Nước uống: 52 người x 2 buổi

người/buổi

52x2

20.000

2.080.000

Cộng

 

 

 

15.380.000

 

Số tiền bằng chữ: mười lăm triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng chẵn./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi