Quyết định 68/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
-------
Số: 68/2001/QĐ-BKHCNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
 
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 65 Tiêu chuẩn Việt Nam:
 

1.
2.
TCVN 6980 : 2001
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
3.
TCVN 6981 : 2001
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
4.
TCVN 6982 : 2001
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dươí nước
5.
TCVN 6983 : 2001
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dươí nước
6.
TCVN 6984 : 2001
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh
7.
TCVN 6985 : 2001
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh
8.
TCVN 6986 : 2001
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh
9.
TCVN 6987 : 2001
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước
10.
TCVN 6991 : 2001
Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong khu công nghiệp
11.
TCVN 6992 : 2001
Chất lượng không khí- Khí thải công nghiệp- Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị
12.
TCVN 6993 : 2001
Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng nông thôn và miền núi
13.
TCVN 6994 : 2001
Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp
14.
TCVN 6995 : 2001
Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị
15.
TCVN 6996 : 2001
Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng nông thôn và miền núi
16.
TCVN 6853 : 2001
(ISO 2919 : 1999)
An toàn bức xạ - Nguồn phóng xạ kín - Yêu cầu chung và phân loại
17.
TCVN 6854 : 2001
(ISO 8690 : 1988)
An toàn bức xạ - Tẩy xạ cho các bề mặt bị nhiễm xạ - Phương pháp thử nghiệm và đánh giá tính dễ tẩy xạ
18.
TCVN 6892 : 2001
(ISO 11934 : 1997)
An toàn bức xạ - Bức xạ gamma và tia X - Liều kế bỏ túi kiểu tụ điện đọc gián tiếp hoặc trực tiếp
19.
TCVN 6849-1 : 2001
Máy phát thanh điều biên
Phần 1: Thông số cơ bản
20.
TCVN 6850-1 : 2001
Máy phát thanh sóng cực ngắn (FM)
Phần 1: Thông số cơ bản
21.
TCVN 6850-2 : 2001
Máy phát thanh sóng cực ngắn (FM)
Phần 2: Phương pháp đo các thông số cơ bản
22.
TCVN 6851-1 : 2001
Bàn trộn âm thanh
Phần 1: Thông số cơ bản
23.
TCVN 6851-2 : 2001
Bàn trộn âm thanh
Phần 2: Phương pháp đo các thông số cơ bản
24.
TCVN 6988 : 2001
CISPR 11 : 1999
Thiết bị tần số radio dùng trong công nghiệp, nghiên cứu khoa học và y tế (ISM) - Đặc tính nhiễu điện từ - Giới hạn và phương pháp đo
25.
TCVN 6989-2 : 2001
CISPR 16-2 : 1999
Quy định kỹ thuật đối với phương pháp đo và thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm radio
Phần 2: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm
26.
TCVN 6990 : 2001
CISPR 17 : 1981
Phương pháp đo đặc tính chống nhiễu của bộ lọc thụ động tần số radio và linh kiện triệt nhiễu
27.
TCVN 6852-1: 2001 (ISO 8178-1: 1996)
Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 1 Đo trên băng thử các chất phát thải khí và bụi
28.
TCVN 6852-2: 2001 (ISO 8178-2: 1996)
Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 2 Đo khí và bụi thải tại hiện trường
29.
TCVN 6852-4: 2001 (ISO 8178-4: 1996)
Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 4 Chu trình thử cho các ứng dụng khác nhau của động cơ
30.
TCVN 6852-5: 2001 (ISO 8178-5: 1997)
Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 5 Nhiên liệu thử
31.
TCVN 6852-7: 2001 (ISO 8178-7: 1996)
Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 7 Xác định họ động cơ
32.
TCVN 6852-8: 2001 (ISO 8178-8: 1996)
Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 8 Xác định nhóm động cơ
33.
TCVN 6954: 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
34.
TCVN 6955 : 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - đèn chiếu sáng phía trước của mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
35.
TCVN 6956 : 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
36.
TCVN 6957 : 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu
37.
TCVN 6967: 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Ghi nhãn bắt buộc đối với mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu
38.
TCVN 6438:2001 (Soát xét lần 1)
Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải
39.
TCVN 6973: 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sợi đốt trong các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
40.
TCVN 6974: 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn chiếu sáng phía trước có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai chùm sáng không đối xứng có lắp đèn sợi đốt Halogen (H4) trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
41.
TCVN 6975: 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sương mù sau trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
42.
TCVN 6976: 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sương mù trước trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
43.
TCVN 6977: 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn lùi trên phương tiện cơ giới và moóc- Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
44.
TCVN 6978: 2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
45.
TCVN 1864 : 2001
ISO 2144 : 1997
Giấy, cáctông và bột giấy - Xác định độ tro sau khi nung tại nhiệt độ 900oC
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 1864 - 1976)
46.
TCVN 1867 : 2001
Giấy và cáctông - Xác định độ ẩm - Phương pháp sấy khô
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 1867 - 1976)
47.
TCVN 3226 : 2001
ISO 8791-2 : 1985
Giấy và cáctông - Xác định độ nhám - Phương pháp bendtsen
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 3226 - 1988)
48.
TCVN 3980 : 2001
ISO 9184 : 1990
Giấy, cáctông và bột giấy- Phân tích thành phần xơ sợi (TCVN 3980 : 2001 gồm 5 phần từ TCVN 3980-1 đến TCVN 3980-5)
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 3980 - 1984)
49.
TCVN 4360 : 2001
(ISO 7213 : 1981)
Bột giấy - Lấy mẫu để thử nghiệm
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4360 : 1986)
50.
TCVN 4407 : 2001
ISO 638 : 1978
Bột giấy - Xác định độ khô
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4407 - 1987)
51.
TCVN 6891 : 2001
(ISO 5636-3 : 1992)
Giấy và cáctông - Xác định độ thấu khí - Phương pháp Bendtsen
52.
TCVN 6893 : 2001
Giấy có độ hút nước cao - Phương pháp xác định độ hút nước
53.
TCVN 6894 : 2001
ISO 2493 : 1992
Giấy và cáctông - Xác định độ bền uốn (độ cứng)
54.
TCVN 6895 : 2001
ISO 9895 : 1989
Giấy và cáctông - Xác định độ bền nén - Phép thử khoảng nén ngắn
55.
TCVN 6896 : 2001
Cáctông - Xác định độ bền nén vòng
56.
TCVN 6897 : 2001
ISO 7263 : 1994
Giấy làm lớp sóng - Xác định độ bền nén phẳng sau khi đã tạo sóng trong phòng thí nghiệm
57.
TCVN 6898 : 2001
Giấy - Xác định độ bền bề mặt - Phương pháp nến
58.
TCVN 6899 : 2001
Giấy - Xác định độ thấm mực in - Phép thử thấm dầu thầu dầu
59.
TCVN 6829 : 2001
Cơ sở chế biến thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình đóng hộp
60.
TCVN 1644 : 2001
Thức ăn chăn nuôi - Bột cá - Yêu cầu kỹ thuật
(Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 1644 - 1986)
61.
TCVN 4378 : 2001
Cơ sở chế biến thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
(Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 4378 - 1996)
62.
TCVN 6910-1 : 2001
(ISO 5725-1 : 1994)
Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung
63.
TCVN 6910-2 : 2001
(ISO 5725-2 : 1994)
Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn
64.
TCVN 6910-3 : 2001
(ISO 5725-3 : 1994)
Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 3: Các thước đo trung gian độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn
65.
TCVN 6910-4 : 2001
(ISO 5725-4 : 1994)
Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 4: Các phương pháp cơ bản xác định độ đúng của phương pháp đo tiêu chuẩn

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Nơi nhận:
- Công báo;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.
KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bùi Mạnh Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi